Za uplynulý rok 2012 pracovníci odboru kvality služby organizace ROPID provedli 5652 kontrol spojů linek PID, při kterých zjistili 2747 závad. Další cca dvě stovky závad zjistili při profilových kontrolách spojů na zastávkách a na samotných zastávkových označnících.

Nejčastější závady v MHD

Nejvíce zjištěných závad se týká hlášení zastávek (vypnutý hlásič, zastávky hlášeny místně nesprávně), následuje krácení tržeb na příměstských linkách (nevydání jízdenky řidičem po převzetí hotovosti od cestujícího), kouření řidiče ve vozidle a pozdní odjezd z výchozí zastávky.

Co se děje, když se najde chyba

„Zjištěné nedostatky jsou následně oznamovány dopravcům prostřednictvím služebních hlášení, kde jsou v souladu se sazebníkem postihů na základě smluvního vztahu s dopravci také předepisovány případné sankce. Poté je na dopravci, jak s vyměřenou sankcí naloží, tedy, zda ji přeúčtuje konkrétnímu pracovníkovi, který závadu zavinil, nebo zda se s uloženou sankcí vypořádá jinak. Smyslem udělování smluvních pokut je především vyloučit nejzávažnější závady, které jsou předmětem stížností cestujících,“ uvedl Petr Ježdík, vedoucí odboru kvality služby.  

Padly i pokuty

V uplynulém roce pracovníci odboru kvality služby řešili sankčně 932 závad, za které uplatnili smluvní pokuty v celkové výši 1,038 milionu Kč. Ostatní závady méně závažného charakteru byly řešeny bez uplatnění finančního postihu.  Navzdory dlouhodobě klesající tendenci se souhrnný podíl závad na jeden kontrolovaný spoj mírně zvýšil na 0,49, což souvisí s úpravou systému kontrol a zaměřením na problémové linky. Pro srovnání: v roce 2011 připadalo 0,38 závady na jeden kontrolovaný spoj.

Jak kontroly probíhají

Kontrola smluvních dopravců je prováděna pravidelně v celé síti PID včetně nočních a školních spojů nebo např. i cyklobusu. Aby byla zajištěna rovnoměrnost, je pro každou linku stanovena tzv. čtvrtletní norma kontrol, která vychází z počtu spojů a počtu vypravovaných vozidel na linku. Nově však byl do výpočtu zahrnut u každé linky také podíl zjištěných závad na jeden kontrolovaný spoj v minulém roce, takže na linkách s opakovaně zjišťovanými nedostatky se objevuje kontrola častěji,“doplňuje Pavel Šenkyřík, vedoucí úseku kontroly.

Kdo dopravu kontroluje?

Na úseku kontroly ROPID se střídá osm pracovníků a kromě provádění kontrol v terénu zajišťují tito pracovníci také měření a vyhodnocování standardů kvality nebo řeší podněty ze strany cestujících.

Zdroj: MHMP