Počasí
Praha 14 °C Čtvrtek, 21. října 2021, Svátek má Brigita
Go to content

Rozpočet pod lupou – III. – Zač se vydávají prostředky

Zastupitelstvo v únoru schválilo vyrovnaný rozpočet pro rok 2013. Rozpočet co do počtu obyvatel šestého největšího města ČR počítá s výdaji a příjmy v identické výši 1,87 miliardy korun. Do rozpočtu městská část zapojila i přebytky svého dobrého hospodaření z minulých let ve výši 143 milionů korun. Veškeré údaje jsou v tisících korun.
penize-2 Zvětšit
penize-2

 

 

Vybrané významné výdajové položky pro rok 2013 (v tisících Kč)

 

Chodníkový program                                                                  navýšení + 25 000           
(Protože rozpočet TSK Praha, který má chodníky opravovat, je nedostatečný, přispívá radnice Prahy 10 uvedenou sumou tak, že ji poskytuje TSK a tyto finanční prostředky z této neinvestiční výdajové položky jsou určeny na opravy chodníků na území Prahy 10. Za dobu fungování tohoto programu byly již opraveny desítky chodníků. Tyto úpravy jsou pozitivně hodnoceny ze strany občanů MČ.)

 

Údržba dětských hřišť a sportovišť                                        navýšení + 7 800  

(Požadované prostředky jsou určeny na zajišťování pravidelné údržby volně přístupných ploch dětských hřišť a sportovišť na území Prahy 10 v souladu s normami EU. Mezi hlavní prováděné činnosti patří komplexní úklid ploch, kontrola stavu herního vybavení, nezbytné opravy herních prvků, urovnávání sypkých bezpečnostních zón, výměna písku, dohled nad užíváním herních ploch dodržováním dle návštěvních řádů aj.)

 

Příspěvky pro ZŠ                                                                           navýšení + 23 305

Výuka angličtiny pro 1. a 2. ročníky základních škol:

Účelová neinvestiční dotace bude použita na financování výuky anglického jazyka v základních školách zřizovaných MČ Praha 10, navazující na předchozí školní rok 2011/2012. Městská část formou dotace přispívá školám na mzdové náklady pedagogů vč. zákonných odvodů. Ve školním roce 2012/2013 je předpokládaný nárůst žáků v přípravných, v prvních i druhých třídách a tím se navýšil i počet skupin, do kterých jsou žáci při výuce angličtiny rozděleny.

V ZŠ se vymění během tří let všechny učebnice:

Finanční prostředky ve výši 2 000 tis. Kč budou použity na nákup učebnic pro 3 volitelné ročníky základních škol. Předpokládá se, že během tří let dojde k postupné výměně učebnic ve všech ročnících. Finanční prostředky ve výši 1 300 tis. Kč budou použity na nákup a pořízení ostatních učebnic, učebních pomůcek a výukových programů. Jednotlivým základním školám, zřízeným MČ Praha 10, budou finanční prostředky rozděleny podle počtu dětí dle statistických výkazů pro školní rok 2012/2013.

ZŠ – vybavení kabinetů přírodopisu a fyziky

Finanční prostředky účelové dotace budou použity na pořízení nábytku a zařízení kabinetů přírodopisu a fyziky. Ze zpracované demografické studie vyplývá pro následující roky tendence nárůstu počtu dětí na území Prahy 10. Zvyšuje se i počet dětí ve školních družinách, školních klubech, s čímž je spojena nutnost dovybavení ZŠ.

ZŠ – škola v přírodě a lyžařské výcviky pro děti

Účelová neinvestiční dotace bude použita na zajištění sedmidenních turnusů pro základní školy na školu v přírodě a lyžařské výcviky v Horském hotelu v Černé hoře, zakoupené společností Praha 10 – Rekreace, a.s..

