Počasí
Praha 30 °C Pátek, 21. června 2024, Svátek má Alois
Go to content
Naše Praha na Facebooku

STŘÍPKY Z HISTORIE: Jak se sblížila Sparta a Řím?

Řím s Řeckem udržoval už od nejstarších dob přátelské styky a Římané se toho u Řeků dost naučili. Dokonce v rámci dobrých vztahů posílali pravidelně dary do Apollónova chrámu na Délu, a to na zbožné Řeky opravdu působilo. Do řeckých sporů Řím zasahoval minimálně a dá se říct, že projevoval zvláštní sympatie Spartě, protože Římany fascinovala její vojenská historie.
Souboj řecké falangy a římského testuda (želva) dopadlo většinou lépe pro Římany. V boji s Korintem mohli oddělit tisíc mužů ze sestavy a Řekům vpadnout do zad. Římské sestavy byly více variabilní, proto většinu válek vyhráli.    Zvětšit
Souboj řecké falangy a římského testuda (želva) dopadlo většinou lépe pro Římany. V boji s Korintem mohli oddělit tisíc mužů ze sestavy a Řekům vpadnout do zad. Římské sestavy byly více variabilní, proto většinu válek vyhráli. Zdroj: wikipedia
Římské denáry Lucia Memmia
Římský legionář. Největší zabiják antického světa. Neměli přemožitele. Disciplína, výcvik a železná kázeň z nich dělali stroje na zabíjení. Jejich vojevůdci se stávali pány cizích království a území.
Římské legie zničíly mnoho civilizací. Řecko bylo zpustošeno poté, co Řím zradilo. Jediná Sparta se zachovala loajálně a zkáze unikla.
Bitva u Pydny nedopadla pro Makedonce dobře. Byli pobiti a Makedonie připojena k Římu.
Ponížení Řecka po potlačené vzpouře proti Římu bylo dokonalé. Lucius Aemilius Paullus se do Sparty zamiloval a ponechal jim svobodu.  +5 dalších fotografií
Expanze Říma v 2.stol před Kristem byla nevídaná. Řecko i kdysi mocná Makedonie padli.
Římský Senát. Zde se rozhodovalo o osudu zbytku světa. Sparta dokázala v Římě dobře intrikovat proti zbytku řeckých států. Nakonec se stali dominantním svobodným státem, i když Řecko padlo.
Souboj řecké falangy a římského testuda (želva) dopadlo většinou lépe pro Římany. V boji s Korintem mohli oddělit tisíc mužů ze sestavy a Řekům vpadnout do zad. Římské sestavy byly více variabilní, proto většinu válek vyhráli.
Římané byli jako vždy nemilosrdní. Korint byl nejen vyhlazen, ale zničen do základů a nikdy již nebyl obnoven. Rozsah zkázy je přirovnáván následkům atomové bomby v Hirošimě.

První koalice během války Říma s Makedonií

Během války Říma a Makedonie v roce 215 př. n. l. se podařilo Římanům přemluvit aitolský spolek, aby vystoupil proti Makedoncům a pomohl jim ve válce. Vlažné boje Řeků a Makedonců trvaly deset let, nicméně makedonskému králi Filippovi zabránily, aby vytáhl na pomoc Hannibalovi do Itálie.

Druhá makedonská válka v roce 200 př. n. l. začala kvůli Filippově zájmu o Řecko, protože Filipp nemohl Řekům zapomenout, že stáli na straně Říma. Spojené římské a řecké vojsko pak roku 197 př. n. l. porazilo Makedonce u Kynoskefal (https://www.antickysvet.cz/25985n-bitva-u-kynoskefal-197-pred-n.l. ) a vítězný římský konzul Flaminius pak nadiktoval Filippovi mír. Makedonie musela snížit stav vojska a uznat svobodu řeckých měst. To na mnohé Řeky velice zapůsobilo, ale ne na všechny.

Některá řecká města počítala s tím, že jim jako odměna připadnou nějaká makedonská území, ale to Flaminius odmítl. Pak tu byl spartský král Nabis, který sice bojoval po boku Římanů, ale poskytl krétským pirátům svůj přístav, takže piráti mohli napsat římské obchodní lodě a v Gytheionu se skrývat před římskou spravedlností. O válce Sparty proti Římu a zbytku Řecka jsem psal.

Nabis prohrál, přišel skoro o všechny spojence a zůstala mu jen Sparta. Po další válce s achájským spolkem byl Nabis zavražděn a Sparta se stala poníženým členem spolku.

Římské legie zničíly mnoho civilizací. Řecko bylo zpustošeno poté, co Řím zradilo. Jediná Sparta se zachovala loajálně a zkáze unikla.
Římské legie zničíly mnoho civilizací. Řecko bylo zpustošeno poté, co Řím zradilo. Jediná Sparta se zachovala loajálně a zkáze unikla. Zdroj: wikipedia

Ponížená Sparta hledala v Římu oporu

Uplynulo několik let, obchod mezi Římem a Řeckem jen vzkvétal a Římané zde stále pevněji zapouštěli kořeny. Sparta se v té době nacházela ve stavu těžké horečky, měla zeslabené tělo a sotva slézala z postele. Po porážce krále Nabise, bylo hrdé město v naprostém podrobení achajského spolku, kde mělo to nejposlednější postavení. To bylo pro Spartu naprosto neslýchané a ještě před pár lety absolutně nemožné.

Za vlády krále Nabise našlo mnoho spartských exulantů útočiště v Římě, kde se jim dostalo vlídného přivítání. Římané vždy obdivovali spartský vojenský systém, učarovala jim spartská heroická historie, takže byla pro ně pocta potomky mužů, kteří bojovali s Persií, hostit ve svých domech. Díky tomu se Sparťané v Římě seznámili s vlivnými lidmi, senátory i vojáky. A spartští exulanti, kteří se po Nabisově smrti vrátili do vlasti, této situace začali využívat a snažili se senátory přesvědčit, aby jim pomohli navrátit bývalé postavení Sparty.

A Římané jejich prosby vyslyšeli a skutečně pomocí diplomacie, se snažili Spartě vyjednat více svobody. Toto snažení přineslo plody v letech 180-179 př. n. l., kdy bylo Spartě dovoleno mít armádu a město smělo znovu postavit hradby. Ale achajská liga skřípěla zuby a přítomnost Římanů v Řecku byla Řekům stále více proti srsti.

Římský Senát. Zde se rozhodovalo o osudu zbytku světa. Sparta dokázala v Římě dobře intrikovat proti zbytku řeckých států. Nakonec se stali dominantním svobodným státem, i když Řecko padlo.
Římský Senát. Zde se rozhodovalo o osudu zbytku světa. Sparta dokázala v Římě dobře intrikovat proti zbytku řeckých států. Nakonec se stali dominantním svobodným státem, i když Řecko padlo. Zdroj: wikipedia

Makedonci s Římany prohráli a pak to začalo

Po smrti makedonského krále Filippa V. nastoupil na trůn jeho syn Perseus a ten nasadil tvrdý protiřímský kurz. Roku 171 př. n. l. vypukla tzv. třetí makedonská válka. Po tři roky se v ní Makedoncům dařilo, pak ale přišla známá pohroma u Pydny (https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Pydny), kde se římská a makedonská armáda střetla nedaleko Soluňského zálivu.

