Počasí
Praha 3 °C Čtvrtek, 28. října 2021, státní svátek
Go to content

Vážím si těch, kteří pomáhají dětem i v této době, říká Jana Vlčková z Nadace Malý Noe

Nepatří ke známým mediálním hvězdám, ačkoliv dělá pro své okolí možná více dobrého a potřebného než většina z nich. Jana Vlčková nejprve pomáhala dětem, o něž se stará Fond ohrožených dětí v Klokáncích. Později se rozhodla dát těmto aktivitám organizovanější ráz a tak spoluzaložila Nadaci Malý Noe.
Jana Vlčková, spoluzakladatelka Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem, vyrůstajícím bez rodičů. Zvětšit
Jana Vlčková, spoluzakladatelka Nadace Malý Noe, která pomáhá dětem, vyrůstajícím bez rodičů.

Nadace Malý Noe pomáhá dětem z dětských domovů v celém Olomouckém kraji už skoro šest let. Před třemi měsíci byla za svou práci oceněna cenou Křesadlo, kterou dobrovolníkům uděluje Unie nestátních neziskových organizací.  

Na konci minulého roku jste dostala cenu Křesadlo za práci pro děti a mládež. Můžete to prosím trošku upřesnit?

Je to cena pro dobrovolníky, která se vloni udělovala v Olomouckém kraji poprvé. Oceněni byli dobrovolníci v osmi kategoriích. Na cenu mě nominoval Fond ohrožených dětí, a bylo to v kategorii práce pro děti a mládež v rámci Nadace Malý Noe. Je ale možné, že organizátoři zohlednili také to, že jsem dříve pracovala v hospici na Svatém Kopečku.

 

Jak dlouho v Nadaci Malý Noe pracujete?

Už šestým rokem. Jsem totiž jedním ze tří zakládajících členů, zakládali jsme ji s manželem a panem Jaroslavem Strejčkem v roce 2007. Řídím vlastní chod nadace, jednám s partnery a sponzory, s příslušnými úřady, dětskými domovy, vyřizuju smlouvy, a tak podobně. Z valné části to je taková administrativa.

 

To asi obnáší dost práce, na to, že se jedná o dobrovolnickou činnost…

To je pravda, ale na druhou stranu je to taková nárazová práce, nedá se říct, že by se tomu člověk věnoval osm hodin denně jako v normálním zaměstnání.

 

Slyšel jsem, že se v případě Malého Noe jedná o beznákladovou nadaci. To znamená, že za práci nikdo skutečně nic nedostává?

Ano, je to tak, a jsme pyšní na to, že se to takhle podařilo od založení v roce 2007 udržet. Všechny peníze, které získáme, putují dál na pomoc dětem, které žijí mimo svoji biologickou rodinu. Hlavně děkujeme všem těm, kteří nás v tom podporují a umožňují, aby to takhle fungovalo. Pomáhá nám řada lidí různých profesí, potřebujeme například grafické a tiskařské služby, účetnictví, daňové poradenství, právníka a další specializované činnosti. Bez lidí, kteří to pro nadaci dělají zdarma, by to možné nebylo. Proto také chápu ocenění Křesadlo jako ocenění pro celý tým naší nadace i dobrovolníků.

 

Co vás vlastně před těmi lety vedlo k založení nadace?