 

Příspěvky pro provoz mateřských škol                                             navýšení + 2 000

MŠ -vybavení nově postavených MŠ – Účelová neinvestiční dotace ve výši 1 200 tis. Kč bude použita na vybavení nově zřízených MŠ tak, aby odpovídalo hygienickým, zdravotním, prostorovým i estetickým požadavkům a nebyla ohrožena bezpečnost dětí. Bude se jednat převážně o nákup skříní, šatnových bloků, nábytku na lůžkoviny, stolků, židlí, matrací a povlečení na lůžkoviny. Ve školních kuchyních jde především o pořízení nádobí, myček, robotů, sušiček a nerez nábytku.

MŠ – učební pomůcky a hračky – Vzhledem ke snížení celkového objemu neinvestičních finančních prostředků vyčleněných ze státního rozpočtu dle školského zákona na financování výdajů na učební pomůcky, školní potřeby a učebnice o cca 30%, bude účelová dotace určena na nákup hraček a pořízení  učebních pomůcek nově vzniklým mateřským školám. Finanční prostředky budou rozděleny podle počtu dětí.

 

Granty (výstavnictví a divadelnictví)                                    navýšení + 3 000  

(Pro rok 2013 navrhujeme částku zvýšit z důvodu podpory vzniku koncepce výstav výtvarného umění na Praze 10, dle programového prohlášení RMČ 2010 – 2014 a realizace výstavy v parku Malinová – Chrpová.)

 

Revitalizace Malešického parku (spoluúčast Prahy 10)              45 000
(Finanční prostředky jsou určeny na povinné spolufinancování projektu podpořeného z dotace EU. Zároveň část finančních prostředků bude použita pro realizaci úprav nad rámec projektu EU. Jedná se konkrétně o výstavbu veřejného osvětlení, úprav pro zdravotně postižené a instalování sociálního zázemí parku.)

 

Podzemní kontejnery                                                                 1 000

(Finanční prostředky jsou určeny na výstavbu podzemních kontejnerů na tříděný odpad na území Prahy 10. Městská část zažádala o dotaci z EU na výstavbu těchto podzemních kontejnerových stání. V případě schválení dotace (bude pokrývat jen menší část nákladů) bude nutné zajistit dofinancování. V případě, že dotace nebude vůbec přiznána, bude výstavba zajišťována zcela na náklady městské části).

 

Reko parku u Vršovického nádraží                                                    1 400

(Finanční prostředky jsou určeny na finanční spoluúčast městské části v případě získání dotace z Operačního programu Praha – Konkurenceschopnost)

 

Vybudování cyklostezek                                                            5 000

(V průběhu roku 2011 došlo k zadání prověření možnosti výstavby cyklotras na 9 úsecích v rámci celého území Prahy 10. Tyto trasy mají navázat nebo propojit již vybudované nebo plánované cyklotrasy financované hl. m. Prahou. V průběhu roku 2012 bylo dokončeno zpracování příslušných projektových dokumentací. V roce 2013 je možné začít s vlastní realizací vybraných cyklotras. Zároveň s ohledem na rozvoj cyklotras a cyklostezek na území okolních městských částí je nutné provést aktualizaci generelu MČ).

 

Mobiliáře dětských hřišť                                                                       2 000

(Mimo ucelené rekonstrukce jednotlivých herních ploch (realizováno ze strany OMP) je prováděno soustavné vyhodnocování stavu všech dětských hřišť na Praze 10. Na základě výsledku těchto kontrol je prováděna mimo jiné i instalace jednotlivých zcela nových herních prvků tak, aby dětská hřiště plnila požadavky norem EU pro tuto oblast. Zároveň z důvodu ochrany dětí je prováděno postupné oplocování všech dětských hřišť.)

