Počasí
Praha 5 °C Středa, 24. dubna 2024, Svátek má Jiří
Go to content
Naše Praha na Facebooku

Nový školní rok je za dveřmi

Je tu leden a začátek nového školního roku klepe na dveře. Ne ne, nezbláznili jsme se. Nový školní rok 2009/2010 skutečně začíná v lednu, a to pro naše budoucí prvňáčky, kteří se chystají k zápisům do prvních tříd. Rodiče budoucích prvňáků mají nyní starosti s výběrem té správné základní školy. Právě pro ně jsme připravili tento základní přehled základních škol naší městské části, jejich činnosti a zaměření.
img00014 Zvětšit
img00014

Vybrat nejvhodnější základní školu pro své dítě samozřejmě není úplně jednoduché. Asi nejdůležitějším kritériem je samozřejmě poloha. Pokud počítáme s tím, že alespoň prvních několik ročníků budeme dítě ráno do školy vodit, a odpoledne vyzvedávat, bude určitě důležité vybrat místo, které budeme mít alespoň trochu „při cestě“. I v pozdější době, až bude dítě chodit do školy samo, je zase zapotřebí, aby jeho cesta do školy byla co nejbezpečnější, aby bylo možné vyloučit potenciálně nebezpečné dopravní situace, či jinak nebezpečná místa. Našem potomku se ve škole může dařit, takže se mu třeba podaří brzo přestoupit na víceleté gymnázium, ale i tak je třeba mít v záloze řešení, jak se to zařídit, aby byla cesta do školy i ze školy co nejbezpečnější. Takže poloha je samozřejmě kritérium, které bude rodič nového prvňáka posuzovat asi nejdříve.

Jak poznat dobrou školu?

Důležitá je samozřejmě také celková kvalita školy, ale tu rodič bude jen sotva moci dostatečně posoudit předem. Většinou se bude muset spolehnout na to, co škola sama o sobě prohlašuje například na svých webových stránkách, nebo jaká je všeobecná pověst školy, jak se tak šíří na veřejnosti. Kritériem ale může být nabídka mimoškolních aktivit, pestrost výuky, kterou lze posoudit podle akcí, které škola pořádá. Je třeba se ale informovat také o provozní době družiny, což je důležité zejména pro rodiče, kteří mají pevnou pracovní dobu, nebo kteří pracují od časného rána nebo naopak dlouho do odpoledne. Rodiče by se měli také zajímat o přístup školy ke známkování a k řešení případných konfliktů. Samozřejmě přestup je možný, v případě, že naše volba byla vyloženě špatná, ale je třeba brát ohled na to, že přestup na jinou školu znamená pro dítě vždycky komplikace a nutnost začít si zvykat znova, nemluvě o tom, že se může stát, že nově vybraná škola bude ještě horší než ta předešlá. Děti, stejně jako jejich rodiče si prostě budou muset zvyknout, že s počátkem školní docházky bude nutné ledacos překousnout a s ledasčíms se vyrovnat. 

Následující přehled samozřejmě nemůže rodičům zodpovědět všechny otázky, které budou při výběru školy mít (nemluvě o tom, že v době, kdy tento časopis vychází, budou asi mít už jasno), přesto v něm ale naleznou některé důležité informace či získají základní údaje o tom, kde a jak získat informace další. Náš článek se týká jen škol zřizovaných městskou částí, pokud se někteří rodiče rozhodli pro soukromé základní školy, nepochybně mají pro své rozhodnutí již dostatek informací a údaje o veřejných základních školách je stejnak nezajímají.

Zápisy do prvních ročníků základních škol v Praze 2 se většinou konají druhý nebo třetí čtvrtek a pátek v měsíci lednu.

 

Základní škola a Mateřská škola, Praha 2, Resslova 10,

součást: Mateřská škola, Praha 2, Na Zbořenci 7/264

 

Předpokládaný termín zápisu do 1. tříd 19. a 20. 1. 2009 – 14:00-18:00 hod.

 

Ředitel: Jaroslav Procházka,

zástupce ředitele: Rita Tlučhořová

tel.: 224 923 700

e-mail: info@resssl.cz,

www.zsressl.cz

 

– škola s bezbariérovým přístupem

– od 6. ročníku třídy s rozšířenou výukou tělesnou výchovou se zaměřením na basketbal

– vybavená tělocvična s horolezeckou stěnou

– hřiště s umělým povrchem přístupné i pro veřejnost (v jednání je zakrytí formou nafukovací haly)

– nově vybudovaná multimediální pracovna

– školní jídelna v budově školy

– množství zájmových kroužků přímo ve škole – basketbal, hokejbal, florbal, stolní

– tenis, angličtina, výtvarný, keramika, šachy, taneční, Čáryfuk pro děti s poruchami učení

 

Hodnocení žáků

Hodnocení by mělo být adresné a vyhýbat se jednostrannostem. V souladu s cíli programu by se mělo zaměřovat na široké spektrum projevů žáka v oblasti poznávací, činnostní a hodnotové. Při hodnocení by měl učitel sledovat:

 

    * v jaké míře a kvalitě si žák osvojuje poznatky, dovednosti a zručnosti

    * jak dovede žák  získávat získané vědomosti a dovednosti

    * jak žák ovládá základní komunikační prostředky

    * jak se u žáků projevují rysy samostatného myšlení

    * jak ovládá důležité pracovní postupy a způsoby samostatné práce

    * jak žák chápe a s jakým porozuměním řijímá mravní a občanské hodnoty, s kterými se setkává v průběhu svého vzdělání a jsou významné pro jeho rozhodování a jednání v dalším životě

    * jak se žák projevuje a jaké má vlastnosti.

 

Základní škola s rozšířenou výukou jazyků,

Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Kladská 1

 

Zápis do 1. tříd: 15.- 16.1.2009 (čt 14:00-18:00, pá 14:00-17:00)

Ředitelka: Kateřina Vávrová,

zástupce ředitele: Ing. Milan Ševčík
tel.: 222 520 079,

fax: 222 523 522,

e-mail: info@kladska.cz,

www.kladska.cz

  • všechny třídy s rozšířenou výukou jazyků (3. – 9. ročník)

  • němčina od 3. ročníku, od 4. ročníku konverzace v německém jazyce s rodilým mluvčím

  • angličtina od 6. ročníku (s možností od 5. ročníku); od 6. ročníku zájmové kroužky fr., šp., it.

