Počasí
Praha 16 °C Neděle, 17. září 2023, Svátek má Naděžda
Go to content
Naše Praha na Facebooku

Europoslanec Jan Zahradil o nebezpečí progresivismu: Západ jde doleva!

„Přání, aby byla Česká republika pevnou součástí západních struktur, se splnilo už se vstupem do Evropské unie a do NATO. Pojmy ´Západ´ a ´západní hodnoty´ se skloňují prakticky pořád, přesto povědomí společnosti o tom, jak a kam se západní vývoj ubírá, výrazně pokulhává,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro Naší Prahu europoslanec Jan Zahradil (ODS), který před časem oznámil, že se po skončení svého mandátu v Evropském parlamentu vrátí na domácí politickou scénu.
"Zelená politika prosákla všemi agendami Evropského parlamentu," říká europoslanec Jan Zahradil. Zvětšit
"Zelená politika prosákla všemi agendami Evropského parlamentu," říká europoslanec Jan Zahradil. Zdroj: FCB JZ

Ubírá se v současnosti Západ stále směrem, kterým se ubíral po roce 1989?
Určitě ne, to je víc než třicet let. Za tu dobu se atmosféra, priority i něco, co můžeme nazvat „ideologickým étosem“, posunuly směrem, který lze zjednodušeně označit jako levicově liberální.

Co si pod tím označením můžeme představit?
Jednou ze zásadních charakteristik levicově liberálního směru je především jakási hypertrofie lidských práv. Individuální lidská práva, jakým je právo na svobodu, na majetek a celá řada dalších práv, se v tomto pojetí světa mění na kolektivní nároky. Tyto kolektivní nároky jsou vynutitelné a má je garantovat státní moc. To znamená, že v levicově liberálním pojetí společnosti dochází k neustálému nárůstu byrokracie a regulace. Jejich cílem je garantovat nároky různých skupin, které mohou být definovány věkově, profesně, sexuálně nebo jakkoliv jinak. Původní ušlechtilá myšlenka individuálních práv a svobod se proměnila v myšlenku zajištění co největších kolektivních a vynutitelných nároků, za které odpovídá stát. Tím jsme se posunuli směrem ke kolektivismu.

Pojmy jako „kolektivismus“ a „vynutitelnost státní mocí“ připomínají socialistickou etapu před sametovou revolucí, ve které lidé naopak toužili po individuální svobodě, státem co nejméně omezované. Tedy po svobodě, kterou jsme tehdy viděli na západ od nás.
Tak jistě, že hesla sametové revoluce jako „zpět do Evropy“ a „patříme na Západ“ symbolizovala touhu odpoutat se od komunismu. Vystihovala směřování tam, kde jsme viděli ideál svobodné společnosti. Už tehdy nebyl stoprocentní, ale byl bližší tomu ideálu, který jsme chtěli, než jaká je situace teď. Tehdy ještě mnozí úplně přesně nevěděli, co všechno se pod pojmy „Západ“ a zkráceně „Evropa“ skrývá. Dnes už to lidé vědí asi trochu víc.

Tehdejší Západ neprošel zkušeností, kterou jsme prošli my a další postkomunistické země. Je proto pravděpodobné, že může snadno vstoupit do podobných vod, které státy bývalého východního bloku už zažily a nechtějí je opakovat?
To, že bývalý Západ nemá tuto zkušenost, neumožňuje jeho elitám rozpoznat určité trendy, které jsou pod povrchem. Já si samozřejmě nemyslím, že se řítíme zpátky do nějakého totalitního režimu, identického s předlistopadovou dobou, ale můžeme se dostat do režimu, který bude obsahovat nepříjemné prvky, které jsme si nikdo v roce 1989 nepřáli.

,,Odhalení sochy Karla Marxe mi střeva netrhá“

Jan Zahradil

Jak vnímat fakt, že předseda Evropské komise Jean Claud Juncker v roce 2019 během svého působení v čele Evropské unie slavnostně odhalil v německém Trevíru čtyřmetrovou sochu Karla Marxe, navíc darovanou Čínou? Pro české politiky by to bylo nemyslitelné.
Přiznám se, že zrovna tohle v celé řadě podivností považuji za krok méně významný a střeva mi netrhá. Samozřejmě to mnozí panu Junckerovi „omlátili o hlavu“, ale na druhou stranu Karel Marx je historicky významnou postavou, ať se nám to líbí, nebo ne.

Nejde tedy o symbol směřování Evropské unie k marxismu-leninismu?
Panu Junckerovi samozřejmě do hlavy nevidím a stalo se to naším předmětem jeho kritiky za to, že nebere ohledy na pocity ve střední a východní Evropě, která marxistickou ideologií trpěla víc než čtyřicet let. Jinak jsme si z toho museli dělat až legraci, jak se to sečetlo, když sochu Marxe jako dar z Číny odhalil slavnostně v bývalém východním Německu.

Západ se rychle mění. Dřív existovala celkem jasná hranice mezi pravicí a levicí, ale kde je ta hranice teď?
Když budeme mluvit o levici a pravici, evropské i u nás, pak často levice starého typu, taková ta „starosocialistická“, překvapivě podobně jako konzervativní pravice, je schopná odhalovat, reagovat a upozorňovat na nebezpečí vyplývající z postmoderního progresivistického levicového liberalismu.

Svoboda médií, svoboda podnikání, přesvědčení, že rozhodovat má spotřebitel, jeho poptávka a trh, takové a další hodnoty stále více narážejí na nařízení, regulace, směrnice státních a evropských institucí – zkrátka na rozhodování politiků a úředníků kdesi „od stolu“. Připomíná to analogii k socialistickému centrálnímu plánování.
Ideologické základy zasahování státu do tržního prostředí se tvořily desítky let. V poslední době dostaly navíc v souvislosti se životním prostředím nálepku ochrany planety a klimatu. To má v sobě zase znova marxistickou stopu hledání ideálu. Já si z toho dělávám legraci takovou zkratkou, že kdysi bylo ideálem vytváření beztřídní společnosti a dnes máme ideál vytváření společnosti bezuhlíkaté. Jednu utopii vystřídala druhá, tentokrát zelená.

"Čína využila své nabyté ekonomické moci, aby si k sobě přikoupila to, čemu se dnes říká ´globální jih´. Tedy výraznou část Asie s výjimkou Japonska a Jižní Koreje," říká Jan Zahradil.
"Čína využila své nabyté ekonomické moci, aby si k sobě přikoupila to, čemu se dnes říká ´globální jih´. Tedy výraznou část Asie s výjimkou Japonska a Jižní Koreje," říká Jan Zahradil. Zdroj: FCB JZ

Utopické ideologie končívají katastroficky. Nikdo asi nemůže mít nic proti ochraně klimatu. Ne každý ale vidí v prosazovaných nařízeních ušlechtilé cíle. Například elektromobily jsou údajně bezemisní. Tím se ale myslí jen jejich provoz. Jejich výroba je silně emisní, jejich baterie jsou silně jedovaté, jejich likvidace je nejasná a o dalších aspektech se radši nehovoří vůbec. Drahé kovy pro baterie se těží daleko, není výjimkou Afrika s pomocí dětské práce. Nejvíce nalezišť patří Číně. Výroba aut v Evropě klesá, zatímco v Asii roste. Při tom Evropa na rozdíl od Asie dbá na přísné ekologické standardy. Nehledě na to, že evropský automobilový průmysl doteď patřil ke světové špičce a této výsady se Evropská unie vzdává, na což může dramaticky ekonomicky doplatit. Zároveň dobrovolně předává žezlo Číně, kterou považuje za svou hrozbu. To přece nedává smysl. Neprospěje to ani Evropanům, ani světovému klimatu.
Skutečností je, že se vytvořil velice silný ideologický proud, tedy zelená ideologie, která je navázána z velké části na aktivisty 60. let. Ti jsou dnes příslušníky establishmentu v nejlepším produktivním věku a je to pro ně vrchol jejich politické činnosti. Během své cesty na vrchol ovšem dotlačili ideály, které jako dvacetiletí tehdy nosili, až ad absurdum. Mám tím na mysli už zmíněnou hypertrofii lidských práv. Jde jinými slovy o „přefouknutí“ ideálů do rozměrů, které umožňují jejich zneužití.

