Počasí
Praha 9 °C Čtvrtek, 18. dubna 2024, Svátek má Valérie
Go to content
Naše Praha na Facebooku

Tak už konečně zmlkni, hlučný sousede! Pse! Sbíječko! Bujaří hosté předzahrádky…

Co dělat, když nesnášíte permanentní štěkot či vytí souseda čtyřnohého, hlasitou zábavu živou, reprodukovanou či z TV od souseda dvounohého za zdí, nebo hudební produkci a uřvané hosty z nedaleké předzahrádky? Naše Praha zjišťovala rady strážníků, právníků, hygieniků a dalších, jaké řešení je asi nejefektivnější.
Pivní kola také obtěžují v Praze 1 a strážníci je vykazují z míst, kde je zakázána konzumace alkoholu na vařejnosti.... Foto  Ivan Kuptík Zvětšit
Pivní kola také obtěžují v Praze 1 a strážníci je vykazují z míst, kde je zakázána konzumace alkoholu na vařejnosti.... Foto Ivan Kuptík

Jan Bělohubý

V Praze je v bytech řada prakticky „anonymních“ sousedů. Takoví mají často podobu společného bydlení studentů, kteří se mění. Bydlí tu zahraniční manažeři i dělníci. Existuje stále módnější sdílené bydlení mimo kontrolu, tedy bez informace, kdo tam v dalších týdnech bude bydlet. Vyhlášky (může je vytvořit Praha) natož zákony, nemohou postihnout všechny situace. A strážníkům, na něž neznalí lidé často hází vinu, se pravomoci nezvyšují. „V rámci zákona o obecní policii mají strážníci městských a obecní policií stejné pravomoci. Města a obce mohou díky obecně závazným vyhláškám regulovat problémy, které jsou pro jejich město/obec specifické,“ informovala Naši Praha mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. Problém se totiž netýká jen centra. „K rušení nočního klidu dochází nejčastěji v centru a širším centru metropole. Tento fakt je samozřejmě zapříčiněn vysokou koncentrací osob, restaurační zařízení a hotelů. Na druhou stranu i lidé z okrajových částí oznamují rušení nočního klidu. Na jinak klidném sídlišti jim v noci  dokáže vadit i běžný hovor dvou osob,“ podotýká za strážníky Seifertová.

S čím vším se setkáváme

K rušení nočního klidu dochází nejčastěji v centru a širším centru metropole. „Tento fakt je samozřejmě zapříčiněn vysokou koncentrací osob, restaurační zařízení a hotelů. Na druhou stranu i lidé z okrajových částí oznamují rušení nočního klidu. Na jinak klidném sídlišti jim v noci dokáže vadit i běžný hovor dvou osob,“ ukazuje za strážníky pestrost případů Irena Seifertová. „V uplynulém kalendářním roce pražská městská policie odhalila 1362 přestupků rušení nočního klidu. Za tyto přestupky strážníci uložili pokuty ve výši více než půl milion korun. Ve 316 případech byl přestupek postoupen příslušnému správnímu orgánu k dořešení, 190 případů strážníci řešili napomenutím,“ dodává. A příběhy jsou nejrozmanitější. Martin Š. z Prahy 2 napsal Naší Praze dotaz: „Již 6 let obývám pronajatý byt v Bělehradské ulici, a poslední rok řeší problémovou sousedku v bytě nade mnou,“ píše a pokračuje:: „Je to prostitutka, užívá drogy a znepříjemňuje mi poklidné bydlení svým neohleduplným chování. Jsem nucen poslouchat její křik, zpívání, dupání, běhání, šoupání nábytku ve dny v noci, jelikož nerespektuje noční klid,“ píše Martin Š.“ se to dotýká i bytů vedle a nad ní, ale v bytě pod sousedkou slyší nejvíce neohleduplného chování. Podobně se vyjádřil o dalším problematickém sousedovi Michael. „Mám byt v osobním vlastnictví. Ve vedlejším bytě je nájemník, který si pouští velice hlasitou hudbu a hlavně basové tóny jsou slyšet v mém bytě. Již několikrát jsem jej na to upozorňoval. Ze začátku hudbu ztlumil, pak mi ale řekl, že není noční klid a nenechá se omezovat. Někdy hraje jen chvíli, někdy celé hodiny, a to basové dunění v bytě se pak nedá vydržet.“ Podobné případy jsou dále ty nejrozmanitější – třeba při opravách či rekonstrukcích, hlučné okolí a uspávání děti, usnout po noční či otvírat okna se v praxi nedá. Jaké jsou možnost při nejtypičtější situaci, dlouhodobém neomaleném hluku z repro od sousedů?

Jak může reagovat právník?

„Bohužel možností nemáte mnoho. Můžete podat oznámení o spáchání přestupku proti občanskému soužití dle § 7 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích obecnímu úřadu, v němž popíšete skutkový stav – kdy a na jak dlouho k pouštění hlasité hudby dochází, že jste věc nájemníkem řešil tím a tím způsobem a jeho odpověď byla nejprve pozitivní, kdy hudbu opravdu ztlumil, na vaši další slušnou žádost však již reagoval odmítavě, kdy se odkazoval na skutečnost, že neporušuje noční klid a že se nenechá omezovat sousedy – že v tomto jeho jednání už spatřujete jasnou schválnost, kdy opakované žádosti o ztlumení hudby již nevyhověl, naopak pouští hlasitou hudbu nadále (třeba ještě ve větší míře, než doposud právě v reakci na opakované žádosti o ztlumení),“ informovala v bezplatnapravniporadna.cz advokátka Kateřina Galatíková. „Obecní úřad bude muset váš návrh na přestupek projednat (pakliže jej neodmítne ještě před zahájení řízení) a je možné, že už toto projednání postačí k tomu, aby se váš soused začal chovat ohleduplně, neboť není jisté, že by jej skutečně shledal vinným. Doporučují Vám souseda nejprve ještě slušně písemně (doporučeně) vyzvat k nápravě s upozorněním, že pokud se nápravy nedočkáte, budete nucen i s ohledem na své zdraví věc řešit s příslušnými úřady. Tutéž výzvu doporučeně zašlete i majiteli bytu.“ V dalším vysvětlujícím textu doporučuje, než se někdo rozhodnete věc řešit soudně, vyhledat pomoc advokáta, neboť bude nutno prokázat, že jde o překročení míry přiměřené v místních poměrech. Zkrátka situace a její řešení je silovou cestou, bude na dlouho a hlavní problém je důkazní nouze. Právníci oslovení Naší Prahou též připomínají, že soudní cesta má nejistý výsledek a vždy bude lepším řešením domluva než žaloby.

