Počasí
Praha 23 °C Sobota, 20. července 2024, Svátek má Ilja
Go to content
Naše Praha na Facebooku

Ostrava má pět nových čestných občanů

Zastupitelé Ostravy udělili čestné občanství města pěti osobnostem.
Jinřich Heřkovic přejímá z ruku Petra Kajnara čestné občanství. Zvětšit
Jinřich Heřkovic přejímá z ruku Petra Kajnara čestné občanství.

 Čtyři z oceněných jsou vojáci, kteří ve 2. světové válce osvobozovali naši republiku. Pátý oceněný Ivo Stolařík je zase považován za objevitele Jarmily Šulákové.

Jako první přebral čestné občanství Ostravy muzikolog a etnograf Ivo Stolařík. Město tak ocenilo jeho práci v oblasti kultury. Stolařík je považován za objevitele zpěvačky Jarmily Šulákové, založil 1. dětský rozhlasový sbor Ostrava, pracoval v Janáčkově filharmonii i ve valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm a propagoval lidovou kulturu našeho regionu.
Mikuláš Končický, Jindřich Heřkovic a Vladimír Palička se účastnili Ostravské operace a osvobozovali naše město. Jan Pavlíček zase bojoval na západní frontě a dostal se do náhradního výsadku atentátníků na říšského protektora Heydricha.
Cenu města Ostravy in memoriam získali další dva vojáci – brigádní generál Jan Satorie a plukovník Ludvík Cibulka.
Čestné občanství a Cena města Ostravy jsou spojeny s finanční částkou ve výši 100 000 korun.

Životopisy oceněných:

 PhDr. Ivo Stolařík, CSc. je etnograf, muzikolog, autor významných prací z oblasti folkloristiky a muzikologie, zejména janáčkovských publikací, rozsáhlého díla o lidové kultuře Těšínska či monografie „Umělecká tvorba v Ostravě 1918 – 1938″. Svou neúnavnou kulturní, rozhlasovou, hudebně-výchovnou a osvětovou činnost zachytil v memoárové knize „Život není fráze“. Věnoval se dokumentaci a popularizaci lidové kultury zdejšího regionu, především hudebního folklóru. Byl vynikajícím odborným poradcem řady cimbálových muzik, jakými byly např. Vsacan nebo Malá muzika československého rozhlasu v Ostravě. V rámci pořadů s lidovou hudbou „objevil“ v roce 1949 zpěvačku Jarmilu Šulákovou a podpořil její další rozvoj.
Založil 1. dětský rozhlasový sbor Ostrava, který až do roku 1955 sám dirigoval. Nelze opomenout ani výsledky jeho práce ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, v Janáčkově filharmonii i na Pedagogické fakultě v Ostravě. PhDr. Stolaříkovi, CSc. byl udělen čestný doktorát Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a je nositelem Ceny města Ostravy.

 Ing. Mikuláš Končický, plk. v.v. Po uavření smlouvy mezi Německem a SSSR připadlo území, kde žil, Sovětskému svazu, později však bylo okupováno německou armádou. Po osvobození Volyně se jmenovaný dobrovolně přihlásil do 1. čs. armádního sboru, kde začal sloužit 15. 3. 1944. Zúčastnil se Dukelské operace, Jaselské operace, Ostravské operace a boje ukončil pochodem na Prahu.
Vyznamenání:
Československý válečný kříž (3x),
Československá medaile Za chrabrost,
Československá medaile Za zahraniční odboj
Sovětský Řád slávy,
Sovětská medaile Za Prahu,
Sovětská medaile Za vítězství nad Německem,
Polský Válečný kříž
a řada dalších československých, sovětských a polských vyznamenání.
Po válce absolvoval Vojenskou akademii a zůstal v armádě. V roce 1968 byl za záporný postoj k sovětské okupaci z armády propuštěn.
Jmenovaný je předsedou Městského výboru Českého svazu bojovníků za svobodu v Ostravě, od roku 1991 vykonává funkci předsedy Jednoty Československé obce legionářské Ostrava, je členem Republikového výboru ČSOL a výboru historické skupiny tankové brigády.

