Počasí
Praha 3 °C Neděle, 27. listopadu 2022, Svátek má Xenie
Go to content
Naše Praha na Facebooku

Pochod proti osteoporóze. Vyšlápněte si na Petřín

V rámci připomenutí Světového dne osteoporózy 20. 10. proběhne Pochod proti osteoporóze na Petřín dne 18. 10. 2012 od 14.06 hodin. Cílem pochodu je zlepšit obecné povědomí o osteoporóze a jejím významu ve společnosti, o jejích příčinách, možnostech prevence, diagnostiky a léčby.
Zvětšit

Ve spolupráci s Českou obcí sokolskou (ČOS), která je zároveň partnerem Pochodu proti osteoporóze, jsou připravena v několika městech cvičení zaměřená na prevenci osteoporózy a zdravotní osvěta. Série pochodů začíná v Praze.

České národní fórum proti osteoporóze se dlouhodobě pokouší zlepšit informovanost odborné i laické veřejnosti. Po úspěchu v loňském roce je jednou z letošních aktivit opět „Pochod proti osteoporóze“, který se uskuteční 18. října na pražském Petříně. Další aktivitou budou cvičení v jednotlivých městech ČR, která budou zaměřena na prevenci proti osteoporóze.

Účastníci pochodu se shromáždí před 14. hodinou na startu u dolní stanice lanové dráhy Petřín. Po krátkém projevu bude pochod odstartován ve 14.06 hodin (čas vychází z podkladů IOF, kdy podle anglického sledování času 2.06 PM je start přesně v tolik hodin, kolik je v těle kostí – 206 ), a pak společně označení účastníci dojdou na vrchol Petřína, kde dostanou občerstvení a pamětní list. Dále si budou moci nechat změřit hustotu svých kostí pomocí ultrazvukového denzitometru.

Seznam měst

  • Praha – dolní stanice lanové dráhy na Petřín – 18. 10.
  • České Budějovice – T. J. Sokol České Budějovice – 22. – 26. 10.
  • Plzeň – Sokol Plzeň Letná –  22. – 26. 10.
  • Hradec Králové – TJ Sokol Pražské Předměstí Hradec Králové – 22. – 23. 10.

Česko a osteoporóza

V civilizovaných zemích postihne osteoporóza dříve nebo později 7 až 8 procent obyvatelstva. To znamená, že v ČR touto nemocí trpí téměř tři čtvrtě milionu lidí. Především dospělých a hlavně žen po přechodu. Vysvětlení je prosté – prodlužuje se průměrná délka života a přitom od dětství žijeme stále nezdravěji.

V naprosté většině se osteoporóza projevuje u lidí starších 50 let. V této věkové skupině se vyskytuje u 33 procent žen a 15 procent mužů. U populace nad 70 let jí pak trpí už 47 procent žen a 39 procent mužů. Léčeno je však pouze 10 až 15 procent postižených.

Ročně u nás prodělá osteoporotickou zlomeninu krčku stehenní kosti takřka 14 tisíc žen a 7 tisíc mužů. Dá se říci, že osteoporotickou frakturu utrpí jeden občan ČR přibližně každých 30 minut. Dvacet procent z těchto lidí do jednoho roku umírá vinou zdravotních následků úrazu a polovina těch, kteří přežijí, má nějaké trvalé následky.

Stav diagnostiky a včasné léčby osteoporózy v ČR stále není ideální. V přístrojovém vybavení celotělovými denzitometry zaostáváme za průměrem EU. Je mnohdy těžké přesvědčit lékaře, že je nutné osteoporózu léčit dříve, než dojde k patologické fraktuře. Laici často tvrdí, že osteoporóza je přirozeným průvodním jevem stárnutí, že vlastně ani nejde o nemoc. Setkáváme se nezřídka i s případy, kdy po osteoporotické zlomenině nebo po potvrzení diagnózy nebyla žádná léčba zahájena.  Dalším vžitým mýtem je, že při osteoporóze bolí kosti – bolí však až její komplikace a následky.

Celosvětová rizika osteoporózy

•    za 50 let se zdvojnásobí počet zlomenin
•    již nyní činí roční náklady na léčbu osteoporotických zlomenin v USA a Evropě 42 miliard euro
•    10% obyvatel nad 60 let je ohroženo osteoporózou, v dalších letech bude ohroženo 21%, v Evropě nad 30% obyvatel
•    pokud utrpí žena první osteoporotickou zlomeninu, má 5x větší riziko, že utrpí další
•    pouze 1/5 žen se zlomeninou má v EU patřičnou farmakologickou léčbu          
•    pouze 50% zemí v EU má preventivní program

Fakta o osteoporóze

Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 1994 označila osteoporózu za klinickou jednotku a definovala ji jako systémové onemocnění skeletu, charakterizované nízkou kostní hmotou a poruchami mikroarchitektury kosti, vedoucími ke zvýšení fragility kostí a ke zlomeninám.

Osteoporóza je nemocí tichou a plíživou. Bez vědomí člověka ukusuje kostní hmotu a najednou přijde zlomenina – zpravidla krčku stehenní kosti, páteřních obratlů či předloktí.