Zpočátku přálo štěstí Makedoncům a jejich silná falanga rychle vytlačovala Římany z bojiště. Když se ale boj přenesl do vlnitého terénu u římského tábora, falanga se rozpadla a Římané vnikli do vzniklých mezer. Pak došlo k boji na meče a za hodinu bylo po všem. Perseus z bojiště utekl, ale nakonec se stejně dobrovolně vzdal a vyčkal v zajetí na ortel.

Ten byl celkem milosrdný, senát mu vykázal nucený pobyt v Albě a dal mu dokonce i malou rentu. Hůře dopadla Makedonie, kterou Římané rozdělili na čtyři vazalské státy a roku 148 př. n. l. ji senát prohlásil za svou provincii.

Ponížení Řecka po potlačené vzpouře proti Římu bylo dokonalé. Lucius Aemilius Paullus se do Sparty zamiloval a ponechal jim svobodu.
Ponížení Řecka po potlačené vzpouře proti Římu bylo dokonalé. Lucius Aemilius Paullus se do Sparty zamiloval a ponechal jim svobodu. Zdroj: wikipedia

Římský vojevůdce se do Sparty zamiloval

Lucius Aemilius Paullus, vítěz na Makedonci domů nepospíchal a místo toho podnikl cestu napříč celým Řeckem. Jednalo se vlastně o takový výlet a Řecko Paullusovi opravdu učarovalo. Nejdéle se pak zdržel ve Spartě, která Římana úplně fascinovala. Paullus tam vzdal hold její historii a válečnickému stylu života a užíval si pohostinství, které mu Sparťané bohatě dopřávali. Za Paullusem přijížděli do Sparty další Římané, přičemž se jednalo o synky z bohatých rodin, kteří tu měli ochutnat život pravých válečníků.

Spartu toto významné postavení pochopitelně těšilo a snažili se ho využít. Roku 147 př. n. l. vystoupila Sparta z achajského spolku a okamžitě požádala Řím o pomoc. Achajský spolek si to pochopitelně nenechal líbit a začal mobilizovat. Sparta neměla proti Achajcům šanci a vsadila všechno na jedinou kartu. Buď jí Řím pomůže a nebo bude zničená.

Bitva u Pydny nedopadla pro Makedonce dobře. Byli pobiti a Makedonie připojena k Římu.
Bitva u Pydny nedopadla pro Makedonce dobře. Byli pobiti a Makedonie připojena k Římu. Zdroj: wikipedia
Sborník s názvem 30 let platebních karet v Česku a na Slovensku z roku 2019, který sestavil Rudolf Píša, má 964 stran, váží šest kilogramů a hřbet knihy měří osm centimetrů. Za tento svůj počin získal nuselský rodák certifikát od pelhřimovského Muzea rekordů.
Historik Rudolf Píša sestavuje monumentální encyklopedii Nuslí
Piplavou a místy až detektivní práci provádí historik, zakladatel Muzea cenných papírů a obyvatel Nuslí Rudolf Píša. Dal si totiž předsevzetí, že podrobně sepíše historii nuselských domů, jejich obyva...

Šance přišla, když byl Řím v nesnázích a Řekové zradili

Řím v té době vedl třetí válku s Kartágem a pokusil se znepřátelené strany posadit k jednacímu stolu. Ale Řeky v achajském spolku římské rady nezajímali a jejich vojska vytáhla na Spartu. Řím do Řecka okamžitě vyslal senátní komisi, která se pokusila Achajce zastavit. Vůdci spolku Římany příkře odmítli se slovy ,, Chceme respektovat Římany jako přátele, ne však jako pány! “

Achajskému spolku tehdy dominoval Korint a tomu zase sebevědomý stratég Diaiem. A ten dotlačil spolek k naprosto sebevražednému činu a Achajci vyhlásili Římu válku. Bylo to velmi špatné rozhodnutí, přestože se Řím nacházel ve válce s Kartágem. Diaiem s tím počítal a myslel si, že pozice Římanů bude touto válkou oslabená a nebudou mít sil na akt války reagovat a Spartě nepomůžou.

Římané tento čin svých přátel brali jako největší zradu, bylo to pro ně jako dýka, kterou jim přítel vrazí do zad. Římská delegace se urychleně vypravila domů a senát vyslal do Řecka legie.

Římský legionář. Největší zabiják antického světa. Neměli přemožitele. Disciplína, výcvik a železná kázeň z nich dělali stroje na zabíjení. Jejich vojevůdci se stávali pány cizích království a území.
Římský legionář. Největší zabiják antického světa. Neměli přemožitele. Disciplína, výcvik a železná kázeň z nich dělali stroje na zabíjení. Jejich vojevůdci se stávali pány cizích království a území. Zdroj: wikipedia

Řím vyrazil na odplatu proti vzpurným Řekům, Sparta byla na straně Říma

Legiím velel konzul Lucius Memmius a měl k dispozici 23 000 pěšáků a 3500 jezdců. Řekové dali  dohromady méně mužů, podařilo se jim zmobilizovat méně než 20 000 vojáků. Jejich síly navíc Diaiem neuváženě oslabil, když vyslal některé jednotky, aby sloužily ve vybraných městech jako posádky. K achajskému spolku se přidala jen některá města a většina jich zůstala neutrálních.

Sparta logicky podporovala Řím, ale její podpora byla spíše symbolická. Ke Spartě se pak připojily i Athény, které poskytly Římanů své lodě. Diaiem se pokusil zastavit římskou armádu u Megapole, ale tam byla jeho armáda poražena. Po této porážce se Diaiem stáhl ke Korintu, kde se hodlal opevnit a odrazit všechny římské útoky. Měl pod svým velením 14 000 hoplítů a 600 jezdců a další posily měly být na cestě.

Římané ho pomalu následovali a v létě roku 146 př. n. l. rozložili tábor před Korintem. Hned první noci se Diaiem rozhodl, že překvapí legionáře noční útokem a za tmavé noci vyvedl své muže z města, aby překvapivě udeřil na spící Římany. Tento útok měl obrovský úspěch. Římský tábor byl útokem dokonale rozvrácený, pod meči Řeků zemřely stovky Římanů a nechybělo málo a zahynul i sám Memmius. Pak však rozhodla dokonalá disciplína legionářů a konzulovi se je podařilo sešikovat do obranného čtverce. Diaiem potom rozumně přerušil útok a odvedl se své muže nazpět do města.