 

Rekonstrukce parkových chodníků                                                               1 500

(Plochy veřejné zeleně spravované městskou částí obsahují mnoho technických prvků. Nejdůležitějším je síť parkových cest. Tyto cesty jsou na hranici své životnosti a v mnoha případech jsou již nebezpečně a hrozí tak úrazy obyvatel. Zároveň v rámci výzvy občanům na návrhy oprav chodníků jsou často vznášeny požadavky na opravy parkových cest, kterým nemůže být prozatím vyhověno. Plánem je na základě průzkumu mezi obyvateli zahájit opravy nejvíce poškozených parkových cest ve všech částech Prahy 10. V roce 2012 došlo k vytipování nejvíce problémových míst a byly zpracovány projektové dokumentace potřebné pro realizaci.)

Rekonstrukce Moskevské ulice                                                           40 000
(Finanční prostředky z této investiční výdajové položky jsou určeny na další fázi projektové přípravy revitalizace Moskevské ulice a na následnou finanční spoluúčast při realizaci samotného projektu v oblasti od Francouzské ulice po Čechovo náměstí).

 

Podobné články


Předchozí články

Matějskou pouť zahájí slavnostní průvod

Jubilejní 50. ročník tradiční Matějské pouti bude zahájen 2. března. Návštěvníky zde čeká 120 atrakcí. Pouť potrvá do 21. dubna.

Primátor převzal v Praze Prezidentský pohár pro zlínské hokejisty

Prezident zlínského hokejového klubu, zprimátor Miroslav Adámek, a první trenér Rostislav Vlach převzali v pražském hotelu Corinthia Pohár prezidenta Českého svazu ledního hokeje určený pro vítěze zák...

V Sedlištích bude výstava panenek

Decathlon se představuje – Historie

V Ostravě v Avion Shopping Parku působí prodejna Decathlon, která nabízí sportovcům vybavení, oblečení a náčiní pro téměř všechny druhy sportů.

S Moravským divadlem Olomouc se loučí Simon Boccanegra, poslední představení bude za zvýhodněné vstupné

V pořadí jednadvacátá opera slavného italského skladatele Giuseppe Verdiho Simon Boccanegra přivedla na divadelní jeviště charismatického hrdinu, který se ve zkorumpované společnosti snaží zůstat morá...

DBK Budějovická hostí již čtvrtý ročník Festivalu knihy o umění

Čtvrtý ročník festivalu knihy o umění LiterARTura 2013, který bude od 4. do 31. března probíhat v prostorách DBK Budějovická, nese podtitul Knihy, které chutnají a představí ochutnávku nejzajímavějšíc...

Březen v Centru Elpida

Výstava Jana Lesáka v Altánu Klamovka

Jan Lesák připravil pro Altán Klamovka site specific instalaci between navazující na jeho stanoviska, která dlouhodobě uplatňuje ve své teoretické práci a umělecké praxi.

Seniorfitnes nabízí další aktivity

Kultura v Bartovicích zaměstnává postižené lidi

Defibrilátory pomohou v hypermarketu

V Zoo Praha pokřtí gorilí mládě

V neděli 3. března proběhne v Zoo Praha křest gorilího mláděte narozeného 22. prosince 2012. Dlouho očekávané jméno vybrané ze 14 000 návrhů veřejnosti prozradí současní i bývalí kmotři pražských gori...

Podvodníci si přišli na miliony na úkor pojišťoven

Tři muži ve věku 63, 64 a 72 let si vyslechli obvinění z trestného činu kvůli pojistnému podvodu. Na úkor dvou pojišťovacích společností dostali více než deset milionů korun a další tři a půl milionu ...

Program multikina CineStar Ostrava na březen

Přinášíme přehled premiér ostravského multikina CineStar na měsíc březen.

Kácení a obnova aleje u Dřevnice pokračuje

Postupná obnova nábřežní aleje stromů podél řeky Dřevnice pokračuje. V úseku od mostu u Krajské nemocnice Tomáše Bati po jez v Přílukách se kácí právě v těchto dnech. Odstraněno bude celkem třicet vzr...

