Počasí
Praha 2 °C Čtvrtek, 01. prosince 2022, Svátek má Iva
Go to content
Naše Praha na Facebooku

Chirurgický zásah pomáhá v boji s těžkou obezitou

Bariatrické operace jsou prakticky jedinou účinnou metodou, která vede k výraznému dlouhodobému snížení nadváhy u lidí, trpících těžkou obezitou. Chirurgové Nemocnice Na Homolce byli jedni z prvních v České republice, kteří se touto léčbou v 90. letech minulého století začali zabývat, a byli úplně první, kteří v Čechách zavedli metodu bypassu žaludku a takzvané sleeve resekce žaludku.
Bariatrická chirurgie se zabývá operační léčbou obezity. Zvětšit
Bariatrická chirurgie se zabývá operační léčbou obezity.

U pacientů, doporučených k bariatrickým výkonům, vůbec nejde o „hubnutí do plavek“, ale o součást léčby jejich mnohdy velmi špatného zdravotního stavu. K operačním výkonům jsou proto indikováni i pacienti, kteří se léčí například s kardiologickými či neurologickými problémy, plynoucími mnohdy právě z jejich obezity.

Stejně jako na dalších českých pracovištích používali chirurgové Nemocnice Na Homolce v bariatrické léčbě zpočátku bandáže žaludku. V současné době již od nich v podstatě ustoupili kvůli málo uspokojivým výsledkům a řadě pooperačních komplikací, daných nedostatečnou spoluprací pacientů. Nyní se Na Homolce provádí především bypassy žaludku – těch tady lékaři ododperují několik desítek každý rok. Z dalších metod nabízí chirurgové sleeve resekce (rukávové resekce) a výjimečně, u pacientů s těžkým metabolickými postiženími, přistupují k takzvané biliopankreatické diverzi.

Základním přepokladem odeslání pacienta na bariatrickou operaci je splnění kritérií Mezinárodní federace pro chirurgii obezity a metabolické choroby (IFSO), z nichž na předním místě stojí selhání předcházející konzervativní terapie. Operace je součástí komplexní léčby. I po jejím absolvování je nezbytně nutná další spolupráce pacienta na jeho léčbě a pravidelné kontroly jak v chirurgické, tak v obezitologické ambulanci.

Úspěšné bariatrické zákroky přinášejí výsledky zejména v podobě podstatného zlepšení zdravotního stavu pacientů. Kupříkladu u 50 % (podle některých studií až u 90 %) morbidně obézních pacientů dojde po operaci k výraznému zlepšení kompenzace  diabetu II. typu. Upravují se i další přidružené nemoci, které jsou součástí metabolického syndromu, například vysoký krevní tlak, dna, ortopedické poruchy a další.

Obezita se obecně týká statisíců občanů České republiky, je ale nutné zdůraznit, že bariatrická chirurgie je vhodná pro skupinu pacientů, kteří prošli léčbou a vyšetřením podle kritérií Mezinárodní federace pro chirurgii obezity a metabolické choroby. Veškerá péče o tyto pacienty je časově i personálně velmi náročná.

Bariatrická chirurgie

Bariatrická chirurgie se zabývá operační léčbou obezity. Její název je odvozen z řeckého slova „bari“, neboli těžký. Cílem je pomocí chirurgického zákroku na trávicím traktu pacienta dosáhnout podstatného zlepšení či úplného vyléčení obezity a přidružených chorob. Počátky bariatrie spadají do 40. – 50. let minulého století.  U obézních pacientů obecně platí, že jsou rizikoví pro velké operační zákroky nejen kvůli jejich celkově horšímu zdravotnímu stavu. Tuková tkáň, které mají obézní lidé spoustu, je málo prokrvená, takže u nich po operacích častěji vznikají hnisavé, krvácivé a zánětlivé komplikace. Velký boom bariatrie proto nastal až po roce 2000, což souvisí s rozvojem minimálně invazivních – laparoskopických operačních metod. Ty umožnily lepší pooperační průběh rekonvalescence a méně komplikací.

 

Kteří pacienti jsou pro bariatrickou operaci vhodní?

Doporučení pacienta k bariatrické operaci vyžaduje multidisciplinární přístup, jehož cílem je komplexně posoudit celkový stav pacienta. Tým indikujících specialistů se skládá z následujících odborností: internista, psycholog se zkušenostmi v problematice obézních pacientů, nutriční terapeut, bariatrický chirurg, anesteziolog a případně další specialisté podle přidružených chorob pacienta.

Kandidátem bariatrického výkonu je spolupracující nemocný s obezitou 3. stupně ( BMI 40 a více) nebo obezitou 2. stupně (BMI 35 až 40) a s komplikujícími chorobami, u nichž lze předpokládat zlepšení po snížení tělesné hmotnosti (například cukrovka, vysoký krevní tlak a další kardiovaskulární a metabolická onemocnění).

Nutnou podmínkou pro indikaci pacienta je předchozí minimálně šestiměsíční obezitologická  a  psychologická péče zaměřená na konzervativní postupy léčby obezity (dietní a režimová opatření). Toto období slouží mimo jiné i k ověření spolupráce pacienta při řešení jeho obezity. Pacient by rovněž měl během tohoto období za „dozoru“ dietologa zhubnout 10 % své hmotnosti.  

 

Režim před operací

Bariatrická operace zásadně ovlivní život pacienta a vyžaduje doživotní dodržování specifického režimu. Pro dobrý efekt bariatrického výkonu  je proto velmi důležitá příprava a edukace pacienta v předoperačním období.