Mě konkrétně k tomu vedla osobní návštěva Klokánku v Hostivicích u Prahy (zařízení Fondu ohrožených dětí pro náhradní rodinnou péči o děti bez rodin – pozn. redakce). I když jsem už předtím sledovala práci Fondu ohrožených dětí a z tisku jsem znala paní doktorku Vodičkovou, ta osobní návštěva pro mě znamenala velmi silný zážitek. Potom jsem s manželem nějakou dobu ten pražský Klokánek podporovala. Mezitím jsme zjistili, že tady v kraji žádný Klokánek nefunguje, a děti odsud tak musí jít do Klokánků někam v Čechách, tedy daleko od svého původního bydliště, což není zrovna ideální situace. Říkali jsme si, že bychom chtěli v této oblasti něco podniknout, a že bychom měli dát naší pomoci nějakou pevnější formu. Přitom jsme se setkali s panem Jaroslavem Strejčkem, který měl v té době zase takový silný osobní zážitek v Zimbabwe, díky němuž se rovněž rozhodl, že musí nějak pomoci. Dali jsme se dohromady a začali pracovat na tom, abychom našim snahám dali nějaký jednotný rámec. A tak jsme založili v květnu roku 2007 Nadaci Malý Noe, zaměřenou na pomoc dětem, žijícím bez rodičů. Formu nadace jsme zvolili proto, abychom byli transparentní pro své budoucí sponzory, jelikož z tohoto statutu vyplývá mimo jiné povinnost auditů a řádného vedení účetnictví.  

 

Říkala jste, že před lety nebyl v Olomouckém kraji žádný Klokánek. To se už podařilo napravit?

Od září 2010 je v provozu Klokánek v Dlouhé Loučce u Uničova. Povedlo se to díky velmi vstřícnému postoji vedení obce. Za symbolickou korunu věnovala budovu bývalé školy. Je to krásná budova s nezaměnitelným duchem. Podařilo se tam vybudovat pět bytů, vždy pro čtyři děti. My jsme jim pomohli s vybavením Klokánku, se zařízením jednotlivých bytů a s vybavením zahrady. Předtím jsme zkoušeli najít nějakou nemovitost i v Olomouci, ale tady se to bohužel nepodařilo.

 

A funguje to tak, že v každém bytě je s tou skupinkou dětí jeden konkrétní člověk?

Ano, tam se o děti starají tety. Jedna teta je tam s těmi dětmi vždy nonstop celý týden, ve dne v noci, vaří jim, vodí je do školy, společně dělají úkoly, pere jim, a tak dále, skoro jako v normálních rodinách. Pro děti je tohle určitě lepší z hlediska citové vazby a adaptace. Podle mě je určitě správné, že se dnes rodinná péče upřednostňuje před ústavní péčí.

 

Kromě spolupráce s Fondem ohrožených dětí pomáháte cíleně také dětským domovům. V tom se zaměřujete na jak velký region?

Spolupracujeme s dětskými domovy v Olomouckém kraji, je jich více než deset. Od počátku se snažíme pomáhat v rámci Projektu Pokojíček. V praxi to znamená, že sháníme prostředky, za něž si pak dětské domovy pořídí modernější vybavení či rekonstrukci pokojů a dalších prostor . Samozřejmě jednotlivým dětským domovům pomáháme v tom, co právě aktuálně nejvíc potřebují. 

 

Jak vlastně na všechno tohle sháníte prostředky? Podle toho, co říkáte, musí jít opravdu o dost peněz.

Těch akcí, díky nimž seženeme prostředky, je více. A svou důležitost má i to, že za ta léta už máme řadu dobrých kontaktů – díky nim se nám pak podaří sehnat třeba nábytek do pokojů za nižší ceny, než za jaké bychom ho kupovali v prodejně. Mediálně nejznámější je asi benefiční koncert, kdy získáváme peníze jednak ze vstupného a pak z dražby obrazů, které namalovaly děti. Dalším zdrojem jsou dary od našich sponzorů a partnerů naší nadace. Velmi povedenou a úspěšnou akcí také z hlediska získaných prostředků bylo založení Háje Malého Noe ve Velkém Týnci. Od obce se nám podařilo získat souhlas k využití pozemku u mohyly, je to krásné místo s výhledem na Olomouc, od firmy ArboEko jsme získali stromy, pro které jsme hledali partnery. Rozhodli jsme se vysadit tam lipovou alej a založit tam háj. Celý projekt nám připravila zahradní architektka paní Tomaštíková, která je také členkou naší nadace. Je tam 52 stromů, každý z nich má svého patrona, také všechny dětské domovy a Klokánek mají své stromy. Každý z patronů si ten konkrétní strom zakoupil a tak jsme získali přes tři sta tisíc korun. Pak jsme vyhlásili grant na vybavení pokojů, o které se ucházely postupně jednotlivé dětské domovy, takže peníze jsme pak během krátké doby všechny rozdělili. Už připravujeme další pokračování, druhou etapu. Chceme rozšířit ten háj ve Velkém Týnci a taky máme vytipovány dva pozemky v Olomouci a v Přerově. Pak pořádáme menší akce typu Jeden dětský den nestačí. Tam bývá výtěžek z dobrovolného vstupného, ovšem ten z větší části padne na občerstvení pro děti nebo na jejich dopravu – na tu akci se totiž sjíždějí dětské domovy z celého kraje.