Unikátní výstava MISTŘI RENESANCE nadchla známé osobnosti.
Unikátní výstava MISTŘI RENESANCE nadchla známé osobnosti
Na opening naprosto unikátní a jedinečné výstavy MISTŘI RENESANCE do Galerie Mánes Praha, přišly stovky pozvaných hostí. Mezi nimi mnoho známých osobností. Všichni byli naprosto nadšení výjevy starých...

Řekové byli rozprášeni

Pokračovat dál v boji proti sešikovaným Římanům bylo plýtvání silami a Diaiem dostal nový nápad. Tento noční útok ho přesvědčil o vlastních kvalitách i kvalitách své armády, a proto se rozhodl, že nabídne Římanům bitvu. Počítal s tím, že budou po nočním útoku otřesení, a snad si taky myslel, že mají velké ztráty. Ráno proto vyvedl armádu z města a sešikoval válečníky do falangy.

Memmius bitvu ochotně přijal, vlastně si myslím, že nemohl uvěřit svému štěstí. Obléhat Korint v cizí zemi musela být nebezpečná záležitost a určitě věděl o blížících se posilách.

Bitvu sebevědomě zahájil Diaiem, když vyslal svou jízdu proti té římské. Jeho jízda se minulou noc hodně vyznamenala a řecký stratég se zřejmě domníval, že její bojový elán bude stačit nad římskou přesilou. To se ovšem nestalo a 3500 římských jezdců rozprášilo 600 Řeků během krátké chvíle. Pak se srazila pěchota. Řekové bojovali se statečností jim vlastní a dlouhou dobu římské přesile vydrželi odolávat. Pak se však od legie oddělil oddíl 1000 mužů, který obešel bojující strany a udeřil Řekům do levé strany. Byl to manévr, který by falanga bojující v pevně sevřené formaci nemohla nikdy provést, a to byl rozdíl mezi ní a legií. Po tomto úderu se řecká formace rozpadla a Řekové se dali na ústup.

Někteří utekli pryč, ale mnoho se jich vrátilo do Korintu, kde chtěli pokračovat v obraně. Bohužel, rychle zjistili, že už nebyl nikdo, kde by jim velel. Diaiem zbaběle utekl do Megapole, kde nejdříve zabil svou rodinu a pak sebe. Bez velení se Korint rozhodl kapitulovat a doufal, trest vítězů bude mírný. V tom se ke své obrovské škodě mýlil.

Římské denáry Lucia Memmia
Římské denáry Lucia Memmia Zdroj: wikipedia

Odplata Římanů byla jako vždy krutá

Memminus na přímý rozkaz senátů srovnal Korint se zemí, všechny muže dal popravit a zbytek obyvatel prodal do otroctví. Celkem se jednalo jednalo o čtvrt milionů lidí. Korint byl zničen se stejnou urputností jako Kartágo a město na stejném místě už nikdo nikdy nepostavil.

Historici z vykopávek zjistili, že Korint byl zničen ještě důkladněji než Hirošima. Senát následně rozpustil všechny městské spolky, řecká města musela zbourat své hradby a byla podrobena dozoru makedonského správce. Jen Sparta a Athéhy si udrželi formální svobodu, Sparta si dokonce jako jediná směla zachovat své hradby.

Římané byli jako vždy nemilosrdní. Korint byl nejen vyhlazen, ale zničen do základů a nikdy již nebyl obnoven. Rozsah zkázy je přirovnáván následkům atomové bomby v Hirošimě.
Římané byli jako vždy nemilosrdní. Korint byl nejen vyhlazen, ale zničen do základů a nikdy již nebyl obnoven. Rozsah zkázy je přirovnáván následkům atomové bomby v Hirošimě. Zdroj: wikipedia

Řecko bylo Římem porobeno, ale Sparta získala statut přítele

Úplné podrobení Řecka dokončil roku 86 př. n. l. Sulla. Ten celé Řecko vydrancoval a dokonce nechal vyplenit i Athény. Byla to zlá doba, kdy mnoho vesnic zůstalo v ruinách a v Řecku vypukl hladomor. Sparta touto válečnou vřavou proplula bez větší újmy, protože ležela na jihu Řecka, kam se válka nedostala. Za římské občanské války Sparta podporovala mladého Octaviana a roku 40 tu dokonce poskytli útočiště Octavianově ženě Livii.

Vítězný Octavianus na konci občanské války udělal z Řecka novou provincii Achaie a Sparta se na dlouhý čas stala středem této provincie. Roku 21 přijel císař do Sparty na návštěvu a povečeřel tam s místními obyvateli. Tímto se kruh uzavřel a heroická historie Sparty skončila. Sparta v římské říši vegetila a užívala si obdivu, kterého jí Římané dopřávali. Jen jednou ještě musela do války, to když Řím bojoval s Parthií, ale o tom jsem už psal.

autor: Honza Řecký

autor článku: Honza Řecký
autor článku: Honza Řecký Zdroj: archiv Honza Řecký

Podobné články

Reklama

Načítaní obsahu...

Načítaní obsahu...

V Praze 12 vzniknou nová parkovací místa

Podle radnice Prahy 14 tato městská část plánuje nová parkovací stání vybudovat v ulici Kabeláčova, Mařatkova, Palmetová, Těšíkova a Zimova. Rada městské části schválila na svém jednání dne 18. 4. 2023 výběr nejvýhodnější nabídky na vyhotovení projektových dokumentací.

Martin Dudek: Čistá duše

Nedávno jsme se ve společnosti povídali o tom, jak je důležité a v podstatě i povinné se navonět, než člověk vyrazí mezi lidi. A jak je to pro naše nosy fujtablové, když si po ránu vedle vás v metru či autobuse stoupne dospělá osoba, která deodorant viděla jedině tak v reklamě či nosí oblíbené oblečení pátým dnem

JSME U TOHO: Koalice na Praze 11 padla! Vulgarity, údiv, zděšení

„Na Praze 11 není koalice. Pan Ladislav Kos porušil koaliční dohodu a není naším členem,“ uvedla dnes pro Naše Praha starostka Prahy 11 Šárka Zdeňková. Vyvrcholily tak spory mezi guru Hnutí pro Prahu 11 Ladislavem Kosem a zbytkem koalice o směřování radnice. „“To si dělá prde..,“ komentovali lidé z předsednictva.

Praha 14 slaví svátek planety

Duben, jak známo, patří ekologii a tématům zaměřeným na podporu ochrany životního prostředí. Praha 14 se řadí mezi městské části, které si svátek planety každoročně připomínají zábavně naučnou akcí pro širokou veřejnost. Ta se, stejně jako v uplynulých letech, uskuteční na prostranství před stanici metra Rajská zahrada.


Předchozí články

Praha 6 opět přidá dětem na tábory - 800 Kč na jedno dítě

Praha 6 i v letošním roce spouští projekt Šestka táborová na podporu letních prázdninových aktivit dětí. Příspěvek oproti loňsku navyšuje o 200 korun na jedno dítě. Celkem je připravena rozdělit téměř...