Pacient je před plánovaným bariatrickým výkonem v péči internisty – obezitologa, nutričního terapeuta a psychologa a dochází k nim na pravidelné kontroly. V rámci předoperační přípravy je třeba pacientovi vysvětlit princip vybrané bariatrické operace, informovat ho o pozitivech, ale i o možných rizicích a komplikacích. Pacient musí být srozuměn s následným  celoživotním ambulantním sledování včetně pravidelných krevních odběrů tak, aby se včas odhalily případné nutriční deficity: například nedostatek některých vitamínů, železa a podobně.

V přípravě pacienta na výkon je nezastupitelná úloha psychologa. Ten zjišťuje, co pacient od bariatrického výkonu očekává, zda je na něj dobře připraven, a zda si uvědomuje, co daný výkon obnáší, včetně nutnosti dodržovat pooperační režim. V neposlední řadě se posuzuje,  zda je pacient připraven na celoživotní pooperační spolupráci se zdravotnickým týmem.

 

Bariatrické operace

Dělí se na restrikční, malabsorbční a kombinované. Restrikční metody spočívají v tom, že se zmenší objem žaludku. Nejvíce používanými jsou bandáž žaludku a sleeve resekce, existuje i řada dalších postupů podle různých autorů. Malabsobčními metodami se dosahuje rozdělení trávicího procesu a oddělení trávicích šťáv od potravy, pro niž se vyhradí velice malá část tenkého střeva. Bariatrické operace jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

 

Bandáž žaludku

Jedná se o vratný chirurgický zákrok. Chirurg stáhne žaludek silikonovým kroužkem, a tím vytvoří z jeho horní části u jícnu malý žaludek. To značně omezí objem stravy, kterou pacient může přijímat. Potrava vždy brzy naplní horní část žaludku, takzvanou kapsu, a poté pomalu prochází přes zúžení způsobené bandáží do spodní části. Díky tomu se pacient cítí dříve nasycen a jeho tělo dříve vyšle signál sytosti k mozku, takže potřebuje jen malé množství stravy.

Tato oparce patří k technicky nejlehčím výkonům, je realtivně šetrná, ale vyžaduje následnou výraznou spolupráci pacienta, především co se týká objemu přijaté stravy. Stejně tak je třeba pacienta dlouhodobě sledovat a bandáž upravovat. Pokud pacient nespolupracuje, může si způsobit mnoho komplikací: bandáž lze snadno „přejíst“, může sklouznout, posouvat se a způsobovat i výrazné poruchy průchodu potravy žaludkem, žaludek může prasknout, či v něm vzniká zánět. Jelikož výsledky bandáže žaludky nejsou tak dobré jako u jiných bariatrických operací, chirurgové v Nemocnici Na Homolce od této metody ustoupili.

 

Sleeve (rukávová) resekce

Při tomto výkonu, se odoperuje podstatná část žaludku a ponechá se z něj jen malá část, úzká jako trubice či rukáv (někdy se též mluví o tubulizaci žaludku nebo o sleeve gastrektomii). Operace má podobný efekt jako bandáž žaludku. Původně tato metoda vznikl jak první fáze operační léčby u extrémně obézních jedinců, u nichž se následně počítalo s provedením bypassu žaludku, pro který je třeba předchozí určitá redukce hmotnosti. Poté se ale zjistilo, že u řady pacientů sleeve resekce postačuje k dosažení podstatného léčebného efektu, pouze u některých lékaři později pokračovali další operací.

Jelikož se při operaci chirurgicky odstraní 70 – 80 % žaludku, může se tím snížit produkce hormonu ghrelinu, vytvářeného buňkami žaludeční a střevní sliznice. Tento hormon je zodpovědný za pocit hladu a jeho nejvyšší hladiny cirkulují v krvi právě tehdy, když je žaludek vyprázdněný. Po sleeve resekci tedy pacient přijímá menší objem potravy, a navíc díky snížené produkci ghrelinu redukuje svou hmotnost bez většího pocitu hladu.

 

Bypass žaludku

Princip této operace ji sice řadí do zákroků restrikčních, zároveň ale spadá i do těch  malabsorbčních. Při operaci se zmenší žaludek, a tím i množství potravy, které bude moci člověk přijímat. Současně se ale provádí bypass – obejití části tenkého střeva, které se v délce 1,5 – 2 metrů vyřadí z procesu trávení a vstřebávání potravy. Malá žaludeční kapsa, která po výkonu zbude, se rychle naplní stravou (restrikční princip), jejíž další cesta ale jde až do střední části tenkého střeva, na niž je zmenšený žaludek napojen (malabsorbční princip). Jelikož strava neprochází první částí tenkého střeva, organismus vstřebává méně kalorií a živin.

Existují různé techniky provedení této operace, lékaři Na Homolce používají zakzvaný laparoskopický mini gastrický bypass (LMGB) a je to nejčastější bariatrická operace, kterou tu provádějí. Stejně jako u bandáží žaludku je v tomto případě „přejedení“ mnohem méně pravděpodobné, i když rovněž hrozí – zvláště ve skupině pacientů, kterým se říká „sweet eaters“, tedy pojídači sladkého. Ti snědí i v malých objemech stravy spoustu energie, takže podstatně snižují efekt chirurgické léčby.

 

Biliopankreatická diverze

Toto je čistě malabsorbční výkon. Odděluje se při něm sekrece ze slinivky a žlučová sekrece od průběhu potravy. Při této operaci se odstraňují téměř tři čtvrtiny žaludku a také se přerušuje tenké střevo, které se napojí až blízko k tlustému střevu, takže proces trávení v tenkém střevu je minimální. Potrva, jejíž část je nestrávená, prochází do tlustého střeva, kde se jen velmi omezeně setká s trávicími šťávami. To zajišťuje výrazné omezené vstřebávání živin a energie.