Kdy je vlastně noční klid?

Dobu nočního klidu budou moci obce regulovat stále, teď však pouze prostřednictvím obecně závazné vyhlášky. Vyplývá to z novelizace přestupkového zákona. Ta reagovala na nález Ústavního soudu. Podle něj musí obyvatelé obce s dostatečným předstihem vědět o kratší nebo žádné době nočního klidu, aby se na nastalou situaci mohli připravit.  „Obyvatelé se nemusí bát o své soukromé oslavy a jiné soukromé události. Novelizace přestupkového zákona se jich nijak nedotkne. Nepodléhají totiž oznamovacímu režimu vůči obci. Mohou se tedy konat i po 22. hodině, pokud neporušují noční klid,“ uvedla náměstkyně ministra vnitra pro veřejnou správu Jana Vildumetzová,  (ANO 2001). Rušení nočního klidu musí být předem schváleno zastupitelstvem obce a určeno obecně závaznou vyhláškou. O výjimečných případech si rozhoduje sama obec a ve vyhlášce je vymezuje několika způsoby. Konkrétním datem, datovatelným obdobím (například velikonoční svátky) či událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné (například vinobraní). Pokud bude v průběhu roku pořadatel připravovat konání akce, která doposud nebyla ve vyhlášce uvedena, s předstihem nahlásí tuto skutečnost obci. Zastupitelstvo může na nejbližším zasedání seznam akcí ve vyhlášce rozšířit. (zdroj MVČR)

Vrtačky a sbíječky, a hygiena

I hlasité rekonstrukce v okolí lidi trápí. Nebo následky rekonstrukcí, které byly prováděny neodborně či nedostatečně, v případě bytů jde často i třeba špatně zaizolované podlahy. Zde může vstoupit do hry i Hygienická stanice hl. m. Prahy. „Můžete požádat místně příslušnou hygienickou stanici k přeměření hluku (a případných otřesů), zda není překračována jejich nejvyšší povolená přípustnost. V případě překročení nejvyšší povolené míry může hygienická stanice uložit pokutu. Rovněž vám toto měření může sloužit jako důkaz v případném soudním řízení. Nicméně pro soud není nutné, aby byla překročena nejvyšší povolená přípustnosti hluku, neboť ta je stanovena veřejnoprávními předpisy, kdežto tzv. sousedská žaloba se opírá o předpisy soukromoprávní, konkrétně občanský zákoník,“ říká advokátka Kateřina Galatíková. Doporučuje zaslat sousedovu písemnou výzvu (od níž si ponechejte doručenku či si nechte podepsat převzetí na druhém výtisku), aby byla sjednána náprava s tím, že nestane-li se tak, požádáte o pomoc soud. Tato výzva pak také poslouží jako důkaz u případného soudního sporu, že jste se situaci snažila řešit smírně. „Pokud se domníváte, že jsou porušeny stavebně-technické předpisy, pak se po změření hluku hygienickou stanicí obraťte na místně příslušný stavební odbor,“ konkretizuje Galatíková.

Otevřená okna předzahrádky

„V blízkosti našeho rodinného domku se nachází hospoda se zahrádkou. Pravidelně jednou týdně ve středu se zde koná country večer – živá kapela, hudba zesílená reproduktory. Produkce končí většinou včas, ve 22.00 hodin. Hudba je však dost hlasitá, v pokoji je slyšet i přes zavřená okna a máme problém uspat děti,“ píše Mahulena. „V létě o jejich otevření nemůže být řeč, i když se nekoná produkce, dost lidí na zahrádce vysedává, cinká půllitry, ozývají se výbuchy smíchu. Děti nespí, v místnostech vedro, okno se otevřít nedá,“ dodává.
 Jisté řešení nabízí opět právní pohled advokátky Kateřiny Galatíkové a pro některé může být návrhem pro jiné než soudní řešení. „Zvuk z předzahrádky restaurace (hudba i hluční hosté) se bohužel již dle zákona o ochraně veřejného zdraví nepovažuje za ´hluk´, proto se nelze proti takovému hluku bránit stížností na krajskou hygienickou stanici. Nezbývá vám, než se obrátit na obec, která může veřejnou produkci hudby regulovat v rámci obecně závazných vyhlášek k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku. Provoz předzahrádky mimo dobu povolenou tržním řádem, popřípadě hlasové projevy jejích návštěvníků rušících noční klid, postihuje obecní či státní policie jako přestupek. Je zde také možnost bránit se proti hluku podáním tzv. negatorní žaloby podle občanského zákoníku, doporučuji však v případě, že se rozhodnete věc řešit soudně, vyhledat pomoc advokáta,“ říká advokátka.

Jak to vidí strážníci

Strážníci řeší noční klid nejen v centru. Jak vidí noční klid, a jak jeho porušování mohou řešit? „V obecné rovině lze konstatovat, že dobou nočního klidu se podle zákona o přestupcích rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodiny,“ specifikovala pro Naši Prahu mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová. „Rušení nočního klidu patří mezi častá oznámení občanů na linku tísňového volání. V letním období, kdy mají občané otevřená okna, samozřejmě mnohem častěji, než v zimě,“ připomíná. Mění se nějak řešení? Změna není v možnosti udělit pokutu, ale nově mají dle práva možnost domluvy. „Strážníci za porušení nočního klidu mohou uložit v příkazním řízení pokutu až do výše 10 000 korun. Od ledna letošního roku mohou opět tyto přestupky řešit taktéž domluvou,“ uvádí Seifertová. Napadají vás otázky typu – Když je zavolám, co můžou? Vstoupit do bytu, ze kterého jde hluk? Zabavit gramofon? Mohou někoho rovnou zatknout a odvézt? A co se dá dělat, když stojí přede dveřmi a nikdo je nechce pustit dovnitř? Právníci i policisté se shodují na tom, že – zobecněno – se na to nedá pochopitelně kategoricky předem a bez znalosti souvislostí určit. Rozhodně ale můžete na 156 zavolat svou potíž a operátor bude věc řešit i s možností poslat na místo hlídku. Doporučuje se spíše spolupracovat, než je úkolovat.

Co štěkající soused?