Kostní hmota narůstá zhruba do věku 25 až 30 let, potom už kvalitu kostí jen ztrácíme. Pozvolný úbytek kostní hmoty s věkem je sice přirozený, problém však nastává, pokud kostní hmota řídne rychleji, než by měla. Kostní tkáň se obměňuje po celý život. Osteoporóza je výsledkem nerovnováhy mezi odbouráváním a novotvorbou kosti.

Pro rozvoj nemoci je podstatný nedostatek vápníku, nedostatek vitaminu D a přiměřeného pohybu.

Nepříznivý vývoj lze ovlivnit prevencí. Ta se musí podpořit osvětovou kampaní nejen mezi laiky, ale i odbornou veřejností.

Léčba osteoporózy

Ještě před třiceti lety byla osteoporóza neléčitelná. Dnes je situace zcela jiná. Existují léky, které nejen ztrátu kostní hmoty zpomalí, ale do jisté míry kost znovu obnoví.

Nejčastější výskyt osteoporózy je mezi postmenopauzálními ženami. Nejpřirozenější prevencí (i jako doplněk léčby) časné postmenopauzální osteoporózy je hormonální substituční léčba (HRT). Pacientkám nahrazuje nedostatek vlastních hormonů a obnovuje tak jejich ochranný vliv na kostní tkáň. Tato terapie ale není vhodná pro muže a dokonce ani pro každou ženu.
Základní léčbou osteoporózy je vždy vápník a vitamin D. Další skupinu léků tvoří přípravky antiresorpční, které snižují odbourávání kosti. Mezi ně patří např. bisfosfonáty. Novější z nich se podávají při zachované účinnosti jednou týdně , jednou měsíčně, ev. jednou ročně. Jinou možnost terapie představují  tzv. selektivní modulátory estrogenových receptorů (SERM). Dostupné jsou nyní i přípravky, které podporují novotvorbu kosti ( např. stroncium ranelát, deriváty parathormonu).

V roce 2011 byl v ČR uveden nový preparát na biologickou  léčbu osteoporózy – denosumab. Také jeho účinkem dochází k poklesu kostní resorpce.  Lékař po zvážení všech údajů z anamnézy a podle výsledků vyšetření rozhoduje, který z léčebných postupů je pro konkrétního pacienta nejlepší.

Účinky léčby osteoporózy se neprojeví ze dne na den, jde o záležitost dlouhodobou. Pokud by nemocný nespolupracoval, mine se terapie účinkem. První zlepšení přichází přibližně za tři měsíce. Hmatatelný nárůst kostní hmoty změřitelný denzitometrickým vyšetřením je patrný nejdříve po roce, většinou se toto vyšetření kontroluje po dvou letech. Avšak už po roce a půl pečlivého dodržování léčebného režimu se zřetelně snižuje riziko nových fraktur.

Sama farmakoterapie v terapii nestačí. Pacient musí po dohodě s lékařem vhodně upravit svůj životní styl. Zejména je třeba se snažit předcházet a zabránit pádům. Programy zaměřené na prevenci pádů u starších osob – ať už s prokázanou osteoporózou nebo bez ní – a případně i plošná suplementace vitaminem D u starších lidí či dlouhodobě hospitalizovaných jsou vysoce účinnou strategií. Deficit tohoto vitaminu se navíc přímo podílí na rozvoji tzv. senilní osteoporózy, tj. osteoporózy ve vyšším věku.

S prevencí osteoporózy je třeba začít včas

Rodiče by měli myslet na to, aby si jejich děti během růstu a dospívání vytvořily dostatečné množství kostní hmoty, která jim pak bude sloužit po celý život. Nezbytné jsou potraviny bohaté na vápník a také další látky, které pomáhají se zabudováním a uložením vápníku do kostí. Důraz je třeba položit na dostatek pohybu, ideálně na čerstvém vzduchu. Pohyb představuje potřebné zatěžování svalového a kostního aparátu a pobyt venku umožní tvorbu vitaminu D v kůži pod vlivem slunečního záření.

Ukázalo se, že děti, které se denně 40 minut intenzivněji věnují fyzickým aktivitám, mají pevnější kosti než jejich méně aktivní vrstevníci – u chlapců bylo prokázáno o 9 procent více kostní hmoty a o 12 procent pevnější kosti. U dívek pak o 7 procent více kostní hmoty a o 9 procent pevnější kosti.

Vápník získáme nejlépe v mléčné stravě. Doporučené denní dávky se liší podle věku – u dospívajících 1200 až 1500 mg, u mladých žen 1000 mg, u žen po přechodu a u seniorek 1500 mg denně.

Vitamin D zajistíme pobytem na čerstvém vzduchu a rozumným sluněním. Z dalších obecných opatření ve stravě je vhodný normální přísun bílkovin, méně solit, alkohol pít pouze příležitostně a samozřejmě nekouřit.