Metoda se nevyužívá pro běžně obézní pacienty, kteří mají nadbytečná kila kvůli nadměrnému příjmu potravy, ale pouze u těch, kteří trpí kombinací složitých metabolických vad. Pacienti následně vyžadují trvalé sledování odborným lékařem a v případě jakékoliv životní situace, která nárokuje zvýšení energetického příjmu (např. u ženy v těhotenství), musí tuto energii svému tělu navíc dodávat.

 

Léčba v době po bariatrickém zákroku

Pro dobrý efekt bariatrické operace je zcela zásadní dodržování doporučeného pooperačního režimu a doživotní obezitologické sledování. Nutné  je také celoživotně dodržovat  speciální stravovací režim.

Odlišné je stravování v prvních týdnech po operaci, kdy se organismus adaptuje na prodělaný výkon.  První den po operaci se začíná tekutou dietou a postupně se podle tolerance pacienta přechází na kašovitou, polotuhou až tuhou stravu. Tento proces adpatace trvá obvykle čtyři až šest týdnů.

Celoživotně je pak nutné  stravovat se pravidelně v malých porcích. Obvykle se doporučuje pět až šest jídel denně o objemu jednotlivé porce do 150 ml.  Dále je nezbytné oddělovat pitný režim od jídla. V praxi to znamená, že mezi jídlem a pitím by měl být odstup alespoň 30 minut (později lze snížit na 15 minut).

Je rovněž potřebné po celý život pacienta sledovat jeho základní fyziologické parametry jako je krevní obraz, hladina železa, vitaminů a další, a v případě nedostatku některých z nich je pak doplňovat.  Rovněž je například nutné sledovat případný rozvoj osteoporózy

Nedílnou součástí režimových opatření po bariatrické operaci je i pravidelná pohybová aktivita přiměřená zdravotnímu stavu pacienta. K lepší adaptaci na doporučený režim přispívá i následná psychologická péče. 

 

Kontraindikace chirurgické léčby obezity

K hlavním kontraindikacím operačního léčení patří například to, že:

–         Nelze prokazatelně doložit absolvovanou dosavadní obezitologickou péči. V takovém případě není vhodné uvažovat o bariatrické operaci ihned, a to ani tehdy, splňuje-li nemocný BMI limity. Pacient musí mít přístup ke konzervativní léčbě obezity, a sice v délce trvání minimálně tří měsíců. Teprve po selhání konzervativní léčby je možné jej indikovat k operačnímu řešení.

–         Není-li pacient schopen nebo odmítá-li se účastnit dlouhodobého medicínské ho sledování a léčby.

–         Dekompenzovaná psychotická onemocnění, závažné deprese a poruchy osobnosti, pokud léčba není doporučena psychiatrem se zkušeností s obézními.

–         Bulimia nervosa a některé další patologie chování.

–         Abúzus alkoholu a/nebo drogová závislost. Specifickou skupinu tvoří pacienti, kteří podstoupili odvykací léčbu, tito pacienti musí být posuzováni individuálně, nejlépe za spolupráce s ošetřujícím lékařem, a pacient musí minimálně dva roky abstinovat.

–         Nemoci ohrožující v krátkodobém horizontu či zásadně zkracující předpokládanou dobu života.

–         Neschopnost péče o sebe bez dlouhodobého rodinného či sociálního zázemí, které by péči zajistilo.

–         Těhotenství – indikace k operaci po porodu je individuální. Většinou, pokud je jinak pacientka indikovaná k operačnímu řešení, se k operaci přistupuje po ukončení kojení.

–         Nádorové onemocnění – indikace k operaci v období remise je opět založena na individuálním posouzení, záleží na ošetřujícím onkologickém pracovišti, obecně se ale vyžaduje období remise v trvání alespoň pěti let.

Podobné články


Předchozí články

Tip na víkend: Národopisná slavnost v Kinského zahradě

O víkendu 16. a 17. května 2015 se koná Národopisná slavnost v Kinského zahradě, tradiční kulturní projekt jarní Prahy s tematikou vážící se k tradiční lidové kultuře a folkloru.

Co bude dnes k večeři? Vyzkoušejte pikantní pomazánku se sýrem Gouda

Nevíte, co uvařit k obědu nebo večeři? Přinášíme vám další originální recept, který nedá moc práce, ale chuťové pohárky jistě uspokojí.

14|15 BAŤŮV INSTITUT ožije videomappingovým festivalem

Prostory 14|15 BAŤOVA INSTITUTU budou ve čtvrtek 14. května hostit druhý ročník mezinárodního studentského videomappingového festivalu MASKA. Lidé uvidí několik zajímavých projekcí na fasádě budovy 15...

Otestujte nová kola v Radotíně zdarma!

Více než stovku modelů nových kol hned několika značek si můžete 22. až 24. května otestovat ve Ski a Bike Centru Radotín. K dispozici vám bude se svými odbornými radami vyškolený personál a čeká na v...

Jan Kaplický jinak

Národní galerie v Praze představuje ve Veletržním paláci projekt Jan Kaplický výkresy, který se do Prahy přesouvá z londýnské Architectural Association Gallery. Výstava seznamuje diváka s Kaplického k...