Teorií, jaké jsou příčiny globálního oteplování, je několik, ale ne všechny mají stejný prostor. Tady spatřuji určitou analogii s vývojem za socialismu, kdy se bralo jako hotová věc, že v něm jde o vyšší pokrokovou formu společenského uspořádání. V zelené ideologii se také vybrané teorie berou jako hotová věc. A jak známo, byznys se vždycky dokáže přizpůsobit situaci. Navázal se tedy na tu ideologii, která mu přinese zisky. Vidí, že díky ní je možné získávat pro průmysl různé úlevy, granty, programy a dotace, tak proč by to nevyužil.

Základní problém je, že se Evropské unii nepodařilo přesvědčit ostatní svět, aby ji slepě následoval. Chce jít příkladem a myslí si, že ostatní naskočí do rozjetého vlaku. Uzavírají se různé mezinárodní dohody, jako například Pařížská klimatická dohoda, které sice všichni podepíší, ale dodržovat ji nebudou. Maximálně si vytvoří vlastní program snižování skleníkových plynů tak, aby jim vyhovoval. Tím pádem největší znečišťovatelé jako Čína nebo Indie jsou z celkového schématu vyjmuti. To pro Evropskou unii z dlouhodobého hlediska bude znamenat pokles ekonomické výkonnosti. Když to shrneme, je to celé kombinace ideologie a byznysových zájmů. Nově vznikající ekologicko-průmyslový komplex se rozhodl využít možnosti, které jim politici a na ně navázaná byrokracie nabízejí.

Nakonec z toho ale nejvíc vytěží znova Čína a my Evropané budeme dovážet přes půl světa automobily z Asie. Jak vysvětlit paradox, že politika Evropská unie dlouhodobě vedla k energetické závislosti na Rusku a k ekonomické závislosti na Číně, tedy na mocnostech, které byly zároveň terčem kritiky a nedůvěry?
Před několika lety Američané s úděsem přišli na to, že Čína posílila tak, že jako jediná může USA ekonomicky a politicky konkurovat. Byli to sice oni, kteří Čínu neustále do světového ekonomického dění vtahovali, žili ale v naivním západním přesvědčení, že když se do globálního trhu a světové kapitalistické ekonomiky zapojí, proběhnou v ní dříve nebo později také politické reformy směrem k demokracii. Tato úvaha se ukázala v praxi jako naprosto nesmyslná. Čína využila své ekonomické zapojení a politický režim si ponechala.

Zhruba před třemi až čtyřmi lety se Američané probrali a řekli si dost: Čína už není náš kamarád, ale politický a ekonomický rival. Ke společnému konfrontačnímu kursu začali nutit také Evropskou unii, která ale takový kurs přijala s rozpaky. Několik evropských politiků v záchvatu náhlé upřímnosti celkem správně řeklo, že celá evropská prosperita po pádu železné opony, tedy od začátku devadesátých let, byla založena na dvou věcech: na levném ruském plynu a na levné čínské pracovní síle.

Přesto se politika Evropské unie začala postupně ke konfrontačnímu tónu přidávat, a to především ze strachu, že ji Čína může ekonomicky převálcovat. Například právě díky elektromobilům. Teď je vidět snaha se od Číny ekonomicky odpoutávat, ale to bude velmi komplikované, protože vazby některých evropských zemí na Čínu jsou hodně hluboké. Speciálně je to případ Německa. Tomu se nechce vyhlásit Číně ekonomickou válku nebo svazky úplně přetrhat, na druhou stranu je pod tlakem Američanů. Teď Němci neví, co přesně udělat. Navíc tajné služby vycítily příležitost k neomezené působnosti, od oprávněných kroků až po šíření hysterie a paranoi, že agenti jsou naprosto všude.

Do toho jako blesk přišla naprosto nepochopitelná a nesmyslná agrese Ruska na Ukrajině, která rychle stlačila Evropskou unii a Ameriku dohromady. Tím více teď Evropa kopíruje americké postoje. Někdo to dělá s nadšením, jako Polsko nebo Česká republika, někdo s dobře skrývaným nenadšením, jako Francie nebo Německo. Je otázka, jak dlouho to potrvá a jestli se k naprostému antirusáctví přidá totální antičínství a nakonec spadne nová železná opona mezi euroatlantickou civilizací a ostatním světem.

Čína mezitím využila své nově nabyté ekonomické moci, aby si k sobě přikoupila to, čemu se dnes říká „globální jih“. Tedy výraznou část Asie s výjimkou Japonska a Jižní Koreje, výraznou část Afriky s několika málo výjimkami a Latinskou Ameriku. Jak je tedy vidět, Číně se podařilo vytvořit velmi rozsáhlou antizápadní globální alianci, kterou je potřeba brát vážně. Můj názor, který momentálně není ve většině, je ten, že jedinou cestou, jak z této situace vyjít se ctí, je najít s Čínou novou rovnováhu, nový modus vivendi, a nesnažit se jít cestou konfrontace.

Provokovat Tchaj-wanem je nebezpečné

Třaskavé téma konfrontace je pro Čínu prokazatelně Tchaj-wan.
Někteří nechápou, jak citlivá otázka Tchaj-wan pro Čínu je, a že jde pro ni o otázku národní existence. Čínská lidová republika vedená komunisty považuje Tchaj-wan za součást Číny. Vnímá ji jako vzbouřeneckou provincii, kterou je ochotna tolerovat. Neuznává ji sice jako stát, ale toleruje tamní vládu jako jakousi pseudovládu s tím, že se Čína může kdykoliv rozhodnout vzít si tuto provincii pod svou vládu zpátky. Čína říká, že to nechce provést násilnou cestou, ale cestou postupného splývání, tedy postupné konvergence. Nicméně také říká, že pokud bude Západ provokovat Tchaj-wan k vyhlášení nezávislosti, bude muset k násilí přikročit.

Pokud by totiž Tchaj-wan samostatnost vyhlásil, výrazně by to posílilo separatistické tendence v jiných oblastech Číny, například v Tibetu a dalších. Územní dezintegrace pro Čínu v minulosti vždy dopadla špatně, a tedy si ji nemůže dovolit. Územní celistvost je pro čínské vedení natolik svatá, že je připraveno ji hájit za každou cenu, a to i za cenu třetí světové války s USA.