  • vysoká úspěšnost při přijímacím řízení na gymnázia a SŠ; projektové dny, sportovní den, exkurze

  • dvě počítačové učebny, počítače ve třídách s rychlým připojením k internetu

  • školní družina 6:30 – 17:30 pro 3. – 5. ročník, školní klub pro 6. – 9. ročník; školní jídelna s výběrem ze dvou jídel

  • pravidelné výměnné pobyty žáků do německy, anglicky a francouzsky mluvících zemí; zapojení do programu EU Socrates

  • lyžařské pobyty již od 3. třídy, na II. stupni též v Alpách; ozdravné a sportovní pobyty, cyklistické kurzy

  • pravidelná protidrogová prevence, zapojení do programu proti šikaně; spolupráce s Klubem rodičů a přátel školy a Školskou radou

  • aktivní účast v hnutí Na vlastních nohou – Stonožka; široká nabídka volnočasových aktivit

Základní škola, Praha 2, Botičská 8

Ředitelka: Eva Špálová,

zástupkyně ředitele: Eva Nosková

tel.: 224 918 843,

e-mail: zsboticska@volny.cz,

www: zsboticska.praha.indos.cz

 

Vybavenost školy:

sportovní areál – víceúčelové hřiště s umělou trávou, víceúčelové hřiště tartanové, malé tenisové hřiště tartanové – sportovní areál lze navštívit kdykoliv, pingpongové stoly, sociální zázemí, počítačová učebna s 15 počítači a přístupem na internet, žákovská knihovna, školní  družina, školní jídelna, pěší zóna.

 

Centrum volného času Botič s kroužky:

malá kopaná, výtvarný, keramický,taneční, anglický jazyk,  hra na klávesové nástroje,flétnu a kytaru, vaření, tenis, míčové hry, počítače, jóga, logopedie, příprava na přijímací zkoušky z ČJ, turistický kroužek Vltavín a různé pravidelné i jednorázové akce pro děti i dospělé, např. adventní trhy, bazar aj.  

 

Aktivity:

na druhém stupni i fotbalové třídy, lyžařský a plavecký výcvik, výjezdy do zahraničí, školy v přírodě, adaptační pobyty, exkurze, výlety, protidrogová prevence, péče o děti se specifickými poruchami učení a akce Klubu rodičů, např. jarmark, karneval, soutěživá odpoledne, diskotéka

 

– moderní počítačová učebna s patnácti počítači a přístupem na internet

– pěší zóna před školou

– školní družina  “ U Podskaláčka“ pro žáky 1. – 4. ročníku

– Centrum volného času

– výjezdy do školy v přírodě, pořádání lyžařských a plaveckých výcviků

– výlety a výjezdy do zahraničí

– školní jídelna – výběr ze dvou jídel

Základní škola, Praha 2, Jana Masaryka 21

 

Ředitelka: Iva Vlášková,

zástupkyně ředitele: Vanda Sedláčková

tel.: 222 515 187, 222 516 752

e-mail: skola@zsjm.cz,

web: www.zsjm.cz

 

– Škola podporující zdraví

– Výuka podle vzdělávacího programu Základní škola

– rodinné prostředí 

– nově vybavená počítačová učebna, výukové programy a internet

– moderní školní hřiště: využíváno při výuce, během relaxačních přestávek, při pobytu školní družiny i ve volném čase; od dubna do září otevřeno pro veřejnost

– ozdravné pobyty: lyžařské zájezdy, školy v přírodě, výlety, bruslení, plavání, cyklistika   

– zdravá strava ve školní jídelně, pitný režim

– služby speciálního pedagoga

– pestrý program ve školní družině: pravidelné výlety, návštěvy muzeí, kin, divadel, dopravní a zdravotní výchova, soutěže, dětské dny, zájmové kroužky

– mimoškolní činnost: keramika, zpívání, klavír, flétna, ruční práce, počítače, angličtina, aerobic, florbal, karate

 

 

Základní škola, Fakultní škola Pedagogické fakulty UK, Praha 2, Slovenská 27 

 

Ředitelka: Mgr. Hana Žampová,

zástupkyně ředitele: Lenka Štemberová

tel./fax: 222 519 655,

škola@zs-slovenska.cz

www.zs-slovenska.cz,

 

Pod heslem úspěch pro každého se škola zaměřuje na propagaci zdravého způsobu života, vyrovnané vztahy mezi žáky a učiteli, využití volného času mládeže, poskytujeme speciální způsob výuky žákům se specifickými poruchami učení. Rodičům nabízíme vstřícné a přátelské jednání založené na vzájemné úctě a respektu. Ke splnění těchto cílů je nám prostředkem:

 

    * projektové, skupinové, kooperativní vyučování

    * anglická konverzace s rodilým mluvčím

    * široká nabídka volitelných předmětů

    * speciální péče o žáky nadané a žáky se specifickými poruchami učení pod vedením speciálního pedagoga a školního psychologa

    * široká nabídka volnočasových aktivit (35 zájmových kroužků)

    * snaha o co nejširší spolupráci s rodičovskou veřejností

    * výjezdy do zahraničí, školy v přírodě, lyžařské kurzy

 

Součástí školy je venkovní hřiště, nově zrekonstruovaná školní zahrada s pískovištem, tělocvična, 19 učeben (včetně počítačové pracovny, jazykové učebny, učebny biologie, fyziky – chemie, výtvarné výchovy, dějepisu), knihovna, výuková kuchyňka, dílna, keramická dílna, učebna pro žáky se specifickými poruchami učení, místnosti pro družinu, školní klub.