Horní Počernice hostí 45. ročník festivalu Divadlo v přírodě

Tradiční dvouměsíční festival Divadlo v přírodě je nejstarší a ojedinělá přehlídka ochotnických divadelních souborů konaná pod širým nebem. Festival slibuje romantické večery v záři reflektorů plné po...

Praha 1 bude slavit. Zaplní pasáže v centru

V divadlech ABC a Rokoko a přilehlých pasážích se uskuteční letošní Den Prahy 1 – tradiční akce pro všechny věkové generace. Již v sobotu 16. května, od 10 hodin

Filmy v Nové scéně Vlast

Květnové promítání ve Vlasti.

Jaké výstavy můžete navštívit v květnu ve Frýdku-Místku

Přehled výstav ve Frýdku-Místku během května.

Volejbaloví žáci bojují na šampionátu

Váleční veteráni dostali medaile

Veteránům z Frýdecko-Místecka předal pamětní medaili ruský konzul a ocenil je i primátor Frýdku-Místku Michal Pobucký.

Farmářské trhy jsou opět na náměstí

Beskydské farmářské trhy se konají na Náměstí Svobody v Místku každý druhý čtvrtek.

Fotbalový reprezentant Václav Svěrkoš trénuje ve Frýdku-Místku

Václav Svěrkoš, bývalý hráč Baníku Ostrava a fotbalový reprezentant, trénuje ve Frýdku-Místku na stadionu ve Stovkách. Ve Frýdku-Místku se fotbalu věnoval jako žák a je možné, že zde zakončí i svou ka...

Benefice podpořila zničenou školu

Koncert ve frýdecké bazilice pomohl škole v Tichomoří, na které působí misionář z Bašky u Frýdku-Místku.

Radana Šatánková uvede klasické básníky

Básnířka Radana Šatánková přednese básně významných poetů i své vlastní verše.

O víkendu se uskuteční již XVI. Národopisná slavnost v Kinského zahradě

Národní muzeum zve na 16. a 17. května všechny příznivce folkloru na tradiční Národopisnou slavnost do Kinského zahrady, která se letos koná již pošestnácté. Návštěvníkům se během ní představí nejvýzn...

Vlašínová vystavuje v Galerii Idea

Výstavu Renaty Vlašínové můžete až do 30. června navštívit v Galerii Idea (Františka Křížka 10 Praha 7).

Rozezpívejte Prahu - přidejte se ke Zpěvomatu

Pražské ulice v pondělí 25. května již podruhé rozezní Zpěvomat. Originální projekt zpěvačky Ridiny Ahmedové a jejích přátel má jednoduchý cíl: Zastavit alespoň na chvíli lidi spěchající ulicemi metro...

Josef Vojtek: Půlstoletí Kabátu? Asi koncert na rozptylové loučce

Desetiletí Kabát hrával koncerty pod širým nebem na Slavii či ve vysočanské aréně, přesto nejznámější akce se uskutečnily na Vypichu, kam v roce 2009 přišlo 60 a loni téměř 75 tisíc lidí – což je reko...

Strašně krásné festivalové Strašnice!

Strašně krásné festivalové Strašnice! Ve dnech 16.-24. května se ve Strašnickém divadle a jeho okolí uskuteční již třetí ročník Festivalu strašNICE.

Česko je díky unikátnímu laseru na špičce světové oční chirurgie

V Praze měl 7. května premiéru nejmodernější laser pro oční operace na světě. Hned první den podstoupilo zákrok tímto švýcarským laserem několik pacientů. Díky unikátní technologii lze švýcarský laser...

Jaké akce byste si v druhé půlce května rozhodně neměli nechat ujít?

Koncem května proběhne v Praze řada zajímavých akcí. Přinášíme vám jejich výběr

Višňovku čeká nápor cyklistů

Až do října bude park Višňovka patřit milovníkům cyklistiky. Připravená je série závodů, kterých se může zúčastnit kdokoli.

Přidejte se k Zažít město jinak. Čas je do 31. května

Zažít město jinak oslaví letos své desáté jubileum. Pouliční slavnost, která se poprvé konala na Smetanově nábřeží v Praze, má dnes už celorepublikový význam. Lidé, kteří mají zájem se k projektu přip...

Ne do šuplíka

Jeden z mnoha štřípků mozaiky

Střelba v Záběhlicích, policie hledá ozbrojeného pachatele

Dnes vyhlásila Policie ČR pátrání po podezřelém z vraždy, která se stala dnes v 7 ráno v Záběhlicích. Jde o třiačtyřicetiletého Lukáše Borovana. Pozor, je ozbrojen a nebezpečný, vzkazují kriminalisté.

Výstava fotografií v Gutovce k Pražskému povstání ještě do úterý

Ve volnočasovém areálu Gutovka je výstava k Pražskému povstání z Vršovic, z Prahy 10. Tenkrát se holčička, které bylo 14 let, nebála a vzala fotoaparát a v květnových dnech pořídila fotografie

V Suchdole bude Restaurant Day

Komunitní zahrada v Suchdole pořádá 16. května akci s názvem Restaurant Day, jejímž cílem je nabídnout jejím návštěvníkům kvalitní a zajímavé jídlo.

Do Lysolají na slavnost květů a sochařské sympozium

Už 28. ročník Slavnosti květů proběhne v sobotu 16. května od 14 hodin v Lysolajích.

Divadla, koncerty, přednášky – křesťané v Praze chystají Dny víry

V Praze se v prvním červnovém týdnu uskuteční Dny víry - kulturní a duchovní projekt, který připravují společně křesťanské církve, komunity a řeholní řády. Od 30. května do 6. června proběhne ve všech...