 

Jindřich Heřkovič, plk. v.v. V Budapešti se vyučil písmomalířem. Brzy byl odveden do pracovního tábora a na sovětskou frontu. V létě 1943 utekl přes frontu do Sovětského svazu a přihlásil se do československé armády. Byl samopalníkem v 1. čs. tankové brigádě. Bojoval v Dukelské operaci, na Ondavě a v Ostravské operaci. Těsně před hranicemi Československa byl těžce raněn.
Vyznamenání:
Československý válečný kříž,
Československá medaile Za chrabrost,
Československá medaile Za zásluhy,
Československá pamětní medaile Za zahraniční odboj,
Sovětský řád Velké vlastenecké války I. stupně,
Sovětské vyznamenání Za vítězství nad Německem
a řada dalších československých, sovětských, ruských a polských vyznamenání.
Po válce studoval na právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Pracoval na ministerstvu vnitra, kde se věnoval metodice řízení odborů národních výborů. V roce 1953 byl nasazen do dolů, pracoval na dole Hlubina v Ostravě. Od roku 1956 pracoval v ČKD Praha.
Po obnovení činnosti Československé obce legionářské v ní začal okamžitě pracovat. Již 16 let vykonává funkci předsedy historické skupiny 1. čs. samostatné tankové brigády a je členem Republikového výboru ČSOL.

Vladimír Palička, plk. v.v. Vystudoval střední železničářskou školu a poté pracoval jako údržbář ve výtopně lokomotiv. Po obsazení Volyně německou armádou se zapojil do činnosti partyzánské brigády D. M. Medvěděva. Po osvobození Volyně Rudou armádou se dobrovolně přihlásil do armády a sloužil v 1. čs. tankové brigádě. S posádkou legendárního tanku „Žižka“ bojoval na Dukle, kde utrpěl zranění. Poté se zúčastnil bojů v Ostravské operaci, kde byl opět raněn. Za bojové zásluhy byl vyznamenán československými a spojeneckými řády a medailemi. O svých osudech napsal knihu pod názvem „Nezaváto větrem“.
Po skončení války zůstal v armádě, sloužil v Ostravě, kde se i oženil.
Aktivně pracoval ve Svazu protifašistických bojovníků, podílel se na obnově Československé obce legionářské. Jako předseda historicko-dokumentační komise se zasloužil o zachování a rozšíření sbírky historických dokumentů, týkajících se zejména zahraničního odboje. Stará se o udržování a zachovávání památníků, připomínajících tradice československého odboje.

Ing. Jan Pavlíček, plk. v.v. V roce 1940 překročil hranice protektorátu a přes Slovensko, Maďarsko a Jugoslávii se dostal do Egypta. Proti německé armádě poprvé bojoval u Tobruku, odkud s dalšími českými dobrovolníky pronásledoval generála Rommela. V Anglii byl zařazen jako tankista, jeho výcvik však byl přerušen výběrem do speciálního výsadkového oddílu, připravovaného jako náhradní výsadek pro atentát na říšského protektora Heydricha. Den před vyloděním spojenců v Normandii byl vysazen do zázemí francouzského pobřeží, aby zpětným útokem proti německým opevněním napomohli vylodění anglických a amerických jednotek. Podílel se na osvobozování Paříže, projel Německem až do Plzně a v Praze se spojil s naší armádou z východu. Je nositelem četných vyznamenání za odvahu a zásluhy o osvobození republiky.
Po válce pracoval jako hlavní měřič v OKD-Jih, po vystudování VŠB převzal vedení odboru Hlavního měřiče a geologa koncernu OKD. V době tzv. normalizace byl jako bývalý příslušník západních armád odvolán z funkce a následně pracoval v Krajském investorském útvaru.
Aktivně se podílel na činnosti obnovené Československé obce legionářské.