Pravidelnou fyzickou aktivitou můžeme docílit nárůstu kostní hmoty až o 10 procent, a to především u rostoucího organismu. Pohybem a cvičením uvolňujeme zkrácené svaly, zlepšujeme svalovou sílu, držení těla a stabilitu. Nejsou vhodné jednostranné sporty s extrémní fyzickou zátěží. Cvičení by mělo být bez švihů a doskoků, doporučuje se například jízda na kole. Koordinaci svalovou zlepšuje plavání, vhodný je i tanec. U žen po menopauze a u seniorek pomůže alespoň pravidelná chůze – stačí zhruba 1 hodina denně.

Nesmíme zapomínat na geny. Dá se očekávat, že pokud se u našich předků vyskytovaly ve vyšším věku časté zlomeniny, hlavně krčku stehenní kosti, nebo zhroucení páteře s následnou deformitou, budeme pravděpodobně k osteoporóze náchylnější i my.

Desatero v boji proti osteoporóze

1.    S prevencí osteoporózy je nutné začít v dětství a pokračovat v ní po celý život.
2.    Pro vznik osteoporózy jsou kritická období dospívání, menopauzy a stáří; osteoporóza se nevyhýbá ani mužům.
3.    Optimálním zdrojem vápníku jsou mléko a mléčné výrobky.
4.    Tvrdé sýry jsou vhodnějším zdrojem vápníku než sýry tavené.
5.    Laktóza a kyselé prostředí zvyšují využitelnost vápníku.
6.    Některé druhy zeleniny jsou doplňkovým zdrojem vápníku.
7.    Vitaminy (D, C, B6, K1) mají prioritní význam při vstřebávání vápníku a jeho ukládání.
8.    Pro prevenci a léčbu osteoporózy je důležitý pohyb a cvičení
9.    Kouření a nadměrné pití černé kávy působí negativně na metabolismus vápníku.
10.    Při nedostatku vápníku ve stravě jsou nezbytné přípravky s vápníkem. Optimální jsou ty, které obsahují i potřebné vitaminy, zejména vitamin D, B6, C a K1.

Mýty o osteoporóze

Osteoporóza znamená odvápnění kostí

NE. Poměr mineralizované kostní tkáně a organické hmoty je stejný jako u zdravých kostí. U osteoporózy dochází k celkovému úbytku kostní tkáně a k mikroskopickým změnám její struktury. To vede ke snížení mechanické odolnosti kosti. Jedná se tedy o pokles jak v kvantitě, tak i v kvalitě kostní tkáně.

Osteoporóza a artróza jsou podobné stavy

NE. Artróza (nebo osteoartróza) je postižení kloubů. Jde o úbytek kloubní chrupavky. Charakteristickým projevem artrózy je bolest postižených kloubů. Osteoporóza znamená úbytek kostní tkáně a zhoršení její mikroskopické struktury. Nejde tedy o nic podobného.

Osteoporóza je nemoc starých lidí

NE ZCELA. Následky osteoporózy se sice většinou projevují až v pozdějším věku, ale základ pro dostatečnou mineralizaci kostí se vytváří už v období dětství a dospívání. Zlomeniny kostí při osteoporóze ve stáří jsou tak vlastně následkem nedostatečné prevence  v podstatně mladších věkových obdobích. Stav mohou zhoršit chronická onemocnění – např. revmatické choroby, poruchy vstřebávání živin, nádorová onemocnění. Osteoporózu může navodit i dlouhodobé užívání některých léků (např. kortikoidů).  Pravdou ale je, že nejčastější formou nemoci je tzv. osteoporóza postmenopauzální, postihující ženy po přechodu. Její příčinou je úbytek ženských hormonů estrogenů.

Osteoporózou mohou onemocnět pouze ženy

NE. V období klimakteria je skutečně rozvoj osteoporózy asi čtyřikrát častější u žen než u mužů. Je to důsledek nedostatku hormonů estrogenů. Ovšem ve věku kolem 75  až 80 let se tyto rozdíly téměř vyrovnávají.

Ve středním věku je už na prevenci osteoporózy pozdě

NE. Na prevenci osteoporózy není nikdy pozdě. Pozornost dostatečné výstavbě kostní hmoty je nutno věnovat už v období růstu a dospívání. Ve středním věku ale můžeme zpomalit její odbourávání právě prevencí. Napomůžeme tomu, aby úbytek kostní tkáně odpovídal průměrnému poklesu s věkem, nikoli urychlenému.

Charakteristickým projevem osteoporózy jsou bolesti končetin či zad

NE. Bolesti zad se objevují většinou až v důsledku kompresivních zlomenin obratlů (tedy takových zlomenin, kdy je obratel stlačen). Bolesti končetin nejsou charakteristickým projevem osteoporózy.

Osteoporóza je nutným zlem, které přichází se stářím, nutno se s tím smířit

NE ZCELA. S osteoporózou se dá bojovat například soubory cviků. Také se dají upravit výživové zvyklosti, aby organismus dostal požadované množství vápníku a vitaminu D. Nutností je aktivní přístup nemocného.

