Počasí
Praha 14 °C Středa, 20. října 2021, Svátek má Vendelín
Go to content

Téma parkovacích zón pražský magistrát odsunul

Na podzim zorganizovala Praha 10 „celodesítkové“ a dopravní univerzitou garantované dotazníkové šetření k potenciálnímu zavedení zón placeného stání (ZPS). Rozhodnutí o jejich zavedení, kde či jakých, nemůže rozhodnout žádná městská část sama – to je v kompetenci celopražského magistrátu, radnice mu ovšem dávaly návrhy. Pražský magistrát v dubnu nečekaně zastavil proces úpravy či zřízení zón ve všech pražských městských částech s odůvodněním potřeby nejprve vypracovat celopražskou koncepci. To posunulo možný vznik zón o zhruba dva roky. Na konci článku najdete i termín veřejné prezentace variant odborníků pro veřejnost z Prahy 10.
parkovani foto jan belohuby Zvětšit
parkovani foto jan belohuby

V rámci podzimního šetření v Praze 10 bylo po celé městské části distribuováno cca 52 tisíc dotazníků (dle voličského seznamu, tedy lidem s trvalým bydlištěm) do schránek. Znění dotazníků i zpracování výsledků bylo předmětem zadání Katedry technologie a řízení dopravy Univerzity Pardubice Jana Pernera (UPJP), která se stala i garantem odborné stránky šetření a validity výsledků. „V době zadávání dotazníku jsme netušili, že městská rada na magistrátu, která jediná může vznik zón rozhodnout, později na jaře oznámí svůj překvapivý záměr zastavit v celém hlavním městě úpravy a vznik zón placeného stání,“ uvedla místostarostka odpovědná v desáté městské části za sféru dopravy Radmila Kleslová (ČSSD) a dodává: „Rozhodnutí magistrátu fakticky posouvá vyřešení problémů s parkováním ve velké části desítky až do doby po obecních volbách 2014.“ Některé odhady totiž uvádí, že změny ve stávajících zónách v těch městských částech, kde již jsou zavedeny, a zavádění v těch částech, které o nich uvažují a věnovaly čas a prostředky na průzkumy mezi občany, budou čekat další zhruba dva roky.  Řada radnic již vyjádřila vůči postupu magistrátu nesouhlas – a to nezávisle na stranickou příslušnost. Magistrát se však brání – je potřeba udělat novou celopražskou koncepci. Ano, zní z radnic, ale ta byla potřeba již před lety a ne zastavit proces v době, kdy naše radnice provedly nákladné a pracné průzkumy, aby předložily nejvhodnější řešení, a ne v době, kdy problémy s parkováním musí řešit naši občany každý den. Magistrát se brání tím, že v budoucí zamýšlené koncepci by mohlo být méně zón, které by již nesmyslně nekopírovaly městské části.

Smysl výzkumu: relevantní data

Zájem veřejnosti o podzimní anketní průzkum Prahy 10 byl velký – návratnost dotazníků činila cca 20% (více než 10.000 dotazníků), a tak se vzhledem k velkému počtu dotazníků plánovaný termín jejich zpracování pardubickou univerzitou posunul.  „Stěžejní cíle šetření byly zmapovat, jaké největší problémy v oblasti parkování veřejnost vnímá, zjistit skutečnou podporu občanů města vůči zavedení ZPS, a získat relevantní data v problematice ZPS pro vedení města v zájmu prosazování zájmů demokratické většiny občanů,“ uvedla při prezentaci výsledků a doporučení za Univerzitu Michaela Ledvinová. Smyslem bylo zjistit názory místních obyvatel na dopravní situaci na území městské části prokazatelně, a dále chtěli odborníci i analyzovat silné a slabé stránky dopravní situace ve shodě s dalšími odbornými studiemi. „Pro závěrečné varianty a doporučení jsme navíc použili vedle dotazníku určeného občanům i kvalitní materiál „Analýza dopravy v klidu na celém území Městské části Praha 10 – 2012″ společností M.O.Z. Consult s.r.o.,“ uvedla Ledvinová.

Celoměstské řešení

Výstupy z dotazníkového šetření i z výše jmenované analýzy byly shrnuty do prezentace s doporučenými variantami zón placeného stání v MČ Praha 10 obsahující navrhovaná a doporučovaná řešení ze strany dopravních odborníků z Univerzity z Pardubic. Ta byla předložena i zastupitelům na jejich dubnovém zasedání. Magistrátní celopražské veto ovšem kroky většiny městských částí zatím zastavilo a město chce od příště problematiku parkování řešit komplexně. „Jako občan Prahy 10 jsem zároveň i občanem Prahy a proto mám právo parkovat za určitých dostupných podmínek i v ostatních městských částech,“ informoval v Praze 10 opoziční zastupitel Radek Lojda (TOP 09). Podle něj je parkování v Praze je problémem celopražským, tudíž i stejným způsobem by měl být problém řešen. „Městské části by měly při zavádění zón spolupracovat, vyplatí se jim to. Z těchto důvodů vnímám předloženou kvalitně zpracovanou studii od pardubické dopravní fakulty jako vstupní podkladovou studii, která pomůže při vytvoření celopražské koncepce,“ uvedl Lojda.