Opuštěné kočky mají výstavu

Kočičí útulek Srdcem pro kočky, z.s. pořádá 16. května od 10 do 17 hodin Májovou výstavu opuštěných koček bez domova, která se bude konat v KC Zahrada (Malenická 1784, Chodov).

Na Sedmičce se zvýšilo financování škol

Městská část Praha 7 schválila v letos v březnu zvýšení příspěvku na žáka o 1500 Kč, čímž učinila první krok k nápravě dosavadního stavu, kdy školy sedmé městské části dostávaly jeden z nejnižších pří...

V Ruzyni nepoteče voda

S odstávkou dodávky vody musí 19. května počítat obyvatelé některých ulic v Ruzyni.

Vyražte na charitativní pochod za důstojné stáří

V pátek 22. května pořádá Domov Sue Ryder charitativní pochod za důstojné stáří s názvem Večerní špacír Prahou. Je určen všem, kterým není lhostejné, jak se v České republice stárne.

Praha 14 přivítá cykloobčánky

Zábavně výchovnou akci pro předškoláky a žáky prvních tříd – Vítání cykloobčánků – pořádá Městská část Praha 14 každý rok. Letos se uskuteční na netradičním místě. Den plný her, soutěží, ale i poučení...

Bezpečnostní opatření v Praze 1 reagují na hrozbu terorismu i narůstající antisemitismus

Narůstající hrozba teroristických útoků vycházející nejen z dění na Středním východě a všeobecně diskutovaný nárůst antisemitismu. To jsou hlavní důvody pokračující spolupráce mezi Městskou částí Prah...

Káva versus kávoviny

V galerii Scarabeus (Jana Zajíce 7, Praha7) můžete až do 30. června navštívit výstavu s názvem „Káva versus kávoviny“, na které se dozvíte zajímavé informace o historii kávy a jejích náhražkách.

Ilja Žáček: Na Božskou energii získal certifikát

Nedaleko smíchovské Betramky zakotvil mistr Reiki Ilja Žáček (62). Reiki je starý léčebný systém, který vychází z východní filozofie a pomáhá lidem léčit různé neduhy fyzického nebo psychického rázu. ...

O ulicích Prahy 4 – Vokáčova

Ulice, která se nyní jmenuje Vokáčova, leží mezi stanicemi metra Pankrác a Budějovická a katastrálně patří pod Nusle.

O ulicích Prahy 7 – Heřmanova

Heřmanova ulice vede dnes mezi ulicemi Milady Horákové a Veletržní dolů z Letné do Holešovic.

Mozek Františka Palackého už v Národním muzeu nehledejte

Palackého mozek opustil téměř po šedesáti letech Historickou budovu Národního muzea. Jaký bude jeho další osud?

Sourozenci Janovští jsou nejtalentovanější z Prahy 10

V talentové soutěži pořádané radnicí se na prvním místě umístili reprezentanti ZŠ Švehlova, zpěváci Viktorie Janovská a Václav Janovský. Kromě cen a profesionálního kontraktu si odnesli také šek na 50...

Velký koncert Čechomoru pro Prahu 10 zdarma

Letos bude při Májových slavnostech na Hamru v Záběhlicích přitahovat koncertu Čechomoru. Akce, která bude probíhat už od odpoledne, je pro návštěvníky zdarma. Koncert se očekává po osmé večer a Čecho...

Letní kino v kolejišti, zahrádka ve vagonech?

Cože? Ano - Nákladové nádraží Žižkov totiž zahajuje kulturní sezónu. Po roce opět ožije pestrým programem. Největším tahákem bude letní kino.

Ve Hvězdě se bude opravovat

Magistrát Prahy rozhodl o investicích do obnovy pražských parků.

Skauti na cestě kolem světa

Cestu kolem světa podniklo poslední dubnovou sobotu sedmnáct šestičlenných družstev skautů a skautek z Prahy 4.

Čeští studenti dobývají svět. Na mezinárodních vědeckých soutěžích jsou středem pozornosti

Hned na několika vědeckých soutěžích s mezinárodním věhlasem bodovali v první polovině května čeští středoškoláci se svými projekty. Do Česka přivezli z různých koutů Ameriky pět cenných medailí.

Na Pankráci je výstava o boji na barikádách

V parku na Pankráci je od 4. května k vidění venkovní výstava s názvem „Praha 4 na barikádách“.

Z historie Sokola Střešovice I.

Sokol Střešovice slaví v letošním roce 130 let od svého založení a k této příležitosti pořádá i 22. - 23. května náležité oslavy. Neškodí si proto připomenout i některé události z jeho bohaté historie...

Žofín je pod dohledem bezpečností služby

Městská část Praha 1 od května opět najala bezpečnostní agenturu, která bude dohlížet na dodržování návštěvního řádu Slovanského ostrova, tak jako v loňském roce.

Následující články

Ezoterika na Pankráci

V hale TJ Pankrác (Lomnického 1, Praha 4) se bude 23. – 24. května konat prodejní výstava EZOTERA.

Přihlašte se do soutěže o nejhezčí vnitroblok

I letos proběhne na Praze 7 soutěž o nejhezčí vnitroblok, předzahrádku či květinovou výzdobu. Městská část Praha 7 chce podpořit a ocenit ty obyvatele Sedmičky, kteří o tyto prostory příkladně pečují.

V Braníku se pojedou voltižní závody

V areálu jezdeckého oddílu TJ Orion (U ledáren 48, Praha 4) proběhnou 23. a 24. května závody - v sobotu voltižní pro zdravé sportovce (od 9 do 17 hodin), v neděli paravoltižní pro jezdce handicapovan...