Postup při řešení hluku nikoli od lidí má i další podoby. Krom „vrtaček a sbíječek“ to je třeba vytí. Je problematické pro všechny – pes vyje, obvykle když je majitel pryč. Řešte situace spíš než agresivně domluvou a především z chladnou hlavou a nečekejte, že zavoláte 156 pražským strážníků a nepleťte si je s šerify Divokého západu. Budou se rozhodně chovat podle zákonů. Namísto „paragrafů“ krátká zpráva z BBC. Ty přinesla nedávno zajímavou zprávu, že radní ve severofrancouzské obci Feuquières    Pokuta ve výši 68 eur, což je asi 1 760 korun, hrozí majitelům psů za přílišný štěkot jejich čtyřnohých přátel. Peněžitý trest hrozí za „dlouhé nebo opakované štěkání“. Podle starosty cílem není zakázat chov psů, ani trestat majitele zvířat za každé ňafnutí, ale to, aby si lidé uvědomili, že když psy vlastní, měli by je vycvičit. Uštěkaní psi, kteří ostatní obyvatele vsi ruší, budou muset být zavření v domě. Rozhodnutí obce kritizují ochránci zvířat. Stéphane Lamart, předseda Asociace na obranu práv zvířat, tvrdí, že je to jako kdyby někdo chtěl zastavit vyzvánění zvonů v neděli ráno. Ovšem psi se projevují z nejrůznějších důvodů: upozornit, odstrašit možného útočníka nebo vyjádřit strach. Hlasitost štěkotu ale také může dosahovat až 100 decibelů – něco jako práce s řetězovou motorovou pilou.

Hygiena radí při hledání nového bydlení:

Jak co nejlépe předcházet problémům s hlukem? Na webu Hygieny Praha (hygpraha.cz) jsou mj. rady pro ty, kteří hledají v Praze nové bydlení. Jde o hluk doprovázející silniční dopravu. Nadměrný hluk spojený se stavební činností, tedy spojený s pohybem těžké techniky je sice přechodný, o to více možná nepříjemný. V Praze se potýkají s hlukem i obyvatelé v blízkosti letišť. Za účelem zjištění hlukové situace v místě vybraném pro trvalý pobyt, má veřejnost celou řadu možností, jak o ní získat alespoň základní informace. Celorepublikové hlukové mapy (spravuje Ministerstvo zdravotnictví) jsou na portálu https://geoportal.mzcr.cz/SHM/ . V rámci Prahy jsou hluková data i na portálu http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/hlukova-mapa . Dále je velmi doporučováno informovat se o záměrech (stavbách) plánovaných, i s výhledem na desítky let dopředu. Prahu najdete na http://www.iprpraha.cz/platnyplan .

„A v neposlední řadě je vhodné několikrát za sebou konkrétní lokalitu osobně navštívit, a to jak v denní, tak i v noční době a zjistit kvalitu prostředí.  Pokud vás hluk obecně obtěžuje, bude vám vadit i hlasitá hudba nebo hovory přátelských posezení ze sousedních bytů, rozjaření hluční občané v pozdních nočních hodinách nebo opakovaně vytrvale štěkající pes. Při prohlídce je nutné všímat si provozu v okolí, tramvajových tratích, parkovišť, hřišť, výroben, zjistit, zda v okolí či v domě není umístěna provozovna nebo restaurace s hudební produkcí, popř. s nočním provozem apod. To vše spolu s čistotou ovzduší a přiměřeným množstvím zeleně, nízkými emisemi pachů a prachu, osluněním apod. přispěje k pohodě bydlení. V domě samotném byste měli sledovat kotelny, zařízení vzduchotechniky, nicméně je dobré zaměřit se též na stáří a hlučnost výtahu.“ Zdroj pražská Hygienická stanice.

Radnice pomáhají i s dopravním hlukem

V metropoli jde především o dlouhodobé odlišné zájmy Prahy 6 a miliónů cestujících letadly. Lidé v blízkosti Ruzyně pochopitelně hluk nechtějí, cestující chtějí a potřebují létat nejen na dovolené. Letiště Václava Havla loni odbavilo 16 milionů cestujících. Dobrá zpráva pro letiště, ale nedobrá i pro okolní obce. Členem sdružení PAR – Prague Airport Region je také MČ Praha 6 (sem letiště katastrálně spadá. „Snahy o omezení hluku z letadel diskutujeme s letištěm průběžně, v současnosti se jedná zejména o noční lety bez řádného slotu, tedy lety zcela mimo letový plán,“ říká Eva Smutná (TOP 09), radní Prahy 6 a pověřená zastupováním ve sdružení PAR. To již loni jednalo s vedením letiště, které chce do roku 2021 snížit počet povolených nočních letů o 20 %, zákaz startů letadel bez řádného slotu v noční době, zvýšení penalizace za porušování hlukových limitů v této době a další opatření.

Podobné články

Reklama

Načítaní obsahu...

Načítaní obsahu...

Do Prahy míří první RegioPanter PID

V průběhu května se novým vlakem RegioPanter v barvách PID svezou první cestující na lince S4 Praha – Kralupy nad Vltavou. Do konce letošního roku zamíří na tratě v Praze, ve Středočeském a Ústeckém kraji celkem 22 nových jednotek RegioPanter PID, které navýší kapacitu příměstských elektrických vlaků o 4 950 míst. Tyto jednotky jsou plně klimatizované, bezbariérové a vybavené palubní Wi-Fi sítí. Podle ROPIDu si veřejnost první vlak RegioPanter v barvách PID může prohlédnout už v sobotu 20. dubna na Regionálním dni PID v Benešově u Prahy.

Praha 4 posiluje bezpečnost v okolí škol

Letos se po delší odmlce vrací do ulic městské části Praha 4 oblíbená akce Smajlík. Dopravně preventivní akci pořádá Úřad městské části Praha 4 a Policie České republiky. Děti si opět připravily pro řidiče smajlíky a mračouny.


Předchozí články

Farmářské tržiště Náplavka oslaví 10. sezonu. V letošním roce chce eliminovat plasty

Farmářské tržiště Náplavka na Rašínově nábřeží v Praze 2 zahájí 2. února svoji desátou sezonu. Za dobu své existence se počet prodejců zčtyřnásobil. Na trhy pravidelně míří stále víc lidí.

Svezte se do Muzea MHD vozem T3SU. Poprvé bude vypraven do provozu s cestujícími

V rámci slavnostního otevření Muzea MHD pro návštěvníky i v zimní sezoně byla vypravena první lednový víkend historická tramvaj typu T1 na lince č. 2. Mimořádný zájem o tuto speciální tramvajovou link...