V roce 1992 byl uzavřen tzv. Tchaj-wanský konsensus, podle kterého si každá ze stran ponechá svou vlastní interpretaci toho, co znamená pojem „jednotná Čína“ a bude zachován status quo. To umožnilo dříve nemyslitelné. Najednou mezi Čínou a Tchaj-wanem začala fungovat čilá obchodní a dopravní spolupráce. To se stalo pod vedením tchaj-wanské politické strany, která se ale později dostala do opozice. V devadesátých letech se totiž objevila jiná strana, DPP, Demokratická pokroková strana. Ta začala hrát silně s kartou nezávislosti a tím začala Čínu provokovat. Vyhrála po sobě volby dvakrát a v provokování Číny pokračuje v přesvědčení, že kdyby šlo do tuhého, tedy kdyby Čína byla vyprovokována k vojenské invazi na Tchaj-wan, tak by v tom Spojené státy Tchaj-wan nenechaly.

Osobně si myslím, že by pro USA nebylo jednoduché zůstat stranou, když už do tohoto tématu investovaly tolik politického kapitálu. Zároveň ale už z USA zaznívají hlasy volající po deeskalaci napětí a po návratu k příjemnému soužití Číny a Tchaj-wanu z 90. let. Do této situace někteří politici vstupují tím, že si provokací Číny zajišťují pouze vlastní palcové titulky v médiích, aniž by tušili, do jak nebezpečné hry vstupují. Takovou byla například návštěva Nancy Pelosiové, která nic jiného než body její popularitě na účet zvýšeného napětí okolo Tchaj-wanu nepřinesla.

Jak chápat rétoriku, že nebýt vpádu Ruska na Ukrajinu, nebyla by energetická krize v Evropě? Tím se přece říká, že kdyby Rusko na Ukrajinu nevpadlo, tak máme plnou závislost Evropské unie na ruském plynu a jsme spokojeni. Nedává přece smysl vnímat někoho jako hrozbu a současně na něm budovat svou závislost.
V zásadě ano, prosazovalo to především Německo, ostatním státům to bylo v podstatě jedno.

Měla Česká republika vůbec nějakou možnost nebýt závislá na ruském plynu, když je součástí evropské rozvodné sítě, lidově řečeno trubky k nám vedou z Německa?
Byla možnost se ze závislosti na ruském plynu vyvázat, nebo ji alespoň snížit už v roce 2009 díky projektu Nabucco, ve kterém jsme se angažovali a ve kterém sehrál svoji roli při jeho prosazování premiér Topolánek. Dokonce i Evropská komise se klonila k tomu, že by bylo možné takový projekt vytvořit a financovat. Zajistil by dodávky plynu ze zemí střední Asie do Evropy mimo Rusko. Vytvořilo se konsorcium a projekt následně zkrachoval v důsledku ruského lobbingu, kdy Rusové „zlobbovali“ Německo a Rakousko, aby z projektu odstoupily.

"Chci se po vypršení euromandátu vrátit na domácí politickou scénu," říká Jan Zahradil, o kterém se spekuluje, že by se mohl stát novým předsedou ODS.
"Chci se po vypršení euromandátu vrátit na domácí politickou scénu," říká Jan Zahradil, o kterém se spekuluje, že by se mohl stát novým předsedou ODS. Zdroj: FCB JZ

Část veřejnosti je přesvědčena o tom, že Česká republika byla poslední roky pročínská a proruská, zatímco naši západoevropští spojenci nebyli. To je ale v rozporu s tím, co se fakticky dělo a děje. Česká republika měla naopak podstatně méně kontaktů, obchodních i politických, jak s Čínou, tak s Ruskem. Jak tento rozpor vysvětlit?
O tom byla přesvědčena ta část veřejnosti, která byla hlasitě slyšet. Uvěřila odpůrcům Miloše Zemana z řad politiků a médií, kteří neunesli jeho vítězství v prezidentských volbách, dokonce opakované. Když ho neporazili v domácí politice, rozhodli se použít jako obrazně řečeno klacek politiku zahraniční. Vytvořili až hysterii, že jsme byli kvůli Miloši Zemanovi pročínští a proruští, což ale bylo ve srovnání s jinými evropskými zeměmi nesmysl.

Celá EU je bohužel závislá na dodávkách z Číny. Jakou tedy máme obchodní bilanci s Čínou ve srovnání s jinými zeměmi, například sousedním Německem?
Zanedbatelnou. Lze říci, že česká ekonomika slouží ve vztahu k Číně jako subdodavatel německých exportů do Číny.

Hovoří se o dezinformacích, ale na tomto příkladě je jasně vidět, že k tomu, aby se vytvořilo jiné povědomí o realitě, stačí, aby se některá fakta nezmiňovala. Zkrátka aby se říkala jen část pravdy, která se někomu hodí k nějakému účelu.
Jasně, že ano.

Utajené informace mohou být stejně nebo i víc nebezpečné než dezinformace. Nelze je totiž ověřit, když o nich nikdo neví.
To je pravda.

Obecně se málo informuje o dění v Evropském parlamentu. Tím opakovaně hýbá kromě jiného i téma přesunu dalších pravomocí z národních úrovní do Bruselu, zrušení práva veta apod. Například významný europoslanec Verhofstadt se už před rokem na úvod našeho předsednictví EU ostře opřel do premiéra Petra Fialy, kdy mu téměř rozkázal, aby aktivoval článek 48. Co to vůbec je?
Guy Verhofstadt je federalista, který kromě jiného napsal knihu o potřebě vytvořit Spojené státy evropské. Před zhruba dvaceti lety proběhl Konvent o budoucnosti EU. Před nedávnem proběhla mimo zájem médií konference na stejné téma. Jeden ze závěrů byl, že je třeba evropskou integraci dále prohloubit. Klasicky se účastnili zástupci nevládních organizací, europoslanci a zástupci veřejnosti. Spíš pseudozástupci, protože veřejnost jako celek nebyla dostatečně informována. Tématy bylo omezení práva veta, společná kandidátka do Evropského parlamentu místo národních kandidátek a další, dalo by se říci, nesmysly. Guy Verhofstadt toto využil a znovu nastolil své cíle směřující k federaci.

Článek 48 by při jednomyslnosti Evropské rady umožnil přesunout některé další pravomoci z konsensuálního do většinového hlasování. Naše předsednictví tímto směrem nešlo, ani švédské, a je to tak správně. Guy Verhofstadt ale téma hluboké integrace a federace určitě neopustí.

Máme se tedy obávat tlaku na vzdání se pravomocí rozhodovat na národní úrovni?
Na tom je Evropský parlament založen: čím větší integrace, tím méně pravomocí na národní úrovni, a tím více pravomocí Evropského parlamentu. Každá instituce cílí na zvyšování svých pravomocí. Guy Verhofstadt tedy žádá o to, aby měl Evropský parlament, tedy i on sám, větší moc.

Jak je takový postoj v Evropském parlamentu vnímaný?
Je to mainstream. Na druhou stranu momentálně je překrytý jinými starostmi, především válkou na Ukrajině a problémy s energiemi.

Zamlčované informace, neúplné informace, dezinformace… Kdo stojí o relevantní fakta, má problém je v tom zmatku najít. Navíc boj proti dezinformacím by spolu s dezinformacemi mohl hodit do jednoho pytle celkem snadno i všechny kritické názory a vygumovat svobodu slova, základní pilíř demokracie. Jaký pohled na toto téma má vedení EU?
V tom Evropská unie nemá teoreticky žádnou pravomoc. Teoreticky. Přesto, samozřejmě, Evropské komise a politicky motivované osoby by se rády do této oblasti prolomily, protože cítí šanci ovládnout další část veřejného prostoru. V čele této snahy stojí Věra Jourová v roli eurokomisařky za právní stát atd. Dala si předsevzetí, že vytvoří evropské nařízení, které bude média regulovat. Protože má jít o evropské nařízení, nikoliv o zákon, nebude muset projít Evropským parlamentem a bude stačit souhlas Evropské rady.