Osteoporózu nelze léčit

NE. Existuje řada přípravků, které významně zlepšují stav kostí, vedou k nárůstu kostní hmoty, zlepšují mechanickou odolnost kostí a tím snižují riziko zlomenin. Nezbytnou součástí léčby je dostatečný přísun vápníku a vitaminu D.

Pro prevenci a léčbu osteoporózy je lhostejné, z jakých zdrojů vápník konzumujeme

NE ZCELA. Z vápníku v potravě se vstřebá a využije ke stavbě kostí jen určitá část. Nejvíce vápníku organismus využije z mléka a z některých druhů zeleniny, jako např. z květáku, růžičkové kapusty či z brokolice. Lidé trpící nesnášenlivostí laktózy mohou volit výrobky se sníženým obsahem laktózy, např. výrobky fermentované (jogurty, kysaná mléka).  K farmakologickým přípravkům s vápníkem je třeba se uchýlit tehdy, pokud úpravou jídelníčku jeho dostatečný příjem nelze zajistit.

České národní fórum proti osteoporóze (ČNFO)

Je občanské sdružení, které vzniklo v červnu 2005 s cílem spojit všechny subjekty zabývající se v České republice osteoporózou a pomáhat v boji s touto nemocí.

ČNFO již při svém vzniku sdružuje organizace pacientů, odborné lékařské společnosti, komerční společnosti i soukromé osoby.  Je otevřeno představitelům veřejné správy, zdravotních pojišťoven i všem ostatním, kdo mají zájem spolupracovat.

Jeho cílem je zlepšit obecné povědomí o osteoporóze a jejím významu ve společnosti, o jejích příčinách, možnostech prevence, diagnostiky a léčby.  ČNFO podporuje vzájemnou spolupráci všech, kdo se s osteoporózou setkávají.

Podobné články

Tradiční benefiční koncert Jaroslava Svěceného „HUDBA LÉČÍ I POMÁHÁ“

Světoznámý houslista Jaroslav Svěcený zahraje za doprovodu akordeonisty Ladislava Horáka pro Nadační fond Umění doprovázet, který již šestnáct let podporuje české hospice. Výtěžek z koncertu bude věnován na nákup přístrojů a zdravotnických pomůcek, jež velkou měrou pomáhají odstranit nejen bolest, ale také další nepříjemné symptomy závěrečných stadií těžkých onemocnění.


Předchozí články

Žena okradla spícího muže před zraky strážníka

Na "Chytřejší kraj" se bude čerpat 16 milionů korun

Chtěl si ze stavby odnést strusku, dělník ho přetáhl lopatou

Judistům z Frýdku-Místku se dařilo

Tři mladíci nutili muže podepsat směnku. Vyhrožovali mu zbraní

Pražští kriminalisté zadrželi v noci na sobotu v Praze 2 trojici mladíků, kteří jsou podezřelí z loupeže a vydírání. Dva šestadvacetiletí a jeden o rok mladší muž donutili poškozeného pod hrozbou nási...

Na Černém Mostě nepoteče voda

Z důvodu obnovy stávajících vodovodních přípojek proběhne výluka vodovodů v některých oblastech Černého Mostu.

Dobrovolníci zpříjemní pobyt klientům hospice sv. Lukáše

Kurzy plavání pro seniory zdarma

Kurzy rehabilitačního plavání pro seniory se konají v plaveckém stadionu na holešovickém Výstavišti každý čtvrtek od 12. 30 do 13. 30 hodin.

Virtuální výstavy podpoří mladé umělce

Podzimní blok úklidu vozovek

Kompletní rozsah podzimního úklidu lze najít na internetových stránkách MČ v sekci „životní prostředí“ a to také v náhledu abecedního seznamu jednotlivých ulic. Termín úklidu konkrétní ulice si lze ne...

Studenti SŠ elektrotechniky a strojírenství vyrazili na na cyklojízdu

Přes 200 studentů pražských středních škol vyrazilo v pátek 21. září na kole z Pankráce na Kampu. V rámci Evropského týdne mobility se zúčastnili třetího ročníku Velké studentské cyklojízdy. Na Kampě ...

Půjdete na vlastivědnou vycházku po Praze 10 zdarma?

Praha 10 připravila ve spolupráci s Pražskou informační službou pro své občany již druhý ročník oblíbených vlastivědných vycházek. Občané se na vycházkách, pořádaných až do prosince tohoto roku, budou...

Hroch Hubert odjede z Ostravy v úterý

Holešovští školáci se postarali o výzdobu zlínské nemocnice

Desítka barevných obrazů ozdobí nemocniční pokoje pracoviště dlouhodobé intenzivní péče (DIP) ve 12. pavilonu zlínské Krajské nemocnice T. Bati. Jak řekla v pondělí mluvčí nemocnice Karla Havlíková, o...

David Sventek: Pozitivní náladu mi volby nevezmou

Ať už krajské volby 12. a 13. října dopadnou jakkoliv, pozitivní náladu si vzít nenechá. Alespoň to tvrdí David Sventek, kandidát na hejtmana Moravskoslezského kraje za ODS. Že jsou podle odborníků př...