Rozhoduje magistrát, nikoli radnice

Rada hlavního města totiž v polovině dubna schválila zásadní materiál vztahující se k rozšíření zón a zajištění realizace jejich dodávek a provozu. Vzniká nový koncept vytváření modrých zón, důvodem je dle vyjádření magistrátu nový systémový přístup k jejich vytváření. Dosud totiž vznikaly zóny tak, že je navrhovala městská část a jejich radnice, a město je posvětilo. „Nyní bude jejich vytváření fungovat tak, že město vytvoří studii, ke které se městské části vyjádří a dají své připomínky,“ informoval v polovině dubna magistrát. Kvůli dosavadnímu důrazu na odlišná přání místních radnic vznikly zejména ve vršovické a vinohradské s dvojkou a trojkou sousedící části Prahy 10 největší parkovací problémy. Vršovická radnice přitom již několik let poukazovala na nesystematičnost dosavadního lokálního akcentu vzniku zón, ale nemohla vznik sousedních de facto nijak ovlivnit. Podařilo se jen jednáním společně zmírnit některé drobnosti, například zřídit průnikovou zónu v úrovni několika ulic.

Budoucí koncepce by již nesmyslně nekopírovala městské části

Podle nové koncepce magistrátu by v budoucnu zřejmě mělo být rozděleno město na méně zón. Jedna větší by byla v centru, například Praha 1 a část Prahy 2, další pak na okrajích. „V praxi by to vypadlo tak, že když si koupíte parkovací kupon na Praze 4, můžete s ním zaparkovat i v Praze 8,“ vysvětlil náměstek pražského primátora Josef Nosek (ODS). Změnou koncepce se ale posouvá termín vzniku modrých zón. Některé městské části už vypracovaly podrobný návrh, jak by zóny měly vypadat. Podle Noska jejich práce ale v niveč nepřijde, jen se posune termín realizace. Město totiž slíbilo respektovat připomínky jednotlivých městských částí. Řada radnic městských části a jejich vedení bez ohledu na svou politickou příslušnost již vyjádřila velkou nespokojenost nad závazným magistrátním rozhodnutím, které realizaci zón odsouvá.

 

Zástupcům radnic napříč stranami se rozhodnutí magistrátu nelíbí

 • Praha 5: „Je to skandální. Investovali jsme téměř dva miliony korun, abychom splnili podmínky magistrátu. Pokud dojde k dalšímu odkladu, hrozí, že se parkování v Praze 5 bude na magistrátu řešit až po volbách. To by znamenalo, že naši občané v centru nezaparkují ještě další dva až tři roky. Celý projekt se tak navíc bude muset aktualizovat,“ uvedl starosta Prahy 5 Miroslav Zelený (UNP – Uzdravte naši politiku) s tím, že obsazenost ulic ve všední dny dosahovala až 140 procent parkovací kapacity.
 • Praha 6: „Tento hloupý a nesystémový krok hlavního města Prahy ohrožuje mnohé městské části a parkování v nich natolik fatálně, že budeme nuceni hledat jiné řešení bez hlavního města Prahy. Zároveň budeme zvažovat proplacení zmařených investic,“ uvedl mluvčí Adam Halmoši. „Rozhodnutí rady je naprosto skandální! Cítíme se být podvedeni, protože nám město v předchozích letech zóny slibovalo, Praha 6 investovala už od roku 2004 přes 5 milionů korun do studií na zavedení zóna výsledkem je smetení projektu ze stolu. Předložíme veškeré účty radě města a budeme chtít, jak nám vysvětlí, že jsme zbytečně vyhazovali miliony korun. Občané městské části Praha 6 jsou plnohodnotnými obyvateli hlavního města a rada by měla hájit i jejich zájmy,“ řekla starostka Marie Kousalíková (ODS).
 • Praha 8: „Parkovací zóny v Karlíně a Dolní Libni měly být již dávno zavedeny. Každodenním důkazem jsou desetitisíce projíždějících a parkujících mimopražských aut v našem obvodě. Využívají uvedené čtvrti jako bezplatná P+R parkoviště. Zpoždění bude mít devastující účinky na životní prostředí těchto oblastí. Rozhodnutí Rady je znehodnocením několikaleté práce úředníků a politiků a zásadní finanční ztrátou při přípravě čítající jen v případě Prahy 8 bezmála milion,“ uvedl místostarosta Michal Švarc (TOP 09).
 • Praha 10: „Šetření jsme hradili z rozpočtu Prahy 10 a nechali jej vypracovat proto, aby dopravní experti byli schopni definovat, jaký současný stav na různých místech naší městské části skutečně je, jak ho obyvatelé vnímají, a dá také vodítka pro možná řešení. Před doporučením nezávislých odborníků jsme totiž nemohli odpovědně říci, zda jsou placené zóny pro Prahu 10 (nebo její části) skutečně tím správným řešením. Mohou být jednou z variant, možná i v různých podobách (platnost pouze večer, v noci, v konkrétních lokalitách atd.) – právě dotazníkové šetření nám dalo odpovědi na tyto otázky. Alternativy řešení, které z průzkumu vzešly, jsme plánovali opět předložit občanům k řádnému vyjádření a diskuzi, a poté doporučit magistrátu. Bohužel rozhodnutím současného vedení města se stejně jako v řadě dalších městských části zmařily finanční i časové investice, práce mnoha úředníků i dopravních odborníků, a částečně poškozena může být i dobrá pověst našeho úřadu, který i v otázce parkování chtěl vyváženě respektovat jak přání občanů, tak i doporučení odborníků,“ uvedl starosta Milan Richter (ODS).
 • Dlouhodobý nesoulad – podle vyjádření zúčastněných nejen v tomto tématu – mezi reprezentanty Prahy 10 v pražském zastupitelstvu (Milan Richter a Boris Šťastný: oba ODS) a zástupci vedení pražského magistrátu (koalice ODS a TOP 09) vyvrcholily v dubnu rezignací obou na členství v zastupitelstvu hlavního města Prahy. Oba se dle svého vyjádření chtějí více věnovat domovské Praze 10. „Nechci a neumím být opozicí v naší vlastní koalici a neumím vysvětlit konkrétní špatné kroky magistrátu občanům,“ uvedl mj. v rezignačním prohlášení Richter.