Právě v Evropské radě probíhají na toto téma velké boje, protože národní vlády nemají chuť nechat si mluvit do svého mediálního trhu paní Jourovou, resp. tedy Evropskou komisi. Cílem je vylepšit podmínky pro veřejnoprávní média, která jsou většinově prointegrační. Obojí jde ruku v ruce: veřejnoprávní média podporují prointegrační evropskou politiku Evropské komise a parlamentu, Evropská komise chce podpořit tato média. Veřejnoprávní média navíc potřebují omezit konkurenci, a tak se jim tato politika hodí. Když se internetovým médiím ztíží podmínky, bude to odrazovat jejich inzerenty a budou mít problémy fungovat. Stačí chtít inzerenty „svlíkat do naha“ a půjdou jinam.

Další skupinou, která má na mediální regulaci zájem, jsou státní a nadstátní byrokrati. Cítí možnost získat pro sebe větší operační prostor, o kterém budou moci rozhodovat, a záminka boje s dezinformacemi se k tomu velmi hodí. Třetí skupinou, která má na tlaku přijmout mediálním nařízení zájem, jsou vybrané nevládní organizace. Ty tak mohou získávat další finance, o které samozřejmě stojí. Když vidí, že Evropská komise vyhlašuje granty na kontrolu médií, tak mají možnost se přihlásit a být z grantů financované.

Je otázka, jak moc mohou být média v takovém prostředí nezávislá, jak moc mohou být kritická k elitám, které je financují. Chtělo by se říci závěrem: Západe, sleduj, kam kráčíš. Watch your step.

Monika Hašková, autorka je bývalou poslankyní ODS, režisérkou a scénáristkou

Podobné články

Reklama

Načítaní obsahu...

Načítaní obsahu...

Jitka Osička: Nemohu si teď Prahu vynachválit

Jitka Osička je žena mnoha tváří - herečka, zpěvačka, improvizátorka, básnířka, moderátorka a také pedagožka. I když žije v Praze 10 let, stále ji objevuje a nemůže si její energii a atmosféru vynachválit. V našem rozhovoru jsme hovořili také o herecké kariéře, autorských projektech IMPRO Woo a Pohyblivých obrazech a také o jejich básních a úspěšné pedagogické kariéře. I když se teď nejvíce věnuje svému malému synkovi Radovanovi, přesto ji můžete vidět v divadle, na vernisážích a i před studenty pražské DAMU.

Lubomír Typlt: Obraz nedoprovází vysvětlující text, ale mnohé se na něm dá nonverbálně přečíst

Lubomír Typlt je český malíř a textař, který v současné době žije střídavě v Berlíně a v Praze. Jeho malířské dílo je příznačné svou formální syrovostí a obsahovou surovostí. Rozvíjí svůj mýtus o lidském jedinci pomocí malířských prostředků: vytříbené kresebnosti i absurdních prostorových objektů. S oblibou používá techniku kvaše, které mu propojí výrazové přechody mezi kresbou a malbou a jsou charakteristické spontánností, gestickou živostí a formálních vytříbeností.


Předchozí články

Moderátorka Soňa Porupková: Před vysíláním mi pomáhá korek!

Pohledná blondýnka Soňa Porupková (32) je jednou z hlavních moderátorských osobností CNN Prima NEWS, se kterou jsou spojeny hlavní večerní zprávy. Nyní ji však čeká důležitý životní krok, na který se...

Vyústění Žižkovského tunelu by mohla ozdobit hra světel

Probíhající revitalizace Tachovského náměstí by měla být završena instalací uměleckého díla. Podle radnice Prahy 3 by chodce a cyklisty v prostoru vyústění Žižkovského tunelu mohlo doprovodit zrcadlen...

Marek Stoniš: Čeští školáci plivli na Ukrajinku, Ukrajinec zabil Roma, premiér nabírá lidi a Markéta Pekarová Adamová učí děti hlasovat o duhovém manželství

Předkládám ctěným čtenářům další díl nekomentované svodky české politické reality. Minulý týden se v Česku i ve světě děly věci, u kterých šlo o život. A ještě půjde. Bohužel.

Lisztův institut a společnost MOL umístily na Vltavu instalaci RIVER-POOL

Od 9. června se na Vltavě u Střeleckého ostrova vznáší interaktivní umělecká instalace maďarského autora Ottó Vinczeho. Dílo s názvem RIVER-POOL bude v centru Prahy k vidění až do konce prázdnin.

Nemocnice Na Františku otevře zubní pohotovost

V centru Prahy vznikne podle Magistrátu hlavního města Prahy nová zubní pohotovost. Pražští radní odsouhlasili dotaci ve výši 2,5 milionu korun na vybavení zubní pohotovosti v Nemocnici Na Františku a...

Praha 6 pokřtí další tři komunitní kompostéry

Radnice Prahy 6 uvádí, že společně s organizací Kokoza pokračuje v rozšiřování komunitního kompostování.

Otevřená válka mezi Romy a Ukrajinci. Napadají se navzájem.

Smrt třiadvacetiletého romského mladíka Nikolase Dirty, kterého v Brně pravděpodobně v sebeobraně ubodal mladý Ukrajinec, vyvolala další násilí mezi Romy a Ukrajinci. V centru Brna Romové pořádají odv...

Petr Lachnit: Senioři, vládní lovná zvěř

Premiér Petr Fiala v nedávném televizním duelu s Andrejem Babišem prohlásil, že důchodcům peníze nadále rostou, a to i přes nižší červnovou valorizaci. Dokonce svého oponenta torpédoval s tím, že v té...

Jak si vybavit svoji první ložnici

Právě jste podepsali smlouvu na svůj první byt. V ložnici nic není a vy nevíte, jak a kde začít. S tím vám moc rádi pomůžeme. V článku se dozvíte základy při nákupu nové matrace, povlečení ale i obraz...

Byt po generálu Petříkovi na Malé Straně by měl sloužit kultuře a osvětě

Krásný byt v ulici U Lužického semináře, který ale nutně potřebuje náročnou a citlivou rekonstrukci, by měl být do budoucna určen pro potřeby expozice připomínající vynikající osobnost generála Karla ...

VIDEO: Strážníci zadrželi ozbrojeného muže, který napadl jiného

Proti pětačtyřicetiletému státní policií hledanému muži, který měl u sebe lovecký nůž, museli strážníci použít donucovací prostředky.

Pražští radní schválili další kroky k odstraňování vizuálního smogu

Rada hlavního města Prahy, podle Magistrátu hlavního města Prah,y schválila výpovědi několika nájemních smluv na umístění billboardů. Z blízkostí pražských komunikací tak díky tomu zmizí 11 velkých re...

Se vzácným syndromem Dravetové v Česku bojují desítky dětí

Nejenom časté a dlouhé epileptické záchvaty, ale i problémy s chůzí, mentální retardaci nebo autismus. To vše způsobuje vzácný syndrom Dravetové. V České republice s ním bojují desítky dětí, které od ...

Patrola Šlapeto zve na přátelské štěbetání u grilovaných dobrot

Letní vystoupení kapely Patrola Šlapeto se odehraje v neděli 18. června od 14.00 hodin na zahradě restaurace „Plzeňka U Brabců“. Vstup je volný, Plzeň bude vychlazená a vůně grilovaných dobrůtek zaruč...