Zápasníci Vítkovic vykročili za obhajobou

Na thermopark v Hulvákách zatím nejsou peníze

Úspěšná premiéra - Hanzelka a Zikmund na divadelním jevišti

Ve světové premiéře se na divadelních prknech včera objevil příběh slavných cestovatelů Jiřího Hanzelky a Miroslava Zikmunda. Inscenace v režii Petra Štindla si u publika vysloužila nadšené ovace ve s...

Poruba podpoří ekologické projekty

Kniha měsíce: Michael Weber - Deník prostitutky

O skutečných osudech prostitutky pojednává kniha Michaela Webera.

Úspory jsou v bance v bezpečí

Možnosti svozu bioodpadu jsou zdarma na jaře i hrazené celoroční

Na území hlavního města je kromě přistavení kontejnerů na jaře zdarma k dispozici i nadstandardní placená služba sběru a svozu biologických složek domácího odpadu. Službu nabízí společnost Pražské slu...

Zlín a Brno opět spojily žluté autobusy

Firma Student Agency, největší provozovatel dálkových autobusových linek v České republice, dnes opět zprovoznila přímou linku mezi Brnem a Zlínem. Část spojů vede přes Kroměříž a část přes Uherské Hr...

Uleví pejskařům. Kvůli čipům

Academia Film Olomouc letos odhalí krásu matematiky

Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia film Olomouc (AFO) vstupuje do 48. ročníku a při té příležitosti přijímá hned několik výzev. Jeho cílem bude ve dnech 16. až 21. dubna 2013 prok...

Zlínští sledge hokejisté porazili slovenskou reprezentaci

V neděli 3. března se odehrál poslední přípravný zápas slovenské sledge hokejové reprezentace před odjezdem na MS skupiny B v japonském Naganu. Slováci změřili síly se zlínským týmem. Domácí tým SHK L...

Opravte si dům za státní peníze, dostanete levný úvěr

Sourozenecké duo zahájí ostravský koncert skladbou pro housle a varhany

Huisman přijme přes 100 nových zaměstnanců

Program ostravského Minikina na březen

Pražský komorní balet v Ostravě

Házenkářky Zlína prolomily smolnou sérii

Zlínským interligovým házenkářkám se ve 22. kole nejvyšší česko-slovenské soutěže podařilo prolomit smůlu a po sérii deseti prohraných utkání si konečně odvezli body ze včerejšího zápasu v Jindřichově...

Masopust v ostravské zoo se vydařil

Veletrh Motocykl láká na soutěž o Ducati Monster

Již 17. ročník mezinárodního veletrhu motocyklů, čtyřkolek a příslušenství se uskuteční ve dnech 7. - 10. března. Součástí bude již tradičně 9. ročník soutěžní výstavy motocyklových staveb a přestaveb...

Ředitel divadla získal prestižní cenu

Mimořádný úspěch na letošních Cenách Alfréda Radoka zaznamenal ředitel zlínského Městského divadla Petr Michálek. Jeho text Domeček bodoval v dramatické soutěži o nejlepší původní dosud neinscenovanou...

Ostrava uvítá republikový šampionát ve squashi

Sloučení dvou škol výuku žáků neomezí

Malby Ivo Sumce v Langově domě

Zlín si připomene Masaryka

Město Zlín si tichou vzpomínkou připomene 163. výročí narození Tomáše Garigue Masaryka, prvního československého prezidenta, zakladatele svobodného státu Čechů a Slováků. U Masarykovy sochy před Kongr...

Březnové akce v Domě knihy Librex Ostrava

Objevte podoby svatého Václava ve starých „komiksech"

Legenda o svatém Václavu ožije prostřednictvím jeho mnohých zobrazení ze středověkých výtvarných epických cyklů na výstavě Svatý Václav ve středověkém komiksu uspořádané Národní knihovnou ČR ve spolup...