Nákupy na internetu: i za poškozené zboží musí zákazníci zaplatit

Obliba on-line nákupů stále roste a Češi na internetu utrácejí čím dál víc peněz. V loňském roce české e-shopy zaznamenaly ve srovnání s rokem 2013 nárůst tržeb o 16 procent. Raketově stoupá i počet i...

O bezpečnost chodců se stará zebra

Pražané i návštěvníci metropole si oblíbili na přechodech odpočty času, které je informují o délce signálů STŮJ nebo VOLNO. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) nyní přichází s novinkou odpo...

Podpořte dobrou věc: přijďte na pochod Chodíme s Asistencí

Pochod „Chodíme s Asistencí“ se koná 23. května 2015 v Praze a povede ze Stromovky na Vyšehrad nejkrásnějšími částmi Prahy včetně nejznámějších historických částí města. Start je v 13:30 na Výstavišti...

Vražda v Záběhlicích byla jak poprava. Pozor – vrah uniká a je nebezpečný!

Spíš popravou dvěma výstřely byla zřejmě podle posledních informací vražda v Záběhlicích v ulici Velenovského. Podle policie je vrahem Lukáš Borovan (43), který se zřejmě na útěku maskuje a je velmi n...

Parukářka: „Brácha musí získat zkušenosti!“ Nadýchal víc než promile

Případů opilých dětí a mladistvých v posledních týdnech podle zpráv městské policie přibývá – jeden případ zaznamenali strážníci z Prahy 3 minulou sobotu odpoledne v parku Parukářka.

Putování legionářů přibližuje výstava v paláci YMCA

Odvaha, čest i pomoc druhým. Takové ideály byly vlastní statečným československým legionářům. Jejich návrat do vlasti, nezřídka do domovů na území dnešní Prahy 5, z ruských bojišť v roce 1919 připomín...

Na zlínské radnici se konala akce Káva na triko

V rámci soutěže Do práce na kole se na radnici uskutečnila akce Káva na triko. Zájemci, kteří se dostavili, se dočkali výborného nápoje a navíc novinek z oblasti cyklodopravy.

Ke cvičení nepotřebujete talent, ale snahu se cítit dobře

V tomto duchu nabízí seniorům svá cvičení Senior fitnes.

V Dejvicích odhalili pamětní desku pplk. Bedřichu Vallovi

V Kafkově ulici 27 proběhlo 20. května slavnostní odhalení pamětní desky pplk. Bedřichu Vallovi.

Z historie Sokola Střešovice II.

Sokol Střešovice slaví v letošním roce 130 let od svého založení a k této příležitosti pořádá i náležité oslavy, které proběhnou ve dnech 22. – 23. května. Minule jsme v povídání skončili v době druhé...

Dejte děti na… Letní výtvarná akademie

Intenzivní výtvarný kurz, zaměřený na rozvíjení výtvarného vnímání pořádá pro děti Akademie výtvarných umění.

Česko sportuje na Ratolest Festu

Chtěli byste vědět, pro jaké sporty má vaše dítě největší předpoklady? Pak se vydejte se svými ratolestmi v sobotu 30. května na Ratolest Fest. Na festivalu plném sportovních a kulturních zážitků, kte...

Písničkář v Kaštanu

V KC Kaštan vystoupí 23. května písničkář Petr Linhart, kterého doprovodí kapela 29 Saiten, sestavená z výborných studiových hudebníků.

Přijďte oslavit Den dětí na nádraží Praha Braník!

V sobotu 30. 5. (9 - 16 h.) pořádají České dráhy ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Prahy 5 (DDM Praha 5) tradiční Den dětí s Posázavským pacifikem na nádraží Praha Braník.

Vrah ze Záběhlic se patrně zastřelil. Vše tomu nasvědčuje

Včera ve čtvrtek v podvečer kriminalisté nalezli nedaleko Práčské v Záběhlicích mrtvého muže - zatím podle prvních informací vše nasvědčuje tomu, že se jedná o vraha ze Záběhlic, který v nedalekých ga...

Agora zve do Sokolíku na poezii, hudbu a fotografie

Poezie, hudba a výtvarné mění - to je náplň sobotního Mágova Máje.

Dětský Avízo minibazar bude v sobotu v Místku

Kdo chce prodat nebo nakoupit dětské zboží, neměl by si nechat ujít sobotní Avízo minibazar.

V pražské ZOO mají mládě tapíra

Čerstvý přírůstek zaznamenali v úterý ve výběhu tapíra jihoamerického. Matkou pruhovaného mláděte je patnáctiletá samice Ivana a otcem dvanáctiletý samec Tex.

Dominikánský dvůr se v létě otevře veřejnosti

Objekt Dominikánského dvora v Braníku, který po dlouhá léta chátral, by se letos v létě měl otevřít veřejnosti. Naší Prahu 4 o tom informoval Pavel Kučera, jeden ze spolumajitelů Zemského řemeslného p...

Amazon zahájil nábor pracovníků

Společnost Amazon, která staví své distribuční centrum v obci Dobrovíz, která leží hned kousek za hranicemi Prahy 6, zahájila nábor první tisícovky zaměstnanců.

Císařský ostrov a jeho okolí se dočká úprav

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) společně s městskými částmi Praha 6, Praha 7 a Trója, organizuje v těchto týdnech soutěžní workshop zaměřený na úpravu Císařského ostrova a jeho...