Znáte chutě raných odrůd třešní? Přijďte si je prohlédnout i ochutnat

Český svaz ochránců přírody zve ve čtvrtek 15. června na první letošní výstava Raných třešní starých odrůd, která začíná v pražském Domě ochránců přírody (Michelská 5, Praha 4). Součástí doprovodného ...

VIDEO: Muž na dětském hřišti agresivně napadal děti a u toho se obnažoval

S pouty na rukou strážníci předvedli na služebnu státní policie muže, který napadal na dětském hřišti děti a navíc se před nimi dokonce i obnažoval.

VIDEO: Zdrogovaná agresivní žena skončila v poutech

Zaměstnanci radotínského úřadu si na pomoc zavolali strážníky kvůli zjevně zdrogované ženě, která ležela před budovou.

Milan Peroutka: Každý musíme mít své sny a touhy, a jít za nimi

Milan Peroutka je český herec, moderátor, zpěvák a frontman skupiny Perutě. Pro naši Prahu zavzpomínal na jeho rodné Vršovice a proč má Prahu tak rád, na zpěv v televizní show Tvoje tvář má známý hlas...

Domov Sulická zve sousedy na tradiční Vítání léta s hudbou a kouzelníkem

Zabijačka, Valentýnská diskotéka nebo Vítání léta patří mezi tradiční akce Domova pro osoby se zdravotním postižením Sulická. Letošní Vítání léta, které je opět otevřené pro veřejnost, se koná v sobot...

Jak se váží boxeři? Přijďte se dnes podívat do Palladia!

Nákupní centrum Palladium v Praze se zanedlouho stane místem, kde se dnes v 16.00 hodin představí při oficiálním vážení téměř 30 nejlepších boxerů před zápasy akce „The Ring“. Ta se uskuteční v pátek ...

David Kraus a Jaroslav Svěcený jsou patrony Akce CIHLA

Jak uvádí Portus Praha i letos se v ulici Na Příkopě a i na jiných pražských místech, prodávají pomalované a popsané cihly na podporu důstojného bydlení a života lidí s mentálním postižením.

Lékárna by měla umět zachytit rizikového pacienta a odeslat k lékaři

Lékárna by neměla být „pouze“ výdejnou léků. Naší ambicí je dát lidem komplexní služby a případně odhalit zdravotní problém, říká vedoucí lékárny Polikliniky Hůrka Mgr. Nela Kočárková.

Příští týden nepoteče voda na Vinohradech, Hájích, Žižkově a ve Stodůlkách

Nabízíme vám další přehled plánových výluk v dodávkách pitné vody. Jak oznámila společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK), odstávky jsou nutné z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a ...

Praha upravila provoz slavnostního osvětlení, aby památky zhasínaly později

Po loňských úsporných opatřeních se hlavní město vrací k prodloužení provozu slavnostního osvětlení významných pražských budov. Bezmála 150 pražských památek tak městská společnost Technologie hlavníh...

UBM plánuje stavět ze dřeva nejen bytové domy, ale také administrativní budovy

Společnost UBM Development Czechia má v realizaci ekologických dřevostaveb velké ambice. Tato společnost plánuje v České republice realizovat vedle rezidenčních projektů také administrativní budovy po...

Hledá se letošní vánoční strom pro Prahu

Šťastná třináctka – právě takové bude mít číslo letošní vánoční strom, který ozdobí českou metropoli během adventních svátků. Organizátor největších vánočních trhů, společnost Taiko opět vyhlašuje sou...

Aquapalace Praha zahajuje letní sezónu v Havajském stylu

V Aquapalace Praha byla odstartována již 15. letní sezóna, tentokrát ve znamení Havaje. I letos je pro návštěvníky přichystáno plno zábavy, havajských specialit, bohatý animační program pro děti každé...

TIP NA VÝLET: Na zámku Dobříš připravili novou výstavu historických panenek

Na zámku Dobříš připravili před letní sezonou další výstavu, kterou ocení mladší i starší návštěvníci. K bohaté nabídce expozicí v nově zrekonstruované Oranžérii (někdejší barokní skleník) přibyla od ...

VIDEO: Dvě řidičky pod vlivem, jedna se zákazem

Nejistá jízda, problém se světlem a jedno upozornění. Dvě ženy pod vlivem alkoholu a jednu se zákazem řízení, který porušila opakovaně, omezili strážníci v ulicích metropole.

Praha rozšíří zákaz tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun přes rezidenční čtvrti města

Praha se dlouhodobě potýká s nadměrným zatížením ulic tranzitní nákladní dopravou. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) proto nyní instaluje dopravní značení rozšiřující zákaz vjezdu nákladn...

Petr Lachnit: Inspirovali se Piráti Prodanou nevěstou?

Piráti se rádi ohání morálkou. Bohužel se zdá, že pro Piráty z Prahy 5 zůstalo slovo morálka jen jako nálepka. Obsah se jaksi vytratil.

Nejlépe se žije v hlavním městě Praze!

V letošním roce se na stupních vítězů srovnávacího výzkumu Místo pro život umístily Hlavní město Praha, Královéhradecký kraj a Kraj Vysočina. Analytická agentura Datank v něm vyhodnocuje každoročně kv...

Devátá noc sokoloven v Praze: v Tyršově domě prohlídky, twirling i výstup na střechu

V pátek 23. června se otevřou brány sídla České obce sokolské. V rámci 9. ročníku Noci sokoloven přijďte do Tyršova domu na pražském Újezdě - připraveny budou komentované prohlídky, sportovní workshop...

Sexuální násilník zatím uniká. Pomůžete v pátrání?

Policisté zatím marně pátrají po násilníkovi, který ve středu 8. března, krátce po šesté hodině večer, sexuálně napadl ženu v bytovém domě v Makedonské ulici na Proseku.

Z Koněvovy ulice se stane v říjnu Hartigova

Radní hlavního města Prahy dnes schválili přejmenování Koněvovy ulice na Hartigovu, které navrhla Praha 3. Ke změně navržené na počest prvního žižkovského starosty Karla Hartiga dojde 1. října 2023.

Marek Stoniš: Vláda si bere další obří půjčku, ministr Stanjura chce šetřit a co dělat s člověkem, který nepije, má rád rodinu, ale věří dezinformacím?

Náš prezident chce přísně sledovat Rusy, žijící v zahraničí. Vláda si na oslavu rekordního zadlužení České republiky bere půjčku ve výši 170 miliard korun. I o nich je další díl nekomentované svodky n...

Češi propadli samosběru jahod. Plantáže jsou plné.

Vedle sbírání hub mají Češi nový fenomén. Samosběr jahod. Plantáže v okolí Prahy jsou plné sběračů, kteří plní své košíky a břicha. Leckterý sběrač se vedle trhání jahod do košíku také pěkně přejí. Ja...

Otřesné zkušenosti s opilými Ukrajinci

Ohromné vášně v našich vodách vzbudila nedávná potyčka brněnských Romů s Ukrajincem, jejíž výsledkem byl zapíchnutý mladý Rom a dva pořezaní. Romové zuří a chtějí odvetu. Odnesli to náhodní dva Ukraji...

Přes dálnici D11 v Praze 20 vzniká nový most

Přes dálnici D11 se v ulici Božanovská v Praze 20 staví zcela nový most. Podle ČTK původní most musel jít v roce 2021 kvůli špatnému technickému stavu k zemi, hrozily totiž pády kusů betonu na vozovku...

Praha prodlouží poskytování slevy na jízdném v MHD o další rok

Rada hl. m. Prahy schválila prodloužení poskytování slevy na jízdném v městské hromadné dopravě ve výši 70 % až do 30. června 2024, která bude určena občanům v hmotné nouzi pobírajícím příspěvek na ži...