REPORTÁŽ: Z kdysi pulzující Holešovické tržnice se stalo torzo. Odhalili jsme příčiny - korupce, pašalíky, politika

Pohled na Holešovickou tržnici je tristní. Nedávno ještě plná stánků trhovců, dnes zeje prázdnotou. Na slavnou halu 22 je smutný pohled. Nedávno se ještě pyšnila nejlepší a nejlevnější zeleninou v Pra...

VIDEO: Studenti z Prahy 8 zpovídali seniory ze svého okolí

Příběhy našich sousedů - to je projekt, který už několik let propojuje mladé lidi a seniory. Studenti vždy osloví a vyzpovídají nějakého pamětníka ze svého okolí a natočí s ním rozhovor.

Praha 4 opět podpoří bojující Ukrajinu a její obyvatele

Městská část Praha 4 poskytne také letos finanční pomoc Ukrajině, která už déle než rok čelí nevyprovokované agresi ze strany Ruska. Finanční dar ve výši 500 000 korun poskytne organizaci Člověk v tís...

VIDEO: „Zabodnu do tebe kudlu, ty sráči!“

Zřejmě vypitý alkohol zastínil mysl 48letého muže, který se proti strážníkovi rozběhl s výhružkou, že použije nůž poté, co byl upozorněn na banální přestupek ve veřejném pořádku.

ista Česká republika instalovala přes 10 000 sběrnic v České republice a odečítá jimi téměř milion přístrojů

ista Česká republika patří k průkopníkům výjimečné technologie dálkového odečtu energií na našem trhu. Technologii uvedla na trh již před 13 lety a právě sběrnice dat, která i letos získala ocenění bě...

Příští týden nepoteče voda v pěti městských částech

Nabízíme vám další přehled plánových výluk v dodávkách pitné vody. Jak oznámila společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK), odstávky jsou nutné z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a ...

Palladium zve na výhodné nákupy i hudební produkci

Dnes začala v nákupním centru Palladium tradiční největší nákupní akce jara – Palladium Shopping Weekend.

Jedinečný divadelní projekt Krajina 0 uvidíte na Fidlovačce

V pátek 2. května 2023 se v Divadle Na Fidlovačce uskuteční světová premiéra jedinečného divadelního autorského projektu s názvem Krajina 0.

Petr Lachnit: Mozartem proti narkomanům

Jeden z radních Prahy 5, který by se měl starat o veřejný prostor, zamýšlí kulturu, respektive vážnou hudbu, využít v „boji“ proti drogově závislým osobám na smíchovském Andělu.

Jak a kde začít se sportovním lezením?

Sportovní lezení se u nás stává jedním z nejpopulárnějších sportů a není se čemu divit. Posiluje tělo i mysl a současně se jedná o skvělé trávení času s přáteli. Chcete s lezením začít také? Poradíme ...

Stavba nového mostu v ulici Božanovská v Horních Počernicích se naplno rozjela

Technická správa komunikací (TSK) zahájila po zimní přestávce práce na výstavbě silničního mostu (nadjezdu) přes dálnici D11 a dalších souvisejících staveb v ulici Božanovská v Městské části Praha 20....

REPORTÁŽ: Blokády v Praze organizuje Němec, který má 6 neziskovek a 2 firmy. Jedna je na seznamu extrémistů.

Prahu už více jak měsíc sužují dopravní kolapsy, které má na starosti skupinka aktivistů z Poslední generace. Ti, za nečinného přihlížení policie, pravidelně blokují pražské hlavní tahy. Akce organizu...

V metropoli žije více žen než mužů, rozvodů ubylo

Počet obyvatel v hl. m. Praze vzrostl během roku 2022 podle předběžných údajů o 10 714 osob. Meziročně poklesl počet narozených i počet zemřelých a oproti roku 2021 výrazně přibylo sňatků a mírně ubyl...

Rekonstrukce Otíkovy lávky bude i přes komplikace dokončena v průběhu října

O šest až osm týdnů a maximálně o 9,5 milionu korun se protáhne a prodraží celková oprava takzvané Otíkovy lávky na Hájích. Bylo zjištěno, že vnitřní konstrukce je v dramaticky špatném stavu. Městská ...

Biotop Braník. Nemilé překvapení čekalo pod zemí

Před čtyřmi lety přišel Tomáš Hrdinka (ANO 2011), radní MČ Praha 4, s nápadem vybudovat v Braníku biotopové jezírko. A nezůstalo jen u slov, novou vodní plochou by se měla veřejnost pokochat už o leto...

Noční uzávěry tunelu Mrázovka

Technická správa komunikací (TSK) oznamuje motoristům, že důvodu mytí bude probíhat uzávěra tunelu Mrázovka.

Nefalšované mexické dobroty a margaritu nabízí Las Adelitas

Pokud hledáte nejlepší mexickou restauraci v Praze, kde servírují nejen výborné mexické jídlo, ale kde zažijete také pravou autentickou atmosféru, navštivte Las Adelitas. Na výběr máte hned pět míst!

Proč vandal ničil zaparkovaná vozidla?

Vandala, který poničil v centru Prahy dvě vozidla, předali strážníci státní policii.

REPORTÁŽ: Rajchl opět vyprodal Václavák. Co demonstranti chtějí, kdo za nimi stojí?

Nedělní odpoledne 16.dubna bylo jako vymalované. Po dlouhé době bylo zase hezky. Do centra Prahy se sjely davy z celé republiky. Václavské náměstí totiž hostilo demonstraci proti ekonomické a morální ...

Ostrčilovo náměstí a přilehlá ulice Jaromírova začínají procházet rozsáhlou rekonstrukcí

Technická správa komunikací (TSK) zahájí v pondělí 17. dubna 2023 rekonstrukci Ostrčilova náměstí a komunikace Jaromírova v úseku od Ostrčilova náměstí po ulici Nezamyslova v Městské části Praha 2.

Petr Lachnit: Subutex problém neřeší, je spíše jeho příčinou

V posledních letech v souvislosti s větším počtem uživatelů návykových látek v centrálních městských částech, zejména na smíchovském Andělu, vyvstává otázka, co vlastně je onou látkou (či látkami) uží...

Švandovo divadlo chystá divadelní adaptaci kultovního filmu CHLAST

Divadelní adaptaci snímku Chlast oceněného v roce 2021 Oscarem za nejlepší cizojazyčný film uvede v české premiéře koncem dubna Švandovo divadlo v Praze. Autory adaptace jsou režisér filmu Thomas Vint...

Svátek kvetoucích sakur HANAMI se bude slavit na pražské Hanspaulce

Podle Česko-japonské společnosti se svátek kvetoucích sakur Hanami 2023 uskuteční v sobotu 22. 4. v parku Hanspaulka na Praze 6. Od 10 do 17 hodin zažijete Hanami v jeho autentické podobě, tak jak si ...