Základní škola, Praha 2, Legerova 5 – „Škola pro všechny“

 

zápis: 15. – 16. 1. 2008  od 14.00 – 18.00 hod                                                          

Ředitelka školy: Vlasta Andrlová,

zástupkyně ředitele: Petra Neubergová

tel.: 224 261 235,

fax: 224 262 142

email: legerova@volny.cz,

web: www.volny.cz/legerova

 

Vyučuje v běžných a spec. třídách děti nadané i děti se specifickými poruchami učení.

 

    * od 1. tř. stávající rozšířenou výuku výtvarné výchovy rozšiřuje o výchovu hudebně pohybovou a dramatickou, zajišťuje logopedickou péči a péči pro děti s poruchami učení, od 1. tř. vyučuje anglický i německý jazyk nepovinně

    * od 2. tř. výuka práce s počítačem, od 3. tř. cizí jazyk povinně, od 6. tř. rozšířená výuka informatiky a výpočetní techniky a druhý cizí jazyk

    * od 7. tř. volitelně Základy finančního vzdělávání, Literárně dramatická a Sportovní výchova, Užité výtvarné činnosti

    * dlouholeté zkušenosti s výukou dětí s poruchami učení a s jejich integrací, jsme školicím střediskem projektu „Tvořivá škola“

    * vybavení – pracovna SPU, počítačová, multimediální, jazyková, fyziky a chemie, výtvarně-keramická dílna, cvičná kuchyň, tři tělocvičny

    * kroužky počítačové, výtvarné, jazykové a sportovní – areál otevřen o přestávkách, odpoledne i o víkendech – pedagogický dozor zajištěn

    * školní družina denně 6.45 – 17.00 hod., školní klub s knihovnou a internetem, školní jídelna v budově školy, školní mléko

    * lyžařské kurzy, školy v přírodě, školní divadlo, družební školy a zahraniční poznávací zájezdy

 

Základní škola, Praha 2, Londýnská 34, odlouč.prac.: Uruguayská 8

 

Ředitel: Martin Ševčík,

zástupce ředitele: Mgr. Jiří Trunda

tel.: 224 250 439,

email: trunda@londynska.cz, web:

www.londynska.cz

Škola má bezbariérový přístup

 

Základními pilíři vzdělávacího programu Svobodná základní škola jsou:

 

    * Integrace výuky jednotlivých předmětů, která má žákům umožnit pochopit svět v co nejširších souvislostech.

    * Práce žáků s různými zdroji informací (internet, učebnice, encyklopedie, rozhovory se zajímavými osobnostmi). Běžnou součástí výuky je přístup žáků na internet (ve všech učebnách). Žáci pracují s počítači při výuce již od 1. ročníku.

    * Výuka prvního cizího jazyka (anglického) formou zájmového kroužku již od 1. ročníku.

    * Škola každoročně organizuje zájmovou činnost pro žáky formou nabídky cca 40 kroužků.

    * Poznávání individuálních vzdělávacích potřeb žáků a přizpůsobení se jim věnuje škola náležitou pozornost nadaným žákům i žákům se specifickými poruchami učení.

    * Slovní hodnocení žáků, které má vystihnout právě individuální pokrok žáka za hodnocené období a pomoci mu v jeho dalším rozvoji.

    * Partnerský vztah mezi učitelem a žákem

    * Rodič je chápán jako partner, který může pozitivně ovlivnit dění ve škole.

    * Rozvoj schopnosti spolupráce a komunikace žáků v pracovním týmu. To je mimo jiné realizováno formou celoškolních projektů a tím, že jednotlivé třídy v rámci ročníku úzce spolupracují.

    * Škola organizuje pravidelná setkávání a týdenní prázdninové soustředění budoucích prvňáčků.

 

 

Základní škola, Praha 2, Na Smetance 1

 

Ředitelka: Hana Vítová,

zástupkyně ředitele: Marie Chvalovská

Tel.: 222 250 799, 222 251 261,

fax: 222 252 089

E-mail: skola@nasmetance.cz,

www.nasmetance.cz

Školní vzdělávací program: Všeobecně vzdělávací škola

 

    * výuka AJ od 1. tř.

    * od 6. tř. zaměření na matematiku a přírodovědné předměty, informatiku, od 6. tř. všeobecné zaměření

    * na 1. stupni zaměření na žáky s SPU, LMD, ADHD pod vedením speciálního pedagoga

    * součástí povinné výuky jsou lyžařské kurzy, školy v přírodě, pobyty u moře, výměnné pobyty

    * prevence patologických jevů pod vedením Prevcentra, dopravní výchova, zdravá výživa, zdravé zuby

 

Projekty školy:

Ekoškola (EU), internetové kluby (EU), Poznej svůj kraj, projekty zaměřené na životní prostředí, vlastní časopis Smetánek, sportovní a kulturní akce, exkurze a výstavy

 

Mimoškolní činnost:

školní družina (kroužky, výlety, dopravní hřiště); školní kroužky (keramické, informatiky, sportovní: aerobik, florbal, flétna, přípravy ke zkouškám)

 

Vybavenost školy:

odborné učebny, počítačová učebna, sportovní areál, školní pozemek se skleníkem, knihovna, herna, dvě tělocvičny, interaktivní tabule, připojení na internet v rámci školní budovy, čipový systém, keramická dílna; školní jídelna – dvě jídla, nákup svačinek, pitný režim

 

Mezinárodní spolupráce:

výměnné pobyty s Dánskem, Maďarskem

 

Základní škola, Praha 2, Sázavská 5

 

Zápis do prvních tříd: dne 15. 1. a 16. 1.  2009

 

Ředitel: Michal Voldřich,

Zástupkyně ředitele: Radka Vavřinová

telefon: 222 522 406,

e-mail: sazavska@zssazavska.cz,

internet: www.zssazavska.cz.

