Počasí
Praha -1 °C Pátek, 27. ledna 2023, Svátek má Ingrid
Go to content
Naše Praha na Facebooku

Naše Praha pomáhá řešit problémy

V časopisech Naše Praha pravidelně na straně 15 najdete výzvu k posílání podnětů na to, co vás v metropoli trápí. Pravidelně si na stejné straně můžete přečíst i reakce na vaše podněty. Nyní vám přinášíme kompletní přehled těch, které už naše redakce vyřešila.
Čtenáři problematická místa fotí Zvětšit
Čtenáři problematická místa fotí

Kontejner ze Stodůlek hledá majitele

Paní Eva H. ze Stodůlek nám zaslala e-mail: „Z okna se dívám na plný kontejner, který nepatří k našemu paneláku. Před několika týdny byl velký vichr a on se k nám zakutálel. Onehdy šel kolem policista, kterého jsem potkala a informovala jsem o situaci. Řekl, že zavolá na Pražské služby. Nic se ale nestalo…“ Vypravili jsme se na udané místo v Mohylově ulici, a skutečně, kontejner přetékajících odpadků stál jako chudší bratr vedle kontejnerů na separovaný odpad. Obrátili jsme se proto na vlastníka předmětného kontejneru, na společnost Pražské služby. A náš podnět padl na úrodnou půdu. „Nádoba byla již odvezena, ovšem její navrácení bude komplikované,“ uvedl Radim Mana, tiskový mluvčí Pražských služeb, a pokračoval: „Jedná se o nádobu na živnostenský odpad, která nepatří například k nějakému panelovému domu, ale svoz platí soukromý subjekt. Bohužel jsme zatím nebyli nikým kontaktováni, že mu nádoba chybí. Pokud se tak stane, ihned a velmi rádi nádobu navrátíme.“ Pokud tedy někdo ze Stodůlek postrádá od velké listopadové vichřice kontejner, obraťte se na společnost Pražské služby.

Autobusová linka 156 by se mohla dočkat změn

Čtenářka časopisu Naše Praha se obrátila na redakci s dotazem, který se týká prodloužení trasy linky 156. Zeptali jsme se radnice sedmé městské části, zda linku čekají změny. „Hlavním posláním midibusové linky č. 156 je dopravní obsluha obytných částí Prahy 7 a svoz obyvatel na metro. O přesahu této linky mimo Prahu 7 jsme uvažovali v souvislosti s možným prodloužením její trasy do Nemocnice na Bulovce, se kterou aktuálně chybí přímé spojení a v současné době intenzivně jednám se společnostní ROPID o možnostech změn. S ohledem na současné nedostatky ve stavech řidičů autobusů v Praze budou případné změny na lince zřejmě možné pouze ve spojení s úpravami intervalů,“ uvedl pro Naší Prahu Ondřej Mirovský, radní Prahy 7.

Eskalátory ve stanici I. P. Pavlova budou stále jezdit jen nahoru

Čtenářka časopisu Naše Praha Centrum se pozastavila nad tím, že ve stanici metra I. P. Pavlova jezdí eskalátory pouze ve směru nahoru. Dopravní podnik do redakce časopisu Naše Praha zaslal odpověď. Proč schody budou stále jezdit pouze vzhůru? „Z uliční úrovně do podchodu stanice I. P. Pavlova vedou dva eskalátory. První do podloubí směrem k Lublaňské ulici je velmi vytížen pro jízdu nahoru. Druhý vede na tramvajovou zastávku směr Karlovo náměstí a je rovněž velmi vytížen. U eskalátorů v podchodech, které již nezasahují do přepravního prostoru metra, byl při výstavbě upřednostněn směr pohybu pouze vzhůru. K tomuto bylo přihlédnuto hlavně z bezpečnostních důvodů. Pro většinu občanů představuje výstup ze stanice větší problém. Směr pohybu schodových pásem navíc nelze měnit operativně dle potřeby,“ sdělila redakci Aneta Řehková, tisková mluvčí Dopravního podniku hlavního města Prahy. 

Jak je to s autobusy na Pražského povstání?

Čtenářka Naší Prahy Hana Hyánková zaslala do redakce dotaz, jak je to s autobusy, tedy především busem číslo 193 na Pražského povstání. Navrhuje, aby podobně jako jinde v Praze měly autobusy a tramvaje na Pražského povstání společnou zastávku. Redaktoři Naší Prahy požádali o odpověď společnost ROPID. Z ní vyjímáme: „Společné zastavování autobusů a tramvají v blízkosti stanice metra Pražského povstání je dlouhodobým cílem všech městských organizací a v rámci studie úprav Táborské ulice je počítáno s realizací společných tramvajových a autobusových zastávek v ulici Na Pankráci v prostoru mezi ulicemi Děkanská vinice I a Táborská. Do té doby je zajíždění autobusu na tramvajové koleje velmi komplikované,“ píše se v odpovědi. Komplikace tkví v šíři kolejiště, které je zastaralé ještě z betonových panelů a zatím špatným možnostem najetí a sjetí z kolejí. Dopravní značení a další úpravy by jen zhoršily situaci v místě, a proto v tuto chvíli s úpravou nesouhlasí ani policie. „Z uvedených důvodů se tedy bohužel zatím nepodařilo podnět realizovat a čeká se na zahájení stavebních úprav v dané lokalitě, které sjednocení zastávek tramvají a autobusů umožní,“ doplnil ROPID.

Zastávka Kamenická se dočká úprav

Čtenářka časopisu Naše Praha upozornila redakci na obtížné vystupování ve stanici MHD Kamenická. Radnice poslala odpověď a slibuje úpravy. „Úpravy tramvajové zastávky Kamenická jsou v plánu. Na základě podnětu Prahy 7 vznikl projekt na přestavbu zastávky do podoby vysazených nástupních ploch. To v praxi znamená, že zde cestující budou vystupovat z tramvaje přímo na chodník. Tuto úpravu jsme prosazovali také z toho důvodu, že do nedaleké zrekonstruované budovy se bude v brzké době stěhovat naše poliklinika, která bude plně bezbariérová. Chtěli jsme proto, aby se také touto cestou zvýšila její dostupnost. Úpravy zastávky bude realizovat Technická správa komunikací. Zatím ještě není přesně stanoveno, kdy to proběhne, budeme usilovat o to, aby k úpravám došlo co nejdříve v průběhu roku 2018,“ sdělil redakci časopisu Naše Praha Ondřej Mirovský, radní Prahy 7.

Palmovka blíž k tomu být centrem Prahy 8

Čtenářka Naší Prahy paní Věra Kornalíková si povzdechla nad stanicí Palmovka. Nelíbí se jí, jako mnohým jiným, nevzhlednost a zanedbanost celého území. „Ráda bych upozornila na tristní stav části stanice metra B – Palmovka – jedná se o východ z metra směrem do ulice Na hrázi. Nezakryté černé kabely nad hlavami cestujících jsou tu ponechány od povodně v roce 2002,“ napsala. Požádali jsme o vyjádření Dopravní podnik Praha a Stavební úřad Prahy 8. „Podhledy v podchodu ve směru do ulice Na Hrázi byly skutečně demontovány po ničivých povodních v roce 2002. K jejich obnově zatím nedošlo, protože stále existuje developerský projekt na revitalizaci tohoto území, který zahrnuje demolici části tohoto východu. Jednání s developerem stále probíhají,“ uvedla pro Naši Prahu tisková Mluvčí DPP Aneta Řehková. Stavební úřadu Prahy 8 se vyjádřil takto: „Odstranění podhledu v podchodu z metra směrem do ulice Na Hrázi není jen důsledkem povodní, ale zahájené demolice části stavby metra v rámci stavby Polyfunkční dům Palmovka. Povolení k odstranění vydával pražský magistrát, přesněji odbor dopravních agend. Stavební úřad Prahy 8 tedy není v této věci příslušný,“ uvádí se v dopise. 