Všechny pražské přívozy jsou mimo provoz!

Jak uvádí ROPID, pražské přívozy jsou od pondělí 17. dubna až do odvolání mimo provoz.

Na internetu jsou i malé děti, prevence proto za nimi musí do školek

Městská část Praha 4 reaguje na současný trend využívání internetu už nejen školáky, ale i dětmi v předškolním věku. Učitelky z mateřských a základních škol se opět sešly na pracovním setkání za účele...

Technická ulice v Dejvicích se i letos stane zónou zábavy a odpočinku

Podle radnice Prahy 6 oživí od 18. dubna až do konce léta opět Technickou ulici bohatý program kulturních akcí, přednášek a workshopů pod širým nebem.

U ČSSD bylo veselo. Létaly transparenty - Šmarda je lhář!

Na dvoraně Lidového domu se dnes uskutečnila provizorní tisková konference starých matadorů ČSSD Karla Šplíchala, Jana Kavana, Stanislava Šámala, stalinisty Josefa Skály a dalších, kteří se zastali ka...

Obléhatelé Úřadu vlády slaví první úspěch. Vláda se přesunula do Parlamentu

Nespokojení občané, kteří již třetí den obléhají Úřad vlády, slaví první úspěch. Vláda se přesunula na svou schůzi do Parlamentu. Demonstranté plánují přesunout blokádu tam.

Noční uzávěry Zlíchovského tunelu 

Podle Technické správy komunikací (TSK) proběhnou noční uzávěry Zlíchovského tunelu z důvodu mytí a oprava vozovky za částečného omezení.

VIDEO: Konflikt na Vinohradské

Potyčku mladíků přerušil až příjezd strážníků. Případ si převzala státní policie. Strážníci se pak přesunuli o kousek dál ke zdrogovaným mužům.

V Praze 11 proběhla akce Jehla

Podle radnice Prahy 11 proběhla ve čtvrtek 13. dubna 2023 od 9 do 15 hodin na území Prahy 11 akce JEHLA.

Český vynález poráží sucho

Pokud pěstujete zeleninu, pokládáte nový trávník nebo se chystáte na dovolenou a nemá vám kdo zalévat květiny, pak vám může pomoci unikátní půdní látka Mr.AQUA. Na to, jak bránit rostliny před půdním ...

Bytová novinka v Praze: výstavba dřevěných domů

Společnost UBM Development Czechia zahájila výstavbu a prodej bytů Timber Praha. V metropoli tak vznikají první dřevěné vícepodlažní bytové domy v novodobé historii.

Dočasné přerušení provozu tramvají Národní divadlo - Staroměstská

Z důvodu opravy tramvajové trati dochází podle Dopravního podniku Praha od soboty 15. dubna 2023 (přibližně od 0.00 hodin) do pondělí 24. dubna 2023 (přibližně do 24.00 hodin) k dočasnému přerušení pr...

Fakultní nemocnice Motol patří v operacích páteře mezi špičky v Evropě

Klinika spondylochirurgie 1. LF UK a FN Motol je vysoce specializovaným pracovištěm, vyznačujícím se moderními diagnostickými i léčebnými metodami. V nedávné době získala nejprestižnější vyznamenání v...

SKANDÁL: Otrávené ukrajinské obilí má první oběť, Kaufland stáhl mouku. Agrárníci varují před vajíčky a kuřecím

V České republice se strhla vlna paniky z dovezeného ukrajinského obilí, které je podle testů slovenských státních laboratoří zamořeno toxickým pesticidem Chlorpyrifos. Maďarsko oznámilo, že obilí je ...

VIDEO: Mám vás na kameře. Vážně?

S více jak 2 promile muž tvrdil, že neřídil. Autem prý přijel Denis. Ani kamerový záznam na jeho tvrzení nic nezměnil.

Praha 14 slaví svátek planety

Duben, jak známo, patří ekologii a tématům zaměřeným na podporu ochrany životního prostředí. Praha 14 se řadí mezi městské části, které si svátek planety každoročně připomínají zábavně naučnou akcí pr...

Omezený provoz v Těšnovském tunelu

Technická správa komunikací (TSK) uvedla, že bude probíhat omezený provoz v Těšnovském tunelu z důvodu mytí stěn a stropu.

Víkendová výluka autobusů mezi Strnady a Měchenicemi

Pdle ROPIDu z důvodu úplné uzavírky silnice II/102 od hranice hl.m. Prahy k železničnímu mostu v Měchenicích dojde od 22. 4. (sobota) do 23.4. 2023 (neděle) a od 29. 4. (sobota) do 1. 5. 2023 (pondělí...

VIDEO: Opilec si ustlal na nebezpečném místě

Na frekventovaném parkovišti u obchodního řetězce usnul opilý muž. Probuzení se mu nelíbilo a začal být agresivní, proto skončil s pouty na rukou. Hlídka pro odvoz podnapilých ho následně převezla na ...

Ukončení bezpečnostních opatření na náplavkách

Podle radnice Prahy 1 pražská povodňová komise včera s ohledem na pravděpodobný pozitivní vývoj počasí rozhodla o ukončení opatření na náplavkách, které se tak od 20.dubna vrátily do běžného provozu.

Příští týden nepoteče voda v sedmi městských částech

Nabízíme vám další přehled plánových výluk v dodávkách pitné vody. Jak oznámila společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK), odstávky jsou nutné z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a ...

Zlomový den pro zdravotní středisko

Úterý 18. 4. 2023 bylo podle radnice Prahy 19 zlomovým dnem, neboť byla předána rozestavěná rekonstrukce zdravotního střediska nové zhotovitelské firmě k jeho dokončení.

JSME U TOHO: Koalice na Praze 11 padla! Vulgarity, údiv, zděšení

„Na Praze 11 není koalice. Pan Ladislav Kos porušil koaliční dohodu a není naším členem,“ uvedla dnes pro Naše Praha starostka Prahy 11 Šárka Zdeňková. Vyvrcholily tak spory mezi guru Hnutí pro Prahu ...

Zemní val a jeho okolí má šanci být uceleným veřejným parkem

Z jednání, které mezi zástupci městské části Praha 15 a odboru ochrany prostředí MHMP v dubnu proběhlo, je podstatný posun při řešení zemního valu a jeho okolí na pomezí Horních Měcholup a Uhříněvsi.

Martin Dudek: Čistá duše

Nedávno jsme se ve společnosti povídali o tom, jak je důležité a v podstatě i povinné se navonět, než člověk vyrazí mezi lidi. A jak je to pro naše nosy fujtablové, když si po ránu vedle vás v metru č...

V Praze 12 vzniknou nová parkovací místa

Podle radnice Prahy 14 tato městská část plánuje nová parkovací stání vybudovat v ulici Kabeláčova, Mařatkova, Palmetová, Těšíkova a Zimova. Rada městské části schválila na svém jednání dne 18. 4. 202...