 

Mezi těmi velkými výraznými akcemi, jako je benefice nebo Háj Malého Noe, oslovujete případné sponzory? Asi to není tak, že by se vám dobrodinci sami hrnuli …

To opravdu ne, to se stává výjimečně. Občas se tedy někdo sám od sebe ozve, ale spíš to spočívá v tom, že sami oslovujeme možné dárce. Na schůzkách se radíme o tom, koho by bylo možné požádat, a pak to zkoušíme. 

 

Kolik vlastně dokážete takhle získat během roku pro děti peněz?

V roce 2010 jsme rozdělili přibližně 900 tisíc korun, v tom ale byla akce Háj Malého Noe, ta byla mimořádně úspěšná. V ostatních letech je to o něco nižší částka.

 

Všude se teď mluví o krizi. Mění se nějak situace mezi potenciálními dárci? Jsou kvůli tomu zdrženlivější?

Myslím, že ano. Řada firem prostě musela přehodnotit svoje výdaje, a dobročinnost je asi jednou z prvních položek, která se seškrtává. O to víc si vážím těch lidí, kteří nás podporují a dají peníze pro děti i v této době. Mám radost, že se najde i někdo nový, koho naše činnost osloví a pomůže.

 

Pracujete, abyste pomáhala dětem, které vyrůstají bez rodičů. Jaké jste vlastně vy sama měla dětství?

Měla jsem to štěstí, že jsem vyrůstala v úplné rodině, se starším bratrem. Naše  vztahy jsou, jak se říká, prověřené časem. Sdílíme to dobré i to horší, navštěvujeme se, slavíme narozeniny, Vánoce nebo prostě jen tak, když se chceme vidět. Myslím, že moje dětství mělo všechny správné atributy – bezstarostnost,  zázemí, kamarádství, které přetrvalo až od teď, společné zážitky, smích, prázdniny u babičky, spolužáci, příroda, zvířata – to vše je určující při vývoji dítěte a  vytváří určitou kotvu v životě. Také proto mám velkou rodinu – ke svým dvěma synům ještě dvě holčičky v pěstounské péči.

 

 

Jana Vlčková

–          narodila se v roce 1971 v Olomouci, kde také žije

–          vystudovala FF UP  Olomouc

–          je vdaná, má čtyři děti ve věku 6, 7, 8 a 12 let, z toho dvě v pěstounské péči

–          v roce 2007 byla jedním ze tří zakladatelů beznákladové Nadace Malý Noe, zaměřené na pomoc dětem, které žijí mimo vlastní rodinu. V nadaci dodnes aktivně pracuje

–          v prosinci roku 2011 byla za práci pro děti a mládež v rámci Nadace Malý Noe oceněna cenou Křesadlo, udílenou Dobrovolnickou sekcí Unie nestátních neziskových organizací

–          v lednu 2012 spoluzalozila mistni olomoucky klub Asociace nahradnich rodin

Podobné články

Hvězda festivalu Uriah Heep chce černé ručníky a dvoukilové činky

Zajímavé požadavky musejí občas respektovat pořadatelé festivalů, kteří chtějí mít za headlinery hvězdy světové i české pop music. A to i ty, které zažily největší slávu již před mnoha lety. I když v sobotu nebude čekat členy slavné kapely Uriah Heep u olomouckého hotelu Clarion červený koberec a lahve nejluxusnějšího šampaňského, pár drobností si hodlá jedna z legend rockové hudby dopřát. Na festival Bounty Rock Cafe Open Air chce být řádně připravena.