Pračku ve dvoře musí odstranit majitel objektu

Do redakce časopisu Naše Praha nám napsala čtenářka, kterou již několik let trápí vyhozená nefunkční pračka ve dvoře domu v Praze 2. Obrátila se na nás s dotazem, kdo by měl odstranění pračky zajistit. „Stará pračka je klasický příklad velkoobjemového odpadu a ten patří na sběrný dvůr, nikoliv k popelnici či kontejneru. Odstranění takto nevhodně odloženého odpadu musí zajistit správce či majitel objektu,“ odpověděl redakci Radim Mana, tiskový mluvčí Pražských služeb. Velmi často se ale stává, že se kolem popelnic povaluje odpad, který do nich patří, ale jednoduše se tam nevejde. „Pokud nestačí objem nádoby či kontejneru pro daný dům či objekt, je potřeba kontaktovat majitele nebo správce objektu a informovat ho o nutnosti zvýšení objemu, počtu nádob na směsný odpad či zajištění častější frekvence odvozu odpadu. Majitel nebo správce objektu si u svozové společnosti také může objednat mimořádný úklid kolem nádob na směsný odpad,“ vysvětlil Radim Mana.

Nepořádek kolem stromů. Radnice apeluje na ukázněnost občanů

„V loňském roce bylo upraveno okolí stromů na chodnících ulic v dolních Holešovicích, Praha 7 nasypáním valounů. Pokud zaparkujete u stromu, máte problém do kamení vystoupit, a dnes jsem zaznamenala další „funkci“ popelník a veřejný záchodek. Myslím, že tato úprava není šťastná,“ napsala nám čtenářka časopisu Naše Praha 7. S prosbou o vyjádření jsme se obrátili přímo na radnici sedmé městské části. „Praha 7 přistoupila k úpravě rabátek kolem stromů především z toho důvodu, že řada z nich byla dlouhodobě v neutěšeném stavu. Tvořila je zejména ušlapaná hlína a bohužel rovněž často sloužila za popelníky či psí záchodky. Z tohoto důvodu zde nebylo možné udržovat zeleň či jinak zachovávat okolí stromů příjemná na pohled. Proto jsme zvolili formu valounků, které pravidelně čistí naše správcovská firma. Také zde však platí, že žádná městská část nemá dost peněz na to, aby zvládla udržet veřejná prostranství čistá bez ohleduplného chování občanů,“ napsal redakci časopisu Naše Praha Martin Vokuš, tiskový mluvčí Prahy 7. Odpověď radnice ale naší čtenářku neuspokojila. „Za celý rok jsem nezaznamenala úklid těchto rabat, naopak včera jsem viděla strojový úklid chodníku. Při tomto smetají kulaté kartáče odpadky tj. oharky od cigaret právě na rabata ke stromům,“ reagovala na zaslanou odpověď. Naše redakce tak situaci s úklidem s radnicí dále řeší.

Senioři mohou vlakem cestovat zdarma. Jen po Praze

Naší čtenářku zaujal článek Do Berouna, Rakovníka nebo Příbrami na tramvajenku. „Vzhledem k tomu, že je mi 82 let, jezdím na průkaz Senior 70+ tedy zdarma. Mohu s tímto průkazem za stejných podmínek cestovat i na linkách, uvedených ve vašem článku tj. R16, R24 a R26? „Senioři nad 70 let mají nárok na bezplatnou přepravu v celé síti Pražské integrované dopravy, který dokládají občanským průkazem, při uplatňování tohoto zvýhodnění však existují určité výjimky. Vyjma páru pražských linek se zvláštním tarifem (AE a 41), jimiž takto nelze cestovat v žádném případě, je tou nejpodstatnější právě zejména železnice. Ve vlacích mohou cestující v této tarifní kategorii obdobné slevy využívat výhradně na území hlavního města a pouze za předpokladu vlastnictví zmíněného průkazu Senior 70+. To v praxi znamená, že na uvedených rychlíkových linkách je možné cestovat bezplatně jen mezi pražskými stanicemi, respektive zastávkami a dále je již nutné tento průkaz doplnit plnocennou jízdenkou v potřebné hodnotě dle tarifu Pražské integrované dopravy,“ sdělil naší redakci Filip Drápal, tiskový mluvčí společnosti ROPID.

Koš možná, oprava chodníku za tři roky

Čtenář Naší Prahy 5 nám zaslal následující podnět: „Dlouhodobě nás trápí neuspokojivý stav chodníku v ulici Píseckého. A to vše je umocněno bezohledným chováním některých majitelů psů, kteří na tomto chodníku a přilehlé zeleni zanechávají ležet psí exkrementy.“ Naše Praha se tedy obrátila na městskou část Praha 5 s dotazem, zda se v této ulici plánuje instalace košů na psí exkrementy. „Městská část Praha 5 schválila navýšení počtu košů pro psí exkrementy v ulicích Prahy 5 pro letošní rok o dalších 20 kusů, v současnosti probíhají jednání o umístění,“ uvedl tiskový mluvčí páté pražské části Jakub Večerka. Věřme tedy, že se alespoň jeden z košů dostane i do zmíněné ulice. A jak to bude s renovací chodníku? „Oprava chodníku v Píseckého ulici (Sl. Horníka – Schodová) je zahrnuta v plánu oprav investičních akcí na rok 2021 a součástí je i rekonstrukce vozovky. Pochopitelně záleží na výši přidělených finančních prostředků od Magistrátu hl. m. Prahy a na zvážení priorit oprav komunikací. Budeme se snažit vyhovět vašemu požadavku, který se týká opravy chodníku a realizovat opravu přednostně v rámci běžné údržby,“ uvedla za Technickou správu komunikací Ivana Březíková, řídící správní technik.

Travnaté pásy ničí chodci i psi

„Nevím jak jinde, ale v naší ulici Jana Zajíce v úseku Korunovační – Nad Královskou oborou je travní porost uličního zeleného pruhu díky (ne)péči města v žalostném stavu, místy připomíná spíše mlat. Například v loňském roce jsem zaznamenal pouze jediné sekání. Později v době veder žádná zálivka, takže tráva byla zcela spálená. Kypření hlíny, dosev řídkého porostu nebo hnojení jsou zřejmě z oblasti science fiction. Dá se s tím něco dělat?“ napsal do redakce Naší Prahy náš čtenář. „Travnaté pásy podél komunikací se sekají dle potřeby. Problém tohoto pásu je, že slouží především k venčení psů a psí exkrementy společně s močí trávu spalují. Dále zde velmi často občané v případě nástupu či výstupu ze zaparkovaných vozidel neobcházejí travnatý pás po zpevněných plochách, ale chodí po něm nebo zde vykládají své zboží (jak ukazuje fotografie). Hnojení a kypření půdy výše uvedenému nezabrání a vzhledem k množství přidělených finančních prostředků a počtu takových ploch na území metropole není možné zde zajišťovat parkovou úpravu,“ vysvětlila Barbora Lišková, tisková mluvčí TSK.

O kanál se musí postarat město

Čtenář Naší Prahy Centrum nám zaslal následující podnět: „Prahu mám velmi rád, jen nám na Jarově komplikuje život kanál, ke kterému se nikdo nezná. Kanál je propadlý a hrozí nebezpečí úrazu i poškození vozidla. Navíc v době velkých dešťů nestačí kapacitně odvádět vodu a vytvoří se často velké jezero, kde nelze například projet kočárkem.“ Naše Praha se tedy obrátila na městskou část Praha 3. „Co jsme zjistili, tak uvedený kanál není na pozemku městské části Praha 3, ale je na pozemku, který je v majetku hlavního města Prahy. Ačkoli si uvědomuje neuspokojivý stav kanálu a s ním spojené komplikace, nemůže bohužel Praha 3 tuto vpusť opravit, jelikož se nejedná o pozemek, který by měla svěřený do péče. Stejně tak nemůže učinit Čistá Trojka. Ta udělala to jediné, co v této věci udělat mohla, a to je, že podnět poslala na příslušná místa.,“ uvedla Michaela Luňáčková, tisková mluvčí Prahy 3. Podnět čtenáře předala pražskému magistrátu i naše redakce, na odpověď čekáme.