Zemědělské muzeum zve na zabíjačku

Šestý ročník akce „Letenské prase aneb Zabíjačka v muzeu“ připravilo na sobotu 9. března Národní zemědělské muzeum.

Akce v Domě kultury města Ostravy

Program Kina Art Ostrava v březnu

Ve svém bytě uhořela 80letá seniorka

Při požáru bytu v panelovém domě ve Fýrdku-Místku zemřela v noci z pondělí na úterý 80letá stařenka.

Do Vysočan dorazí klauni

Galerie Harfa připravila na sobotu 9. března od 14 do 18 hodin veselé odpoledne pro děti plné klaunských eskapád, kouzel a triků. Vstupné je zdarma.

Kontrola městské dopravy: Nejvíce závad je v hlášení zastávek

ROPID zveřejnil výsledky kontrol za uplynulý rok.

Policisté pátrají po zlodějích čokoládových tyčinek

Policisté z místního oddělení Spořilov pátrají po dvojici mužů, která je podezřelá z krádeže téměř pěti set čokoládových tyčinek.

Šance pro amatérské fotografy z Poruby

Studenti ze Zlína a Helsinek se utkají na ledě

Hokejový tým Univerzity Tomáše Bati se dnes utká s finským soupeřem. Do Zlína přijede Aalto University of Helsinki Hockey Team. Zápas se uskuteční od 19.00 na zimním stadionu Luďka Čajky.

Následující články

Lidé ze Záběhlic mohou znovu využívat sběrný dvůr v Zakryté

Koncem ledna byl znovu otevřen sběrný dvůr hl.m. Prahy v ulici Zakrytá, který leží na území Prahy 4, ale je výborně dostupný i pro obyvatelé Prahy 10, především z katastrů Záběhlic a Michle.

Kapacita parkoviště u nádraží se zvýší o 43 míst

Miroslav Sehnal: Cenzoři v Egyptě chtěli zakázat mou knihu

Ostravský spisovatel Miroslav Sehnal vydal společně s básníkem Břetislavem Uhlářem sérii pěti prozaicko-poetických knih. Jedna z nich – Hodinu pod drnem se dočkala překladu do polštiny a posléze i ara...

Divadelní sitcom Squat v Cooltour Ostrava

Na náměstí bude Velikonoční jarmark

Náměstí Míru ožije od středy 27. března do pátku 29. března Velikonočním jarmarkem. Návštěvníci si budou moci zakoupit kraslice, velikonoční ozdoby, tatary a další předměty spojené s Velikonocemi. Neb...

Ostrava uvítá knižní veletrh. Přijedou besedovat spisovatelé

V netradičním termínu se uskuteční knižní veletrh na ostravské Černé louce. Namísto června jej fandové literatury navštíví již začátkem března.

Prvňáčci z Poruby slavnostně vstoupili do cechu čtenářského

Prvňáčci ze Základní školy na ulici E. Rošického se dnes oficiálně stali čtenáři. V pobočce Knihovny města Ostravy na Vietnamské ulici je slavnostně do cechu čtenářského pasoval místostarosta Poruby J...

Zloději ukradli plynové trubky, ohrozili celý dům

Policisté a hasiči zasahovali v ulici U Družstva ideál, kde mělo docházet k úniku plynu.

Rozhodné ne automobilům na Dvoreckém mostě

Praha 4 zásadně nesouhlasí s automobilovým provozem na plánovaném mostě spojujícím Prahu 5 v oblasti Smíchova a Prahu 4 v oblasti Podolí, protože nechce na své území přivést další automobilovou doprav...

Březnový program divadla Orfeus

Stolní tenisté Ostravy hrají doma

Čtyři testované letní pneumatiky jsou nebezpečné

Čtyři modely letních pneumatik propadly v aktuálním testu autoklubu ADAC a časopisu dTest. Důvodem byly velmi špatné jízdní vlastnosti na mokré vozovce.