 
Magistrát chce studie použít, ale neproplatí je

 • Magistrát: Podle náměstka primátora Josefa Noska (ODS) ale nepřijdou vypracované studie vniveč. Město je použije v rámci přípravy nového systému. Zda magistrát uhradí radnicím náklady, které do studií vložily, zatím není jasné. „Zřejmě ale nikoliv,“ řekl Nosek. Použitelnost již vypracovaných a zaplacených studií několika městských částí se také odvíjí od termínu – za rok nebo dva by mohla vyvstat potřeba je aktualizovat, čímž by mohly vzniknout další náklady.

 

O parkovacích zónách hlasujete i v online novinách

V online novinách www.NasePraha10.cz se dlouhodobě ve stále probíhající anketě ptáme: Jste pro parkovací zóny v Praze 10? Redakční anketa má podpořit úvahy a diskuze o tématu a není závazná pro samosprávu. Ani nemůže nijak postihnout varianty a eventuality, které jsou ve hře. Přesto může naznačit určité priority čtenářů. Redakce ocení, když vyberete variantu, která je nejblíže vašemu názoru. Hlasovat lze na hlavní stránce online novin vpravo zhruba v polovině strany. Tedy: Jste pro parkovací zóny v Praze 10?

 • (61%) 1. Rozhodně a principiálně ne, neustálé zavádění dalších a dalších zón v částech Prahy nedostatek parkovacích míst neřeší, pouze problém posouvá dál a dál od centra. Karta nedává právo zaparkovat. Řešením jsou nová parkovací místa.
 • (6%) 2. Ne, viz varianta 1., ale souhlasil bych s jejich zavedením v jen pár konkrétních ulicích, kde jsou největší problémy s parkováním.
 • (13%) 3. Ano, jsem pro plošné zavedení v jen v částech nejproblematičtějších – sousedících s Vinohrady, i s tím, že v hraniční oblasti (kdyby to byl např. Eden nebo Kubáň nebo Průběžná atp.) by mohly být ZPS nově ohroženy – kde by problémy vznikly. 
 • (14%) 4. Ano, jsem pro plošné zavedení v celé Praze 10 bez výjimky. Parkovat by směli lidé s trvalým pobytem a zde sídlící firmy a živnostníci. Na některých místech by bylo možné udělat krátkodobé stání za poplatek pro návštěvníky.
 • (7%) 5. Ani pro ani proti – prostě si nejsem jist(a) a schopen(a) výsledek či efekt odhadnout.

(stav k 1. květnu, zdroj www.NasePraha10.cz)

 

Veřejná prezentace výsledků výzkumu problematiky parkování v Praze 10, kterou vypracovali experti Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice (UPJP) se uskuteční:

 • ve středu 15. května od 16 hodin
 • v zasedacím sále v budově radnice ve Vršovické ulici.