Chřipková onemocnění rostou, zákazy návštěv v nemocnicích v Krči i v Motole

Nemocnost akutními respiračními infekcemi (my laici říkáme chřipka, i když to tak úplně není pravda) se proti minulému týdnu zvýšila. Podle pražských hygieniků o 21,6 %, k obdobnému navýšení počtu hlá...

Akce v Lidovém domě v únoru

Podívejte se, jaké akce se konají v únoru v místeckém Katolickém lidovém domě.

Ďáblice mají novou radnici

Praha 8 - Městská část Praha - Radnice v Ďáblicích získala po letech nové působiště. Multifunkční objekt vznikl z pera architektů studia A.LT. Budova vznikla na místě bývalého kina a kromě radnice pos...

AVU má novou vizuální identitu

Významná akademická instituce získala k 220. výročí novou vizuální identitu.

Letiště Praha otevřelo vyhlídkový val

Milovníci letadel mohou znovu pozorovat provoz na Ruzyni. Původní val, který byl loni uzavřen, nahradil nový, téměř o dva metry vyšší.

Hlávkův most oslaví 107. výročí

Už 107 let uběhlo od slavnostního otevření mostu spojujícího Karlín a Holešovice přes ostrov Štvanice. Přestože výstavbu Hlávkova mostu komplikovaly spory dvou tehdejších stavebních škol, vznikla jedi...

DPP testuje hybridní autobus, baterie mohou ušetřit třetinu nafty

Dopravní podnik Praha (DPP) testuje v běžném provozu nízkopodlažní kloubový autobus Volvo s hybridním pohonem. Autobus bude DPP na různých linkách testovat čtyři měsíce a poté vyhodnotí, jestli hybrid...

Do Prahy přijelo loni téměř 8 milionů turistů

V roce 2018 se v ČR ubytovalo v hromadných ubytovacích zařízeních více než 21 milionů hostů. Za celý rok 2018 je to opět historický rekord v počtech příjezdů i přenocování. Hosté strávili v ČR přes 55...

Modré zóny možná budou i na Devítce

Vysočany – Radnice Prahy 9 by připojila městsku část k modrým zónám. Má ale logický požadavek, po kterém volají i jiné městské části. Chce, aby v modré zóně mohli krátkodobě parkovat i příbuzní rezide...

Největší český festival sci-fi filmů už prodává lístky

Festival sci-fi filmů Future Gate 2019 představí od 27. února do 3. března 2019 v Kině Lucerna výběr oceňovaných novinek, připomene klasiky a dá prostor i dokumentům. Hlavní hvězdou festivalu bude Nor...

Jan Čížek: "Praha nesmí ve vývoji stagnovat!"

Tématem nového čísla Naší Prahy je připravovaná výstavba zajímavých architektonických prvků v Praze. Jaký má názor na budoucnost naší metropole vydavatel časopisu Naše Praha Jan Čížek?

Moderátorka Kristina Kloubková: "Po Praze se mi stýská!"

První krůčky sice udělala v pražských parcích a hřištích, ale již třináct let bydlí za hranicemi naší metropole. Přesto by se moderátorka Kristina Kloubková (42) jednou natrvalo ráda vrátila do Prahy,...

Podvody s pozemky na radnici řeší soud. V úterý padne rozsudek nad třemi primátory

Frýdkem-Místkem otřásá nevídaná aféra. Před soudem stojí tři primátoři - dva bývalí a jeden současný Eva Richtrová, Petr Cvik, Michal Pobucký a další bývalí radní, mezi nimi i současný radní Jiří Zaor...

Bulovka má nové samostatné oddělení

Nemocnice se konečně dočkala zahájení provozu oddělení Urgentního příjmu

Oprava Libeňského mostu začne už letos

Praha zahájí rekonstrukci diskutované stavby. I přes rozdílné názory všech zúčastněných získal most Pavla Janáka politickou vůli k další existenci.

Oprava Libeňského mostu začne už letos

Praha zahájí rekonstrukci diskutované stavby. I přes rozdílné názory všech zúčastněných získal most Pavla Janáka politickou vůli k další existenci.

Letiště Praha láká cestující do Evropy

Pražské letiště nabízí zajímavé destinace, kam se lze dostat přímým spojem. Od nového roku se snaží motivovat občany k cestování po Evropě.

Ztráty a nálezy. Zapomínáme pořád víc a víc

Dopravní podnik Praha (DPP) v roce 2018 registroval celkem 7.464 ztracených předmětů. Zpět majitelům se úspěšně vrátila zhruba třetina z nich (2.451 předmětů). Skoro třetinu z celkového počtu tvořily ...

Začíná další etapa opravy Českobrodské, čekejte až půlhodinové zdržení

Od 18. února začne další etapa plánované rekonstrukce Českobrodské ulice. Tentokrát se opraví zhruba 300 metrů dlouhý úsek ve středu Běchovic. Technická správa komunikací v uzavřeném místě kompletně o...

Farmářský trh Heřmaňák nabídne koncem února vepřové hody

Češi ročně snědí kolem 80 kilogramů masa na osobu. Mírně roste spotřeba drůbežího masa, kterého Češi ročně zkonzumují kolem 28 kilogramů, prvenství si dlouhodobě drží maso vepřové. Toho Češi ročně sně...

Kontroverzní rozsudek – soudkyně i přes důkazy a vysokou škodu osvobodila politickou „elitu“

Škoda přesahující 14 milionu korun, posudek a výpovědi svědků – ani to nestačilo k odsouzení politiků, kteří pod cenou nechali rozprodat pozemky města svým známým, úředníkům magistrátu a lidem s vazba...

Slovanská epopej, aneb od zdi ke zdi a zase zpět

Praha - Slovanská epopej by se mohla vrátit do Moravského Krumlova, kde dlouhou dobu živořila v příšerných podmínkách. Nyní by ale podmínky v zámku, který mezi tím, získalo město Moravský Krumlov, výr...

dTest: České mobilní služby patří stále k nejdražším v EU

Průzkumy opakovaně ukazují, že tarify českých mobilních operátorů patří v evropském srovnání k nejdražším, zejména v oblasti mobilních dat. Jaké mobilní služby a ceny nabízí sousedé ze zemí Evropské u...

Výstava Indiáni pomalu končí. Byli jste se podívat?