Hluk na Rašínově nábřeží. Neřešitelný problém?

„Žiji v Podskalí přes 20 let. Myslím, že Městský úřad Praha 2 dělá slušnou práci.  Jen nám vadí zvýšený hluk z Náplavky a z nočního klubu v Trojické ulici. Hlavně v teplejším počasí, kdy si chceme v noci otevřít okno. Ač na tyto dva problémy bylo již hodně stížností, nezdá se, že se něco děje.  Náplavku má prý pod sebou Magistrát hl. města Prahy a ten nám nepomáhá,“ napsala do redakce Naší Prahy čtenářka Barbora. „Za městskou část Praha 2 mohu potvrdit, že se neustále snažíme řešit problémy kolem náplavky či klubu v Trojické ulici. Bohužel, tak jak vaše čtenářka konstatuje, i my narážíme na neochotu a nechuť ke spolupráci na Magistrátu hl. m. Prahy. V případě klubu v Trojické ulici jsme opakovaně jednali s majitelem, provádíme namátkové kontroly, snažíme se maximálně spolupracovat s městskou policií či případně Policií ČR na řešení všech případů rušení nočního klidu. Také opakovaně žádáme magistrát o stálou hlídku městské policie v této lokalitě. Podali jsme na magistrát i návrh na úpravu obecně závazné vyhlášky, která by nám umožnila lépe regulovat otevírací dobu v hlukem zatížených oblastech Prahy 2. Všechny naše pokusy o nápravu byly však současným vedením magistrátu odmítnuty,“ reagoval na náš dotaz Martin Víšek, místostarosta Prahy 2 pro oblast bezpečnosti.  

Přístřešek na zastávce: souhlasit musí víc než stovka majitelů

Čtenářka časopisu Naše Praha se obrátila na redakci s následujícím dotazem: „Obracím se na vás s problematikou instalace přístřešku ve stanici autobusu č. 201,  Sicherova Praha 14, a to v obou směrech. Bydlíme tu již čtvrtý rok a stanice se nachází na kopci, který je větrný a není kam se schovat před nepřízní počasí. Dočkají se cestující přístřešku?“. Naše redakce se proto obrátila na radnici Prahy 14. „Městská část by obyvatelům, kteří vybudování přístřešku požadují, ráda vyšla vstříc, ale celou věc zásadním způsobem komplikují složité majetkoprávní vztahy spojené s pozemkem. Pro vybudování přístřešku na zastávce ve směru do centra, by byl potřebný souhlas všech vlastníků parcely číslo 2574/14 k. ú. Kyje, kterými je více než sto soukromých osob (majitelé přilehlých domů, kterým stavební firma spolu s byty prodala i část komunikace vzniklé souběžně s výstavbou těchto domů). Některé z výše uvedených osob mají navíc bydliště v zahraničí. Pozemek, na němž je méně využívaná zastávka v opačném směru, pak patří Magistrátu hl. m. Prahy, s nímž však rovněž v tomto směru zatím nedošlo k dohodě,“ uvedla pro Naší Prahu Veronika Berná, tisková mluvčí Prahy 14.   

Místo kavárny vzniknou toalety 

„Využívám vaší výzvy o podněty ze zpravodaje Naše Praha 7. Zahraniční návštěva se mne zeptala, jaký důvod má nedokončený chodník na Ortenově náměstí. Protože náměstí je už několik let dokončeno, neumím na tuto otázku odpovědět,“ napsala do redakce Naší Prahy čtenářka paní Martínková. S dotazem jsme se obrátili na radnici Prahy 7. „V rámci rekonstrukce náměstí, která proběhla v minulém volebním období, zde byla plánována kavárna, která však nebyla realizována. Praha 7 aktuálně volný prostor osela letničkami a připravuje řešení pro jeho dlouhodobé využití. Plánuje se zde umístění služeb pro občany, jako je veřejné WC, občerstvení a podobně,“ reagoval na náš dotaz Martin Vokuš, tiskový mluvčí Prahy 7.  

Soukromý nepořádek z vnitrobloku snad zmizí 

Na nepořádek ve vnitrobloku ulic Taussigova-Hlaváčova nás upozornil Josef Dolek. „Skládka je zde již několik měsíců, minimálně od začátku tohoto roku. S příchodem jara bude rozhodně „okrasou“ jinak hezkého okolí našeho sídliště.  Na podnět odpověděli z radnice Prahy 8: „Majitele vedlejšího pozemku, kteří jsou původci skládky (z důvodu rekonstrukce prováděné na vlastním pozemku) vyzveme, aby zajistili úklid v co nejkratší době.“ Doufejme, že s jarem nepořádek zmizí.

Vaše podněty fungují. Lavička už je na místě

„V Listopadu jsem se zmiňoval o možnosti obnovy lavičky a možnost výstavby čekárny na stanici MHD 123 Schodová. Nová lavička je již postavená a zdá se, že dojde i na čekárnu, protože tam už někdo vyměřoval. Chtěl bych Vám poděkovat a jsem rád, že to zafungovalo,“ napsal do naší redakce čtenář Rudolf.

Soukromý nepořádek z vnitrobloku snad zmizí + FOTO 2

 „Chtěla bych se zeptat, konečně přišlo jaro a mě mrzí, že trávníky, vlastně travnaté pásy kolem stromů, mají jen udusanou hlínu a psí hovínka. Například v Praze 7, ulice Na Maninách, nebo Jankovcova. Ale to by se museli nějak chránit od psů a lidí, aby na trávu nešlapali, viděla jsem na Vinohradech, že po celé ploše ulice mají nízké sloupky a opravdu zeleň je tam krásná, dokonce i s květinami, ono by to asi šlo, co si myslíte?,“ napsala nám do redakce čtenářka Naší Prahy 7 a my její podnět předali na radnici sedmé městské části. „V první řadě je třeba říci, že v případě trávníků u stromů v ulicích se jedná o pozemky hlavního města, o které pečuje TSK. My tato místa nicméně zařazujeme alespoň do denního úklidu ulic, kdy jsou našimi uklízeči zbavována nečistot. V případě našich trávníků či záhonků se snažíme maximálně chránit především čerstvě osetá či osázená místa, k čemuž využíváme alespoň provizorní oplocení i upozorňující cedulky. Někdy to zafunguje, jindy ne. Údržba zeleně ve městě je poměrně obtížná disciplína. Především trávníky kolem stromů bývá náročné udržet v dobrém stavu. Tráva je konkurentem stromů a pod stromy je stín a sucho. To jsou faktory, které působí i v přírodě.  V městském prostředí se k nim navíc připojuje ještě sešlapání a zasolení od exkrementů – především těch tekutých. Aktuálně připravujeme pilotní projekt štěrkových trávníků, které mají nejen potřebnou nosnost, ale také vsakovací schopnost, a to díky dostatečné pórovitosti a propustnosti. Zpočátku bychom je chtěli vyzkoušet v ulicích Čechova a Osadní,“ odpověděl naší redakci Ondřej Mirovský, místostarosta Prahy 7.