Dětské plicní oddělení ve FTN prošlo proměnou díky projektu „Svět Džungle“

Svět Džungle, to je název projektu Nadace Archa Chantal, který se před časem realizoval v prostorách Střediska péče o děti s tuberkulózou a mykobakteriózami na Pediatrické klinice 1. LF UK ve FTN. Ve...

Praha 6 jako první pražská městská část chce zapojit do práce úřadu umělou inteligenci

Vyhledávání ve stanoviscích, v zápisech z jednání komisí, rady i zastupitelstva a v poslední fázi také otevřená možnost vyhledávání pro občany. To jsou plány, které má městská část Praha 6 se zapojení...

Ondřej Prokop: Naprosto neschvaluji zrušení bezplatného parkování pro elektromobily

Řidiči a majitelé elektromobilů v Praze si zvykli parkovat na modrých zónách zdarma. Byla a zatím stále je to jediná minivýhoda, která má motivovat k nákupu drahého elektromobilu a tím pádem k ochraně...

Byl odstartován 19. ročník Cyklo-běhu za Českou republiku bez drog 2023

Cyklo-běh je svým rozsahem a intenzitou největší pravidelnou protidrogovou kampaní spojenou se sportem. Tato aktivita chce upozornit na DROGOVOU NEGRAMOTNOST u dětí a mládeže a zásadně volá po zvýšení...

První komunitní zahrada v Praha 13 už funguje!

První komunitní zahrada v městské části Praha 13 je v plné provozu. Komunitní zahradu radnice předala k užívání místní komunitě a slouží k aktivnímu odpočinku místním obyvatelům. Pozemek o rozměru 250...

Uschlé stromy na Lyčkově náměstí budou nahrazeny novými

Podměrečné suché stromy na Lyčkově náměstí z nové výsadby, které neprospívaly, budou podle radnice Prahy 8 odstraněny do neděle 25. června a následně nahrazeny novou výsadbou.

DobroSwap na Jammertalu přináší radost a uspokojení

Přinesu a odnesu. Na této jednoduché myšlence jsou založeny projekty typu SWAP. V Praze 2 je to od letošního jara novinka, která dělá radost zejména maminkám s dětmi. Koná se pod názvem DobroSwap pok...

VIDEO: Strážníci nepomáhají jen veřejnosti s nepoctivými taxikáři, ale také taxikářům s cestujícími

Jeden takový případ řešili strážníci z Taxi týmu v pondělí 19. června ráno, kdy se jednalo o agresivní ženu.

Prahu čekají velké změny: Chystá se výstavba dalších nových tramvajových tratí

Na další ze série debat z cyklu Velké změny Prahy prezentovali náměstek primátora pro dopravu Zdeněk Hřib a náměstek primátora pro územní rozvoj Petr Hlaváček další projekty, které navazují na tramvaj...

Aktivistická radnice Prahy 3 přejmenuje Koněvovu ulici na Hartigovu. Zaútočí i na Žižku?

Není to žádná zapadlá ulička o několika číslech popisných, ale jedna z hlavních ulic proslulé třetí pražské čtvrti, které Pražané neřeknou jinak, než „Koněvka“. Radní levicové vládní koalice (TOP09, Z...

Následující články

Jana Marková: Jak se staví sen politického marketingu, a proč se z něho po kratší, či delší době vždycky s kocovinou probudíme?

No proto, že když na něco někdo nemá, tak na to nemá, a je jedno, za jakou fasádu ho marketéři schovají. Ať už je hezky blonďatá nebo třeba důstojně vousatá.

VIDEO: Praha 3 nabádá k úklidu psích exkrementů

Jdete vyvenčit svého psa? Použijte sáček a ukliďte psí výkaly. Takovou výzvu směrem k majitelům psů vysílá Praha 3 v rámci nové kampaně „Ven se psíkem? Jen s pytlíkem!“ Reaguje tím na znečišťování veř...

Festival „Praha žije hudbou“ můžete navštívit před Palladiem

Nákupní centrum Palladium bude čestným partnerem osmého ročníku největšího svátku pouličního umění „Praha žije hudbou“ ve dnech 23. a 24. června.

Audioknihu Ladislava Vostárka JEN JEDNOU DOSTAT ŠANCI pokřtil Michal David

V úterý 20. června proběhl ve Slovanském domě křest audioknihy textaře a manažera hudebních skupin Katapult, Turbo, OK Band Ladislava Vostárka s názvem Jen jednou dostat šanci. Kmotrem této audioknihy...

REPORTÁŽ: Mezi ekoradikály a Pražany se rozhořel ostrý boj. Na ulicích i na magistrátu

Doslova bitva se vede mezi ekologickými extrémisty a zbytkem Prahy o prosazení povinné rychlosti 30 km/h na silnících v Praze. Řidiči najížděli auty do extrémistů blokujících magistrálu. Na magistrátu...

VIDEO: Jízda pod vlivem rovnou do náruče státní a městské policie

Řidič sdíleného vozidla taxislužby projíždějícího ulicí Dlouhá na Praze 1 na sebe upozornil jízdou do zákazu vjezdu ve chvíli, kdy se na místě nacházela hlídka jak státní, tak městské policie. Po zast...

Příští týden nepoteče voda v šesti pražských městských částech

Nabízíme vám další přehled plánových výluk v dodávkách pitné vody. Jak oznámila společnost Pražské vodovody a kanalizace (PVK), odstávky jsou nutné z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a ...

Zábavný rodinný Den Pražské služby dětem 2023 se blíží

Zábavný rodinný Den Pražské služby dětem se bude konat už pojedenácté, tentokrát v neděli 25. června od 11 do 16 hodin v pražském parku Ladronka, a nabídne bohatý program. Celým dnem provede oblíbené ...

Praha vypravila unikátní tramvaj v národních barvách Ukrajiny

Praha se ve spolupráci s Dopravním podnikem hl. m. Prahy (DPP) symbolicky připojuje k projektu #RIDEFORUKRAINE upozorňujícím na ukrajinskou vládní fundraisingovou platformu UNITED24. Proto byla ve stř...

REPORTÁŽ: Seznam vládních bojovníků s dezinformacemi je výživný. Exekuce, pornoherec, defraudant, podvodník nebo uklízečka

Samozvaný odborník na dezinformace František Vrabel má exekuci na 3,7 milionů korun. Vyplývá to z informací obchodního rejstříku, které má Naše Praha k dispozici. Vrábel peníze dluží šéfovi česko-afgá...

Skupina Prima nadělí divákům na podzim nový romantický seriál Eliška a Damián

Přesně před třiceti roky, 20. června 1993, mohli diváci v Praze a středních Čechách naladit první komerční televizi pod názvem FTV Premiéra, která vysílání zahájila oscarovým filmem Amadeus. Od té dob...

Jana Marková: Asociální stát. Nic jiného to tu nezačíná být. A už si na to ani "naši" vládní šíbři nehrajou...

A tím asociální myslím to, že se tu hází klacky pod nohy těm, co pracují a státní moc se je jen začíná snažit podojit až na kost.

Vyhrajte knihu, která vzbuzuje vášně!

Brněnské vydavatelství Zoner Press působí v tuzemsku již 19 let a kromě publikací pro fotografy, publikací o kreslení a malování vydává i další tituly. Jeden z nich nedávno rozvířil poněkud stojaté vo...