Už jste viděli výstavu Indiáni? V únoru máte poslední možnost shlédnout ji celou! Náprstkovo muzeum asijských, afrických a amerických kultur, Betlémské náměstí 1

Soutěž Naší Prahy: Kosmetika Essenté dobývá svět. Proč si ji oblíbíte?

Za vším hledej ženu. Naše Praha našla Denisu Jasinskou, která vyrábí špičkovou českou kosmetiku Essenté. Začínala sice před více než 20 lety jako zdravotní sestra, pak ale nastoupila do kosmetické fir...

Jak by mohl vypadat Železniční most pod Vyšehradem

Praha – Železniční most asi padne, protože byl postaven 1901 a zdá se, že materiál, který byl z dnešního pohledu nevhodný, se unavil. Ještě to sice není jisté, ale první expertízy to naznačují.

Dana Batulková a Monika Zoubková si odseděly hodiny v maskérně

Herečky Danu Batulkovou a Moniku Zoubkovou čekala před nástupem na natáčení seriálu Černé vdovy pěkně dlouhá zastávka v maskérně. Než totiž mohly vyjít před kameru, musely si nechat pořádně sáhnout na...

Z prosecké tělocvičny mezi taneční elitu

Prosek - Chybělo strašně málo. Na začátku února sahali gymnazisté Viktor Helmich (14 let) a Helena Holá (14 let) v Lucerně po medaili z mistrovství republiky ve standardních tancích v kategorii Junioř...

Místo areálu Tesly Hloubětín má být 1.500 bytů

Hloubětín - Průmyslový areál bývalé Tesly Hloubětín by se měl proměnit na místo s 1.500 byty s občanskou vybaveností. Celková investice společnosti Central Group přesáhne šest miliard korun. Stavět by...

Začala další etapa opravy Českobrodské, čekejte zdržení

Běchovice - Plánovaná rekonstrukce Českobrodské ulice, přesněji 300 metrů dlouhého úseku ve středu Běchovic začala. Skončit má v červnu. Jde o úsek od mostu přes Mlýnskou strouhu až po Dolnopočernicko...

Libeň uctí památku Arnošta Lustiga

Koloběh je pěkný sekáč. Můžete pomoci i vy.

Nusle - Nová pobočku charitativního secondhandu Koloběh, který zaměstnává zdravotně postižené se otevřela na rohu Nuselské 70 a ulice Pod pramenem (vchod z ulice Pod Pramenem). Otevírací doba obchůdku...

Chystá se diagnostika Lanového mostu

Praha – Nepříjemným místem na Jižní spojce je Lanový most. Byl už mnohokrát opravován a pokaždé z toho vznikly dopravní komplikace. Technická správa Praha se chystá na diagnostika mostu, která přijde ...

Veterináři s celníky odhalili masový fujtajbl v autě

Na 130 kg živočišných produktů v absolutně nevyhovujících podmínkách přivážel cizinec ve své dodávce. Vytipovali si ji celníci.

Řidiče tramvaje napadli ožralé fetny

Po 6. hodině ranní na konečné zastávky Branické nádraží zasahovali pražští strážníci, dvě hlídky vyrazily pomoc řidiči tramvaje, který je přivolal SOS tlačítkem.

Modré zóny na Devítce? Má to svá úskalí

Vysočany – Radnice Prahy 9 uvažuje o možnosti připojit městskou část k modrým zónám. Ale chce, aby v modré zóně mohli krátkodobě parkovat i příbuzní rezidentů či drobní živnostníci a celý obvod by měl...

Přivez trávu nebo větve, dostaneš hnůj!

Chápete? Prostě vezmete shrabanou trávu z vaší zahrady - a jasně, třeba větve z ostříhaných stromů - šup s tím vším do dvoukoláku, a už jedete s bioodpadem do Slivence! A co že za to dostanete? "HnůjL...

Oblíbené stánky v Holešovicích nejspíš skončí

Vedení města se rozhodlo zkultivovat areál holešovické tržnice. Stánkařům a nevěstinci Praha již vypověděla smlouvu. Ti se brání.

Tzv. vládní čtvrť: Jednání se starosty nabralo správný směr

Vypadá to jako nekonečný seriál. Jednání Prahy s vládou o tzv. vládní čtvrti pro 10.000 úředníků sice zatím žádné výsledky nepřinesla, ale mají přeci jen pozitivní dopad. Začalo se mluvit o tom, co se...

Peripetie kolem Veleslavínu nekončí

Ministerstvo kultury projevilo o veleslavínský zámek zájem. Rádo by využilo prostory pro některou z příspěvkových organizací. Areál má přitom v hledáčku stále vedení Prahy 6.

Praha natáhne novou trať do Zdib

Nová tramvajová trasa výrazně zlepší dopravu kolem metra C Kobylisy. Se stavbou se možná začne už za tři roky.

Umíte se chovat v tunelu? Zatím největším nebezpečím v tunelu jsou řidiči

Od počátku února způsobili řidiči v pražských tunelech deset dopravních nehod, z toho sedm jen od minulého pondělí. Prakticky každý den tedy museli v tunelech mezi Smíchovem a Trojou zasahovat záchran...

Vltavská: TSK prověří mosty o víkendu - zhoršený průjezd

O víkendu 23. a 24. Února nás čeká dočasná uzavírka na mostech u stanice metra C Vltavská. Nejprve se v sobotu uzavře úsek na mostě X021 v Bubenské, kvůli zatěžovacím zkouškám.

Chybějí řemeslníci: Vychovejme nové!

Kvalifikovaná manuální práce se stala ne příliš lákavou perspektivou pro mladé lidi, a tak se postupně zmenšují počty zedníků, truhlářů, instalatérů a mnoha dalších profesí, které dříve byly zcela běž...

Přijďte se podívat na školní kriket

V neděli 24.2. se od 9:00 do 13:00 hod. uskuteční ve Sportovní hale Třebešín první český zimní kriketový turnaj, na kterém se utkají děti ze základních škol o pohár Kriketové akademie ČR. Vstup na akc...

Jan Čížek: "Masopust patří k našim tradicím!"

Stručné připomenutí dlouholeté národní tradice pohledem vydavatele Naší Prahy Jana Čížka.

Muzikant Janek Ledecký: S Bachem si dívčí pozornost neudržíte!

Janek Ledecký (56) je člověk, který dělá přede vším to, co má rád. Se známým českým muzikantem si Naše Praha povídala o Praze, Shakespearovi, bigbítu i o tom, jak začínaly jeho muzikály.