 

 

–          Kvalitní výuku anglického jazyka – kroužky již od 1. třídy,

–          pozvolný přechod z mateřské školy

–          každou středu od 15:30 do 16:15 hodin volně přístupnou nepovinnou předškolní přípravu 

–          keramickou dílnu s výtvarnými kroužky 

–          mnoho možností pro mimoškolní činnost – kroužky, multimediální studovna, víkendové workshopy 

–          kvalitní vzdělání 

–          dlouhodobě garantujeme vysokou úspěšnost přijetí na gymnázia a střední odborné školy 

–          možnost zařazení do sportovních tříd se zaměřením na plavání a gymnastiku – spolupráce s TJ Bohemians Praha   

–          žákům nezařazeným do sportovních tříd možnost kvalitního vzdělání v běžných třídách 

–          dětem se specifickými poruchami učení zajišťují podmínky pro zvládnutí učiva speciální pedagožky 

–          odborné pracovny pro všechny předměty, počítače připojené na internet v učebnách 

–          neustále modernizovanou počítačovou pracovnu 

–          tři multimediální pracovny 

–          celkově moderní vybavení školy 

–          možnost svobodného vyjádření nejen na půdě žákovského parlamentu 

–          vedle tradičních výukových metod i alternativní proudy rozšiřující možnosti vzdělávání  

–          školy v přírodě, lyžařské kurzy, výlety, exkurze, besedy  *stravování ve školní jídelně v budově školy 

–          školní družinu s bohatým programem pro žáky 1. stupně s provozem od 6.30 do 17.30 hodin 

–          kvalitní systém výchovného poradenství 

–          účinný systém prevence – šikana, drogy, dopravní výchova, právní vědomí, výchova ke zdraví.

Základní škola u svatého Štěpána, Praha 2, Štěpánská 8   

 

Ředitel: Miroslav Galbavý,

zástupkyně ředitele: Marie Slámová

tel.: 224 943 046, fax: 296 208 290

e-mail: skolausvatehostepana@seznam.cz,

www stránky: skolausvatehostepana.cz

 

Vybavenost školy: 

odborné učebny chemie, hudební výchovy, PC, anglického jazyka, tělocvična (sprchy), nové školní hřiště – pouze pro potřeby žáků, školní jídelna

 

Kroužky a zájmové aktivity:

kroužek výtvarné výchovy, sportovní hry, sborový zpěv, dramatický kroužek, počítačová učebna, keramická dílna, kroužek ruského jazyka

 

Škola dlouhodobě úspěšně reprezentuje městskou část Praha 2 v některých celopražských soutěžích.

 

Podobné články

Reklama

Načítaní obsahu...

Načítaní obsahu...

Praha darovala Policii ČR speciální zdravotnické batohy s vybavením za bezmála 300 tisíc korun

Představitelé hlavního města oficiálně předali dar zástupcům Policie ČR. Jedná se o batohy se speciálními zdravotnickými prostředky, které policisté mohou využít například k zástavě masivního krvácení, zprůchodnění dýchacích cest, či k poskytnutí první pomoci při popálení nebo podchlazení. Dar pražským policistům schválili na pondělním jednání radní hl. m. Prahy.


Předchozí články

Novoroční kvíz, aneb - Evropě to v roce 2009 osladíme i v matematice

Řešili jste novoroční kvíz, který vyšel v posledním čísle našeho Frýdecko-Místecka? Pokud ne, zde ho máte znovu, tentokrát i s řešením, které najdete pod ním.

Hlasitou hudbou rušil okolí

Svatou trpělivost měli sousedé sedmapadesátiletého muže z Otrokovic, když dva dny tolerovali hlasitou hudbu z otevřených oken a dveří jeho bytu v činžovním domě nedaleko vlakového nádraží. Po uvedené ...

Pozor na zloděje. Číhají na každou vaši chybu

Je to jako pohádka o červené Karkulce. Stále se vypráví, přesto se najdou lidé, kteří zapomínají. O čem je řeč? O krádežích v hypermarketech a na parkovištích před nimi. Policisté varují – starejte se...

Pomlčka se vytrácí. Města budou srůstat

Frýdek-Místek by mohl být v budoucnu čistě teoreticky bez pomlčky. Pomáhá tomu nový územní plán města, který počítá s rozvojem lokality Na Poříčí. Ta je spojovacím prvkem obou dříve samostatných obcí.

Naučí se operovat kolena novou metodou

Hejtman popřál do nového roku hasičům

Tradiční slavnostní setkání zaměstnanců se dnes ráno konalo ve zlínské stanici profesionálních hasičů. Zahájení nového roku se kromě vedení HZS Zlínského kraje zúčastnil také hejtman Zlínského kraje S...

Policie už zná totožnost muže, kterého srazil vlak

Žena zpacifikovala lupiče kopem mezi nohy

Tři auta se srazila na zasněžené silnici

Na zasněžené silnici mezi Ostravou a Příborem se v pondělí 5. ledna udála vážná nehoda.

Lidé stále častěji oznamují krádeže vraků

Hned dva vraky automobilů zmizely ze zlínských ulic. Majitel červeného osobního auta Opel Kadet Caravan nahlásil na zlínskou policii, že jeho vrak někdo odcizil v přesně nezjištěnou dobu z parkoviště ...

V sobotu budou v Želechovicích volit své zastupitele

Volit svých jedenáct zastupitelů budou v sobotu 10. ledna obyvatelé obce Želechovice nad Dřevnicí. Volby začnou v 7.00 a potrvají do 22.00. Voliči se budou muset ve volební místnosti prokázat platným ...

Vánoční doba končí. Kam se stromky ve Zlíně?

Přestože pohled z okna připomíná předvánoční atmosféru, kalendář upozorňuje, že je 6. leden, svátek Tří králů. A tedy i čas, kdy lidé začínají uklízet vánoční výzdobu ze svých domovů. S velkou pravděp...

Tři králové s kasičkami Charity jsou už na cestě

My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám. Zní tato písnička za vašimi dveřmi? Samozřejmě, tři králové jsou v akci!

Zlínští strážníci přivolali pomoc bezdomovci

Hlídky Městské policie Zlín se několikrát denně setkávají s problémovými sociálně nepřizpůsobenými spoluobčany, mezi které lze zařadit i komunitu zdejších bezdomovců. Přestože Český červený kříž již n...