Předchozí články

Jaké jsou jarní trendy v ložnicích?

Doby, kdy se ložní prádlo schovávalo do skříní na peřiny, jsou dávno pryč. Teď povlečení ložnici zdobí a stala se z něj designová záležitost. A protože v ložním prádle stejně jako v módě existují tren...

Jaké jsou jarní trendy v ložnicích?

Doby, kdy se ložní prádlo schovávalo do skříní na peřiny, jsou dávno pryč. Teď povlečení ložnici zdobí a stala se z něj designová záležitost. A protože v ložním prádle stejně jako v módě existují tren...

Hokejisté Zlína potvrdili, že rozhodující zápas zvládají, loňský mistr z Třince má po sezoně

ZLÍN (MEDIAFAX) - Hokejisté PSG Zlín si díky úternímu vítězství 4:2 doma nad Třincem zajistili postup do čtvrtfinále play-off a dokázali, že poslední možné zápasy sérií zvládají výtečně. Posedmé v his...

Zlínský kraj rozdělí mezi obce 30 milionů korun

ZLÍN (MEDIAFAX) - Zlínští krajští radní schválili rozdělení 30 milionů korun z krajského rozpočtu celkem 55 obcím, které uspěly v rámci Podprogramu na podporu obnovy venkova. Agentuře Mediafax to v út...

Dvě ostravské akce pro chovatele

Třebovice byly malým městem

Historie ostravského obvodu Třebovice spadá do 14. století.

Vznikly pokoje pro psychicky nemocné

Hokejisté vršovické Slavie budou hrát znovu doma, nebo v O2 aréně? Prý až do 2024.

Vedení hokejové Slavie reagovalo na zprávu Deníku Sport, že smlouva klubu s provozovatelem vysočanské O2 areny, společností Bestsport a.s. nekončí po konci následující sezony, ale až v roce 2024. Info...

Odvolaný kouč Bohemians Medynský: Věřil jsem, že to zvládneme

Pavel Medynský skončil po porážce "klokanů" s Baníkem Ostrava (0:1) v 19. kole první ligy ve funkci hlavního trenéra Bohemians 1905. Odvolání jej mrzí, kouč agentuře Mediafax řekl, že do poslední chví...

Jsme namočení, to si musíme přiznat, říká nový kouč Bohemians Weber

V jednačtyřiceti letech se dočká prvoligové premiéry jako hlavní trenér. Bývalý záložník Jablonce a později asistent trenéra Komňackého Jozef Weber přijal nabídku Bohemians 1905 a ve středu se oficiál...

Fotbalová Slavia prý čelí žalobám, dluží přes milion korun

Společnost E Side, majitel fotbalového stadionu v pražském Edenu, podal žalobu na klub SK Slavia Praha kvůli dluhům za pronájem. Informoval o tom server Týden.cz s tím, že vršovický klub dluží přes mi...

Černý šerif si v Praze 10 z nudy zkusil pouta, ale neměl klíč. Jak to dopadlo?

O pomoc požádal policisty mladý muž, který při ostraze objektu v Praze 10 zkusil, jestli mu fungují pouta, ale neměl klíče. Oznámení přijali policisté na tísňové lince 158 z jedné z firem v Tiskařské ...