Podobné články

Praha 9 chce vybudovat nové centrum městské části u O2 Arény

Praha 9 se chystá vytvořit nové živé centrum Vysočan. Jedinečnou příležitost vidí v developmentu brownfieldů v okolí O2 Arény. Městská část chce proto nyní získat pozemek od společnosti Howden ČKD Compressors, který je klíčový proto, aby zde mohla ve spolupráci s vlastníky okolních pozemků vybudovat novou městkou čtvrť s bydlením, kancelářemi, obchody a veřejnými budovami včetně školy. Jádrem čtvrti se má stát náměstí Emila Kolbena s dominantami. „Chci, aby jako vyrovnání s dědictvím minulosti Prahy 9 vznikla nová čtvrť, která bude navazovat na nejlepší evropské urbanistické celky. Vznikne unikátní propojení náměstí a autobusového nádraží. Získáme 3500 nových bytů, školy, parky a sportovní zařízení,“ popsal projekt starosta Prahy 9 Tomáš Portlík.


Předchozí články

Přihlaste se na motoristickou soutěž Bezpečně Prahou 4

Sběr nebezpečných odpadů pokračuje za tři dny

Odevzdat lze baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od sprejů, mazací oleje a tuky (kromě jedlého), zářivky a jiné ...

V Edenu bude probíhat letní atletika

Ve dvou termínech – od 12. do 16. srpna a od 19. do 23. srpna bude na atletickém stadionu Slavie v Edenu probíhat letní příměstský tábor pro děti od 6 do 14 let.

Návštěvnost Zlínského kraje neklesá, zkracuje se ale doba pobytu

Návštěvnost hromadných ubytovacích zařízení Zlínského kraje v prvním čtvrtletí 2013 prakticky kopíruje vývoj minulého roku. Počet hostů mírně roste, počet přenocování naopak mírně klesá. Vyplývá to z ...

Pozor na nebezpečné oblečení

Téměř 2300 nebezpečných výrobků přibylo za rok 2012 v databázi www.nebezpecnevyrobky.cz. Třetinu z nich přitom tvoří oblečení, zejména dětské. Rizika, před kterými u oblečení varují dozorci nejčastěji...

Na Den otevřených dveří bude lákat před divadlem zpěv hereček

Městské divadlo Zlín opět po čase otevře brány veřejnosti. V sobotu 11. května se od 10 do 14 hodin bude konat další z oblíbených a hojně navštěvovaných Dnů otevřených dveří.

Tatra Smíchov pořádá ragbyový turnaj mládeže

Švédská lovestory ve smíchovském MeetFactory

Divadelní zpracování novely Chladnější vrstvy vzduchu německé autorky Antje Rávic Strubel. Eroticky utopický příběh lesbické lásky z jezerní oblasti ve Švédsku, který se odehraje v industriálním prost...

Petrolejové lampy na Jezerce naposledy

Slavná inscenace Petrolejové lampy má po šesti a půl úspěšných letech v Divadle Na Jezerce derniéru 3. června. Tato její 120. repríza je zároveň poslední příležitostí zhlédnout Báru Hrzánovou a Radka ...

Žena nahlásila exmanžela, který neplatil alimenty

Z hotelu Palace se stanou koleje

Přestavba zchátralého hotelu Palace na vysokoškolský kampus začne letos na podzim.

V Šopě bude Setkání kytaristů - multižánrový hudební festival

Na festivalu Setkání kytaristů & spol. se každoročně setkávají hvězdy z kytarového nebe, ať už domácí či zahraniční. Neváhejte na festival také zajít - atmosféru a úspěch podobných akcí vytváříte hlav...

Zpěvačka Konvičková vystoupí v Parníku

Olomouc připravila pro nadcházející turistickou sezonu řadu novinek

Olomouc přichází v roce 2013 s dalšími novinkami na letní turistickou sezonu, které doplní nabídku z předchozích let. Radnice věří, že z bohatého programu si vybere každý a že návštěvníci Olomouce se ...

Tip na víkend: Rekonstrukce Zahrady Kinských skončila, areál zve k návštěvě

V tomto týdnu byla posledním dosevem trávy završena rekonstrukce Zahrady Kinských. Součástí závěrečné etapy byla kompletní rekonstrukce dřevěné lávky u dolního vodopádu a zejména rozsáhlá rekonstrukce...

Z čtenářských dopisů: Pestrý podzim života

Do redakce mi chodí řada milých dopisů a dekuji vám za ně. Už skoro pravidelnou dopisovatelkou je paní Marta Francová, jejíž dopisy mě vždy potěší a dodají energii. Tak proč se s vámi o jeden z nich n...

Tip: Plánujete návrat do zaměstnání? Chcete změnit místo?

Pražským rodičům je určen nový projekt OPPA spolufinancovaný Evropským sociálním fondem s názvem „Zaměstnání po rodičovské dovolené: jak ho získat a jak si ho udržet“.

Potřebujete poradit s netopýrem? Vidět ochočené? Přijďte na Kubáň

Ve čtvrtek 23. května proběhne na farmářském tržišti Kubánské náměstí, v rámci cyklu Ekoden na tržišti, netopýří poradna na téma co dělat, když netopýr vlétne do bytu, když objevíte netopýry v objektu...