V Porubě naleli alkohol 18 dětem

Frýdečtí chovatelé vystaví papoušky

Nikdo nechce bydlet na Slezské

Nejlevnější byty se dají pořídit na frýdeckém sídlišti Slezská. Jenže téměř nikdo tam nechce bydlet

Dalkia je nejlepším zaměstnavatelem Moravskoslezského kraje

Silničáři ve Zlínském kraji dokončili opravu dalších tří silnic

Silničáři dokončili opravy silničních úseků ve Skašticích, Vážanech a v Trnavě. Za Ředitelství silnic Zlínského kraje to uvedl Vojtěch Cekota.

Kriminalisté ukončili činnost dalšího erotického podniku ve Zlínském kraji

Kriminalisté z odboru obecné kriminality zlínského krajského ředitelství ukončili činnost dalšího, v pořadí už čtvrtého erotického podniku v kraji. Oznámila to policejní mluvčí Jana Macalíková.

Aktualizujte žádosti o byty v penzionech

Michal Viewegh chystá ve Zlíně autorské čtení a setkání

Ve středu 10. října navštíví Zlín spisovatel Michal Viewegh společně s básníkem a nakladatelem Martinem Reinerem.

Charita pořádá ve Frýdku-Místku výtvarnou aukci

Pomozte detektivovi rozkrýt tajemné spiknutí

Kultura a sport v říjnu na čtyřce

MUSIC VISIONS - koncert pro MeetFactory

Benefiční koncert a aukce ve prospěch mezinárodního centra současného umění MeetFactory proběhne 6. listopadu 2012. Skladby Vivaldiho, Pärta a Tormise v provedení Ensemble Inégal, Davida Kollera, Jose...

V ostravském ghettu Přednádraží zůstává stále pět desítek obyvatel

V Ostravě se již rozvážejí volební urny a plenty

Jubilejní Václavská podzimní pouť pokračuje

Jubilejní třicátá Václavská pouť byla zahájena 22. září na holešovickém Výstavišti. Pouť potrvá do 28. října.

Olympijské hry pro seniory měly šnečí běh nebo hod dřevákem

Olympijské hry v Londýně inspirovaly radnici, aby v tomto duchu uspořádala 1. ročník sportovní her pro nejstarší populaci, seniory. Ve středu 26. září v Domově pro seniory Zvonková tak změřilo své síl...

Začne instalace protipovodňových hlásičů VISO

Protipovodňová opatření na řece Dřevnici budou zdokonalena o nové typy hlásičů Varovného informačního systému obyvatelstva (VISO).

MHD zažívá další změny

Nové zastávky, zkrácení intervalu či prodloužení provozu jednotlivých autobusových linek jsou další drobné úpravy, které přichází v pražské MHD po měsíci revolučních změn. Novinky začnou platit již od...

Farmářské trhy u ostravského Futura

Říjen přinese Týden španělské kultury

V Ostravě se koná výstava Dům a Byt

Při krádeži slivovice se v Hulíně zloděj zaklínil a volal o pomoc

Kuriozní krádež vyšetřují policisté v Hulíně, zloděj se tu pokusil ukrást slivovici a zůstal zaklíněn v díře do sklepa. Jak řekla v úterý policejní mluvčí Simona Kyšnerová, na pomoc museli zloději vyr...

V centru Ostravy vysadí nové keře a stromy

Smetanovo trio se doma letos představí už pouze v Praze a Ostravě

Inspekce uzavřela na Zlínsku neregistrovaný sklad s potravinami a alkoholem

Státní zemědělská a potravinářská inspekce uzavřela ve Valašských Kloboukách na Zlínsku provoz neregistrovaného skladu s potravinami a lihovinami. Ve středu to řekl mluvčí inspekce Pavel Kopřiva.

Na Světový den zraku orientační vyšetření očí odborníky bezplatně

Bezplatné orientační měření zraku a možnost konzultací s očními odborníky nabídne po celý čtvrtek speciální stanoviště v nákupním centru Chodov.

Opilec napadl strážníka

Gastronomii v období monarchie představuje výstava Krmě - jídlo - žrádlo

Národní muzeum připravilo v Národopisném muzeu - Musaionu novou výstavu Krmě - jídlo - žrádlo z výstavního cyklu Monarchie, která představuje stravování a stolování doby našich předků a Magdaleny Dobr...

Dejte děti z Ostravy na střelbu

Zábavné hry přiblížili dětem dárcovství krve

Netradiční výuku plnou zábavy zažily děti prvního stupně základních škol 4. října ve Stromovce. V rámci Dne integrovaného záchranného systému získaly zábavnou formou informace o dárcovství krve a prác...

Světové hvězdy blues zahrají ve Zlíně

Už za měsíc, přesně ve čtvrtek 15.listopadu 2012, zamíří do Zlína největší středoevropský festival bluesové hudby Blues Alive. Festival má v České republice dlouholetou tradici. Už 17 let se koná v Šu...