Čisto kolem metra vydrží jen pár hodin

„Vrátila jsem se k Vašemu staršímu článku o úpravě trávníků v Praze. Péče o ně je dost různorodá – vedle pravidelně stříhaných je jich mnoho přerostlých a nikdo si toho nevšímá. Musím ale říci, že tento stav mne v podstatě nechává v klidu. Pořád je to příroda. Co mi ale vadí, je příšerný nepořádek nejen v trávnících. Všude je plno papírů a nedopalků. Nejkřiklavějším příkladem je okolí metra na Černém Mostě. Vystupuje tam spousta cizinců, a když vidí ten binec, musí nabýt dojmu, že jsme národ čuňat.  Asi by nebylo od věci investovat do úklidu víc peněz, využít i občany, kteří musí vykonávat veřejně prospěšné práce. Do ulic instalovat víc košů a také udělat čistotě města větší propagaci.,“ napsala do naší redakce čtenářka Ivona. Na úklid v okolo stanice Černý Most jsme se zeptali Veroniky Berné, tiskové mluvčí Prahy 14. „Uvědomujeme si, že stav okolí stanice metra Černý Most není zrovna reprezentativní. Městskou část to také velice trápí, ale nemá žádné zákonné možnosti, jak situaci ovlivnit. Pozemky v okolí stanice Praze 14 nepatří, stejně jako sama budova a plochy autobusového nástupiště – o nápravu MČ pravidelně žádá Dopravní podnik hl. m. Prahy a Magistrát hl. m. Prahy. Sama ze zákona nesmí investovat vlastní prostředky do majetku, který jí nepatří. Na druhou stranu nutno dodat, že udržitelnost úklidu, bohužel nejen v této oblasti, je minimální. Relativně čisto tu vždy vydrží jen několik málo hodin“.

Tři roky čekání na městské rozhodnutí kritizuje čtenářka i starostka Kunratic

Naše čtenářka paní Vlasta K. z Kunratic nám napsala: „Bydlíme v ulici K Zeleným domkům, a ta je z každé strany lemovaná rodinnými domky, ale silnice je hrozná, samý výmol a hrbol a chodník (je jen na jedné straně) a je rovněž samý výmol a hrbol. Silnice je dost frekventovaná, přestože se po ní těžko jezdí, a auta si tudy zkracují cestu a z Vídeňské uhnou přes naši ulici, i když mohou pokračovat po Vídeňské, která je poměrně slušná a bez výmolů, ale to by si o trošičku zajeli. To pro nás není nic příjemného, takže od pondělí do pátku je tu od rána do večera velký provoz. Po chodníku se také špatně chodí. Chtěla bych vědět, kdy se začne tato ulice (silnice i chodník) opravovat. Cca před rokem jsem psala na OÚ Kunratice, bylo odepsáno, že o tom vědí, že dokonce i úředník z magistrátu si tuto silnici projel, nazval ji „tankodromem“ a že by se měla opravit. Zatím se s tím nic neděje, přestože s ní souběžná (rovnoběžná) ulice Pražského povstání byla loni z gruntu opravena i s chodníkem, i přestože je to ulice celkem vedlejší“. Na dopis odpověděla paní Lenka Alinčová, starostka Kunratic: „Překvapuje mě dotaz, protože všichni obyvatelé Kunratic dostávají do poštovních schránek Kunratický zpravodaj, kde pravidelně informujeme o aktualitách v městské části, a který je i zveřejněn na našich webových stránkách (www.praha-kunratice.cz). S ulicí K Zeleným domkům je problém, že ji nemá ve správě TSK a jedná se přitom o velice složitou nákladnou rekonstrukci v řádu několika desítek milionů, kde zároveň dojde k výstavbě dešťové kanalizace, přeložce sítí a posunutí ulice tak, aby vzniknul chodník po obou stranách. Stavební povolení je vydané již několik let, peníze v rozpočtu hlavního města na stavbu jsou, ale nevím, jak to říci. Urguji je každý týden, aby vypsali výběrové řízení. Slibují zahájení prací na podzim. Ulice Pražského Povstání byla zrekonstruována prioritně jako objízdná trasa pro rezidenty při rekonstrukci ulice K Zeleným domkům“. Praha má skutečně rekonstrukci ulice K Zeleným domkům v Kunraticích v plánu a 19. dubna 2016 (!) rada města schválila záměr ulici opravit. Má to stát 65 milionů korun (podle roku 2016). Blíží se volby, tak snad se Praha pochlapí a vyslyší hlas paní starostky.

 

 

 

 

 

Podobné články


Předchozí články

Do muzea v noci? Letos již popatnácté

V sobotu 9. června se uskuteční 15. ročník Pražské muzejní noci. Již tradičně totiž patří druhá červnová sobota v Praze muzeím a galeriím. Letošní Pražská muzejní noc nabídne 50 muzeí, galerií a další...

Okruh - Duál už nebude, bude to Vlasta

Praha Žádné alternativní vedení trasy pro vnitřní pražský okruh se už zkoumat nebude. Radní tak zrušili usnesení, kde část zástupci Trojkoalice, především Zelení a STAN v zastupitelstvu podporovaní i ...

Praha 13 má bronz v soutěži Přívětivý úřad

V budově Národního archivu proběhlo slavnostní předávání cen v soutěži Přívětivý úřad. Praha 13 obhájila loňské třetí místo v kategorii obcí s rozšířenou působností za oblast Hlavního města Prahy. Cen...

Na Rašínově nábřeží poteče růžové víno proudem. Proběhne tu sedmý ročník degustačního festivalu

Celkem 55 stánků, 32 vinařů, degustace růžových vín a klaretů, bohatý doprovodný program – takový bude sedmý ročník festivalu Růžový máj. Ten proběhne 19. května od 10 do 21 hodin na Rašínově nábřeží ...

Dopravní podnik se stal černou dírou na peníze města

Snaha zřídit Dopravní podnik Frýdek-Místek (DPFM) se zvrtla v nákladnou záležitost. Jenže dopravní podnik měl být zřízen právě proto, aby byl pro město levnější.

Janáček jazzově – i na ulicích!

Už jste objevili Leoše Janáčka? Celý svět ho zná pomalu lépe než Češi, ale to se postupně mění, i díky jazzu klavíristky Pavly Schönové.

Pražské židle & stolky jsou už i na Ládví!

Mnoho veřejných prostranství je dnes zbytečně nevyužito, uvedený projekt v těchto lokalitách nabízí občanům Prahy možnost posedět s přáteli či dětmi či uspořádat si piknik. To se však začíná měnit.

VIDEO: Se železnou tyčí na studenty, skončila na psychiatrii

Své by k agresivní ženě mohli říci také dva studenti. Se železnou tyčí si mladá žena přišla „popovídat“ s jedním ze studentů přímo do laboratoře vysoké školy. Skončila s pouty na rukou. Video na f/cas...

Pejskařka pokousala strážníka, chtěl totiž po ní, aby po psovi uklidila

V úterý ráno prováděl srážník okrskář dohled na přechodu pro chodce u základní školy v Praze. Zde si všiml ženy, která venčila několik psů. Jednoduchá výzva, aby psí exkrement uklidila, skončila až po...

Zpěvák Matěj Ruppert: „Smíchov se neuvěřitelně zvedl!“

Praha je pro Matěje Rupperta (40), zpěváka populární skupiny Monkey Business, srdeční záležitost. Nedá dopustit na Smíchov, milé vzpomínky má i na Jižní Město či Podolí, kde 24. května skupina vystoup...

Když umíš, zachráníš... v každém věku

V dubnu proběhly úvodní kurzy první pomoci ze série „Když umíš, zachráníš“, kterých se může zůčastnit kdokoliv bez rozdílu věku.

Počet automatů v pražských ulicích klesl celkově o cca sto tisíc přístrojů

Hlavní město již několikátým rokem bojuje proti hazardu. Na místech, kde byly dříve herny, vznikají pekárny, kosmetická studia, restaurace. Místa začínají opět fungovat komunitně a vrací se jim život....

Sportovní dny Prahy 14: zábava napříč generacemi

Pobavit se, zasportovat si, poznat se. To je hlavní myšlenkou již druhého ročníku Sportovních dnů Prahy 14, které si nejen děti, ale i jejich rodiče v květnu a v červnu užijí na základních školách Pra...