Tom Graumann, jedno z Wintonových dětí, beseduje ve Frýdlantu nad Ostravicí

Město vyčlenilo téměř 6,5 milionu na sociální služby

Ibisi skalní se připravují na hnízdění

Upravené běžecké stopy čekají v Beskydech

Beskydy a Valašsko nabídlo své atraktivity turistům

Projekt OSTRAVA SPORTUJE!!! láká k pohybu děti i dospělé

Koncerty Jeunesses musicales jsou plné elánu, emocí a energie

V Edenu si dejte pozor! Centrum obsadil výsadek z Třeskoprsk! Šéfuje tomu Myšpulín

Interaktivní výstavu Přijede k nám Čtyřlístek připravilo Nákupní centrum Eden až do 18. března. Zejména děti ocení možnost potkat se s komiksovými hrdiny v nadživotních velikostech a podívat se do tem...

Ve Zlíně pokácejí další nemocné či staré stromy

ZLÍN (MEDIAFAX) - V posledních týdnech vegetačního klidu chce město Zlín pokácet další nemocné či přestárlé stromy. Sdělil to mluvčí zlínského magistrátu Zdeněk Dvořák.

Muž ze Zlínska vyrobil stovky falešných pětistovek, hrozí mu vězení

ZLÍN (MEDIAFAX) - Až osm let ve vězení může strávit muž ze Zlínska (24), který vyrobil téměř 300 falešných pětistovek. Informovala o tom ve středu policejní mluvčí Jana Bartíková.

Ze skladu ve Zlíně zmizely cigarety za statisíce korun

ZLÍN (MEDIAFAX) - Škodu v řádech stovek tisíc korun napáchal neznámý zloděj, který vykradl sklad velkoobchodu ve Zlíně. Ve středu to sdělil policejní mluvčí Petr Jaroš.

Filmoví amatéři si koupí počítač

Ve Zlínském kraji bude stát nová křižovatka v Pohořelicích i nový most u Jankovic

ZLÍN (MEDIAFAX) - Během jarních měsíců budou na několika místech Zlínského kraje zahájeny první letošní dopravní stavby. Řekla to mluvčí Zlínského kraje Gabriela Dvorníková s tím, že prvních pět stave...

Starosta Prahy 2 rezignoval

Včera podal Jiří Paluska rezignaci na funkci starosty městské části Praha 2.

Sedm škol a čtyři školky hledají nové ředitele

Rada městské části Praha 2 na svém pátém letošním zasedání 6. března schválila záměr vyhlásit konkurzní řízení na pozici ředitel/ředitelka sedmi základních a čtyř mateřských škol zřizovaných MČ Praha ...

Kasička v budově Úřadu MČ Praha 2 pro SOS dětské vesničky byla vykradena

Před 14 dny byla kasička slavnostně umístěna před živnostenský odbor v přízemí budovy Úřadu MČ Praha 2. Jako první do ní přispěl starosta Jiří Paluska, následovali ho radní Kateřina Jechová a místosta...

Z břehů Botiče zmizí 32 stromů

Včera správce vodního toku Botiče - Magistrát hl. města Prahy, odbor ochrany prostředí - začal s údržbou břehových porostů.

Víte něco o náletu z března 1945? Chystá se o něm kniha, podílejte se na její tvorbě

V květnu by mělo vyjít druhé, doplněné vydání knihy Praha v plamenech.

NEZAMĚSTNANOST: Ve Zlínském kraji mírně stoupla míra nezaměstnanosti

ZLÍN (MEDIAFAX) - V průběhu měsíce února ve Zlínském kraji mírně stoupla míra nezaměstnanosti na 9,87 procenta. Ve čtvrtek to oznámila mluvčí zlínské krajské pobočky Úřadu práce ČR Miriam Majdyšová.

Ústavní soud rozhodne o stížnosti násilníka z Ostravy

VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní umisťovací výstava opuštěných koček

V neděli 22. dubna 2012 se koná v prostorách Chvalské tvrze (Praha 9, Horní Počernice) v pořadí již 14. VÝSTAVA PRO KOČKU - jarní umisťovací výstava opuštěných koček. Cílem akce je najít domov kočkám ...