Seznam opravených chodníků bude na podzim rychle přibývat. Staví se i parkoviště

Práce na opravách chodníků jsou v plném proudu. Už hotové jsou například komunikace pro pěší na ulici Okružní na sídlišti Jižní Svahy, dokončen je bezbariérový chodník na ulici Slunečná nebo třeba cho...

Mobilní svoz nebezpečných odpadů v Praze 10

Při mobilním sběru mohou občané zdarma odevzdat následující druhy odpadů: baterie, akumulátory, nepoužitelné léky, teploměry, barvy, lepidla, pryskyřice (včetně nádob od takových přípravků), nádoby od...

Zoo Ostrava zve na sobotní výlov rybníka spojený s prodejem ryb

Ostravské vysokoškolačky se utkají o titul Miss University

Následující články

Pochod proti osteoporóze. Vyšlápněte si na Petřín

V rámci připomenutí Světového dne osteoporózy 20. 10. proběhne Pochod proti osteoporóze na Petřín dne 18. 10. 2012 od 14.06 hodin. Cílem pochodu je zlepšit obecné povědomí o osteoporóze a jejím význam...

Užijte si o víkendu zimní radovánky na Rašínově nábřeží

Po úspěšném loňském nultém ročníku a ještě zdařilejší sesterské akci Město na kole přichází letošní Apres Ski ještě větší, s bohatší nabídkou návštěvníkům a zábavnějším programem.

Zlínský soud osvobodil policistu, který měl zbít opilého režiséra

Okresní soud ve Zlíně ve středu osvobodil zlínského policistu Michala Máčalu (29), který čelil obžalobě ze zneužití pravomoci úřední osoby, když měl letos v lednu na služebně nepřiměřeně napadnout opi...

Muzeum pořádá pro rodiče a děti Barevný podzim

Ragbisté Tatry přivítají brněnského soupeře

Ukliďme svět... nebo alespoň kousek Barrandova

Policisté hledají svědky dopravní nehody

Radnice vyjednává úpravy linek MHD

Již více než měsíc platí v hlavním městě revoluční dopravní změny, největší za posledních pětadvacet let. Právě proto, že čtvrté městské části se zářijová opatření dotkla mnohdy fatálně, je vedení rad...

Silnici mezi Mladcovou a Rackovou čeká kolaudace

Loňská rozsáhlá rekonstrukce silnice III/49016 mezi zlínskou městskou částí Mladcová a obcí Racková bude v nejbližších dnech završena řádnou kolaudací. Uvedl to za Ředitelství silnic Zlínského kraje V...

Úspěšní studenti zlínské univerzity založí firmu ve Spojených státech

Možnost založit start-up firmu přímo v New Yorku budou mít úspěšní studenti Ateliéru vizuální komunikace Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (FMK UTB). Uvedl to Jan Malý...

Na chodbě paneláku zanechala svému osudu varana a hada

Nenechte si ujít výtvarnou aukci Charity Frýdek-Místek. Draží se díla Zoubka, Hartingera i Kroči

Město si pohlídá ceny na stanovištích taxi

Hlavní město v boji proti nepoctivým taxikářům schválilo nová pravidla pro užívání jejich stanovišť. Správcem nových stanovišť se vždy stane ten, kdo podá nejvyšší nabídku za roční pronájem.

Vloupali se do sklepa, strážníci je dopadli při činu

V Ostravě se představí desítky módních značek a autorská kolekce Petra Kaloudy

Centrum Paraple rozšiřuje v Malešicích nabídku cvičení pro veřejnost

Centrum Paraple nabízí veřejnosti cvičení se zkušenou lektorkou a v příjemném prostředí. Od podzimu se v Malešicích cvičí opět v pravidelném režimu. „Na základě ohlasů jsme se rozhodli zařadit nový dr...

Zloděj okradl muže z Napajedelska o nástroje za tisíce korun, lup odvezl na ukradené káře

O pracovní nástroje za několik tisíc korun přišel během noci pětadvacetiletý muž z Napajedelska. Jak informoval policejní mluvčí Petr Jaroš, veškerý lup pak zloděj odvezl na ukradené káře.

Přijďte o víkendu na Lego dny do Avionu

Pavol Lukša: Finanční ústava ohlídá i hospodaření krajů

Studenti architektury navrhli možnosti revitalizace sídliště Spořilov

Ve Zlíně skončila rekonstrukce Tržnice, jednoho ze symbolů baťovské éry

Rekonstrukce budovy zlínské Tržnice, jednoho z výrazných symbolů baťovské éry, je u konce, stála téměř 10 milionů korun. Uvedla to Magda Pekařová, mluvčí holdingu Synot, který je majitelem objektu.

Zlínští krajští radní schválili rekonstrukce silnic za více než půl miliardy korun

Krajští radní schválili deset investičních záměrů řešících rekonstrukce komunikací, které má ve své správě Zlínský kraj. Jak řekla mluvčí hejtmanství Gabriela Dvorníková, náklady na jejich realizaci p...