Podlaha Cup proběhne opět na Jarově

Již 14. ročník celorepublikové soutěže PODLAHA CUP pořádané každoročně Cechem podlahářů ČR pro žáky středních odborných škol z učebního oboru podlahář a podlahářské práce se bude konat ve dnech 17. – ...

Velké želvy v Zoo Praha už zase chodí ven

Želvy sloní a želvy obrovské po více než půl roce stráveném ve vnitřní expozici opět pobývají i venku. Bude-li tak o víkendu přát počasí, návštěvníci si jistě užijí pohled na tyto tropické želvy ve vý...

Při postupu hokejistů do semifinále připraví Praha projekci na Staroměstském náměstí

Pokud Český národní hokejový tým postoupí do semifinále a finálových utkání letošního Mistrovství světa v ledním hokeji, zřídí pražský magistrát na Staroměstském náměstí projekci těchto zápasů. Ta bud...

Praha bude mít v centru nové náměstí Miloše Formana

Pražští radní schválili název dosud nepojmenovaného prostranství za Hotelem InterContinental Prague nedaleko Dvořákova nábřeží. Nově se bude jmenovat náměstí Miloše Formana po nedávno zesnulém filmové...

Psí louky. Kde v Praze se váš mazlíček proběhne a může skákat přes překážky?

Venčení psů v Praze je roky žhavým tématem. Volný pohyb psů reguluje obecně závazná vyhláška o městské zeleni, řada míst je opatřená cedulí s přeškrtnutým psem, aby nemohlo dojít k napadení dětí či do...

Chystáte úklid? Kde najdete velkoobjemové kontejnery?

Chystáte se na jarní květnový úklid? Zde najdete VOK.

Radnice v Řepích dělá anketu o parkování - přibude další modrá zóna?

Praha 17 - Až do posledního června pořádá radnice anketu o parkování. Podle radnice vzešel impuls ze Strategického plánu rozvoje MČ Prahy 17, z veřejného setkání letos v březnu.

Místostarosta Lukáš Herold: Přibližujeme historii dětem

Ke Dni vítězství představil místostarosta městské části Praha 5 Lukáš Herold (ODS) nový projekt radnice, zaměřený na květnové události 1945.

Květnové termíny přistavení velkoobjemových kontejnerů

Pokud se potřebujete zbavit věcí jako jsou starý nábytek, koberce a linolea, zrcadla, umyvadla, vany a WC mísy, staré sportovní náčiní, autosklo nebo kovové předměty? I v druhé polovině května máte mo...

Ulice Za Poříčskou bránou ožila díky mural art

Východ z průchodu metra Florenc do ulice Za Poříčskou bránou zdobí umělecké dílo mezinárodně uznávaného autora Marata Danilyana. Pět metrů vysoká výmalba je jedním z kroků ke zkrášlení tohoto místa a ...

Dočasná změna trasy a zastávek pro linku číslo 140

Z důvodu opravy vozovky v ulici Oderské dochází od čtvrtka 24. května 2018 (od zahájení denního provozu) do soboty 26. května 2018 (do ukončení denního provozu) k dočasné změně trasy a zastávek pro li...

Na Parukářce na Žižkovském pivobraní zahrají hiphopoví Peneři Strýčka Homeboye

Ve dnech 1. a 2. června se na Vrchu sv. Kříže, jemuž se lidově říká Parukářka, proběhne 7. ročník Žižkovského pivobraní s bohatým doprovodným programem. Letošní ročník jako každoročně nabídne 40 minip...

Do Záběhlic se vrací David Koller. „Pomohou“ Střihavka, Čok i Anna K

V desáté městské části jsou jarní májové slavnosti již tradicí. Probíhají dvanáctým rokem, dlouhodobě standardně v areálu Hamr v Záběhlicích. Vstup je zdarma, na akci zve starosta Prahy 10 Vladimír No...

Cílem Prahy 8 je mít nejlepší školství z celé Prahy

MČ Praha 8 využívá letních prázdnin, kdy jsou školní lavice prázdné, k rozsáhlým rekonstrukcím základních, ale i mateřských škol, které zřizuje. Nejinak tomu bude i letos. Na otázky odpovídal místosta...

Den otevřených dveří Historické budovy Národního muzea

Zajímá vás, jak to momentálně vypadá v Historické budově Národního muzea? Ačkoliv zde stále probíhá rekonstrukce, nyní máte u příležitosti výročí 200 let od založení Národního muzea jedinečnou možnost...

Muzeum voskových figurín se znovu otevřelo pro veřejnost

Pražské muzeum voskových figurín Grévin, které v březnu ukončilo svoji činnost, má nové majitele a dnes se znovu otevřelo pro veřejnost. V původním stavu ho však mohou návštěvníci vidět pouze na čtyři...

Dřevořezby Milana Obody jsou prodchnuty pokorou i lásku k přírodě

„Čas mých dnů převažuje mlčení. Tak mám hlavu v pohodě, v izolaci proti civilizačnímu šílenství. Jsem tak jistější sám sebou po boku psa a koně. Teď, když mám reagovat na dotazy pana redaktora, jsem s...

Den otevřených dveří Národního muzea ukázal nové prostory i práci restaurátorů

Pečlivou práci restaurátorů, kteří uvádějí mnohé části Národního muzea do původní podoby z 19. století, i práce na nejmodernějších technologiích mohli vidět návštěvníci sobotního dne otevřených dveří....

Placení parkovného bez lístků aneb S čím Pražanům pomáhají mobilní aplikace a weby?

Rychlý vývoj doby i technologií je pro nás v mnohém úlevou. Mezi chytré a rychlé pomocníky již dávno nepatří jen internet, ale i chytré telefony. Nejbližší hospoda, parkovací místo nebo nahlášení díry...

Invalidovnu převzali památkáři, rekonstrukce by mohla být hotová do šesti let

Národní památkový ústav v pátek převzal budovu Invalidovny v pražském Karlíně. Stalo se tak skoro dva roky poté, co se ji stát neúspěšně pokusil prodat. Do oprav rozsáhlého a dlouhodobě nevyužívaného ...

Strážníci a policisté našli na železniční trati pohřešovanou ženu, která chtěla spáchat sebevraždu

Strážníci společně s policisty po úspěšném pátrání nalezli v železničním koridoru ženu s duševní poruchou, která hrozila sebevraždou.

Další chlouba Zoo Praha – štěňata psů pralesních

Zoo Praha odchovává další mimořádná mláďata – 3 štěňata jihoamerických psů pralesních – narozená 7. dubna. Ta zatím ještě pod dohledem svých rodičů prozkoumávají vnitřní expozici, ale v průběhu týdne,...

Za měsíc začne festival Sculpture Line, sochy v ulicích doprovodí i výstava v Mánesu

Obří Hlava Kurta Gebauera na Novoměstské radnici, majestátní Trůn Antonína Kašpara na Vyšehradě, provokativní kostlivcův Like od Kryštofa Hoška na Jungmannově náměstí, Bronzoví hráči Michala Gabriela ...

Metro D povede na Žižkov, rozhodli radní

Rada města uložila IPR Institutu plánování a rozvoje (IPR), aby zahájila změnu územního plánu pro metro D, které by mělo vést na Žižkov. O změně se už hovořilo na zastupitelstvu, kde především zastupi...

Sedmička je šťastné číslo, proto soutěž pro 7 výherců

Časopis Naše Praha pro vás připravil soutěž, která určitě každého potěší. O co jde? V první řadě o 5x4 vouchery, každý na 2 hodiny hry do Adventure Minigolf v O2. A pro toho, kdo odpoví do 25.5., bude...

Letní kino Kasáren Karlín zahajuje sezónu. Už od soboty 26. května

V sobotu 26. května zahájí novou sezónu letní kino Kasáren Karlín. Před projekcí detektivní klasiky Drsný Harry s Clintem Eastwoodem z roku 1971 ve 22 hodin budou uvedeny krátké snímky Neboj! a Poprvé...