Jan Klusoň: Piráti udělali v Praze Mordor

Nedávno mě pobavil příspěvek bývalého pirátského primátora Zdeňka Hřiba, který napsal na twitteru, že fantasy a sci-fi města s lidským rozměrem vypadají úplně jinak než města temných světů.

Následující články

Řidič našel u stěračů svého auta zbraň

Na tísňovou linku strážníků zavolal muž a požádal o pomoc s neobvyklým nálezem.

Revitalizace veřejného prostoru v Nových Butovicích

Podle radnice Prahy 13 zahájila městská část rekonstrukci prostranství před Fakultní základní školou Mezi Školami a navazující parkové plochy. Vniknou nové travnaté plochy, záhony a nový povrch chodní...

Petr Lachnit: Piráti milují materiální hodnoty

Zdálo se mně, že dvě želvičky Bára a Julie se začaly v teráriu nudit. Koukání se na stejné věci i lidi je omrzelo, pražská magistrátní politika je nyní taky taková nudná a o ničem. Kamarád donesl želv...

Kde a kdy proběhne letos deratizace na území Prahy 1?

Rok co rok zajišťují hlavní město Praha, společnost Pražské vodovody a kanalizace i jednotlivé městské části deratizaci vybraných veřejných ploch se zvýšeným výskytem hlodavců, zejména potkanů. Regula...

BOJ O MOC: Výrazný Pirát David Bodeček byl vyloučen. U Pirátů se rozhořela válka

Výrazný zastupitel Prahy 1 a magistrátu David Bodeček byl vyloučen z Pirátské strany. Spolu s ním strana vyloučila další dva Piráty Ivanu Antalovou a Martina Ardena. Důvod je jejich koalice v Praze 1 ...

Současný chaos kolem nákupu ukrajinského obilí je groteska o fungování EU

Současná hysterie kolem dovozu ukrajinského obilí je typickou ukázkou groteskního chování vedení EU. Je to jak z bláznivé italské komedie.

Tohle o chovu želvy vodní musíte vědět

Řeč bude o sladkovodních želvách, které jsou u nás jedním z nejrozšířenějších druhů. Jsou klasifikovány podle toho, ve kterém biotopu se vyskytují, a kterému se samozřejmě přizpůsobily. Pokud si chcet...

Karlovo náměstí bude v neděli patřit jazzu

30. dubna je celosvětově svátkem všech jazzmanů, ale i všech fanoušků tohoto žánru v nejrůznějších podobách. Mezinárodní den jazzu se u nás tento den tradičně slaví zdarma přístupným Open Airem na Kar...

VIDEO: Rozrušený muž vylezl na okenní římsu, strážníci zabránili nejhoršímu

Čtyřiadvacetiletý nocležník ubytovny na Praze 9 byl přesvědčen, že ho chtějí spolubydlící napadnout. Zamkl se v pokoji a zavolal strážníkům. Když přijeli, myslel si, že se jen za strážníky vydávají, n...

První máj se blíží! Oslavte ho na DERMACOL LOVE DAY v pražské Grébovce

Pražská Grébovka se na Prvního máje již popáté promění v ten nejzamilovanější prostor se spoustou aktivit v duchu lásky, krásy a zábavy. DERMACOL LOVE DAY se i letos zaměří na ženy, které si budou moc...

Praha 10 chystá unikátní house muzeum Karla Čapka

Mohlo by to být muzeum světových parametrů věří starosta Prahy 10 Martin Valovič (ODS). Právě zpřístupnění unikátní sbírky předmětů ve vile Karla Čapka na Vinohradech je jednou z „hezkých“ priorit no...

Inovační maraton Nakopni Prahu zná jména finalistů

Podle pražského Magistrátu proběhlo semifinálové kolo 4. ročníku inovačního maratonu Nakopni Prahu, ve kterém odborná porota složená z řad odborníků, pracovníků magistrátu i zástupců firem vybrala 10 ...

Jak funguje elektrická požární signalizace a proč je důležité nepodcenit revizi?

Vypuknutí požáru v budově může způsobit obrovské škody na majetku i životech. Požáry vznikají z velké části z nepozornosti nebo nedbalosti. Díky správně instalovaným elektrickým požárním systémům se d...

Přijďte se podívat do zákulisí České televize

Jedinečná příležitost prohlédnout si prostory České televize! Přijďte se v sobotu 29. dubna podívat, kde a jak vznikají vaše oblíbené pořady. Užijte si Den otevřených dveří plný her, soutěží, vystoupe...

První rok výstavby metra D: vyraženo je 1,6 kilometru tunelů

Zhruba před rokem začal Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) s výstavbou prvního úseku metra D Pankrác – Olbrachtova. Jak uvádí pražský Magistrát, v současnosti je vyraženo celkem 1,6 kilometru tunelů. ...

Zpěvák a herec Adam Mišík: S tátou si ve filmu nezahraju

V roce 2013 získal ocenění Objev roku v hudební anketě Český slavík. Letos si Adam Mišík (25) mohl zaknihovat další úspěch, tentokrát jako herec.

Na Barrandovském mostě dojde k vybudování rozštěpu u sjezdu do Modřan

V rámci přípravných prací před samotným zahájením II. etapy rekonstrukce Barrandovského mostu dojde podle Technické správy komunikací (TSK) v termínu od 28. dubna do 15. května 2023 k realizaci rozště...

5 tipů, kam vyrazit s dětmi o víkendu do Prahy

Plánujete víkend v Praze s dětmi a nevíte, kam se vydat? Nabízíme Vám pět tipů na výlety a aktivity, které budou pro děti zajímavé a zábavné.

Začala výstava Klára Sedlo: Fogbow

Malířka Klára Sedlo na výstavě ke 30. narozeninám chytá a detailně zkoumá vlastní běsi. A vypráví příběh svého alter ega, které použila jako návnadu - senzibilky Fogbow. Psychoanalytická. Depresivní i...

Evropský týden vakcinace připomíná důležitost očkování

Velké dohánění nebo také „téma velkých restů“ v důsledku celosvětové pandemie onemocnění covid-19, to je letošní hlavní poselství v pořadí již 18. Evropského týdne vakcinace. Ten letos probíhá od 23. ...

Jan Kavalírek (TOP 09): Hodnocení roku 2022? Finančně jeden z nejlepších v historii Prahy 5!

Utrácet maximálně tolik, kolik vydělám? Pro domácnosti běžná věc, jak však vidíme v posledních letech, pro veřejný sektor je to spíše výjimečné. O to více je třeba vyzdvihnout úspěch, který se v loňsk...

Agresivní muž ve stanici metra Pankrác

Agresivního muže, který útočil na cestující a ničil vybavení vestibulu stanice metra Pankrác, zadrželi strážníci ve chvíli, kdy napadal osobu. Celý zákrok se díky agresivitě dotyčného neobešel bez do...