Vstup do Muzea hlavního města Prahy, Podskalské celnice a Zámeckého areálu Ctěnice bude 18. 5. zdarma

Muzeum hlavního města Prahy 18. 5. oslaví Mezinárodní den muzeí a zároveň 130. výročí od zpřístupnění prvních expozic veřejnosti. V rámci této akce bude vstup do hlavní budovy muzea, Podskalské celnic...

Vstup do Muzea hlavního města Prahy, Podskalské celnice a Zámeckého areálu Ctěnice bude 18. 5. zdarma

Muzeum hlavního města Prahy 18. 5. oslaví Mezinárodní den muzeí a zároveň 130. výročí od zpřístupnění prvních expozic veřejnosti. V rámci této akce bude vstup do hlavní budovy muzea, Podskalské celnic...

Ve Vertikonu může být horolezcem každý, naučí se to u vítězů

Ve čtyřech letošních závodech Českého poháru vybojovali lezci Vertikon climbing teamu 4 zlaté, 2 stříbrné a 1 bronzovou medaili. Vertikon se tak řadí k absolutně nejúspěšnějším týmům v republice.

Denní stacionář nabízí letní program plný zábavy

Denní stacionář Rajmonova přímo u metra C "Ládví" nabízí prázdninovou docházku pro žáky základních škol speciálních, praktických škol a speciálních odborných učilišť s mentálním a kombinovaným postiže...

Denní stacionář nabízí letní program plný zábavy

Denní stacionář Rajmonova přímo u metra C "Ládví" nabízí prázdninovou docházku pro žáky základních škol speciálních, praktických škol a speciálních odborných učilišť s mentálním a kombinovaným postiže...

Zúčastněte se Pochodu pro pohřešované děti

Chcete udělat něco pro své zdraví a přitom podpořit dobrou věc? Ideální příležitost budete mít 25. května, kdy se bude konat první ročník Pochodu pro pohřešované děti. Pochod začíná ve 13 hodin v park...

Zúčastněte se Pochodu pro pohřešované děti

Chcete udělat něco pro své zdraví a přitom podpořit dobrou věc? Ideální příležitost budete mít 25. května, kdy se bude konat první ročník Pochodu pro pohřešované děti. Pochod začíná ve 13 hodin v park...

Ve Strašnicích skauti hledají další vlčata a světlušky

Junák – svaz skautů a skautek ČR - středisko J. Rady Praha 10 přijímá nové členy do svých oddílů ve Strašnicích.

Ve Vršovicích hořelo. Hasiči ale dům evakuovat nemuseli

8. května chvíli po jedenácté hodině přijali operátoři linky 112 oznámení o požáru v Ruské ulici ve Vršovicích. Na místo okamžitě vyjeli pražští policisté a hasiči.

V ZŠ Kodaňská školáci vychovávají nanečisto své budoucí "kolegy"

Škola nanečisto také v letošním roce probíhá v ZŠ Karla Čapka v Praze 10. Kurz nabízí všem budoucím prvňáčkům možnost seznámit se se školním prostředím a vyzkoušet si, co to znamená „být školák.“ Leto...

Do Strašnického divadla se na jaře vrátily nejen nedělní pohádky

Letošní jaro zahájilo Strašnické divadlo symbolicky uvedením nových inscenací a divadel. Dříve zde působil soubor, který se se svými představeními jako Testosteron, Oidipús Rex, Kebab, Údolí včel, Mur...

Policie varuje rodiče - muž sváděl děvčata přes dětský server

Na internetovém chatu, který je věnován dětem od zhruba tří let do 13 let a diskuze o sexu striktně zakazuje, si chlípný muž ze Zlínska pod různými přezdívkami, kterých bylo nejméně 82 (Rondo, Vertiga...

Deštivý fotbalový duel s Mostem skončil remízou 1:1

Utkání 27. kola Fotbalové národní ligy mezi celky FC Fastav Zlín a FK Baník Most přinesl hezkou a zajímavou podívanou. V 15. minutě poslal hosty do vedení Adam Klavík a do konce poločasu jsme mohli vi...

Hledáte práci nebo školu v Austrálii?

Vítězem Rallysprintu Kopná se stal Tomáš Kostka

Vítězem Rallysprintu Kopná se sobotu stal jezdec Tomáš Kostka. Se svým spolujezdcem Miroslavem Houštěm dokázali na vozu Ford Fiesta WRC své soupeře porazit v sedmi z osmi měřených rychlostních zkoušek...

Ostravským Domem roku je Gong

Děti rozsvítí v Místku v klubu Broučci tygra

Zloději nosorožčích rohů půjdou do vězení

Soudce poslal za mříže zloděje nosorožčích rohů ze zámku v Napajedlech a z hradu Buchlova. Sedmačtyřicetiletý Miloslav Relich, který byl podle obžaloby organizátorem akce v Napajedlech, stráví za mříž...

Anděl - Palackého náměstí: krátkodobé přerušení provozu tramvají

Od 7.00 hodin v sobotu 18. května do 15.00 hodin v neděli 19. května 2013 bude obousměrně přerušen provoz tramvají v úseku Anděl - Palackého náměstí.