Císařský ostrov a jeho okolí se dočká úprav

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR) společně s městskými částmi Praha 6, Praha 7 a Trója, organizuje v těchto týdnech soutěžní workshop zaměřený na úpravu Císařského ostrova a jeho...

V Komořanech nepoteče voda

V městské části Komořany nepoteče 26. května voda.

V Řepích o Werichovi a Voskovcovi

V KC Průhon (Socháňova 1220/27, Praha 17) můžete v sobotu 23. května navštívit Talkshow Ivana Rösslera s názvem V + W = 220.

Dětské krizové centrum rozšiřuje své služby

Dětské krizové centrum (DKC), které sídlí v Michli, rozšiřuje rozsah svých služeb. Jednou z nich je i okamžitá krizová pomoc pro děti a mladistvé a zároveň šíření preventivních materiálů týkajících se...

Právník odpovídá: Jak je to se skončením nájmu bytu

Na dotazy našich čtenářů, které se týkají problematiky nájemního bydlení, jsme zeptali odborníka na tuto tématiku Mgr. Zoltána Dunu.

Dejvice a Bubeneč jsou bez pitné vody

Voda, která aktuálně teče obyvatelům Dejvic a Bubenče z kohoutků, není pitná. Neměla by se používat ani na vaření, ústní hygienu či umývání nádobí.

V Dejvicích se nemá používat voda z vodovodu!

V Praze 6 pozor na pitnou vodu! Voda v části Dejvic a Bubenče se nemá pít, a to ani ani na vaření a k ústní hygieně. Lidé o tom byli informováni mimo jiné i z amplionů a letáky do schránek. PVK přista...

Už jen pár dnů zbývá k nákupu levných vstupenek na Holešovskou regatu

Už jen do konce tohoto měsíce si zájemci můžou koupit cenově výhodné vstupenky na 5. ročník největšího rodinného festivalu u nás – Holešovská regata 2015. Ten se uskuteční už tradičně třetí víkend v č...

Zábavná akce pro cyklistky: Dámská jízda v Radotíně

Užijte si příjemný den, který zdaleka nebude jen o cyklistice, ale hlavně o ženách, které se rády projedou na kole, ale nejsou stroji na polykání kilometrů a počítání minut a vteřin. Nemusí nutně sout...

Parkovací zóny o krok blíže

Firma Eltodo vyhrála soutěž, kterou magistrát vypsal na provozovatele parkovacích zón.

Magistrát investuje do opravy parku

Magistrát hlavního města rozhodl o investicích do obnovy pražských parků. Jedna z plánovaných investic se týká i Prahy 7.

Na Nuselském mostě je uzavřen jízdní pruh

Od 22. května do 12. června 2015 je uzavřen pravý jízdní pruh na Nuselském mostě ve směru na Brno. Důvodem je pokračující oprava mostu a mostních pilířů.

Užijte si pohádkový dětský den

Galerie Harfa spolu se společností Magic Box na oslavu Dne dětí 1. června 2015 připravili zábavný program pro děti všech věkových kategorií. Od 14 do 18 hodin je pro vaše ratolesti v Galerii Harfa při...

Lodě Vševltavského spolku oslaví Den dětí plavbami zdarma

Vševltavský spolek připravuje pro rodiny s dětmi speciální vyhlídkové plavby v Praze na parnících a pramičkách. V neděli před Dnem dětí, tedy 31. května, budou velké i malé lodě spolku na Dvořákově ná...

Pojďte rozšířit databázi významných stromů

Řada stromů kolem nás připomíná důležité historické okamžiky. Pakliže nebyly po výsadbě řádně označeny, tak se jejich poselství postupně vytrácí.

Noc kostelů na Lhotce

Tradiční noc kostelů proběhne 29. května i v chrámu Panny Marie Královny míru na Lhotce. V rámci akce zde bude ke shlédnutí kronika zdejší farnosti a především komentovaná prohlídka zdejší křížové ces...

Vstupenky na festival „Pivo na hrad“ budou v předprodeji

Čtvrtý ročník degustačního festivalu Pivo na hrad proběhne ve dnech 12. a 13. června v prostorách Královské zahrady Pražského hradu, na Střelecké cestě pod Královským letohrádkem.

Veletržní palác ožije i po zavírací době

V souvislosti s akcí „Máme otevřeno“ zpřístupní Národní galerie v Praze 28. května Veletržní palác, kde proběhne debata s Jiřím Davidem o Benátském bienále nebo pražské OFF2 BIENNALE. Návštěvníkům bud...

Smutný příběh: otec se synem nocovali v parku

V pondělí 25. května hlídkovali strážníci městské policie z Prahy 9 v parku Podviní, kde si všimli u sloupu veřejného osvětlení dvou ležících osob, a to muže a malého chlapce. Hlídka muže vyzvala k př...

Vyzkoušeli jste Jatka 78?

V upravených prostorech hal 7 a 8 v holešovické Tržnice se v loňském roce stala domovskou scénou Cirku La Putyka. Soubor nového cirkusu zde buduje své zázemí, kde nemá chybět multifunkční divadlo, hud...

Pitná voda poteče v Dejvicích nejdříve ve středu

Nezávadnou vodu z kohoutku si v Dejvicích a Bubenči budou moci natočit zdejší obyvatelé nejdříve ve středu, kdy budou známy výsledky laboratorního rozboru, který určí jestli jsou ve vodě stále přítomn...

Na Žižkově rozmluvil policejní vyjednavač muži sebevraždu

Včera odpoledne přijal operátor tísňové linky 158 oznámení od muže, který uvedl, že je v tíživé životní situaci a chce spáchat sebevraždu. Muž volal ze svého mobilního telefonu a nechtěl říct, kde se ...