ŠOKUJÍCÍ REPORTÁŽ ZE ZELENÉHO BERLÍNA: Úředníci schvalují I barvu dlaždiček do koupelny.

Zelené šílenství dorazilo do německého Berlína. Návrat do socialismu rovnýma nohama, tak popisují trampoty s bydlením v některých čtvrtích, kde vládnou Zelení a Die Linke (obdoba KSČM) čeští obyvatelé...

Skončilo natáčení dokumentu MOJE NOVÁ TVÁŘ o životě mladé ženy po brutálním útoku kyselinou

Dokumentární film Jarmily Štukové a Maji Hamplové MOJE NOVÁ TVÁŘ bude mít, podle distributora FALCON, premiéru 18. října.

Martina Dvořák Venigerová: „Vaření je velmi podobné divadelní hře!“

Herečka, fotografka, podnikatelka a obyvatelka Prahy 8 Martina Dvořák Venigerová je autorkou knihy Máca se loudá. Nejde o žádný cestopis, ale o kuchařku plnou receptů, ve které hlavní roli hraje pomal...

Primátor se dohodl se zástupci policie na posílení hlídek na Andělu

Podle pražského Magistrátu je po nedávných násilných útocích na Andělu v této lokalitě s okamžitou platností posílena policejní přítomnost, což by mělo vést ke zvýšení bezpečnosti. Na úterním jednání ...

Proč Asiaté produkují lepší mozky, ale celkově jsou hloupější?

Hodně se probírá úroveň našeho školství. Že upadá a podobně. Bylo by dobré si ale říci fakta.

Praha 11 má nové fitness hřiště u Kunratického lesa

Podle radnice městské části Praha 11 dostal málo vzhledný plácek v blízkosti ulice Petýrkova novou podobu.

Krizi navzdory. Vinohradský pivovar spustil nový provoz za 100 milionů

Relativně mladá značka Vinohradského pivovaru má za sebou úspěšnou dekádu existence. Pražský pivovar byl už před třemi lety na hranici výstavu, a tak se pivovar navzdory covidu i energetické krizi výz...

ŠOKUJÍCÍ: Pirát Robert Veverka odsouzený za drogy se stal členem protidrogové komise!

Robert Veverka z Pirátů, šéfredaktor časopisu Legalizace a v minulosti obžalovaný a pravomocně odsouzený za šíření toxikomanie, se stal na pondělním jednání Rady hlavního města Prahy členem protidrogo...

Sexuální problémy v Česku: ženy nejčastěji řeší ztrátu sexuální touhy, muži poruchu erekce

Sexuální problémy trápí více než polovinu českých párů. Zatímco ženy nejčastěji řeší ztrátu sexuální touhy, bolestivý sex a neschopnost dosáhnout orgasmu, u mužů převládají problémy s erekcí a předčas...

Příští týden nepoteče voda na Vinohradech, na Břevnově a v Libni

Nabízíme vám další přehled plánových výluk v dodávkách pitné vody. Jak oznámila společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK), odstávky jsou nutné z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a ...

Na Výtoni vzniklo Středisko pro podporu náhradních rodičů

Středisko pro podporu náhradních rodičů, jehož zřizovatelem je hlavní město Praha, nabídne zázemí pro vzdělávání pěstounů, ale také prostory pro komunitní setkávání. Slavnostního otevření prostor na V...

V ZOO Praha vzniká gigantické hnízdo

Bezmála dva metry široké, s vlastní vstupní chodbou, střechou a spodním vletovým otvorem – stavbu takového hnízda mohou v těchto dnech sledovat návštěvníci ZOO Praha. Tento unikát ptačí říše i jeho tv...

Připravte si peněženky, vláda schválila zdražení popelnic na 1800 korun

Vládní návrh zákona o místních poplatcích, který upravuje také maximální hranici vybíraných poplatků za odpad, prošel 18. dubna 2023 v Poslanecké sněmovně druhým čtením. Podle portálu Peníze.cz by se ...

Mé dítě má 40tky teploty a zvrací: Antibiotika nemáme, jeďte do Ostravy. Už víme, kdo za to může.

„Mám obě děti už 14 dní vážně nemocné. Mají čtyřicítky teploty, hnisavou angínu. V noci nespí, nejí a to málo co pozřou, vyzvrací i 6 x denně. Paní doktorka nám předepsala antibiotika. Když jsem přišl...

Nevíte kam na Čarodějnice? Na Ladronce zazpívá Pavel Calta.

Čarodějnice na Ladronce jsou výjimečnou událostí oslav Svatojakubské noci. V neděli 30. dubna bude patřit park Ladronka všem čarodějům, čarodějkám a jiným kouzelným bytostem. Podle radnice Prahy 6 náv...

Řidiči pozor! O víkendu má Zlíchovský tunel omezení

Technická správa komunikací (TSK) informovala o změně plánovaných termínů realizace dopravního omezení ve Zlíchovském tunelu z důvodu opravy vozovky.

UBM zahájila výstavbu a prodej projektu Timber Praha

V Praze pod taktovkou společnosti UBM Development Czechia vznikají první dřevěné vícepodlažní bytové domy v novodobé historii. Projekt Timber Praha je realizován v rámci rezidenčního komplexu Arcus Ci...

Zajděte si na Bena Wendela do Jazz Docku

Jeden z nejuznávanějších saxofonistů a skladatelů současnosti Ben Wendel je u nás dobře znám jako člen slavné kapely Kneebody (nominace na Grammy), která v Jazz Docku již několikrát s velkým úspěchem ...

Koupaliště Petynka zahájí sezonu 12. května

Oblíbené koupaliště Petynka je na novou sezonu připraveno – s několika novinkami a upraveným vstupným. Na první květnové dny ale meteorologové nehlásí velké teplo, proto se zahájení sezony posouvá na ...

Taxík Maxík má v Praze 7 posilu

Sedmá městská část společně s Charitou Praha-Holešovice provozuje od ledna minulého roku přepravní službu pro seniory a hůře pohyblivé občany. Taxík Maxík si za tu dobu našel stovky spokojených, často...

Petr Lachnit: První máj nikdo nepochopil. Hlavně dnes

Třicet, čtyřicet, nebo sedmdesát? Nedá se to přesně spočítat, ale bylo to hodně. Odpor k vládní politice, vládním škrtům a vládě jako takové dokázal nedávno přivést řadu občanů této země na Václavské ...

Praha 11 má dvě nové legální zdi pro graffiti

Graffiti je problém všech měst. Pokud se pozorněji rozhlédneme, na počmárané fasády narazíme skoro v každé ulici v jakékoliv městské části. Právě legální plochy jsou jedním z možných způsobů, jak se m...