Praha 4 udělila granty ve výši 7 milionů korun

MČ Praha 4 podpoří v letošním roce prostřednictvím grantů činnost organizací v oblasti sportu, tělovýchovy a využívání volného času dětí a mládeže, v kultuře a umění a v oblasti sociální, zdravotní a ...

Nechejte si zkontrolovat kůži a mateřská znaménka v Avionu

Mladí nadějní architekti vystavují v Porubě

Folklorní beat z Valmezu v ostravském Abbey Road

Tip na výlet: ochutnejte výtečná vína z Čech a Moravy na Hradě Litoměřice

Mimořádnou příležitost ochutnat na jednom místě několik desítek vzorků kvalitních vín z Čech a Moravy všem zájemcům nabízí Litoměřický hrozen 2013. Druhý ročník prezentační, prodejní a soutěžní výstav...

Tip na výlet: ochutnejte výtečná vína z Čech a Moravy na Hradě Litoměřice

Mimořádnou příležitost ochutnat na jednom místě několik desítek vzorků kvalitních vín z Čech a Moravy všem zájemcům nabízí Litoměřický hrozen 2013. Druhý ročník prezentační, prodejní a soutěžní výstav...

Růžový máj, letos v rytmu swingu

Druhý ročník degustačního festivalu růžových vín a klaretů Růžový máj 2013 na náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze 3 se koná tuto sobotu 18. května. Letošní ročník bude speciální navíc v tom, že doprovod...

Je obchod, ve kterém nakupujte v pořádku? Zkontrolujte si ho!

Státní veterinární správa ČR a Ministerstvo zemědělství spustili v pátek na internetu mapu, kde si můžete ověřit, zda je váš oblíbený obchod bez skvrnky. Mapu spouštíme proto, aby se spotřebitelé sami...

Je obchod, ve kterém nakupujte v pořádku? Zkontrolujte si ho!

Státní veterinární správa ČR a Ministerstvo zemědělství spustili v pátek na internetu mapu, kde si můžete ověřit, zda je váš oblíbený obchod bez skvrnky. Mapu spouštíme proto, aby se spotřebitelé sami...

Krajská galerie připravila výstavu o ulmské škole designu

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně ve spolupráci s Institut für Auslandsbeziehungen z německého Stuttgartu připravila výstavu Ulmský model: metoda a design / Vysoká škola designu v Ulmu 1953 - ...

Gutovka získala kuriózní rekord ve sběru starých mobilů - sběr pokračuje dál

Držitelem kuriózního českého rekordu se stal strašnický areál Gutovka. Za jeden den se Gutovce od dobrovolníků podařilo získat celkem 258 nepotřebných mobilních telefonů, což odsvědčil komisař z agent...

Noc literatury zavítá na Letnou

Ukázky ze současné evropské literatury budou číst známé herecké osobnosti 15. května na zajímavých místech Letné. Číst se bude třeba v pavilonu EXPO 58, v letenském Lapidáriu, u kostela sv. Klimenta n...

Kriminalisté hledají fanoušky vršovického a letenského klubu (uvnitř VIDEO a FOTOgalerie)

Pražští kriminalisté prosí veřejnost o pomoc při zjištění totožnosti fanoušků, kteří se 13. dubna při fotbalovém utkání AC Sparta Praha a SK Slavia Praha uvnitř stadionu na Letné dopouštěli výtržnictv...

Následující články

Skalice zve na výstavu a divadlo

Cyklisté se mohou projet údolími Beskyd

Češi neumějí vychovat kuchaře: do zahraničí se jezdí učit, ale půlka z nich se už nevrátí!

Nekvalitní učebnice, nekompetentní učitelé či nedostatek praxe – to jsou hlavní důvody, proč je v Česku nedostatek kvalitních kuchařů. Řada z nich se proto jezdí učit vařit do zahraničí. Jenže polovin...

Češi neumějí vychovat kuchaře: do zahraničí se jezdí učit, ale půlka z nich se už nevrátí!

Nekvalitní učebnice, nekompetentní učitelé či nedostatek praxe – to jsou hlavní důvody, proč je v Česku nedostatek kvalitních kuchařů. Řada z nich se proto jezdí učit vařit do zahraničí. Jenže polovin...

Extrémní výkony na kolech a koloběžkách uvidíte v Letňanech

Extrémní akce na kolech a koloběžkách proběhne 25. a 26. května od 10 do 18 hodin v Obchodním centru Letňany.

Svět knihy přivítá nakladatele z třiceti zemí

Knižní veletrh a literární festival Svět knihy se bude konat od 16. do 19. května na holešovickém Výstavišti. Sjedou se na něj knihkupci a nakladatelé z třiceti zemí a regionů z celého světa. Organizá...

