Využití a revitalizaci prostoru pod oblouky Negrelliho viaduktu inicioval spolek Centrum pro středoevropskou architekturu v roce 2013 v rámci dvoudenní intervence Trať galerií. V roce 2016 vznikl pilotní projekt Léto pod viaduktem, který otestoval potenciál daného prostoru a jeho perspektivu proměny v živý veřejný prostor. Řešení vestaveb a návrh urbanistické koncepce okolí řešil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR), na jehož objednávku v roce 2019 vznikl materiál „Koncepční studie Negrelliho viaduktu: příležitost pro kreativní město“ zpracovaný ateliérem MOBA studio s.r.o.

„Revitalizaci Negrelliho viaduktu se věnujeme od roku 2013. V průběhu příprav se nám podařilo přesvědčit hl. město Praha, aby si ponechalo a sjednotilo vlastnictví prostorů pod oblouky. Současně se nám podařilo skloubit záměry SŽ a Prahy, kde si obě instituce uvědomují jeho význam nejen jako důležité městské infrastruktury a současně jako významné kulturní památky. Klíčem pro další úspěch projektu je z našeho pohledu zachování jeho neziskového charakteru, aby se z projektu nestalo místo, které nadále bude gentrifikovat Karlin. Velkou otázkou podle nás je, jestli nedojde ke komercializaci celého projektu, jak se tomu stalo na náplavkách,“ uvádí Igor Kovačević z CCEA.

Samotné konstrukce vestavby jsou navrženy jako plně demontovatelné. Zasklení prostoru oblouku neovlivní pěší ani jiné komunikační trasy v místě. Jako průchod a průjezd pod viaduktem jsou využívány vedlejší portály, které překlenují ulici Sokolovská.
V rámci pilotního projektu budou realizovány nové zasklené fasády na východní a západní straně oblouku 036 Negrelliho viaduktu a proveden interiér a zázemí pro infocentrum a případné další využití v testovacím provozu. Z hlediska urbanismu se tedy ve srovnání s dlouhodobým stavem před celkovou rekonstrukcí Negrelliho viaduktu, kdy byl oblouk uzavřen a sloužil jako garáž, změní především jeho způsob užívání a zpřístupnění veřejnosti.
Město ve spolupráci s městskou společností TRADE CENTRE PRAHA (TCP) a potenciálně s dalšími městskými organizacemi plánuje po dobu dvou let v prvním oblouku provozovat informační centrum a další aktivity oživující prostor, přičemž po prvním roce fungování dojde k vyhodnocení měření stavebně fyzických parametrů zkušebního provozu. Výsledky měření budou následně ve spolupráci s Národním památkovým ústavem využity pro získání stavebního povolení pro všechny oblouky.