Podvodnice „pořádala“ sbírku pro vlastní potřeby

Podvodnici z Vyškova, která se snažila od spoluobčanů vymámit finanční hotovost pod záminkou charitní sbírky pro postižené, dopadli v sobotu 3. ledna odpoledne strážníci zlínské městské policie. Do po...

Nezaběhl se Vám pejsek?

Zatoulaného zlatého retrívra, křížence černého labradora a křížence vlčáka odchytili na přelomu roku v ulicích Otrokovic městští strážníci. Psi jsou v současné době umístěni v kotci areálu otrokovický...

Městu náleží pouze desátá popelnice

Lidé z Frýdku-Místku třídí sice odpad, ale nejsou zdaleka tak svědomití, jako sousedé z Metylovic či Třince. Vyplývá to z výsledků soutěže O keramickou popelnici.

Peníze pomohou i hospici

I letos zazvoní u dveří tisíců Ostravanů tři králové a požádají je o příspěvek do Tříkrálové sbírky. Té se pravidelně účastní Charita Ostrava a finance získané v rámci letošní sbírky půjdou na některé...

Duha hledá asistenty

Společnost DUHA, o. s., poskytuje služby lidem s mentálním postižením prostřednictvím tří hlavních programů: Chráněné bydlení, Centrum denních služeb a Podporované zaměstnávání.

Navrhněte občana města Frýdku-Místku

Dětí je už zase méně

Nepodceňujte zimu! Dobře na ni vybavte sebe i děti

Když se řekne zima, mnozí z nás dospělých příliš často nejásají. Ihned si představíme mrazivé počasí, chodníky, cesty pokryté rozbředlým sněhem a velmi krátký den. Pro děti je však zima lákavá. Zvlášt...

Přihlaste ho do soutěže malé zpěváky

Základní škola a mateřská škola Ostrava-Hrabůvka vyhlašuje pěveckou soutěž pro nejmenší Přijďte si zazpívat. Týká se malých zpěváčků ve věku pět až sedm let

Krize dorazila k nám. Hyundai tlumí výrobu

Kdo čekal, že krize nedorazí na Frýdecko-Místecko, může se považovat za snílka. Bohužel je zde a pocítí ji nově zaměstnanci automobilky Hyundai.

V Olomouci dnes zahájí svoz vánočních stromků

Tři králové se setkali s olomouckým primátorem, arcibiskupem i rektorem

Tříkrálová sbírka 2009 v Olomouci začala včera, 6. ledna, kdy z Arcidiecézní charity Olomouc vyšli tři králové zvěstovat vánoční novinu o narození Spasitele na olomoucké úřady a instituce.

Drama na balkoně: policisté zachránili ženu v poslední chvíli

Bleskovým a profesionálním zákrokem se včera v mrazivé noci podařilo olomouckým policistům zabránit tragédii. Skokem z balkonu se rozhodla ukončit svůj život v úterý v noci třiadvacetiletá žena z Olom...

Policisté pomohli zraněné ženě z domu

Policisté ve Fryštáku pomohli v úterý 6. ledna staré nemohoucí ženě. Dostali se do rodinného domku, jehož majitelka neotevírala dveře. Policii to oznámila kolem poledne její dcera, která měla podezřen...

Benefiční koncert v Domově Sue Ryder

Ostrava chce zmodernizovat školství

V Ostravě se narodilo zase více dětí

Nelžete! Petr Šiška vás dostane!

Petr Šiška drtí soutěžící v pořadu Nic než pravda. Jeho duše je však lyrická. Jak jinak by mohl napsat texty k písním Ještě že tě lásko mám anebo Jednou nebe zavolá.

Domy na Ostrčilově ulici dostaly nový kabát

Biskup Lobkowicz se nezalekl erotiky

Ostravští literáti Miroslav Sehnal a Břetislav Uhlář vydali v nakladatelství Repronis knihu V hodině svítání. Knihu uvedli do života sudičky, kmotři a biskup František Václav Lobkowicz, který se nezal...

Strážníci změří rychlost

Mladý muž zastal práci policie. Pomohl přepadené ženě

Odvaha a statečnost. Tak tyto vlastnosti neschází Petru Kubošovi z Místku. Pomohl totiž okradené Hildě Matuszkové. Jak? Chytil zloděje a přinutil je vrátit uloupenou kabelku. Jeho přičiněním se tak ml...

V Olomouci se loni narodilo nejvíce dětí za posledních dvacet let

V loňském roce se v porodnici největšího zdravotnického zařízení Olomouckého kraje narodilo 2093 dětí. Je to nejvíce od roku 1989, kdy byl počet narozených dětí 2146. Od té doby přesáhl počet dětí nar...

Zasněžená Praha 9 - do kdy bude zprůjezdněna?

I Prahu 9 musely zaskočit sněhové nánosy. Víte, čím je Praha 9 odlišná od jiných částí města? A do kolika hodin mají být odstraněny návaly sněhu a zprůjezdněny vozovky? A kdo za to odpovídá?

Motýlí fotografie se vexponují do galerie Prahy 10

Znáte každoroční pozoruhodnou akci pražské Botanické zahrady (www.botanicka.cz) probíhající vždy v dubnu s výstavou motýlů? A nestihli jste ji letos a do dubna je daleko? Snadná pomoc – na vršovické r...

Maturitní ples Evangelické akademie Praha

Kam s nechtěnými dárky? Do obchodů Domova Sue Ryder!

Útočník při loupeži snědl v cizím bytě párky

Zapálil ukradené auto, oheň zničil další tři vozy

Jak zaplatit za odpad v Olomouci?

V roce 2009 zůstává v Olomouci výše poplatku za komunální odpad stejná jako loni, a to 492 Kč. Stejně tak zůstává v platnosti jednotný termín pro úhradu poplatku do 31. 5. 2009. Opět je možnost využit...

Anketa: Dali jste si novoroční předsevzetí?

Centrum Ostravy oživila Hvězdice

Sochař Čestnír Suška vytvořil pro Ostravu dvě plastiky. Jedna stojí v centru města, druhá ve Svinově.

Galerijní obraz Jana Zrzavého byl poškozen

Největší výstavu ve své historii pořádá ostravská Galerie výtvarného umění na Jurečkově ulici. Při manipulaci s obrazy však byla poškozena malba Jana Zrzavého.