Bleší trh na ostravském výstavišti

Draci se uhnízdili v ostravském Avionu

Pohádkové modely draků potěší především dětské návštěvníky Avion Shoppping Parku v Ostravě.

Dětský minibazar se koná v Místku 18. května

Testování - nový způsob výběru kola

Jízdní kola procházejí neustálým vývojem a jízda na nich je stále snazší a pohodlnější. Ovšem důsledkem snahy co nejvíce přizpůsobit bicykly potřebám různě laděných uživatelů je existence mnoha katego...

Rekonstrukce Zahrady Kinských skončila

V tomto týdnu byla posledním osevem trávy završena rekonstrukce Zahrady Kinských. Součástí závěrečné etapy byla kompletní rekonstrukce dřevěné lávky u dolního vodopádu a zejména rozsáhlá rekonstrukce ...

Překoná MČ Praha 4 národní rekord ve sběru použitých baterií?

Městská část Praha 4 se 23. května pokusí o překonání národního rekordu ve sběru použitých baterií a monočlánků, jehož držitelem je v kategorii „Absolutní posbírané množství" Ústí nad Labem s 1 472,6 ...

Změna poštovní pobočky pro obyvatele Hodkoviček

Výstava v muzeu přiblíží policejní vyšetřování zločinů

Muzeum jihovýchodní Moravy připravilo ve spolupráci s Policií České republiky ve Zlíně zajímavou výstavu nazvanou příznačně Místo činu. Návštěvníci se mohou těšit na policejní exponáty i sběratelské r...

Na Skalce bil ležícího mladíka pěstmi do obličeje - zasáhli strážníci

Včera krátce po deváté hodině večer prováděla hlídka strážníků Městské policie Praha 10 kontrolní činnost v ulici V Rybníčkách, kde si u nedalekého supermarketu všimla muže, jak klečí nad jinou osobou...

Matka odložila holčičku do frýdeckého babyboxu

Avion zve maminky na středeční přednášku o zdravém životním stylu

Maminky na mateřské dovolené se mohou zúčantit zdarma přednášky o zdraví,zdravé výživě a detoxikaci těla, která se uskuteční již tuto středu dopoledne. Další přednášky navazují a konají se opět ve stř...

V Nerestu vám pomůžeme zlepšit kvalitu nehtů

Máte problémy s přírodními nehty? Nejdou dostatečně pružné a jsou lámavé? Třepí nebo dvojí se? Jsou vaše nehty vroubkované, různě zprohýbané a nemají lesk?. Zde je lehká pomoc - CND BRISA LITE a CND S...

Zachráněná koťata v Satalicích

Včera odpoledne nalezla žena tři koťata zavřená v plastovém kbelíku u průmyslové zóny v pražských Satalicích. Žena pracovníkům útulku řekla, že když procházela ulicí K Cihelně, uslyšela škrábání. Pozd...

Na Fauna trzích koupíte králíky i rybičky

Kytaristé mají sraz v Cooltouru

Nebezpečí na silnicích: 20 procent řidičů svou oční vadu podceňuje nebo o ní vůbec neví

Pětina řidičů, kteří by si za volant měli brát dioptrické brýle, přiznává, že řídí bez nich. Kolem 50 tisíc řidičů ve věku nad 40 let trpí oční vadou, která je pro řízení nebezpečná. Až 90 procent řid...

Nebezpečí na silnicích: 20 procent řidičů svou oční vadu podceňuje nebo o ní vůbec neví

Pětina řidičů, kteří by si za volant měli brát dioptrické brýle, přiznává, že řídí bez nich. Kolem 50 tisíc řidičů ve věku nad 40 let trpí oční vadou, která je pro řízení nebezpečná. Až 90 procent řid...

Berani už prodávají permanentky a zahájili přípravu, Čajánek zůstává

Stříbrný extraligový hokejový klub HC PSG Zlín zahajuje prodej permanentek na nadcházející sezonu. Držitelé stávajících permanentek mají rezervaci svého místa do 7. června. Od pondělí 10. června začne...

Národní galerie nabídne vstup zdarma

Volný vstup do stálých expozic a na výstavy pořádané Národní galerií v Praze budou mít návštěvníci v sobotu 18. května v rámci oslav Mezinárodního dne muzeí a galerií.

Na ostravské hradní slavnosti dorazí rytíři

Festival Street For Art staví na stanici metra Černý Most park kultury a oddechu Blackville

Festival Street For Art zahájí svůj šestý ročník již 22. května. V nové lokaci na Černém Mostě tentokrát nestaví architektonickou ikonu pouze na dobu trvání festivalu. Ve spolupráci s úřadem MČ Praha ...

Opilec si koupil rohlíky. Pak honil prodavače po Vršovicích

Včera krátce před osmou hodinou večer přijali strážníci z Prahy 10 oznámení, že v ulici U Vršovického nádraží nahání muž dva jiné lidi po ulici a nadává jim.