Opilý řidič usnul v Ostravě na pumpě

Ve Chvalském zámku se usídlil drak

Chvalský zámek pořádá pro všechny malé i velké děti, rodiče a příznivce pohádek výstavu Dračí sluj na zámku aneb Pohádková země skřítků Vítězslavy Klimtové, která trvá do 31. března.

Po pádu ze střechy zahynul v Ostravě dělník

Dejte děti na aikido

Opilá dívka zapírala, kdo jí naléval

Chtěl ukrást mobilní telefon

Některé silnice ve Zlínském kraji změnily své třídy a čísla

ZLÍN (MEDIAFAX) - Ve Zlínském kraji letos nastává rozsáhlá změna v číslování některých silnic. Informoval o tom mediální zástupce Ředitelství silnic Zlínského kraje Vojtěch Cekota.

Opraví budovu, aby sloužila bezdomovcům

Zastupitelé uvolnili na sport přes pět milionů korun

Vršovická Slavia je bez trenéra, Straka nečekaně rezignoval

S vršovickou Slavii se to v posledních dnech mele. Objevily se zprávy o jejích dluzích, dnes přišla o trenéra Straku, kterého část ortodoxních fanoušků za půlrok působení vůbec nepřijala. Třiapadesáti...

Policisté vyšetřují neobvyklý nález velkého množství zbraní v Doubravách na Zlínsku

DOUBRAVY (MEDIAFAX) - Do Doubrav na Zlínsku míří brněnští specialisté kvůli nálezu nezvykle velkého množství zbraní. Ve čtvrtek to řekla krajská policejní mluvčí Jana Bartíková.

Nová výstava ve zlínském Baťově mrakodrapu přibližuje historii i současnost Sokola

ZLÍN (MEDIAFAX) - V Baťově mrakodrapu ve Zlíně je k vidění nová výstava, uspořádaná u příležitosti 150. výročí založení Sokola.

Poruba podpoří vznik umělecké galerie

Pustkovečtí hasiči získali dotaci

Ostravská kampelička Unibon skončila

Vyzvánění mobilu prozradilo zloděje

V Otrokovicích řešili více petic a méně stížností

OTROKOVICE (MEDIAFAX) - Otrokovická radnice vyřídila v loňském roce celkem 144 stížností a podnětů a obdržela pět petic. Stížností nepatrně ubylo, naopak petic bylo více než v předchozím roce.

Následující články

Za jedno ráno dvě loupežná přepadení

Hned dvě loupežná přepadení vyšetřuje v pátek od rána policie v Olomouci. V obou případech byl pachatel ozbrojen, v jednom případě šlo o nůž, ve druhém o pistoli. Policisté zatím nevědí, zda spolu obě...

Sportovní výsledky ostravské mládeže

Zemřel scénograf Vladimír Šrámek

Ota Landsberger: Jako fotograf jsem se stal jedním z prvních soukromníků ve Frýdku-Místku

Při vyslovení jména Ota Landsberger každý ví, že se jedná o známého místeckého fotografa. Málokdo však tuší, že jeho předkové zakládali ve městě v 19. století textilní továrny.

Neznámý zloděj se na Zlínsku vloupal do sedmi chat

ZLÍN (MEDIAFAX) - Zlínští policisté vyšetřují vloupání do sedmi objektů v rekreační oblasti ve Zlíně-Malenovicích. V pátek to uvedl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Na MDŽ se v nemocnici rozdávaly růže

Brutální lupič napadl a zranil ženu v Porubě

Medaile slezanských běžců

Nezaplatil za opravu porsche a ujížděl s automechanikem na kapotě.

Soud zamítl návrh na ustanovení předběžného správce pro JZD Slušovice

SLUŠOVICE (MEDIAFAX) - Krajský soud v Brně v pátek zamítl návrh České spořitelny na předběžné opatření, kterým by ustanovil předběžného insolvenčního správce pro JZD Slušovice. Agentura Mediafax to zj...