Štvanice znovu ožívá

Kdysi slavné místo velkých sportovních úspěchů dnes Pražané rychle přejíždí se zavřeným zrakem. Díky kulturním organizacím, které zde fungují, se možná blýská na lepší časy.

Následující články

Kvalitní program Barči pokračuje

Po letošních koncertech 5P a Luboše Pospíšila, amerického country zpěváka Eddie Edward & Friends, dívčích Schovanek či dokonce Yo Yo Bandu plánuje KD Barikádníků další pecky!

Konec uhlí v Praze v roce 2020, omezení dopravy se také připravuje

Praha chystá vyhlášku, která zakazuje topení uhlím. Zákaz by měl začít platit v roce 2020 tedy o dva roky dříve, než má začít platit v ČR. Přesněji jde o to, že od září 2022 bude zákonem o ochraně ovz...

Proč se turisté na magistrátu smějí? Přilákala je kuriozita.

Když půjdete do budovy Nové radnice na Mariánském náměstí zadním vchodem, téměř vždy potkáte hlouček lidí, kteří nadšeně jezdí místním výtahem – páternosterem. Tento typ výtahu je dnes skoro světovým ...

Na Vinohradské nahradí tramvaje dočasně autobusy

Od 9. března se chystá rekonstrukce tramvajové trati na Vinohradské třídě. Opravovat se bude v několika etapách mezi ulicemi Škrétova (Španělská) a Sudoměřská a potrvají do 12. července.

Kontejnery na konec února

Kam s velkoobjemovým odpadem v desáté městské části koncem února?

Rekonstrukce výpadovky Českobrodské ovlivní i žižkovskou či vinohradskou dopravu

Až do konce června jsou naplánovány uzavírky Českobrodské výpadovky, která je logickým pokračováním Husitské a následně Koněvovy. Naše Praha předpokládá, že to ovlivní dopravu prakticky až do centra, ...

Agentura spravující navigaci Galileo by se mohla rozšířit

Agentura pro evropský globální navigační družicový systém (GSA) sídlící v Praze se může rozrůst o stovky zaměstnanců a výrazně tak zvýšit prestiž Prahy a podpořit český rozpočet. Poslanec Evropského p...

Praha je sedmým nejbohatším regionem Unie. Důvod k jásotu není.

Lucemburk/Praha – Eurostatu zveřejnil dnes statistiku, podle které je Praha za rok 2017 (loňský rok není ještě zpracován) na sedmém místě pokud jde hrubý domácí produkt (HDP) na hlavu. Činí 187 procen...

Airbnb můžete nahlásit třeba kvůli hlučným sousedům

Ubytování přes aplikace typu Airbnb (americká akciovka) zažívá v posledních letech obrovský boom. Různé regulace zavádí většina evropských metropolí. „I v pražském centru jsme se s problémy s krátkodo...

Dejvičtí studenti navrhli budky pro Krkonoše

Plodná spolupráce mezi Správou Krkonošského národního parku a ČVUT pokračuje. Poté, co loni studenti vyrobili do Krkonoš lávky, se letos vrhli do obtížnějšího kousku. Postavili nouzové přístřešky pro ...

Naše nápady dokážou ovlivnit celopražskou politiku

Jakub Stárek je novým místostarostou v Praze 6. S ODS skončili loni na druhém místě těsně za TOP 09 a STAN. Rád by Praze 6 znovu vrátil její energii a život.

DOX oslavil deset let existence

Holešovická galerie se za dobu svého působení etablovala na pražské kulturní scéně.

Bulovka má novou porodnici

Centrum porodní asistence je v Čechách naprostý unikát. Nabízí komplexní péči o nastávající maminky.

Veterináři odhalili na Bohdalci černou bourárnu masa

Nelegální bourárnu hovězího masa na Bohdalci odhalili veterináři. Na místě bylo zajištěno téměř 1200 kg hovězího masa bez dokladů o původu a bez značení.

Horal v zastupitelstvu. Tomáš Krpel chce politiku bez místních kmotrů

Pedagog, horolezec, dobrovolný člen Horské služby Mgr. Tomáš Krpel vstoupil do politiky. Od roku 2018 je členem zastupitelstva Frýdku-Místku. Kritizuje dlouhodobé praktiky ve městě, klientelismus a ko...

O víkendu vyjede i nejstarší tramvajový vůz T3 na světě za běžný tarif

Díky mimořádnému zájmu o jízdy historickými tramvajemi Dopravní podnik Praha (DPP) vypraví první březnový víkend další unikát, a to nejstarší dochovaný vůz T3 na světě (ev. č. 6102) z roku 1962. Stane...

Vršovické derby zítra v neděli

Zápas se hraje v neděli 3. března v 15:00 v Ďolíčku a na zápas Slávisté půjdou pochodem z Edenu.

Co udělat pro to, aby jízda na kole byla bezpečná

Blíží se jaro a s ním i cyklistická sezóna. Policisté radí, co vše udělat pro bezkpečnost cyklistů na silnici.

Bibliobus jezdí i na Petřiny

Autobusy městské knihovny mají dlouhou tradici. Díky nim si mohou knihy půjčovat v pohodlí i lidé z okrajů Prahy.

Magistrát mění vlajkoslávu, bude opět i Tibet

Letos Kromě tibetské vlajky vyvěsí na Nové radnici a ve Škodově paláci politici nejen vlajku Tibetu, ale také vlajka Severoatlantické aliance a romskou vlajku. O tom, jaké budou vyvěšovány další vlajk...

Tramvaje na Václavském náměstí nejsou rozmarem, ale nutností

O návratu tramvají na Václavské náměstí se hovoří dlouho, nyní to vypadá, že se tak skutečně stane. Navíc nepůjde o jednu, ale spíše o dvě tratě. První je Vinohradská – Hlavní nádraží – Bolzanova a dr...

Kdo je nejbohatší v ČR a kdo na světě? Chudák Andrej si pohoršil…

Nejbohatším Čechem je podle časopisu Forbes majitel investiční skupiny PPF Petr Kellner s odhadovaným majetkem v hodnotě 15,5 miliardy dolarů, tedy asi 350 miliard korun. Letos je mezi miliardáři (sam...

Praha 6 slibuje pomoc s hlukem

Ruzyně - Obyvatelé Jivin a Kružína si za ta léta již zvykli. Nad jejich starou d movskou zástavbou vzlétají letadla každých deset minut a vydávají takový hluk, že při pobytu venku je p...