VIDEO: Ztracený mimopražský chlapec na koloběžce hledal otce

Desetiletý chlapec, který se nepohodl s matkou a vyrazil autobusem, metrem a s koloběžkou hledat otce do Centrálního parku na Praze 13.

Letní slavnosti staré hudby už za měsíc rozezní i roztančí prázdninovou Prahu

Letošní ročník mezinárodního hudebního festivalu Letní slavnosti staré hudby je zasvěcen Múzám, které bude oslavovat nejen hudbou, ale i tancem. Od 18. července do 8. srpna pozve do historických sálů ...

Martin Dudek: Máme problém - přecitlivělou mládež…

V poslední době mne zaujala dvě témata týkající se dětí. Stručně řečeno – školáci a studenti se nám čím dále více hroutí ze známkování a stresů před zkouškami/písemkami a současně nám chce iniciativa ...

Stavět byty v Praze je nejistý byznys. Řada firem už to vzdala

V Praze se staví málo bytů. Přes opakované výroky politiků o nápravě se nic zvláštního nelepší. Veškerá administrativa trvá neúměrně dlouho a ekonomicky je to stále náročnější operace, potvrzuje obcho...

Štvanická lávka zvládla zatěžovací zkoušky

Téměř dokončená lávka, která v létě spojí Holešovice s Karlínem přes ostrov Štvanice má za sebou náročné zatěžovací zkoušky. Podle Magistrátu hl. města Prahy Mostní specialisté Skanska zatížili konstr...

Dětská farma. Proč ji Eduard Štorch založil a kde leží kostra mamuta?

Pokud se zajímáte o život spisovatele, amatérského archeologa, skauta a pedagogického reformátora Eduarda Štorcha (jeho knihu Lovci mamutů určitě máte doma v knihovně), pak byste měli zavítat do míst,...

Na Libeňském zámku se na dvě hodiny zastavil čas

Říká se, že někdo má hodiny a někdo má čas. A Libeňský zámek má své hodiny skrývající důmyslný systém ozubených koleček a řetězů od roku 1770, kdy rokokovou přestavbu uskutečnil pražský architekt Jan ...

Nové vedení Prahy 5 přestalo zveřejňovat malé veřejné zakázky. Mají snad co skrývat?

Transparentnost veřejných zakázek? To pro Prahu Sobě, Piráty a SEN 21 na Praze 5 evidentně neplatí.

Marek Stoniš: Ministr Lipavský plánoval dovolenou na Krymu, ale skončil v Lovosicích. Českem kvůli slovenské prezidentce Čaputové protekl potok levicových slz a Hřibovi havarovala tramvaj

Krátký pochod Prigožinových vojenských hord na Moskvu vybouřil české válečné politické špičky k nebývalým intelektuálním výkonům. V pomyslné soutěži o největšího šaška zvítězil o několik koňských (res...

Ondřej Prokop: Magistrálu nemůžeme škrtit!

Tak jsme se konečně dočkali! Magistrátní koalice představila programové prohlášení. Sice máme konec června a primátor Bohuslav Svoboda nám ho sliboval do konce března, ale taky jsme se nemuseli dočkat...

VIDEO: Strážníci místo řidičáku dostali jen pozitivní test

Při zjišťování původu kouře strážníci z Prahy 9 zastavili řidiče bez oprávnění, navíc s pozitivním testem a alkoholem v dechu. Případ šetří státní policie.

Regina Řandová: Mám ráda centrum Prahy kolem Rudolfina

Regina Řandová je pražská rodačka, herečka a dabérka. Povídali jsme si o Praze, o hraní v divadle i ve filmu, o dabingové práci a také o relaxaci na golfu i s vnuky. A jaké má Regina Řandová sny? I to...

Do kina na střechu Centra Černý Most, o zábavu se postarají i komici

Čtvrteční večery budou v průběhu celého léta patřit na střeše Centra Černý Most opět filmům. Oblíbené Paramount MAX kino startuje již 29. června snímkem pro děti. Nejprve je od 15.00 hodin připraven v...

Nově rekonstruovaný skatepark na Lužinách se otevře v říjnu

Radnice Prahy 13 pokračuje ve výstavbě nového skateparku na Lužinách. Větší a modernější areál nahradí původní skatepark, který po dvaceti letech dosloužil. Nový volnočasový areál bude určen nejen ska...

Nadační fond Umění doprovázet pomáhá hospicům s léčbou bolesti

Finanční dar ve výši 20 tisíc korun na nákup léků a zdravotnického materiálu získá pro těžce nemocné klienty Domácí hospic Athelas v Písku. Peníze obdrží od Nadačního fondu Umění doprovázet, který pod...

Jana Marková: Zlo na správné straně přestává být zlem…

Tahle doba se začíná natolik blížit té minulé, že bych začala citátem z Černých baronů a majora Terazkyho: „A čo si predstavujete pod pojmom absurdný, Kefalín?"

Auto mu půjčil kamarád, kterého ale jinak vůbec neznal…

Do ulice Na Korábě jela hlídka strážníků prověřit oznámení o vloupání do vozidla s tím, že podezřelá osoba měla být ještě uvnitř. Muže strážníci předali Policii ČR.

Lubomír Typlt: Obraz nedoprovází vysvětlující text, ale mnohé se na něm dá nonverbálně přečíst

Lubomír Typlt je český malíř a textař, který v současné době žije střídavě v Berlíně a v Praze. Jeho malířské dílo je příznačné svou formální syrovostí a obsahovou surovostí. Rozvíjí svůj mýtus o lids...

Myslíte si, že demokracie je vláda většiny?

Zapomeňte. Naše „elity“ to vidí jinak. Oni jsou vyvolení, my nesvéprávný plebs. Zkrátka taková selektivní demokracie, ideálně prý totalita.

300 let pražského veřejného osvětlení dnes připomene unikátní nasvícení Petřína

Dnes, ve středu 28. června, uplynou tři století od zřízení prvního stálého veřejného osvětlení pražských ulic. Tvořilo jej 121 olejových luceren, které byly v roce 1723 rozmístěny na Královské cestě u...

Cestující se musí od 1. července připravit na vlakovou výluku na trase Praha - Kladno

Z důvodu stavebních prací na železničních tratích č. 093, 120, 121 a 122 bude od 1. do 21. července 2023 obousměrně přerušen provoz vlaků v úsecích Praha – Hostivice – Kladno, Hostivice – Jeneč – Podl...

Vyhrajte zajímavou prohlídku zámku Zbiroh!

Zámek Zbiroh se nachází v malebné krajině křivoklátských lesů a je bezesporu výjimečným místem na mapě naší vlasti. Jeho vznik se datuje již do 13. století, kdy se objevují první zmínky o založení, a...

Více než polovina obcí chce řešit energetickou soběstačnost. Co to znamená?

Energetická krize podpořená válkou na Ukrajině strhla obecně lavinu zájmu o obnovitelné. Více než 60% obcí reálně uvažuje o zvýšení energetické soběstačnosti. Vyplývá to z průzkumu Sdružení místních s...

Už jste navštívili nejoblíbenější ZOO v ČR?

Zoologické zahrady v ČR jsou skutečně vyhlášené – a zdaleka se to netýká jen té v pražské Troji. Velmi oblíbenou atrakcí je také Safari park ve Dvoře Králové či ZOO Ostrava. Jaké zoologické zahrady by...

Koalice na Praze 11 chce modré zóny, rezidenti ale nemají kde parkovat!