Velké mrazy si na Zlínsku vyžádaly už dvě oběti

Dva muži zemřeli na Zlínsku pravděpodobně podchlazením. Jednoho z nich našli lidé u rodinného domu v obci Újezd u Valašských Klobouk. Druhý muž zemřel v Dobrkovicích.

Policisté pátrají po vykradači chat

Škodu přesahující třicet tisíc korun způsobil zatím neznámý pachatel majitelům dvou chat v rekreační oblastí Sýkoří paseky u Ludkovic na Luhačovicku. Zatím není jasné, kdy přesně ke vloupání došlo.

Dvouletá dívka si zabodla škrabku do hlavy

K velmi neobvyklému případu vyjížděla v pátek Zdravotnická záchrannná služba Zlínského kraje. Před polednem vyjela kroměřížská posádka k poranění hlavy dvouleté holčičky. Po příjezdu na místo nalezli ...

Následující články

Zástupci kraje prosazovali urychlení výstavby dálnice

Urychlení výstavby dálnice D1 i rychlostních komunikací R49 a R55 na území Zlínského kraje prosazovali při jednání s ředitelem Státního fondu dopravní infrastruktury i šéfem Ředitelství silnic a dálni...

Nabídka práce ve školní kuchyni

Základní škola U Krčského lesa v Jánošíkově ulici přijme kuchařky do provozu nově zmodernizované kuchyně. Informace na tel.: 241 713 229, nebo e-mail: skola@zsukrcskeholesa.cz.

V Želechovicích vyhráli volby Nezávislí starostové pro kraj

Nově osamostatněná obec Želechovice nad Dřevnicí už má své vlastní zastupitelstvo, v sobotních volbách zvítězili Nezávislí starostové pro kraj. Podle informací Českého statistického úřadu bude tuto st...

Postarejte se o schůdnost chodníků!

Zimní období s sebou přináší i nutnost péče o chodníky. Současná úprava otázky schůdnosti pozemních komunikací vychází ze zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.

Praha 2 bojuje proti klíněnce jírovcové

Boj s klíněnkou jírovcovou, byl v obvodu Prahy 2 zahájen již v roce 2007 a v roce 2008 již přestal být výsadou pouze ochránců přírody, ale zapojují se čím dál častěji i běžní občané.

Děti čeká zápis do škol

Máte doma budoucího prvňáčka? Tak právě vám je určen tento článek. Blíží se totiž zápisy do prvních tříd. Základní školy zřizovány statutárním městem Frýdek-Místek se již na ně připravují.

Michal Viewegh zhlédne zlínské Anděly všedního dne

Listopadový příslib Michala Viewegha, že se přijede podívat na zlínskou inscenaci Andělé všedního dne, se stane skutečností. V pátek 16. ledna v 19 hodin zasedne do hlediště Velkého sálu Městského div...

Manželé Divílkovi nejlepší kuželkáři Otrokovic

Manželé Michal a Barbora Divílkovi obdrželi z rukou starostky Radoslavy Matuszkové Pohár města Otrokovice v kuželkách, jehož 8. ročník se uskutečnil uplynulý víkend v prostorách zdejšího Sportcentra A...

Koncert pro děti ve filharmonii

Novoroční koncert pro rodiče s dětmi se uskuteční v neděli 18. ledna ve zlínském Domě umění. Zahájení koncertu s názvem Království zlatého slunce je naplánováno na 15.30. Filharmonie Bohuslava Martinů...

Koncert ve zlínské filharmonii

Zlínský Dům umění uvede ve čtvrtek 15. ledna v 19.00 abonentní koncert cyklu B. Na koncertě, který se uskuteční v Domě umění, zazní Intermezzo Bohuslava Martinů, Koncert pro klavír a orchestr a moll R...

O službu magistrátu byl v Želechovicích zájem

Celkem 136 žádostí o nový občanský průkaz přijali zaměstnanci zlínského magistrátu při své mimořádné čtvrteční službě přímo v Želechovicích nad Dřevnicí. Služby využili zejména starší občané. V několi...

Děti si ve zlínském divadle užijí Hrátky s čertem

Městské divadlo Zlín pamatuje také na dětského diváka. Právě pro své nejmenší návštěvníky pozvalo na neděli 18. ledna Těšínské divadlo Český Těšín, které vystoupí s velkolepou muzikálovou pohádkou Hrá...

Účastníky ministeriády čeká bohatý doprovodný program

Bohatý doprovodný program čeká účastníky neformálního zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci všech 27 zemí Evropské unie, které se jako významná akce v rámci českého předsednictví v Radě E...

Popelářům pomáhá zázvorový čaj

Silné mrazivé počasí sužuje v pátečním dopoledni také Otrokovice. Venkovní čidlo teploty na náměstí v centru města zaznamenalo pár minut po osmé hodině ráno rekordních -22 stupňů Celsia.

Kam s Vánočním stromečkem v Otrokovicích?

Vánoční svátky jsou za námi a postupně si klademe i každoroční otázku, jak naložit se stromečkem. Stejně jako v předešlých letech i letos otrokovická radnice organizuje sběr, odvoz a likvidaci vánoční...

Čtyři lidé v autě projeli plotem na Pindule

Jedna osoba se v pondělí zranila při havárii osobního vozu, která se stala nedaleko Zlína na Pinduli. Vozidlo se čtyřmi cestujícími se dostalo mimo vozovku, kde havarovalo do oplocení domu. Silný nára...

Záchranáři byli voláni do Strašnic

Do Krátké ulice ve Strašnicích byli záchranáři voláni ve 13.36hodin. U 77letého pacienta došlo k náhlé zástavě oběhu, která byla dle názoru přivolaného lékaře způsobena cévní mozkovou příhodou. Pacien...

Holčičce zachutnal dětský olejíček

Před polednem byli záchranáři voláni do ulice Bobkova na Černém Mostě ke dvouleté holčičce, kterou trápila bolest břicha a nevolnost. Příčinou zdravotních potíží byl dětský olejíček, který se malá pac...