Co létá za zobáky ke krmítku?

Sčítání ptactva u krmítek, které v lednu uspořádala Česká společnost ornitologická (ČSO) ukázalo, že v Praze je nejčastějším drobným pěvcem, který krmítka navštěvuje, sýkora koňadra. Vyskytla se v 85 ...

Pít či nepít? Vůdce může pít trochu, vodák může být na plech

Hoši v parlamentu mají někdy velké trápení. Jako třeba dnes. Rozhodovalo se, jak je to s alkoholem na lodi, kdo může a kdo nemůže pít, případně kolik kdo může vypít.

Palmovka získá nový chodník

Na Praze 8 pomalu začíná dlouho očekávaná revitalizace ulice Na Žervách na Palmovce. V pondělí začaly práce na novém dláždění tramvajové zastávky.

25. břevnovský maškarní bál

V Kongresovém sále hotelu Pyramida se letos uskuteční jubilejní maškarní bál. Letos bude tématem celého veselí REKLAMA A MÉDIA. Součástí bálu nebude chybět bohatá tombola a muzika k poslechu i tanci. ...

Tatran Střešovice jde do play-off

Tým ze Střešovic se vrací vyzvat Ostravu doma.

Jak se promění Motolské údolí?

Přírodou dojít z Vidoule až na Smíchov? Nebo si odpočinout v parku u motolských rybníků? Či jen korzovat po zeleném bulváru Plzeňské ulice? To všechno můžete zažít už dnes na výstavě o přeměně Motolsk...

Miss Denisa Spergerová: Ať mi Prahu ukáže gurmánský průvodce!

Novou nejkrásnější dívkou naší republiky se v soutěži Miss Czech Republic 2019 stala osmnáctiletá studentka Denisa Spergerová z Českých Budějovic. A jak už to bývá pravidlem, za vítězství získala mimo...

Jan Čížek: "Postavme si Pražský okruh sami!"

O obchvatu Prahy se mluví a stále jen mluví, ale skutek utek. Jaký má na to názor vydavatel časopisu Naše Praha Jan Čížek?

Kompostárna opět přijímá rostlinný odpad

Po zimní přestávce byl znovu zahájen provoz Kompostárny hl. m. Prahy ve Slivenci, kam mohou Pražané a další zájemci odvážet rostlinný odpad. V loňském roce přijala kompostárna celkem 2 162 tun materiá...

Letošní nejočekávanější výstava ve skleníku Fata Morgana byla zahájena

Nechte se okouzlit bohatstvím světa orchidejí. Zavítejte do skleníku Fata Morgana, kde odstartovala letošní nejočekávanější výstava inspirovaná krásou rostlinného těla. Role patronek výstavy orchidejí...

Modré zóny se letos opět rozšíří

Parkovací zóny v Praze 6 se letos rozšíří o další tři oblasti. Nově vzniknou zóny placeného stání v části Dědiny, v oblasti Ořechovky a v další části Hanspaulky. Požadavek Prahy 6 potvrdila komise rad...

Přijďte zdarma oslavit světový den vody

Pražské vodovody a kanalizace tradičně oslaví Světový den vody v Muzeu pražského vodárenství. Vstup je zdarma a návštěvníci mohou dorazit o víkendu 23. a 24. března vždy od 9:30 do 16:30 hodin.

Nad Letnou se zapalovaly svíčky i zavlály pochodně

V Praze proběhly piety za Jana Zajíce. Umělecká skupina Ztohoven v blízkosti bývalého pomníku na Letné zapálila dva ohně. Radnice zvolila diskrétnější pietu přes den.

Tropičtí motýli znovu v botanické zahradě

Na motýlky do Troji!

Spejbl a Hurvínek slaví 90 let

Dejvické Divadlo Spejbla a Hurvínka slavnostně pokřtilo nové CD a oslavilo 90 let spolupráce s vydavatelstvím Supraphon. Oslav se zúčastnilo mnoho známých tváří a celebrit.

Pivní kola zřejmě skončí v polovině prázdnin

Jak to skutečně bude rozhodně definitivně magistrát, ale už nyní je jasné, že zákaz se bude týkat podstatně části památkové zóny.

Dostavba okruhu: Politici už nic měnit nechtějí, problémů je stejně fůra, zakrytí Spořilovské v ohrožení?

Praha - I když někteří z dnešních koaličních politiků ještě před volbami horovali pro alternativní trasu nejen jižní, ale i severní části okruhu, už to tak není. Přispěla k tomu i analýza Institutu pl...

Vyzkoušejte si golf na Císařské louce

Chcete vy nebo vaše děti začít s golfem, ale nevíte jak na to? Přijďte na Dny otevřených dveří na Císařskou louku, které se konají 17. března a 7. dubna od 10 do 18 hodin. Na ostrově Císařská louka na...

Památný strom ve Frýdku byl pokácen

Červený buk v Jiráskově ulici, který byl veden jako památný strom, musel být pokácen. Napadla jej dřevokazná houba.

Zamilované Shakespearovy sonety

Tereziánský sál Břevnovského kláštera se koncem března naplní láskyplnými sonety Williama Shakespeara. Sonety vystupují z řady slavných tragédií autora především svou osobitostí. Není jiného díla, kde...

Hlávkův most o víkendu auta ano, tramvaje ne

Praha - Technická správa komunikací Praha (TSK) bude o víkendu (16. a 17. 3) zkoumat Hlávkův most. Jde o zátěžové testy na další části, tentokrát té historické.

Do Edenu přijela španělská Sevilla

Ve čtvrtek 14. března ve 21 hodin nastoupí fotbalisté Slavie k odvetnému osmifinálovému zápasu Evropské ligy UEFA proti Seville. Utkání je vyprodáno, i proto doporučujeme fanouškům přijít na zápas ale...

Modernizace stadionu na Letné vzbudila kritiku

Vedení představilo vizualizace. Padala silná slova.

Znásilňování trvalo asi hodinu. Poznáte podezřelého na VIDEO?

V sobotu 2. března chvilku před čtvrtou hodinou ráno zatím neznámý pachatel kousek od ulice Pod Altánem v Praze 10 na panelové cestě znásilnil šestapadesátiletou poškozenou, která se vracela z nákupu.