Současné vedení městské části Praha 11 uvažuje o zavedení modrých parkovacích zón. Je to krok, který je zdánlivě logický. Naráží však na obrovský nedostatek parkovacích míst. Proč mají místní platit z...

Od 1. července nastane v PID prázdninový provoz a na 4 linkách i trvalé změny

Obdobně jako v minulých letech začne od 1. července platit v pražské MHD i na příměstských a regionálních autobusových linkách PID standardní prázdninový jízdní řád, který bude obdobný jako loni v lét...

V Uměleckoprůmyslovém museu v Praze začala výstava Správná hračka

Výstava je určena především rodinám s dětmi předškolního a raného školního věku k zamyšlení nad výběrem z hraček, jimiž je náš trh přesycen. Akce končí 10. září.

VIDEO: V Praze 12 se v pondělí střílelo!

Střelba vyděsila v pondělí 26. června obyvatele z Prahy 12. Dva muži přivolaným strážníkům sdělili, že stříleli jen do stromu. Na to jim strážníci vysvětlili rizika jejich chování a uložili pokutu.

VIDEO: Praha 6 otevřela náhradní koupaliště Džbán Park

Odpočinková plocha na jižním břehu vodní nádrže Džbán slouží veřejnosti. Návštěvníci zde ocení lehátka k odpočinku a opalování, aktivity rodinného typu, sportovní vyžití, ale i občerstvení nebo toalet...

Rada MČ Praha 12 doplnila požadavky na studii stavby "Tramvajová trať Komořany"

Rada městské části na svém jednání dne 27. června revokovala usnesení Rady MČ Praha 12 s názvem „Tramvajová trať Komořany“ z důvodu doplnění požadavků na studii stavby.

Očkování nezanedbávejte. A pozor na pneumokoka!

Tisíce obyvatel Prahy se opět chystá na zahraniční dovolenou s vidinou exotických zážitků. Ty se však mohou změnit i v noční můru, pokud zaútočí vir či bacil, se kterým se náš organismus neumí vypořád...

Začínají závěrečné etapy prací na rekonstrukci křižovatky Bucharova - Rozvadovská spojka

Podle radnice MČ Praha 13 budou v období od 2. července zahájeny závěrečné etapy prací na rekonstrukci křižovatky Bucharova – Rozvadovská.

V Praze 7 vzniká nový park na břehu Vltavy

Městská část Praha 7 začíná budovat nový park U Vody na břehu Vltavy mezi holešovickým přístavem a mostem Barikádníků. Park byl připravován společně s obyvateli Prahy 7 a jeho podoba vzešla z urbanist...

Starosta Pašmik se inspiruje západními městy, snad zbyde na toaletní papír

Rozpočtová nekázeň současného vedení Prahy 5 může vést až do Detroitu. Současný pan starosta MČ Praha 5, Jaroslav Pašmik, sebevědomě a nekriticky prohlašuje, že chce z Prahy 5 udělat moderní město záp...

Co je za otočkou Pirátů ohledně vizuálního smogu?

Do popředí se dostává problematika JCDecaux a odstraňování reklam z centra Prahy. Vedení města v pondělí na jednání rady schválilo, že Praha začne jednat o odkupu reklamních ploch do vlastního majetku...

Neporazitelné římské legie

Skutečný důvod, proč byli Římané nepřekonatelní, je velmi často přehlížen. Nebojte, budu pokračovat o vybavení, výcviku, taktice legií ale to nejdůležitější, co Římu umožnilo nikdy neprohrát, byla řím...

Levné energie z lokálních zdrojů čekají na politické rozhodnutí. Lobby energetických gigantů je ale silná

Pracoval v ČEZu a energetika je jeho profesní život. V současné době je energetickým expertem Sdružení místních samospráv ČR a také manažerem Místní akční skupiny MAS Český sever. Podílí se například ...

Články abecedně vzestupné

Estakáda u haly se opravuje, zatím bez dopravního kolapsu

Eternal Seekers s Lenkou Dusilovou oživí Colours of Ostrava

Společný projekt zpěvačky a kytaristky Lenky Dusilové, klarinetového kvarteta Clarinet Factory a klavíristky Beaty Hlavenkové uvidí návštěvníci letošního festivalu Colours of Ostrava.

etní tlení na Střeleckém ostrově nabídne volnočasový program pro děti i dospělé pod vedením Vypsané fiXy

Ve čtvrtek 18. srpna zažije pražský Střelecký ostrov letní zábavu v režii kapely Vypsaná fiXa. Na programu je od 15 hodin akce s názvem Letní tlení, která dětem a jejich rodičům nabídne nejrůznější šk...

Etnofest nabídne ve Vysočanech africkou kulturu i kulinářské speciality z Indonésie

Ve vysočanském parku Podvinní se bude 27. srpna konat festival Barevná devítka neboli Etnofest. Návštěvníci se mohou těšit na přehlídku chutí, vůní, rytmů a barev z celého světa. Vstup je stejně jako ...

EtnoFest vás provede celým světem

Chcete procestovat takřka celou zeměkouli a přitom neopustit Prahu? Přijďte prožít dovolenou na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3!

Etzler: Vilma je lepší kuřák, než jsem já

Vlastně zde měl být úplně jiný rozhovor s jiným člověkem. Jenže člověk míní, a někdo mění. Vilma Cibulková se během představení v místecké Vlasti zranila. Naštěstí s ní ten večer hrál i její manžel – ...

EU by měla vůči Rusku přitvrdit. Ekonomové reagují na Putinův tah s rublem

Včerejší prohlášení ruského prezidenta Putina, že nepřátelské země mají platit za ruský plyn rublem krátkodobě rozkolísal trhy. Bezprostředně posílil kurz rublu a zdražil i plyn. Podle ekonomů je to j...

Euforie malířky Ivany Štenclové

Ostravská malířka Ivana Štenclová vystavuje v ostravské Galerii Beseda.

Eurobabička je z Hrabůvky

Euroklíč hendikepovaným Pražanům velmi usnadňuje život

Přijďte si do pobočky Stodůlky Městské knihovny Praha pro euroklíč. Co to je? Univerzální klíč pro osoby se zdravotním postižením.

Články abecedně sestupně

Eva Henychová zazpívá v kostele

Eva Dřízgová-Jirušová zapěje ve Frýdku-Místku

Eva Dřízgová-Jirušová přednese Straussovy Čtyři poslední písně

Eva a Vašek zazpívají ve Smetanových sadech

Eva a Vašek vystoupí ve Smetanových sadech

Kdo by neznal zpívající dvojici známou pod uměleckým jménem Eva a Vašek? Přijměte jejich pozvání a přijďte si poslechnout a zazpívat známé hity. Vystoupení se koná v neděli 26. července ve Smetanových...

Eva a Vašek vystoupí ještě před prázdninami na Barče

Ještě před prázdninami mohou zájemci stihnout koncert populární dvojice Eva a Vašek ve strašnické Barče. Ten se koná jako tradičně poslední čtvrtek v měsíci, tj. před prázdninovou přestávkou tedy 25. ...

Eva a Vašek – spolu na pódiu i v ložnici

Vypadalo to, jako by se v místeckém parku konal celostátní sjezd seniorů. Davy lidí, plná parkovací místa. A důvod toho všeho? Vystoupení dua Eva a Vašek. Páru, který s genialitou dokáže z mála udělat...

Eurovia: Dálniční mosty v Ostravě jsou v pořádku

Eurovia podala žalobu k rozhodčímu soudu, aby určil, zda řádně předala dálnici D47

Eurovia CS spustila web Pravda o D47