Březnové filmy v Polance nad Odrou

Čtyři testované letní pneumatiky jsou nebezpečné

Čtyři modely letních pneumatik propadly v aktuálním testu autoklubu ADAC a časopisu dTest. Důvodem byly velmi špatné jízdní vlastnosti na mokré vozovce.

Přednáška o stárnutí paměti bude zdarma

V úterý 12.3. od 13,30 v rámci Národního týdne trénování paměti proběhne ve Vinohradské nemocnici osvětová přednáška "Péče o kognitivní funkce v pokročilém věku".

Národní divadlo moravskoslezské v březnu

Poměřte síly ve skládání puzzle na čas

Puzzlemánie, největší česká soutěž ve skládání puzzle na čas, se uskuteční v sobotu 23. března v pražském Obchodním centru Letňany. Soutěž pořádaná Komunitním centrem Motýlek a agenturou Bezva párty s...

Ve Zlíně zvolí nejkrásnější studentku

Nejkrásnější studentka vysokých škol z celé republiky bude opět zvolena ve Zlíně. V Městském divadle se 10. dubna od 20 hodin uskuteční finále soutěže Miss Academia 2013.

Přistavení velkoobjemových kontejnerů

Na každém stanovišti je kontejner přistavený pouze ve vymezeném časovém úseku, který je uvedený vedle data. Po uplynutí této doby je kontejner odvezen. V místě přistavení je přítomný obsluhující praco...

Vršovickou Rybalku můžete navštívit na tai-chi i meditaci tuto neděli

Návštěvní den v prostoru Rybalka (Rybalkova 55) probíhá tuto neděli. Jedná se o nový prostor v sousedství Grébovky, kde se budou konat kurzy jogy, tance, divadla a seberozvojové semináře.

Radošovická – Nádraží Hostivař: krátkodobé přerušení provozu tramvají

Radošovická – Nádraží Hostivař: krátkodobé přerušení provozu tramvají Od 0.00 hodin do 4.00 hodin v pátek 8. března 2013 dochází k obousměrnému přerušení provozu tramvají v úseku Radošovická – Nádraží...

Praha 7 nabízí vzdělávací kurzy pro seniory

Od dubna tohoto roku zahajuje v sedmé městské části svou činnost Akademie celoživotního vzdělávání. Zápisy do semestrálních vzdělávacích kurzů pro občany důchodového věku proběhnou 11. a 13. března. Z...

Program ostravské Arény v březnu

Zápis do mateřinek bude už příští týden

V Praze 10 se zápis dětí do mateřských škol pro školní rok 2013/2014 uskuteční v březnu. Co si vzít sebou a koho se to týká?

Březnové akce v Ekoškolce Rozárka

Březnový program Hobby centra 4

Velikonoční trhy začínají v sobotu u Anděla

Velikonoční trhy začínají již v sobotu 9. března a budou trvat tradičně až do velikonočního pondělí, které letos vychází na 1. dubna.

Se zlínskou filharmonií zazpívá Pecková

Kvůli nemoci nedorazí na březnový koncert zlínské filharmonie dirigent Maxim Šostakovič, syn slavného ruského skladatele. Filharmonici proto pozvali jiného zajímavého interpreta - pěvkyni Dagmar Pecko...

Senioři se naučí tančit country

Pražský komorní balet přiveze do Ostravy slavné choreografie Pavla Šmoka

Indonéská džungle opět otevřena

Po měsíční pauze se návštěvníkům opět otevírá Indonéská džungle. Největší lákadlo – samici orangutana Mawar s mládětem – však lze spatřit výjimečně.

Dnes přednáška o náletu z roku 1945

Mladým ostravským florbalistům patří pohár

Nejmladší florbalisté oddílu FbC Remedicum Ostrava uspěli na únorovém turnaji přípravek, který se konal v jejich domovské hale v Muglinově.