Omezení provozu na Štěrboholské spojce

Štěrboholy/Malešice – Technická správa komunikací zahájila v pondělí 18. března rozsáhlou opravu další části Štěrboholské spojky, a to ve směru z centra v úseku od nájezdové rampy na Průmyslovou ulici...

Balet ND uvede českou premiéru Labutího jezera

Druhou premiérou Baletu Národního divadla sezony 2018/2019 je Labutí jezero - ikonické dílo, které patří k základním kamenům repertoáru prestižních světových divadelních domů. Labutí jezero na hudbu P...

Přivítejte jaro na Dvorku. Ochutnejte zabijačkové speciality, marmelády, koláče, sýry, speciální pivo nebo víno

Přijďte se v sobotu 30. března pobavit do kavárny a restaurace Dvorek v Místku. Čeká vás den plný chutí a dobrot, koláčů, zabijačkových specialit nebo vína.

Články abecedně vzestupné

Tak co, půjdete do konopného klubu?

Praha - Před několika lety jsme psali o tom, že Jindřich Vobořil protidrogový koordinátor řekl, že Česko směřuje k legalizaci konopí. Vycházel z nezvratného faktu, že hodně lidí pěstuje konopí pro svo...

Tak jaký máte pocit?

Praha - Pocitová mapa Zdravá Praha 2021 umožní občanům vyjádřit se on-line k místu, kde žijí, pracují a tráví volný čas. Od května do září mohou zaznamenat občané Prahy své pocity v jednotlivých městs...

Tak kde by ta Slovanská epopej mohla být?

Nové sídlo pro Slovanskou epopej Alfonse Muchy by mohlo být na konci Revoluční ulice, kde je pozemek s parkem u Štefánikova mostu. Pozemek je v majetku města a ve správě Prahy 1. Exkluzivně pro Naší P...

Tak kde jsou ti Američani? Výstava Vošického připomíná totalitní režimy

Muzeum paměti XX. století připravilo s Kampusem Hybernská výstavu exulanta Pavla Vošického. K vidění je v kavárně v Hybernské ulici do 26. března.

Tak kdo bude hrát v Branickém divadle?

Už potřetí vyhlásila Praha 4 výběrové řízení na provozovatele nově zrekonstruovaného Branického divadla.

Tak kolik má Praha peněz? A co s nimi udělá?

Praha - Do pokladny města má příštím roce dojít 54 miliard korun. Ale Praha vydá 70 miliard. Trochu velký, ale pochopitelný rozdíl.

Tak nám vypnuli analog

„Tak nám zabili Ferdinanda,“ informuje paní Mullerová Josefu Švejkovi v prologu jedné z nejzrozšířenějších knih světa. „Tak nám vypnuli analogovou televizi,“ si může od 30. dubna říkat v Praze chtivý ...

Tak nám zase přemalovali Lennonovu zeď

Česká odnož mezinárodního hnutí Rebelie proti vyhynutí se rozhodla poklidnou a nenásilnou akci, jak sdělilal „v souladu s historickým významem a symbolikou této proslulé zdi“ přemalovat ji (to je už p...

Tak se děti ještě jednou pokochejte a pak jděte na videomapping, ohňostroj nebude

Praha - Novoroční ohňostroj nahradí na Nový rok videomapping, světelná projekce na budovy. Rozhodli to pražští radní. Důvodem je hlavně hluk, který ruší zvířata.

Tak to tu ještě nebylo. Češi už darovali na pomoc Ukrajině 1,5 miliardy!

Češi jsou k nezastavení, alespoň co se týká podpory a finanční pomoci válkou postižené Ukrajině. Podle ČTK k dnešnímu dni vybrali ve sbírkách a dobročinných akcích již 1,5 miliardy. To je nejvíc v his...

Články abecedně sestupně

Talent Prahy 5 hledá nové hudební hvězdy

PKF - Prague Philharmonia a městská část Praha 5 zvou mladé hudebníky k účasti na 7. ročníku soutěže Talent Prahy 5. Hudební klání, které si v lokalitě páté městské části vybudovalo již svou tradici, ...

Takřka polovina českých dětí se setkala se sebevražednými myšlenkami nebo sebepoškozováním u kamarádů

Duševní zdraví je stále častěji zmiňovaným tématem, o které se zajímá 65 % českých dětí a dospívajících. Psychické onemocnění trápí v Česku podle organizace UNICEF zhruba 11 % dětí. Častěji se jedná o...

Také Zlín už má svůj vlastní pidifrk

Sběratelé takzvaných pidifrků, netradičních recesistických pohlednic s kreslenými vtipy, mohou nyní svou sbírku rozšířit také o Zlín. Pidifrk 469 Zlín si mohou zájemci od letošního léta zakoupit v Měs...

Také v ZŠ Eden ve Vladivostocké čtou dětem denně. Zapojily se i učitelky

Kampaň „Celé Česko čte dětem“ vznikla proto, aby si společnost uvědomila, jak obrovský význam má pravidelné čtení dítěti pro jeho emocionální vývoj a pro formování návyku číst si v dospělosti. Do proj...

Také prosinec dal silničářům ušetřit

Náklady na zimní údržbu silnic II. a III. třídy dosáhly v prosinci 2008 jen přibližně tří čtvrtin nákladů, které si zima vyžádala ve stejném období roku 2007 nebo roku 2006. V prosinci loňského roku z...

Také jste slyšeli a viděli dvě stihačky nad Prahou?

V sobotu 23.dubna prolétly několikrát nad Prahou dvě stihačky. Co se stalo? Honily nějaké vojenské letadlo nebo se stalo něco ještě významnějšího? Víme o tom!

Také druhé kolo prezidentských voleb vyhrál ve Zlíně Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg zvítězil ve druhé kolo prezidentských voleb ve Zlíně, obdržel 51,95 procenta hlasů. Miloše Zemana zde volilo 48,04 procenta voličů.

Také Avion patří k ostravským NEJ

Tak vypadá Praha z vesmíru! Vyfotil ji astronaut cestující s Krtečkem

Z výšky kolem 400 kilometrů nad zemským povrchem vyfotografoval americký astronaut s vazbami na Česko Andrew Feustel hlavní město Prahu.

Tak už to dorazilo i do Prahy, vláda zasypána hnojem!

Evropské násilné protesty zemědělců proti škodlivé politice EU už dorazily i k nám. Dnešní protesty už nejsou sametové. Před Úřadem vlády naštvaní farmáři z Agrární komory vysypali tuny hnoje. Praha j...