Zlínský oční festival nabídl unikátní přenos oční operace 3D technikou

ZLÍN (MEDIAFAX) - Poprvé v dějinách oční chirurgie měli v pátek možnost sledovat účastníci Zlínského očního festivalu přenos operace v prostorovém vnímání prostřednictvím 3D technologie.

Parkovné u otrokovické polikliniky dozná změn

OTROKOVICE (MEDIAFAX) - Na parkovišti u Městské polikliniky v Otrokovicích bude brzy změněno dopravní značení.

Fiducia zve na besedu s Josefem Rauvolfem

Petr Piťha křtil v Ostravě knihu

Kniha o věrozvěstech Cyrilu a Metodějovi byla v Ostravě uvedena v život.

Frýdek-Místek vyvěsil vlajku Tibetu, Ostrava tak neučinila

Dejte ostravské děti na lyže

Trolejbus narazil do sloupu, zraněno 10 lidí

Fotbalistům Slavie se psychicky ulevilo, po pěti měsících byla opět děkovačka

Fotbalisté Slavie pocítili v neděli při utkání 20. kola Gambrinus ligy v duelu s Jabloncem psychickou úlevu, když je diváci po rezignaci trenéra Františka Straky povzbuzovali jako do loňského září. S ...

Zlínský kraj pomůže do moravských kopanic přilákat život

ZLÍN (MEDIAFAX) - Zlínský kraj se rozhodl podpořit strategii rozvoje moravských kopanic.

Daruj krev s Českým rozhlasem

Tímto projektem pomáhá Český rozhlas už řadu let získávat nové dárce krve. Smyslem je popularizace dárcovství krve a získávání nových bezplatných dárců, kterých je v České republice stále nedostatek p...

Turnaj ve stolním tenisu proběhne v polovině března

V sobotu 17. března proběhne ve sportovní hale plaveckého areálu Hloubětín (Hloubětínská 80) turnaj ve stolním tenisu pro neregistrované hráče od 15 let.

Mladí vítkovičtí fotbalisté zabojovali na turnají

Fotbalový turnaj přípravek Vítkovice Cup 2012 uspořádal oddíl FC Vítkovice 1919 12. února v hale na Dubině.

Herec Lukáš Jurek: Myslel jsem si, že Praha 9 jsou jen sídliště a fabriky

Herec a dabér Lukáš Jurek je už šestým rokem členem souboru Městských divadel pražských, původně ale hercem vůbec být nechtěl. Jak se k herectví dostal, jak se mu líbí bydlení v Praze 9 a mnoho dalšíh...

Zimní údržba silnic ve Zlínském kraji byla v únoru poměrně nákladná

ZLÍN (MEDIAFAX) - Téměř 29 milionů korun stála zimní údržba silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji za měsíc únor.

Kvůli studu ukradl chlapec ze Zlína v obchodě kondomy

ZLÍN (MEDIAFAX) - Neobvyklý případ pokusu krádeže řešili zlínští strážníci. Jak informovala v pondělí jejich mluvčí Šárka Škubalová, šestnáctiletý hoch se tak styděl za nákup kondomů, že se je rozhodl...

Blíží se Velikonoce. Vydejte se na jarmark

V sobotu 9. dubna ožije Centrální park ve Kbelích pravým velikonočním jarmarkem.

Vydejte se ve Zlatých Horách ve stopách zlatokopů

V Jeseníkách si nenechte ujít ve Zlatých Horách procházku naučnou stezkou ve zlatorudném revíru a návštěvu zlatorudných mlýnu, kde si můžete vyrýžovat skutečné zlatinky.

V Jeseníkách prožijete pestrou dovolenou

Lupič vykradl banku, když hrozil bombou

Statisíce korun si z banky v Ostravě odnesl lupič, který pracovnici za přepážkou hrozil odpálením bomby.