Praha oslaví 150 let Jednoty kominíků

V sobotu 26. května vypukne v Praze největší oslava kominictví v české historii. Pražská Jednota kominíků si připomene 150 let od svého založení.

Odstartoval pátý ročník Prague Design Week: Studenti i zavedené značky rozproudí Kampus Hybernská 4 až do neděle

Od dnešních dvanácti hodin se veřejnosti otevírá unikátní přehlídka designu ve všech jeho podobách. Osmdesátka umělců se rozprostře na dvou patrech prostoru Kampus Hybernská 4 a předvede nejen finální...

Už tento čtvrtek budou malí umělci na ZUŠ Open rozdávat radost z umění i v Praze

Již tento čtvrtek, 24. května, se ve 330 městech a obcích po celé republice uskuteční II. ročník celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open.

Předškolní kuchtíci z Osmičky se dostali do celostátního finále kulinářské soutěže

Praze 8 může slavit další úspěch. Až do celostátního finále dětské kulinární soutěže Finále Zdravé 5 se totiž dostal tým dětí z Mateřské školy Na Korábě. Finálové klání proběhne v sobotu 9. června ve...

Národopisná slavnost v Kinského zahradě

O víkendu 26. a 27. května se koná XIX. Národopisná slavnost v Kinského zahradě, kulturní projekt jarní Prahy s tematikou tradiční lidové kultury a folkloru. Letošní mimořádný program se vztahuje hned...

Parkování v Praze – někdy můžete přijít i k úrazu

Více než polovina Pražanů už porušila předpisy, aby mohla v hlavním městě zaparkovat. Parkování aut v hlavním městě totiž trápí devět z deseti (celkem 88 %) motorizovaných Pražanů. Data vyplývají z ak...

Osmička dala zelenou studii zástavby na Rohanském ostrově

Radnice Prahy 8 souhlasí s návrhem nové čtvrti pro 5000 obyvatel na Rohanském ostrově. Domy tam bude stavět společnost Sekyra Group, která si na základě jednání s magistrátem a městskou částí nechala ...

Noc kostelů podesáté otevře pražské kostely, kaple a modlitebny

Jubilejní ročník Noci kostelů, který se zítra odehraje nejen v hlavním městě, otevře napříč Prahou 165 kostelů, modliteben a kaplí. Akce, kterou loni navštívilo 450 tisíc lidí, se koná zítra již podes...

Železniční most pod Vyšehradem je v dezolátním stavu, hrozí mu demolice

Železničnímu mostu pod Vyšehradem hrozí demolice. Navrhuje to studie projektantské firmy Sudop, kterou si objednala Správa železniční dopravní cesty (SŽDC). Informaci potvrdila mluvčí SŽDC Kateřina Šu...

Osmé kolo regionálního přeboru mužů v baseballu

Po minulém týdnu, kdy bylo kvůli silnému dešti a nezpůsobilým hřištím odloženo kompletní sedmé kolo, odehráli se ve středu v rámci osmého kola všechny čtyři zápasy. Tahákem kola bylo utkání Rakovník R...

V neděli 27.5. začne koncertem na Vltavě 20. ročník festivalu Khamoro

Světový romský festival Khamoro je za dveřmi. Po zahajovací party na pražském Střeleckém ostrově, kde v neděli večer zahrají Milan Kroka live band, Gipsy.cz a slovenská zpěvačka Gitana, se v pondělí 2...

Následující články

Cyklisté se do začátku sezony sedm hodin denně centrem Prahy neprojedou

Radnice Prahy 1 do začátku hlavní prázdninové turistické sezony omezí jízdu na kole v centru metropole. Impulzem je fakt, že soud zamítl návrh na předběžné opatření, které by platnost omezení pozastav...

Zoo Praha – je to za půl milionu, možná bude i rekord

Troja – „Do Zoo Praha dnes přišel letošní půlmilióntý návštěvník. Takhle brzo vás tolik ještě nikdy nepřišlo. Děkujeme!,“ píše na svém fb profilu šéf Zoo Praha Miroslav Bobek. Znamená to rekord a není...

Čechův most se o víkendu uzavře pro dopravu

Staré Město - Ani tramvaje, ani auta nebudou jezdit o tomto víkendu přes Mánesův most. Kdy uzavírka platí? Od pátku 1. června od 19.00 hodin do neděle 3. června do 10.00 hodin Festival Most 20.0 se na...

Je to fajn, kropí se, mlží se

TSK – Technická správa komunikací Praha objednala na základě aktuální předpovědi počasí z 28.5. z ČHMÚ Praha, kropění a mlžení.

Projekt DIGI SVĚT je na Osmičce v plném proudu

V půlce května 2018 byl zahájen projekt MČ Praha 8 a její příspěvkové organizace Osmička pro rodinu DIGI SVĚT. Projekt se zaměřuje na nástrahy internetu, které číhají na každého z nás. V červnu proběh...

Dolní Počernice otevřely nejkomplexnější streetworkoutové hřiště v Česku

Jedno z nejkomplexnějších streetworkoutových hřišť v ČR právě otevřela pražská městská část Dolní Počernice. Sportoviště, které vybudovala společnost RVL13, vzniklo díky podpoře hlavního města Prahy a...

VIDEO: Nová cyklostezka spojila Běchovice a Horní Počernice

Dnes se slavnostně otevřela nově vybudovaná cyklostezku mezi Běchovicemi a Horními Počernicemi. Nová cyklostezka začíná za podjezdem železniční trati v Běchovicích zhruba 300 metrů od křižovatky ulic ...

Hygienici v Praze varují: Klíšťatům je hej, chraňte se před nimi

Praha - Hygienická stanice hlavního města Prahy (HSHMP) vyzývá ke zvýšené obezřetnosti při pobytu v přírodě nebo zeleni. Aktuální aktivita klíšťat je totiž nadprůměrná. Je už obecně známé, že klíšťata...

Do Bohnic zavítali král Vladislav s chotí Juditou

Bohničtí si v neděli 20. května připomněli kulaté výročí, 860. let od posvěcení místního kostela sv. Petra a Pavla. V rámci tradičního Starobohnického posvícení připravila oslavy tohoto významného jub...

Zahraniční hvězdy zahrají v ulicích Prahy

Multižánrový festival Praha Žije Hudbou představí od čtvrtka 7. do soboty 9. června 2018 celkem 200 umělců na pěti hudebních scénách a více než 40 buskerpointech. Všechny vystoupení proběhnou zdarma v...

VIDEO: Strážníci poskytli první pomoc zraněnému muži. Ten zakopl, upadl a rozbil si hlavu

Muž při banálním zakopnutím spadl tak nešikovně, že si způsobil silně krvácející tržnou ránu na hlavě. Strážníci mu poskytli první pomoc a předali ho záchranářům.

Koupací sezóna začíná. Nejčistší vodu mají Motol a Radotín

Hygienici v Praze jsou připraveni na začátek koupací sezóny. Ten je stanoven na 30. května.

VIDEO: Cizinec měl v centru ohrožovat kolemjdoucí nožem. Kvůli cigaretě

Odmítnutá žádost o cigaretu měla být důvodem pokusu o napadení nožem. Agresivní cizinec měl ohrožovat několik kolemjdoucích ve Vrchlického sadech. Strážníci ho pro podezření ze spáchání trestného činu...

Jízda načerno: Pracuji v utajení, nemohu vám ukázat jízdenku

Tramvaj Vymlouvačka obohatila pražský tramvajový vozový park. Jezdí dvě tramvaje na lince 17 je to typ 14T a na lince 13 pak T3. Poznáte je snadno, jsou černé s bílými nápisy na karoserii a uvnitř naj...

Senioři, zatočte s dluhy, které vás tíží!