Další testy potvrdily otrávené ukrajinské obilí pesticidy. Slováci jej pálí, Češi se snaží ututlat

Na Slovensku opět potvrdili překročené množství zakázaného pesticidu Chlorpyrifos v obilí dovezeném z Ukrajiny. Slovenský ministr zemědělství Samuel Vlčan navrhuje zákaz ukrajinského obilí nejen na Sl...

Rok od smrti Medy Mládkové

Ve středu 3. května uplyne rok od úmrtí sběratelky a mecenášky Medy Mládkové. Museum Kampa – Nadace Jana a Medy Mládkových letos poprvé udělí uměleckou cenu, která ponese její jméno. Cena Medy Mládkov...

Aero získalo ocenění za nejlepší kariérní stránky

Aero si doletělo pro první místo v soutěži Recruitment Academy Awards a získalo ocenění za nejlepší kariérní stránky v kategorii velkých společností. Soutěže se zúčastnil rekordní počet 105 firem z Če...

Park V Zápolí projde revitalizací

Jižní část michelského parku V Zápolí čeká v letošním roce revitalizace. Těšit se tak můžete na řadu nových prvků pro odpočinek i aktivní trávení volného času. Práce by měly být zahájeny již v příštím...

Martin Dudek: Jeden majitel – dva různé přístupy

Nedávno jsem měl co do činění se dvěma obchodními řetězci, konkrétně s Penny a Billou. V tom prvním jsem si koupil stejk a při placení neodpovídala cena, na účtu byla samozřejmě vyšší než na etiketě z...

Zapojte se do zábavné vodárenské hry a vyhrajte křišťálovou karafu

Pražské vodovody a kanalizace připravily nejen pro fanoušky vodárenství zábavnou stopovací hru. Ta zájemce provede po třech zásadních místech pražské vodohospodářské infrastruktury: Úpravně vody Podol...

Články abecedně vzestupné

Strhl ženě z krku zlatý řetízek

Stříbrné jezero má stále čistou vodu

Hygienici odebrali tento týden vzorky vody na všech 24 koupacích místech v kraji.

Stříbrné vánoční dny nabídnou tisíce tipů na originální vánoční dárky

Nenechávejte nákup vánočních dárků na poslední chvíli. Pořiďte je letos v předstihu na největším předvánočním veletrhu Stříbrné vánoční dny, který se uskuteční v areálu PVA EXPO PRAHA od 7. do 10. pro...

Stříbrné vánoční dny rozzáří letňanské výstaviště

Od čtvrtka 10. prosince se v areálu PVA EXPO PRAHA v Letňanech uskuteční Stříbrné vánoční dny. Přijďte si vychutnat tu pravou vánoční atmosféru a nakoupit originální dárky, které v běžné obchodní síti...

Stříbrný adventní víkend přináší jarmarky, koncerty i zabíjačky

S blížícím se Štědrým dnem ožívá celá Východní Morava pestrými předvánočními programy. Obyvatelé regionu i „přespolní“ návštěvníci opět i o tomto víkendu mohou vybírat z desítek akcí – koncertů, jarma...

Stříbro z ME v karate je opět na „čtyřce“

Střídavá péče o dítě se musí upravit

Herečka Ivana Jirešová a kandidátka do Senátu Eva Pastušková tvrdí, že střídavá péče o dítě je vhodná jen v některých případech. Zákon je podle nich špatně nastaven a je potřeba jej upravit.

Střílel za jízdy ze svého auta

Střílelo se v Hloubětíně i Čakovicích

V Praze se ze čtvrtka na pátek odehrály tři policejní honičky, při kterých se střílelo. V ulicích Prahy se ze čtvrtka na pátek odehrály tři policejní honičky, při kterých muži zákona použili střelné z...

Střílíte na pokojná města, vyčítá ve videu ministerstva vnitra Svěrák Koljovi

Ministerstvo vnitra požádalo Jana a Zdeňka Svěrákovi o spolupráci na propagačním videu. Použili záběry z filmu Kolja. „Volali nám o víkendu z ministerstva vnitra, jestli bychom nenapsali dopis Koljovi...

Články abecedně sestupně

Strom na Staroměstském náměstí svítí, začíná advent

Staré Město – Vánoční strom svítí, jeho rozsvícení doprovodila hudba Vadima Petrova známá z večerníčku Krkonošské pohádky. Rozsvěcení se bude denně opakovat vždy v půl od 16.30 do 21.30 hodin.

Strojvedoucí nepil. Vypovídat ale odmítl

Strojvůdce podezřelý, že zavinil srážku dvou vlaků v Paskově se dostavil k výslechu. V pondělí 23. února skončila jeho hospitalizace ve frýdecko-místecké nemocnici.

Strojní fakulta pořádá den otevřených dveří

Fakulty strojní ČVUT v Praze zve budoucí studenty a jejich rodiče na dny otevřených dveří, které se konají 3. a 4. února.

Strojní fakulta ČVUT zve na veletrh

Devátý ročník dvoudenního evropského veletrhu Gaudeamus Praha 2016 začíná 26. ledna Studenti závěrečných ročníků středních škol se zde mohou seznámit s nabídkou pomaturitního vzdělávání. Na výstavišti...

Strojírenské firmy se představují na Dnech řemesel v bývalém Svitu

Ve zlínském areálu bývalých Baťových závodů se 24. až 26. října uskuteční Dny řemesel zaměřené na strojírenské obory. Jejich náplní budou komentované prohlídky firemních provozů a prezentace středních...

Střížkovští fotbaloví Bohemians zatím stále poslední

Kompletní program 20. kola fotbalové Gambrinus ligy a aktuální tabulku soutěže. V sobotu hrají střížkovství Bohemians se Slovanem Liberec. Nutně potřebují body, protože zatím jsou na nelichotivém posl...

Střížkovští Bohemians zdolali Zlín 2:1

V předehrávce 28. kola hostil tým Bohemians Praha Fastav Zlín. Moravany domácí zaskočili, když během dvaceti minut vedli už 2:0. V devětasedmdesáté minutě sice hosté snížili, ale srovnat stav už nedok...

Střížkovští Bohemians jsou ve hře o záchranu

Mužstvo FK Bohemians Praha se po nedělním vítězství 2:1 v zápase 14. kola I. fotbalové ligy nad 1. FC Brno odpoutalo od posledního místa v tabulce a trenér Jaromír Jindráček je přesvědčen o tom, že mu...

Střížkovští ani z Plzně nevezou úspěch

Fotbalisté Viktorie Plzeň vyhráli v sobotním utkání 15. kola Gambrinus ligy nad střížkovskými Bohemians Praha 3:2. Domácí šli do vedení ve 3. minutě, v deseti hráčích pak dokázali ve druhé půli vstřel...

Střížkovští „klokani“ chtějí nechat odvolat šéfa svazu Haška

Vedení fotbalového klubu FK Bohemians Praha chce na valné hromadě Českomoravského fotbalového svazu (ČMFS) prosadit do programu jednání bod, který by inicioval odvolání předsedy Ivana Haška. Sdělil to...