Za napomenutí se dočkal od grafiťáků brutálního napadení

Otrokovičtí studenti nabídnou orientační zkoušku alkoholu na přítomnost metanolu

Střední průmyslová škola Otrokovice nabídne veřejnosti od 15. října orientační zkoušku alkoholu na přítomnost metanolu metodou plynové chromatografie. Řekla to mluvčí města Lenka Krupková.

Primátor předá ceny vítězi Závodu o Primátorský štít

Magistrát podpoří Prahu 4 ve snaze zachránit koupaliště na Lhotce

Téměř šokem byl pro dlouholeté návštěvníky přírodního koupaliště na Lhotce krok soukromého majitele pozemku, který těsně před začátkem letošní letní sezony neprodloužil provozovateli koupaliště nájemn...

Na golfovém hřišti v Motole se proběhnete i s veslařskou královnou Knapkovou

Hledáte neobvyklé běžecké zážitky? Tak tedy vzhůru v neděli do Prahy 5 - Motol. Běží se mezi golfovými jamkami a poměřit síly můžete i s olympijskou vítězkou Mirkou Knapkovou. A vydat se z finále druh...

Opilá žena ujížděla strážníkům, přitom havarovala

U Avionu funguje nabíjecí stanice elektromobilů a elektrokol

Volby do Senátu začínají v Praze 2 už dnes

Volby do Senátu Parlamentu České republiky se ve volebním obvodu č. 26 uskuteční v pátek 12. října a v sobotu 13. října.

Podnapilá mládež ve Zlíně zdemolovala a ukradla automat na žvýkačky

Zlínští strážníci museli ve čtvrtek zadržet skupinu podnapilých mladých lidí, která na Tyršově nábřeží zdemolovala a ukradla automat na žvýkačky. Agentuře Mediafax to v pátek sdělila mluvčí strážníků ...

Výstava dýní v Botanické zahradě

Venkovní expozice Botanické zahrady v Troji ožila záplavou dýní. Dýňová aranžmá jsou umístěna přímo v expozici severní části zahrady, a tvoří tak působivé kompozice spolu se vzrostlými exponáty.

Olomoucký půlmaraton získal prestižní ocenění

Výjimečného ocenění se dočkal 1/2Maraton Olomouc, již tradiční závod běžeckého seriálu RunCzech.com. Po třech letech existence získal pro příští ročník 2013 IAAF Silver Road Race Label, stříbrnou znám...

Kam s bioodpadem ze zahrad?

Do poloviny listopadu lze ještě využít velkoobjemové kontejnery pro bezplatné odložení bioodpadu z údržby zahrad rodinných domů. Kontejnery slouží výhradně pro odpad biologického charakteru jako jsou ...

Indický večer na výstavě Šangli-la se koná ve středu

V Ostravě vědí, jak důležité je mít Filipa

Divadlo Antonína Dvořáka nabídne divákům od 18. října brilantní konverzační komedii mistra tohoto žánru Oscara Wildea.

Přehled sběrných dvorů v Ostravě

O post senátora se v Ostravě utkají ve druhém kole Leopold Sulovský a Karel Sibinský

V Moravskoslezském kraji vyhrála levice, ČSSD si může vybírat koaličního partnera

Zámek pořádá romantickou prohlídku

VOLBY 2012: Ve Zlínském kraji zvítězila ČSSD, nejvíce hlasů v senátních volbách získal Tomio Okamura

Ve Zlínském kraji zvítězila v krajských volbách ČSSD. Následují KDU-ČSL a komunisté, vyplývá ze sobotních údajů na serveru www.volby.cz. V obvodu Zlín získal nejvíce hlasů v senátních volbách podnikat...

Autosalon Klokočka připravuje Den D uvedení modelu ŠKODA Rapid

Na pobočkách Karlovarská 660, Praha 6 - Řepy a Borského 876, Praha 5 - Barrandov v sobotu 20. 10. pořádá společnost Autosalon Klokočka Centrum a.s. v rámci celorepublikové kampaně uvedení nového model...

Na Knížecí: dočasné přemístění zastávky tramvají

Divadelní scénky pomohou seniorům s finanční gramotností

Po úspěchu prvního cyklu finanční gramotnosti pro seniory připravily MČ Praha 4 a projekt Senior Help pokračování této bezplatné akce.

Nově schválené územní limity ochrání další rezidenční části Prahy 4

Opět omezení a regulace, tentokrát ovšem jednoznačně ve prospěch obyvatel čtvrté městské části. Územní regulativy, tedy jakýsi bič na nenasytné developery, platí nově v Braníku v lokalitě Ve Studeném,...

V metanolové kauze si vyslechl muž ze Zlínska obvinění z obecného ohrožení

V pořadí třetí muž na Zlínsku si v souvislosti s metanolovou aférou vyslechl obvinění z trestného činu obecného ohrožení v jeho úmyslné podobě. Řekl to zlínský krajský státní zástupce Roman Kafka.