Opilec bodl do hrudníku svého známého

Žákyně se utkají v kuchařském umění

Olomoučané se dočkali: kamiony už městem neprojedou

Díky alespoň částečnému zmírnění mrazů bude provádět v úterý 13. a ve středu 14. ledna dodavatelská firma SEKNE instalaci nového dopravního značení, které stanoví novou místní úpravu provozu na pozemn...

Studentka Fakulty technologické získala cenu Siemens

Inženýrka Lucie Marcaníková z Centra polymerních materiálů (CPM) Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) se stala držitelkou prestižní Ceny Siemens. Cenu, kterou každoročně uděluje...

Ve Zlíně vznikl Institut zdravotních studií

Fakulta humanitních studií Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (UTB) se rozrostla o další pracoviště. K 1. lednu 2009 byl na fakultě zřízen Institut zdravotnických studií.Fakulta tak v současné době nabíz...

Sníh některým zvířatům v zoo nevadí

Nečekaná sněhová nadílka schovala většinu expozic pod bílou přikrývku, spousta zvířecích obyvatel si však typicky zimní počasí vysloveně užívá. Komu tedy chladné počasí a sníh pranic nevadí? Na prvním...

Silně opilý muž havaroval v Luhačovicích

Policisté ze zlínského dopravního inspektorátu vyšetřují havárii jednadvacetiletého řidiče, který řídil silně opilý. Havárie se stala v neděli 11. ledna po třetí hodině ráno v Luhačovicích na ulici Ná...

Výsledky tříkrálové koledy zná jedenáct obcí regionu

Sotva koledníci odložili své pláště, zlínská Charita již zná výsledky v jedenácti obcích regionu. V pondělí 12. ledna bylo rozpečetěno celkem 25 kusů tříkrálových pokladniček v obcích na severozápadě ...

Policisté se připravují na ministeriádu

Na neformální zasedání ministrů pro zaměstnanost a sociální věci 27 zemí Evropské unie se v těchto dnech připravují policisté. Setkání, kterého se zúčastní také eurokomisaři a sociální atašé, se uskut...

Nenapravitelné zlodějce její trik nevyšel

Sbírka Vánoční strom byla úspěšná

Jeďte na golfové hřiště. Namísto holí si sbalte běžky

S vynikajícím nápadem přišli majitelé golfového hřiště na Ostravici. Na svých vlnitých plochách vytvořili stopu pro běžkaře.

Policejní vůz boural při cestě k záchranářům

V úterý kolem osmé hodiny ráno mělo dopravní nehodu služební auto zlínské policie. Viníkem nehody je zlínský policista, přestože měl při jízdě zapnutý „maják“. Nehoda se stala v Malenovicích na křižov...

Námořnice nabídnou rum

Městský stánek na veletrhu cestovního ruchu Regiontour letos oživí půvabné námořnice z otrokovického přístaviště Baťova kanálu rozlévající námořnický rum. Letošní již 18. ročník nejvýznamnějšího a nej...

Dalších osm obcí zná výtěžek sbírky

Dalších osm obcí na Zlínsku zná výsledek Tříkrálové sbírky, kterou v regionu organizovala místní Charita. Úterek byl druhým dnem, v němž pracovníci zlínské Charity a zástupci obcí rozpečeťovali kasičk...

Záchranka připravuje nové sanitní vozy

Sedm nových, ke službě připravených sanitních vozidel VW Transporter T5, které budou od ledna v provozu na stanovištích v celém Zlínském kraji. Moderní zásahová vozidla si v úterý mimo jiné prohlédl t...

Velké kino zve na další setkání s Metropolitní operou

Další lednové setkání s Metropolitní operou se uskuteční v sobotu 24. ledna ve zlínském Velkém kině. Nyní je na programu světoznámé dílo Christopha Willibalda Glucka ORFEO ED EURIDICE. Začátek předsta...

Krajský soud ve Zlíně potrestal Jiřího Cochlara šesti lety vězení

Krajský soud ve Zlíně v úterý poslal na šest let do vězení s ostrahou bývalého manažera Fotbalového klubu Kunovice Jiřího Cochlara. Ten byl obžalován ze zpronevěry téměř 15 milionů korun. Informovala ...

Bezpečnostní opatření u Kongresového centra

Od 1. ledna do 30. června 2009 předsedá Česká republika v Radě EU a celá řada akcí pořádaných v rámci českého předsednictví se bude konat v prostorách Kongresového centra Praha. Akce budou doprovázet ...

Zlínský kraj poskytne na podporu venkova 52,75 milionu korun

Radní Zlínského kraje schválili prováděcí dokumenty k Programu na podporu obnovy venkova na rok 2009 a kraj v něm tak rozdělí 52,75 milionu korun. Mluvčí kraje Patrik Kamas agentuře Mediafax v úterý s...

Odboráři Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice se ke stávce nechystají

K chystané stávce zaměstnanců dopravních podniků se odboráři z Dopravní společnosti Zlín-Otrokovice zatím nehodlají připojit. Agentuře Mediafax to v pondělí řekl předseda zlínské odborové organizace J...

O titul Miss Academia ČR 2009 je nižší zájem

Přihlašování do soutěže Miss Academia ČR 2009 bylo ukončeno a letos se soutěže o nejhezčí studentku zúčastní 374 krásek. Agentuře Mediafax to v neděli uvedla mluvčí akce Anna Zapletalová. Přihlášených...

MČ Praha 4 připravuje zubní preventivní centrum

Zlínský kraj bude lákat turisty na dobré jídlo a pití

Moravskoslezský, Olomoucký a Zlínský kraj se pokusí přilákat turisty do svých regionů nově na jídlo a pití. Ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Morava Dana Daňová agentuře Mediafax řekla, že ...

Psí tance zpestřily Novoroční koncert

Po loňské premiéře otrokovická radnice opět uspořádala Novoroční koncert pro členy pracovních a řídící skupiny Komunitního plánování sociálních služeb na Otrokovicku (KPSS). Mimo jiných jsou to i podn...