Pan Karel žije sám, je mu 71 let a má problém, který mu nedává spát. Hrozí mu, že kvůli nesplacenému úvěru přijde o byt. Nyní mu svitla naděje, že zachrání nejen byt, ale že splatí i dluhy. Z potíží K...

Česká národní banka dává zpětným hypotékám zelenou

Po více než ročním licenčním řízení získal licenci České národní banky také poskytovatel Renty z nemovitosti - společnost Finemo.cz. ČNB tímto krokem oficiálně na českém trhu podpořila produkt zpětné ...

Blogerka Nela Slováková: Do Prahy se přestěhovat nechci

Před šesti lety si Nela Slováková (28) z Brna odnesla z realityshow Hotel Paradise výhru milion korun. Od té doby je vše jinak – rozjela úspěšný prodej plavek a na sociální sítí jí sleduje přes 200 00...

Tip na víkend: snídaně bez obalu na farmářském trhu Heřmaňák

Začátkem září loňského roku se v Česku otevřel první farmářský trh, kde je možné koupit většinu potravin bez obalu nebo do vratných či vlastních obalů. Nyní pro své příznivce chystá farmářskou snídani...

Psychiatrie, kasárna i zahrady. Kam v Praze na film pod širým nebem?

Horké počasí s sebou často přináší otázku, co v takovém horku dělat, aby člověku nebylo ještě hůř. Dobrou volbou volbou jsou stále více oblíbená letní kina, kterých je po Praze celá řada a která nabíz...

Tančírna 1918‒2018: Dějiny Československa v tanečním rytmu

Tančírna 1918‒2018, hlavní projekt Městských divadel pražských této sezóny, se rychle blíží ke své premiéře. Poprvé v sobotu 9. června uvidí diváci v hledišti Divadla ABC klíčové mezníky našich novodo...

Cizinec okradl v parku malou dívku o batoh a mobilní telefon

Mezi nejvíce odsouzeníhodné trestné činy patří ty, které se týkají seniorů, postižených a dětí. Mezi ně se bude řadit i ten z tohoto týdne, kdy cizinec okradl v parku v Ocelářské ulici malou dívku o b...

Už tento pátek! Zahájení sezóny vyhlídkových plaveb na Berounce

Oblíbený černošický přívoz Kazín převezl v minulých třech letech tisíce nadšených výletníků, kteří se vydali na cyklistický nebo pěší výlet po přilehlém okolí Černošic či brdských lesů. K přívozu se d...

Martinický palác – místo těžko dostupné s puncem Borghiů

Martinický palác na Hradčanském náměstí má zajímavý osud. Asi nejslavnějším majitelem byl Jaroslav Bořita z Martinic, kterého čeští stavové vyhodili z okna spolu se Slavatou a písařem Fabriciem, proto...

Botanická zahrada úspěšně prezentovala Prahu na největší evropské květinové výstavě

Už potřinácté vytvořili zaměstnanci trojské botanické zahrady v severoitalském přímořském letovisku Cervia originální květinovou expozici, která se stala součástí největší evropské květinové výstavy p...

V sobotu proběhne v Praze Street Food Rocks - food festival s hudebním zážitkem

Chcete si pochutnat na tom nejlepším pouličním jídle a k tomu si navíc užít dobrou muziku? Už několik let spojuje Street Food Rocks špičkové jídlo se špičkovou hudbou a pohodovou festivalovou atmosfér...

VIDEO: Strážníci zadrželi dvě ženy podezřelé z únosu dítěte

Dvojice žen podezřelá z únosu dítěte neunikla strážníkům z Hlídkového útvaru pražské městské policie. Hlídka ženy, které se navíc i s dítětem pokusily utéct, předala Policii ČR.

Antigrafiťák – boj proti nelegálnímu graffiti pokračuje

Praha 8 bude i v tomto roce pokračovat v boji proti vandalství antigraffiti programem. Nově se budou moci zapojit i vlastníci soukromých nemovitostí. Program městské části nazvaný Antigrafiťák se zamě...

Zpěvomat rozezpívá v pondělí pražské ulice

V době, kdy nám odosobněné automaty již umí prodat skoro všechno, se v Praze objeví v pondělí 4. června již po páté jeden z nejživějších a nejsympatičtějších automatů světa, pražský Zpěvomat. Čarovný ...

Hasiči budou mít v centru cvičení. Omezí dopravu

V souvislosti se cvičením jednotek požární ochrany „Hasičská fontána 2018“, které se uskuteční v sobotu 2. června na Vltavě mezi Jiráskovým a Palackého mostem, budou zavedena dočasná dopravní opatření...

A co když jde o život? Jak se jezdí hasičům, záchranářům a policistům po Praze?

Začalo to na Ládví, v levém jízdním pruhu, který se změnil na odbočovací, se objevil betonový „protiteroristický“ zátaras. Doprava se zpomalila. Naše Praha pak upozornila i na další nesmysly, které vz...

Pohádkový les pobaví děti na Cibulce

Vstupte alespoň na jeden den do zakleté říše plné čarokrásných rusalek, vodníků a skřítků. Městská část Praha 5 totiž připravila na sobotu 16. června od 10:00 do 17:00 hodin speciální dětský pohádkový...

Vybíráte nový jídelní stůl a nudí vás sériově vyráběný nábytek? Pak zamiřte na Prahu 2

Vybíráte do své domácnosti nový jídelní stůl, ale nechcete žádný sériově vyráběný tuctový nábytek? Pak bychom pro Vás měli jeden tip – nádherné jídelní stoly, které se stanou ozdobou Vaší kuchyně či j...

Dopravní opatření během konání 18. Avon pochodu

V sobotu centrum Prahy zrůžoví. 18. ročník populárního Avon pochodu si vyžádá dopravní omezení.

Češi zakončili mistrovství Evropy ve vodním slalomu bronzovou nedělí

Bronzovou neděli mají za sebou čeští reprezentanti na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Praze-Troji. K šesti sobotním kovům přidali tři bronzové medaile. Česká výprava se tak stala druhou nejúspě...

Zoo Praha zahájila největší výstavu plžů v republice

Slavnostní vernisáží 2. června v Galerii Gočárovy domy začala jedinečná výstava s názvem Achatiny v Zoo Praha, která představuje fascinující svět plžů. Návštěvníci tam najdou největší výběr v ČR – šne...

Seifertova ulice pravděpodobně změní podobu

Seifertovu ulici, jednu z nejfrekventovanějších ulic pražského Žižkova, možná čeká proměna. Její případnou podobu určí studie, která vznikla ve spolupráci Institutu plánování a rozvoje Prahy (IPR Prah...

Ukrajinský šachový mistr poměří své síly s nevidomými hráči dámy

Praha v druhém červnovém týdnu přivítá hráče dámy z celého světa, kteří se utkají v 38. ročníku turnaje Zlatá Praha.

Náhražka za Trojskou lávku už v roce 2019

No to je fofr - Nová Trojská lávka bude urychleně zakreslena do územního plánu, kde dosud nefigurovala, a to v trase původní zřícené lávky.

Samopal nebo brokovnice? Soutěž Naší Prahy s Lazerfun

Vysočany - Laserový samopal a nebo brokovnici? Jakou zbraň zvolit, když jdete do boje v Lazerfun Praha, který leží kousek od O2 arény v Ocelářské 17.

Landscape festival se vydá pražskou divočinou

Praha se stane dějištěm šestého ročníku mezinárodního Landscape festivalu tentokrát s podtitulem Objevte pražskou divočinu! který vnese do veřejného prostoru více než 50 instalací a intervencí předníc...

Další komunitní lednici najdete v Holešovicích

V Praze Holešovicích ve Studiu ALTA byl dnes zahájen provoz další komunitní lednice z projektu Samsung Bezezbytku. Projekt chce pomoci minimalizovat množství vyhozených potravin a zároveň se snaží o p...