Lupič z Moskevské útočil vícekrát: To si ale spletl banku s pojišťovnou. Poznáte ho?

Kriminalisté druhého policejního obvodu pátrají po pachateli, který v průběhu dubna nejméně dvakrát loupil. O případu loupeže v bance v Moskevské ulici ve Vršovicích jsme veřejnost informovali 22. dub...

Na práci přísedícího soudu je možné přihlásit se už jen do konce týdne

Obvodní soud pro Prahu 10 potřebuje získat několik nových přísedících do občanskoprávních senátů k vyřizování pracovněprávních sporů podle zákoníku práce. Co to znamená, co je k tomu potřeba a kde se ...

O ulicích Prahy 4 – Hanusova

Nenápadná Hanušova ulice, kterou najdete na Pankráci mezi ulicemi Budějovická a 5. května zažila za dobou své existence hned pět přejmenování

O ulicích Prahy 6 – Jugoslávských partyzánů

Vývoj pojmenování ulice, která se dnes jmenuje Jugoslávských partyzánů je poměrně komplikovaný.

Články abecedně vzestupné

Chcete získat byt v Praze?

Již řadu let se podle svého vedení snaží vršovická radnice o koncepční řešení bytové politiky. „Máme v Praze 10 připravenu řadu opatření – od privatizace bytů a domů, přes pomoci těm, kteří na byt ned...

Chcete získat obecní byt? Musíte nabídnout víc peněz

Město vybírá budoucí nájemníky obecních bytů obálkovou metodou. V Ostravě jsou nyní k pronájmu desítky bytů.

Chcete žít ve zdravém městě? Miřte do Frýdku-Místku

Frýdek-Místek se stalo členem Národní sítě zdravých měst. Zařadilo se tak mezi města, která systematicky podporují kvalitu veřejné správy, kvalitu strategického plánování a řízení s ohledem na udržite...

Chcete zlepšit chod vaší nemocnice?

Nezisková organizace HealthCare Institute pořádá již osmý ročník komplexního hodnocení nemocnic očima pacientů.

Chcete znát pravdu o syslu obecném?

Chcete znát svůj osud? Zeptejte se karet na zámku v Napajedlích

Již o tomto víkendu si mohou ženy na zámku v Napajedlích báječně odpočinout, vychutnat skvělé delikatesy a zároveň se dozvědět něco ze své budoucnosti. Víkend proběhne ve znamení karet, ze kterých vám...

Chcete, aby vaše dítě plynně mluvilo anglicky?

Určitě chcete a přemýšlíte, jak zlepšit jazykové znalosti vašeho syna nebo dcery. Angličtinu by přece každý student měl solidně zvládnout na střední škole, a k tomu ještě další jazyk na úrovni aspoň B...

Cheerleading. Sestry staví pyramidy, skandují a touží po olympiádě

Znáte slovo cheerleading? Pokud váháte nad jeho významem, asi vám více napoví český překlad „roztleskávačky“. Jenže z prvotní americké povzbuzující kratochvíle se vyvinul plnohodnotný sport, který asp...

Chemický útok v metru prověřil hasiče

V noci 21. na 22. října proběhl v některých stanicích metra simulovaný chemický útok. Dopravní podnik tak prověřoval svou schopnost reakce v krizových situacích.

Chemický útok v metru? Někdo ho musí zlikvidovat…

Praha/Zličín – Metro zamořené otravnou chemickou látkou není z oblasti sci-fi. Snad každý si vzpomene na chemický útok sarinem v tokijském metru. A jak je na takový případ metro připraveno?

Články abecedně sestupně

Chlapi s kníry zahájili letošní Movember

Letošní kampaň hnutí Movember, které bojuje proti rakovině prostaty a varlat, byla zahájena v observatoři Žižkovské věže. Hnutí přišly podpořit například Petr Čtvrtníček, Michal Viewegh, nebo horoleze...

Chlapeček se narodil v autě za asistence policistů

Neuvěřitelný zážitek měli v noci na dnešek dva policisté z pohotovostního a eskortního oddělení zlínské policie. Místo lékařů museli asistovat u porodu, v osobním autě se s jejich pomocí narodil chlap...

Chlapec vyhrožoval bombou ostravskému letišti

Chlapec vběhl přímo pod kola jedoucího auta

Chlapec se při krmení labutí ztratil babičce

V sobotu krátce před jedenáctou hodinou dopoledne si všiml strážník Městské policie Praha 4 vzlykajícího chlapečka, který někoho hledal. Chlapec strážníkovi řekl, že se ztratil babičce, když krmili la...

Chlapec se chtěl zabít kvůli sexuálnímu vydírání

Až po pokusu o sebevraždu šestnáctiletého hocha vyšlo najevo, k čemu byl několik měsíců vydíráním přinucen.

Chlapec běžel za motýlem a skončil pod koly auta

Chlapci popíjeli slivovici z údajně nalezené lahve

Chladný a sněhový víkend očima záchranářů

Předpovědi meteorologů se naplnily, Prahu v sobotu pokryl sníh a teploty citelně klesly.V porovnání s průměrným počtem 300 výjezdů za 24 hodin eviduje prážská záchranná služba 10ti procentní nárůst pr...

Chladný a sněhový víkend očima záchranářů

Předpovědi meteorologů se naplnily, Prahu v sobotu pokryl sníh a teploty citelně klesly.V porovnání s průměrným počtem 300 výjezdů za 24 hodin eviduje prážská záchranná služba 10ti procentní nárůst pr...