Zlínští radní nechtějí prodat byty na Obecinách

Nesouhlas s přeřazením domu č.p. 2993 ve Zlíně - Obecinách mezi byty určené k odprodeji vyslovili zlínští radní a doporučili zastupitelům k zamítnutí. O odkoupení do vlastnictví požádali nájemníci sed...

Mladíci pomohli okradené ženě

Nebývalou statečnost prokázali dva mladíci z Jablunkova. Pomohli okradené ženě a navíc také samotné policii.

Hospodská rvačka podle Josefa Lady vypukne v hanácké hospodě

Rvačka v Souboru staveb lidové architektury v Příkazích (tzv. Hanácký skanzen) uzavře v sobotu 24. ledna doprovodný program k výstavě Josefa Lady, která je od listopadu loňského roku k vidění v olomou...

Odbor životního prostředí má nová telefonní čísla

Nová telefonní čísla mají pracovníci Odboru životního prostředí a zemědělství (OŽP) Magistrátu města Zlína, kteří od prosince loňského roku sídlí ve třetím patře budovy v ulici Zarámí 4421. Telefonní ...

Zlínská Karkulka završila třicítku a loučí se

Červená Karkulka, kterou podle klasické pohádky pro Městské divadlo Zlín sepsal režisér Akram Staněk, v neděli 18. ledna končí posledním uvedením na zájezdě v Olomouci. Karkulka se suverénně zabydlela...

Region Zlínsko se účastní devíti tuzemských veletrhů

Svazek obcí Region Zlínsko se v roce 2009 zúčastnÍ se svými materiály celkem devíti tuzemských veletrhů zaměřených na cestovní ruch. Expozici lidé uvidí například na brněnském Regiontouru nebo pražské...

Projekt 100 je za dveřmi

Články abecedně vzestupné

Nový sběrný dvůr byl otevřen na Slezské ve Frýdku

Nový sběrný dvůr hlavního města v Běchovicích zahájil zkušební provoz

Dnes byl za účasti předsedkyně výboru životního prostředí Andrey Vlásenkové a starosty Městské části Praha – Běchovice Ondřeje Martana slavnostně zahájen zkušební provoz dalšího pražského sběrného dvo...

Nový sběrný dvůr se otevřel v Košířích

Společnost Pražské služby zahájily provoz nového sběrného dvora, tentokrát v Košířích. Lidem poslouží k odkládání nejen objemného odpadu.

Nový sběrný dvůr ve Strašnicích se otevřel v březnu

Od března letošního roku je v Praze 10 opětovně otevřený sběrný dvůr hlavního města, a to v ulici Dřevčická, přibližně 200 metrů od ulice Černokostelecká, v areálu společnosti Domeček - odpady.

Nový šéf Arceloru se představí na Dětském dni

Nový Senior park bude na Pankráci

MČ Praha 4 pokračuje v akci "Aktivní senior", který specifickým přístupem k našim starším spoluobčanům v hlavním městě dlouhodobě prosazuje.

Nový seriál Když žraloci útočí

Televizní kanál Prima ZOOM představuje nově ve svém vysílání dvě série útočného a zajímavého seriálu Když žraloci útočí, a to v pátečních letních večerech. Seriál, který se věnuje žralokům, prozradí, ...

Nový seriál pro rodiče! Vemte děti na hřiště (I.): do Vršovic

Po zimě postupně ožívají i dětská hřiště, přičemž v Praze 10 je veřejně přístupných hřišť nebo herních ploch ke stovce. Osmdesát z nich je v přímé péči radnice. Kam v jednotlivých katastrech desítky n...

Nový skatepark na Lužinách už slouží malým i velkým sportovcům

V polovině října byl slavnostně otevřen skatepark na Lužinách, který prošel kompletní obnovou. Na místě původního skateparku vyrostl zcela nový areál, který svým rozvržením nabízí unikátní prostor pro...

Nový skatepark v Ostravě-Porubě otevřou elitní jezdci

Články abecedně sestupně

Nový tanečně-hudební projekt THE WATCHER slibuje výjimečný kulturní zážitek

Na podzim čeká diváky populárního kulturního centra La Fabrika v pražských Holešovicích další originálně pojaté představení, ve kterém se nezávislý taneční soubor 420PEOPLE opět spojil s úspěšnou rock...

Nový systém varuje před špatným vzduchem

Nový systém bude v Ostravě řidit dopravu

Nový stroj zlepší v Ostravě opravy silnic

Nový stacionář ulehčí rodičům postižených dětí

Za vznikem stacionáře Čmeláček pro děti s postižením stojí zástupce přednosty Onkologické kliniky Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě MUDr. Jaroslav Hájek.

Nový sportovní areál v Otrokovicích zahajuje zkušební provoz

OTROKOVICE (MEDIAFAX) - Zkušební provoz začíná v těchto dnech v nově vybudovaném Veřejném sportovně společenském areálu Otrokovice – Baťov. Agenturu Mediafax o tom informovala mluvčí otrokovické radni...

Nový specializovaný slevový server Steakomat

Populární slevové nakupování rozšiřuje slevový portál Helbea.cz o nový specializovaný server, primárně zaměřený na milovníky steaků, grilování a tradiční české kuchyně s názvem Steakomat.cz.

Nový sparťanský trenér – Brian Priske

A-tým fotbalové Sparty povede překvapivě dánský trenér Brian Priske. Možní kandidáti, jejichž jména pronikala do médií, se do finále nedostali. Priske má za sebou úspěšné působení v Midtjyllandu, se k...

Nový sonograf zlepší diagnostiku plicních onemocnění

Nový sonografický přístroj využívá od listopadu plicní oddělení Krajské nemocnice T. Bati, a. s. (KNTB), ve Zlíně. Slouží hlavně k diagnostice tekutin v hrudníku, plicních nádorů, pohrudničních stavů,...

Nový sloninec přilákal do zoo rekordní počet návštěvníků

Nový pavilon slonů a hrochů přilákal do zoo během soboty dvanáct tisíc lidí. Je to až pětkrát více, než kolik návštěvníků obvykle v daném období přichází.