Vítězná ČSSD bude ve Zlíně jednat se všemi stranami

Ve Zlínském kraji zvítězila v krajských volbách ČSSD a podle hejtmana Stanislava Mišáka budou sociální demokraté jednat se všemi stranami, které se do zastupitelstva dostaly. Jak řekl Mišák, jednat za...

Volby ve Zlíně proběhly hladce, strážníci provedli 760 kontrol

Zcela hladký průběh měly ve Zlíně právě skončené volby do Zastupitelstva Zlínského kraje. Volební účast dosáhla výše 43,30 procenta, když platných hlasů bylo odevzdáno 26 558. Uvedl to mluvčí radnice ...

Jan Zálešák přiblíží angažovanost v umění

Napadené muže mlátila žena francouzskou holí

Články abecedně vzestupné

Počet turistů v Praze roste

Ve druhém čtvrtletí letošního roku se výrazně zvýšil počet hostů hlavního města i jejich přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních. Vyplynulo to ezprávy Českého statistického úřadu.

Počet vydaných rybářských lístků loni klesl

Počet výherních automatů v centru Ostravy klesá

Počet výherních automatů v Praze klesá. Interaktivních videoloterní terminály přibývají

Počet výherních hracích přístrojů, které dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, s výjimkou jejich umístění v kasinech, povolují obecní úřady, v Praze trvale klesá. Avšak počet interaktivních...

Počet výherních automatů v Praze klesá. Interaktivních videoloterní terminály přibývají

Počet výherních hracích přístrojů, které dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách, s výjimkou jejich umístění v kasinech, povolují obecní úřady, v Praze trvale klesá. Avšak počet interaktivních...

Počet vykázání násilníků se zvyšuje: Partner fyzicky napadl ženu s ročním synem

I když počet vykázání kvůli domácímu násilí v hlavním městě Praze v září poklesl, přesto letošní rok vykazuje stále nejvyšší počet odhalených případů za posledních sedm let. Navíc se stále objevují zá...

Počet zraněných dětí během prázdnin roste

Nedostatečný dohled dospělých, špatná organizace volného času dětí, chybějící bezpečnostní pomůcky – to je tradiční výčet hlavních příčin dětských úrazů. Přesto, že úrazy jsou v dětském věku nejčastěj...

Pochod AVON proti rakovině prsu omezí dopravu

V sobotu 5. června od 15.00 do cca 17.00 hodin se uskuteční charitativní akce „Pochod AVON proti rakovině prsu" po některých hlavních komunikacích hl. m. Prahy.

Pochod kolem Prahy 14

sobotu 13. 10. se koná tradiční turistický pochod "14 km kolem Prahy 14". Start je v 8.30 hod. před restaurací Club Slavoj v Hloubětínské ulici č. 88. Trasa je rozdělená na velký (14 km) a malý (4 km)...

Pochod proti antisemitismu prošel Prahou

Praha - Pochodu dobré vůle, akci Kulturou proti antisemitismu pořádá od roku 2004 česká pobočka Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ). Pochod se konal v neděli 14. 4.

Články abecedně sestupně

Počítačové kurzy pro seniory opět zdarma

Senioři z Prahy 7 se mohou opět zdarma zúčastnit kurzů práce na počítači. Kurzy, které organizuje Městská část Praha 7, budou probíhat ve dvou úrovních pokročilosti každou středu a čtvrtek od 9. října...

Počítačová pohotovost pomůže s nefunkční výpočetní technikou

Počítačová hra učí děti bezpečnému chování na internetu

Od 24. ledna mají děti mezi 7 a 10 lety možnost zúčastnit se v na Vinohradech tunaje "Webovou divočinou"

Počítač dioptrie nezvýší. Na únavu očí si ale stěžuje až 90 procent lidí

Dlouhá práce na počítači nepřispívá k zvyšování dioptrií. Oko je ale kvůli pohledu stejným směrem unavené a vysílené. Studie uvádějí, že na únavu očí si stěžuje až 90 procent lidí pracujících s počíta...

Pochutnejte si na regionálních specialitách

Festival chuti Česká chuťovka, který se konal loni na Kampě, pokračuje tentokrát na Staroměstském náměstí od 16. do 19. června.

Pochutnejte si na poctivém burgeru na střeše

Léto je tu a sním i večery strávené grilováním. Přijďte načerpat 13. a 14. června inspiraci na střechu Galerie Harfa, kde se bude konat Warm up Burgerfest.

Pochutnejte si na mladém víně

Na nově otevřeném tržišti u stanice metra Rajská zahrada proběhnou v pátek 11. listopadu Svatomartinské trhy.

Pochutnejte si na kvalitním víně ve Viničním altánu

Během léta se ve Viničním altánu v Havlíčkových sadech koná hned několik ochutnávek vín. Podívejte se, jaká vína můžete ochutnat.

Pochodeň Světového běhu harmonie před ostravskou radnicí

Pochod proti rakovině prsu se koná v Praze už tuto sobotu

Sdružení Mamma Help pořádá už tuto sobotu pochod s růžovou stužkou na podporu boje proti rakovině prsu. Start je v 11 hodin z parku Podviní v pražských Vysočanech.