Veřejnost se může zapojit do zadání architektonické soutěže na možnou novou radnici

Do zadání architektonické soutěže na variantní řešení budoucnosti svého sídla zapojuje tato radnice své obyvatele. Již příští týden bude u metra Strašnická (které je zvažováno za vhodné místo výstavby...

Posluchači Univerzity Palackého a Ostravské univerzity studují přírodu tropických deštných lesů Bornea

Snem mnoha biologů je dostat se do tropického deštného lesa, kde je k vidění nesmírná bohatost fauny a flóry. Vybraným deseti studentům Univerzity Palackého v Olomouci a pěti studentům Ostravské Unive...

Rozpočet pod lupou - IV. (poslední) - Zač se vydávají prostředky

V posledním díle detailního seznámení s rozpočtem, který zastupitelstvo v únoru schválilo pro rok 2013, uzavřeme informace, nač jdou vynaložené prostředky. Rozpočet co do počtu obyvatel šestého největ...

Záběhlice mají novou ulici: pojmenovaná bude po hydrologovi

Do pražského místopisu přibyly na začátku března další ulice. Dočkala se i Praha 10. Harlacherova - MČ Praha 10 - katastrální území Záběhlice. Vychází jižním směrem z Práčské, lomí se k východu a vstu...

V aule univerzity zazní indická hudba

Hudební a duchovní odkaz Indie si mohou vychutnat návštěvníci koncertu, který 23. března od 19.00 pořádá sdružení Sahadža jóga v aule zlínské univerzity na Mostní ulici.

Veletrh na VŠB nabídne pracovní místa studentům i dalším zájemcům

Program divadla loutek Ostrava v březnu

Karneval v divadle bude věnován nové pohádce

Oblíbený Dětský karneval v Městském divadle Zlín bude letos patřit nové pohádce O Človíčkovi. Konat se bude už tuto neděli 10. března od 14.30 hodin ve foyer divadla.

Policejní akce Tágo odhalila nepoctivé prodejce

Další bezpečnostní akci zaměřenou na posílení bezpečnosti v Praze 4 uskutečnili v noci ze čtvrtka na pátek společně strážníci městské policie, úřad městské části Praha 4 a Policie ČR. Policisté a strá...

Jobs Expo nabídne 25 000 pracovních míst

Mezinárodní veletrh pracovních příležitostí Jobs Expo se uskuteční ve dnech 14. - 15. 3. na holešovickém Výstavišti.

Nad radnicí se objevila vlajka Tibetu

Město Zlín se i letos připojila ke vzpomínkovým akcím na Tibetské národní povstání z roku 1959. Vlajku této země vyvěsil 2. náměstek primátora Aleš Dufek v pátek 8. března.

Kino Luna dostane 500 nových sedaček

Kavárna Slunečnice otevřela nové sociální zázemí

Integrované centrum Slunečnice, ve kterém se nachází oblíbená kavárna, otevřelo nově zrekonstruované sociální zázemí. Náklady dosáhly výše asi 320 tisíc korun. Na opravy přispěl i zlínský magistrát čá...

Zlín pomůže lidem z Frenštátu částkou 100 tisíc korun

Město Zlín přispěje do veřejné sbírky vyhlášené na pomoc obětem únorového neštěstí ve Frenštátě pod Radhoštěm částkou 100 tisíc korun. Na svém jednání v pondělí 4. března to odsouhlasila městská rada.

Akce pro seniory - trénujte paměť

Výsledky kontrol potravin i s podrobnostmi najdete na internetu

Internetový server Potraviny na pranýři informuje spotřebitele o výsledcích kontrol potravin. Vyhledávat na něm můžete podle okresů i měst.

Radnice vyhlásila boj reklamám „načerno“

Rozsáhlou kontrolu billboardů a dalších reklamních prvků spustí v nejbližších dnech zlínská radnice. U těch poutačů, které nebudou mít potřebná povolení, vyzve stavební úřad majitele, aby si o jejich ...