SmartWings zavádí z Ostravy 13 leteckých linek

Seniorka ležela bezmocně v bytě

Víte, jak si zařídit domácí pracovnu?

Umělecká díla nemusí být drahá, originál pořídíte někdy i za stovku

Zítra se na střeše Galerie Harfa bude bruslit naposledy

V sobotu 24. března se na střechu Galerie Harfa vrátí oblíbený Dinopark.

Opilá 14letá dívka spala na zastávce

Půjdete si zatrénovat... tu, no víte co myslím, no tamtu jak to... paměť?

Jak si zapamatovat konkrétní informace třeba pomocí jednoduché věty, pohybu a jiných mnemotechnických pomůcek nastíní zájemcům Národní týden trénování paměti, který se koná od pondělí do neděle. Infor...

Kam v Praze 10 s vysloužilou židlí nebo botníkem?

Do velkoobjemových kontejnerů. Kontejner je přistaven během dopoledních hodin, nejpozději ve 13,00 hod. Odvoz naplněného kontejneru probíhá druhý den dopoledne. Do kontejnerů je možné vkládat pouze do...

Grébovku opraví do května „sousedi“

Park Grébovka, tedy Havlíčkovy sady, prochází opravou. Je to lokalita vyhledávaná dětmi, sportovci či maminkami s kočárky z Vršovic či seniory z nedalekého Domu seniorů v Sámové. Tento vršovicko-vinoh...

Vstupenky na derby Slavie se Spartou se v Edenu už prodávají, na Letné od středy

Utkání 22. kola fotbalové Gambrinus ligy mezi Slavií a Spartou se hraje v sobotu 24. března od 15.50 hodin v Synot Tip Areně. Předprodej na stadionu ve Vršovicích pro fanoušky domácích už začal v nedě...

CCS: Benzin ve Zlínském kraji v týdnu znovu zdražil, litr je za 36,58 Kč

ZLÍN (MEDIAFAX) - Ve Zlínském kraji se v minulém týdnu ceny pohonných hmot vyvíjely rozdílně, natural zdražil, diesel mírně zlevnil. Vyplývá to z pondělních údajů společnosti CCS.

Policisté zadrželi majitele skladu zbraní v Doubravách na Zlínsku

DOUBRAVY (MEDIAFAX) - Policistům se podařilo zadržet majitele skladu zbraní, který objevili během domovní prohlídky v rodinném domě v Doubravách na Zlínsku. V pondělí to řekla policejní mluvčí Jana Ba...

Sprejeři poničili fasádu zdravotního střediska

Sbírky v bytě vystavujte s rozmyslem

Nebudou se „schovávat“ – naopak! Schovanky se předvedou na Barče

Ve strašnické Barče (KD Barikádníků) proběhne 29. března v 19 hodin koncert Schovanek. Oslavily loni 40 let vzniku kapely a pořád jim to nádherně hraje a zpívá. Dnešní Schovanky již nejsou ty sladce s...

Zlínská univerzita eviduje velký nárůst přihlášek průmyslových práv

ZLÍN (MEDIAFAX) - Obrovský nárůst přihlášek patentů, užitných a průmyslových vzorů a ochranných známek evidují za loňský rok pracovníci Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Uvedl Jan Malý z tiskového oddě...

Nejlepší webové stránky má ve Zlínském kraji Vsetín

ZLÍN (MEDIAFAX) - Zlínský kraj zná vítěze krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší webové stránky a nejlepší elektronickou službu měst a obcí v České republice. Nejlepší webové stránky má v kraji m...

Studenti vyrazí do ulic na happening

O železo z Ostravy nebyl zájem

Žofinská huť vyrostla v areálu Karoliny v roce 1871.

Galerie vystavuje Kupkův obraz za 65 milionů

Ostravská Galerie výtvarného umění připravila třítýdenní výstavu jednoho z nejvýznamnějších obrazů české abstrakce - Tvaru modré od Františka Kupky

Přihlášky do soutěže Dům roku 2011 byly odevzdány