Druhý ročník festivalu Podskalí ve filmu

Začátkem června Podskalí opět ožije filmem a nabídne známé i neznámé snímky z historie rázovité „čtvrti“ pod Emauzským klášterem. Druhý ročník filmového festivalu „Podskalí ve filmu“ proběhne mezi 7. ...

Dětský den v rockovém kabátě: Střelecký ostrov ovládne RockOpera Praha

Den dětí už sice oficiálně proběhl, ale to ještě neznamená, že ho nemůžete se svými dětmi oslavit znovu v trochu rockovějším stylu. V sobotu 9. června se totiž na pražském Střeleckém ostrově uskuteční...

Obecní dům v plamenech? Ne, to pražští hasiči cvičili situaci požáru na střeše budovy

Během dopoledne prvního červnového pondělí probíhalo od 09:30 cvičení pražských hasičů z centrální stanice v prostorách Obecního domu. Tématem taktického cvičení v Obecním domě byla likvidace požáru s...

Muchova epopej má být v nové budově u holešovického Lapidária

Praha chce umístit Slovanskou epopej Alfonse Muchy do budovy, která vznikne dostavbou Lapidária na Výstavišti. Náklady na stavbu zahrnující opravu Lapidária jsou odhadovány na 580 miliónů korun.

Na holešovickém komíně se vylíhla tři mláďata vzácného sokola stěhovavého

Ornitologická budka na komíně v areálu Pražské teplárenské v pražských Holešovicích je už od roku 2017 osídlená párem vzácného sokola stěhovavého. Ten zde úspěšně vyvedl první tři mladé sokoly již v l...

Během Muzejní noci se představí i vylepšený ultralight Albi

Pražská muzejní noc je jednou z nejnavštěvovanějších kulturních akcí v Praze. Ta letošní vypukne v sobotu 9. června v 19:00 hodin. V rámci expozic Národního technického muzea) se do ní zapojí i Fakult...

Inovativní a bezpečné investování: Investiční podíl od finemo.cz

Na českém trhu se objevila zajímavá a unikátní investiční příležitost. Jedná se o možnost podílet se na výnosech ze zpětných hypoték od společnosti FINEMO.CZ. Garantovaný výnos v případě zpětného prod...

Metro bude jezdit o víkendu častěji, studenti by mohli jezdit za korunu denně

Na základě neustále se zvyšujícího počtu cestujících o víkendech plánuje hlavní město Praha posílit provoz metra o sobotách, nedělích a státních svátcích. Nejkratší intervaly by měly být na nejvytížen...

Hotel Jalta, architektonický skvost Václavského náměstí, slaví 60. výročí

Boutique Hotel Jalta dotváří svou osobitou architekturou horní část pražského Václavského náměstí přesně šedesát let. Přes relativní mládí má tato unikátní budova své místo nejen na seznamu kulturních...

Články abecedně vzestupné

Nasadil si masku čerta a šel loupit

Naše kavárna oslaví v areálu nemocnice 2. narozeniny

Ve čtvrtek 7. února si nenechte ujít 2. narozeniny Naší kavárny v areálu Thomayerovy nemocnice v Krči.

Naše kavárna zve na autogramiádu se spisovatelem Janem Bauerem

Naše Město už nespolupracuje s ANO

Hnutí Naše město FM vypovědělo nedávno podepsanou koaliční smlouvu s hnutím ANO 2011. Končí tak patový stav, kdy radnici řídila dvě politická uskupení bez dohody o spolupráci.

Naše nápady dokážou ovlivnit celopražskou politiku

Jakub Stárek je novým místostarostou v Praze 6. S ODS skončili loni na druhém místě těsně za TOP 09 a STAN. Rád by Praze 6 znovu vrátil její energii a život.

Naše Praha 5 pomáhá: Koš možná, oprava chodníku za tři roky

Čtenář Naší Prahy 5 nám zaslal následující podnět: „Dlouhodobě nás trápí neuspokojivý stav chodníku v ulici Píseckého, který je v několika místech propadlý, na dalších místech nehezky asfaltem zapláto...

Naše Praha 5 pomáhá: Odfouknutý kontejner už před domem nestraší

Redakce Naší Prahy 5 se snaží řešit vaše problémy a podněty, o kterých nám vy, naši čtenáři a čtenářky, píšete.

Naše Praha doporučuje na pololetní prázdniny Ledovou Prahu

Ledová Praha totiž každého rozehřeje. Letošní pololetní prázdniny (2. – 4. 2.) si lze v Praze zpestřit zajímavými zážitky. Nabízejí je na 40 muzeí, historických památek a dalších pozoruhodných míst s ...

Naše Praha monitoruje šestkové politiky

Zda se vám to líbí nebo nelíbí můžete reagovat i na f/nasepraha6. Co v posledním období uvedli? Co považujete za dobré a co se vám líbí?

Naše Praha pátrá: Petr alias Martin alias doktor filozofie se zaměřoval na ženy po rozchodu a samoživitelky

Počátkem května obvinili kriminalisté podvodníka. Teď hledají další případné poškozené, kterými jsou ženy často po rozchodu či samoživitelky. Z těch vymámil peníze báchorkami včetně pro vážně nemocnéh...

Články abecedně sestupně

Naše Praha radí, kam vyrazit tento týden nejen za zábavou

Za zábavou, jídlem nebo politikou? Kam tento týden v metropoli vyrazit? Naše Praha vám přináší přehled několika akcí, které se tento týden konají v Praze.

Naše Praha radí, kam vyrazit tento týden nejen za zábavou

Za zábavou, jídlem nebo politikou? Kam tento týden v metropoli vyrazit? Naše Praha vám přináší přehled několika akcí, které se tento týden konají v hlavním městě.

Naše Praha radí, kam vyrazit tento týden nejen za zábavou

Přinášíme vám několik tipů, kam tento týden v metropoli vyrazit s dětmi, přáteli, celou rodinou i single.

Naše Praha radí, kam vyrazit tento týden nejen za zábavou

Za zábavou, jídlem nebo politikou? Kam tento týden v metropoli vyrazit? Naše Praha vám přináší přehled několika akcí, které se tento týden konají v hlavním městě.

Naše Praha radí, kam vyrazit tento týden nejen za zábavou

Za zábavou, jídlem nebo veřejným děním? Kam tento týden v metropoli vyrazit? Naše Praha vám přináší přehled několika akcí, které se tento týden konají v hlavním městě

Naše Praha radí, kam vyrazit tento týden nejen za zábavou

Za zábavou, sportem, jídlem nebo veřejným děním? Kam tento týden v metropoli vyrazit? Naše Praha vám přináší přehled několika akcí, které se tento týden konají v hlavním městě.

Naše Praha radí, kam vyrazit tento týden nejen za zábavou

Za zábavou, jídlem nebo politikou? Kam si v metropoli vyrazit? Naše Praha vám přináší přehled několika akcí, které se tento týden konají v hlavním městě.

Naše Praha radí co po volbách

Nevíte co po volbách? Někdo půjde do restaurace, někdo pomodlit se k sv. Václavu, jiní do drogerie kopit si provaz, že by ho vzali na procházku třeba do Stromovky. Neberte to tak vážně.

Naše Praha připomíná: POZOR – LANOVÝ MOST NA JIŽNÍ SPOJCE SE O VÍKENDU ÚPLNĚ UZAVŘE

Z důvodu provedení potřebné diagnostiky Technická správa komunikací na dva víkendy uzavře lanový most pro veškerou dopravu. První omezení čeká řidiče už tento víkend, a to od soboty 20. července krátc...

Naše Praha přináší přehled zábavných dopravních akcí v roce 2018

Jste příznivci veřejné dopravy, nebo se jen rádi projedete historickým vlakem, autobusem, tramvají nebo metrem? Pokud odpovídáte ano, pak právě vám jsou určeny následující řádky, neboť ty přinášejí př...