V Intersparu se hemžily myši, museli ho na den zavřít

Když v úterý 14. května přišli kontroloři Státní zemědělské a potravinářské inspekce do zlínského Intersparu, nestačili se divit. V regálech s moukou a zdravou výživou našli myší bobky. Pečivo a těsto...

V Praze 10 se u Koh-i-Noru konečně objevil: Král České republiky!

Včera v půl deváté večer přijali strážníci z Prahy 10 oznámení, že ve Vršovické ulici se nachází pomatený muž. Strážníci v zastávce MHD U Kohi-nooru zahlédli na lavičce sedět dva muže, z nichž jeden n...

Olomoucké tvarůžky putují „ovonět“ Prahu

Skvělé pokrmy, nejlepší šéfkuchaře, špičkové podniky, producenty nápojů a delikates a mnoho dalšího nabídne prestižní Prague Food Festival 2013. Gastronomická událost roku proběhne 24. až 26. května 2...

Informace o dopravním opatření na Jižní spojce

V souvislosti se stavebními pracemi na novém mostě v ulici Ke Garážím bude od 16. do 31. května 2013 omezen provoz na Jižní spojce v úseku ulic Ke Garážím - Hlavní.

Loupil během jízdy na kole

V neděli 12. května chvíli před čtrnáctou hodinou přijali operátoři tísňové linky 158 oznámení o loupeži na Branickém náměstí v Praze 4.

Uzavírka Palackého mostu o víkendu

Od 9.00 hodin v sobotu 18. května do 15.00 hodin v neděli 19. května 2013 bude pro automobilový provoz zcela uzavřen Palackého most. Důvodem je oprava tramvajových kolejí.

Informace o dopravním opatření: uzavírka Palackého mostu o víkendu

Od 9 hodin v sobotu 18. května do 15 hodin v neděli 19. května bude pro automobilový provoz zcela uzavřen Palackého most. Důvodem je oprava tramvajových kolejí.

Domácnosti ušetří v elektronické aukci

Dny mužského zdraví na olomouckém náměstí - lékaři poradí s urologickými problémy

Největší setkání českých maminek bude opět ve Žlutých lázních.

Už za pár dní internetový server Babyweb.cz již počtvrté uspořádá rodinný happening "S kočárkem Prahou", jenž má upozornit na problémy, které trápí maminky s malými dětmi i maminky nastávající v anony...

Muž kradl měděné parapety z budovy soudu v Praze 4

Pozor na obchody s firmami z Velké Británie, Polska, Rumunska a Řecka – své závazky hradí pozdě nebo vůbec

Až třetina českých firem platí faktury po splatnosti. Průměrně platí tuzemští podnikatelé své závazky do 45 dnů. Platební morálka se však zhoršila i v zahraničí. Čeští exportéři by měli s pozdní platb...

Pozor na obchody s firmami z Velké Británie, Polska, Rumunska a Řecka – své závazky hradí pozdě nebo vůbec

Až třetina českých firem platí faktury po splatnosti. Průměrně platí tuzemští podnikatelé své závazky do 45 dnů. Platební morálka se však zhoršila i v zahraničí. Čeští exportéři by měli s pozdní platb...

III. Dům pomáhá především seniorům

Pěvecký sbor Ondrášek vystoupí 26. května v Bašce

Benefiční koncert Ondrášku v Bašce pomůže Charitní pečovatelské službě ve Frýdku-Místku a Frýdlantu nad Ostravic í.

Jiří Menzel prožívá 75. rozmarné léto v OC Nový Smíchov

Významné životní jubileum režiséra Jiřího Menzela připomíná unikátní výstava čerpající z jeho díla. Jako dárek ji připravila jeho žena Olga a do 7. června je k vidění v Obchodním centru Nový Smíchov.

Oslavy folkloru a lidových tradic v Národopisném muzeu - Musaionu

V sobotu a neděli 18. a 19. května ožije Národopisné muzeum - Musaion již tradičně jarní Národopisnou slavností. Významná folklorní událost se bude konat v Kinského zahradě již počtrnácté a představí ...

Veletržní palác představuje špičkové architekty

Dvacátý ročník soutěžní přehlídky architektonických prací se koná do 9. června ve Veletržním paláci. Národní galerie zde představuje díla, která byla dokončena v uplynulém roce na území České republik...

Ostravskou autoburzu doplní prodej květin

Myši se vrátily - Interspar je zase zavřený

Podruhé během dvou dnů uzavřela Státní potravinářská a zemědělská inspekce Interspar ve Zlíně - Prštném. Důvod je stejný jako v úterý odpoledne - výskyt hlodavců v prostorách nákupního centra.

Muzejní noc v Divadle loutek Ostrava

V malešickém Domově seniorů hořelo. 6 lidí bylo převezeno do nemocnic

Informaci o požáru v Domě seniorů v Rektorské ulici v Malešicích převzala dispečerka zdravotnického operačního střediska ve 22:16 hodin. "Na místo byl vyslán lékař, 5 posádek rychlé zdravotnické pomoc...