Brigádní generál Jan Satorie st. Po vystudování obchodní akademie pracoval jako bankovní úředník. Po vypuknutí 1. světové války byl povolán do armády a bojoval na ruské frontě. V červnu 1916 byl zajat. Od srpna 1917 byl příslušníkem čs. legií a odeslán k čs. legiím ve Francii. Do vlasti se vrátil jako kapitán pěchoty. Od roku 1920 byl důstojníkem z povolání, 16. 8. 1938 byl jmenován velitelem nového hraničářského pluku 4 v Hlučíně. Kvalita výcviku této první elitní jednotky pro boj v opevnění se projevila při částečné mobilizaci 20. 5. 1938,  ještě výrazněji při mobilizaci 23. 9. 1938 i ve srážkách s nacistickými ordnery a Sudetendeutsche Freikorpsem. Po Mnichovu organizoval ústup hraničářů z opevnění a pomoc obyvatelstvu odcházejícímu do vnitrozemí. Zapojil se do domácího odboje a od ledna 1941 do dubna 1943 byl vězněn. Poté pracoval v zemědělství. 5. 5. 1945 byl povolán do aktivní služby a 1.8.1945 povýšen na brigádního generála. V roce 1946 byl donucen k odchodu do výslužby a zemřel po krátké těžké nemoci 30.4.1949 v Ostravě.

 Plk. Ludvík Cibulka. V první světové válce bojoval v čs. legiích na italské frontě, po válce sloužil v armádě u pěšího pluku 8 – „Slezského“. V roce 1936 byl jmenován velitelem praporu Stráže obrany státu Moravská Ostrava. Tyto jednotky měly za úkol bleskově zajistit státní hranici,  svou obranou umožnit mobilizaci a nástup čsl. armády. 20. 5. 1938 byla vyhlášená částečná mobilizace a ostraha hranic, což bylo první faktické nasazení jednotek  Stráže obrany státu. 12. 9. 1938 obvinil Adolf Hitler Čechy z terorizování Němců žijících v ČR, což se stalo signálem pro pokus o puč stoupenců nacismu, do bojů zasáhl i prapor  Stráže obrany státu Moravská Ostrava pod velením plk. Cibulky. Poražení povstalci následně prchali do Německa, kde byli vyzbrojeni a jako Sudetendeutsche Freikorps posláni zpět. Prapor Stráže obrany státu Moravská Ostrava však bojoval nejen s německými nacisty, ale i s polskými nacionalisty, boje trvaly až do 1. 10. 1938.
Po 15. 3. 1939 se plk. Cibulka zapojil do ilegální vojenské organizace Obrana národa, byl zatčen a 30. 3. 1941 umučen v koncentračním táboře Buchenwald. Za odbojovou činnost byl roku 1946 in memoriam povýšen na plukovníka pěchoty.

 

Podobné články

Reklama

Načítaní obsahu...

Načítaní obsahu...


Předchozí články

Galerie nabízí vstup zdarma

Olomoučané diskutovali o budoucnosti města, zájem byl velký

Pestrou a bezesporu smysluplnou debatu přineslo včerejší setkání představitelů města s olomouckou veřejností. Tématem otevřené diskuse se už podruhé v tomto měsíci stal návrh zadání nového územního pl...

Radnice oznamuje: Kam pro sociální podporu?

Koncem října schválila Poslanecká sněmovna ČR novelu zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Tato novela mimo jiné odstraňuje dosavadní organizační výjimku ve výkonu agendy státní sociální ...

Vítr potrápil hasiče z celého kraje

V Hloubětíně jsou omezeny tramvaje

Špitálská–Starý Hloubětín: přerušení provozu tramvají (linky 19, 54) Od zahájení denního provozu v pondělí 1. do ukončení denního provozu v úterý 2. prosince 2008 bude přerušen obousměrně provoz tramv...

Kohouti, Králíci a Holubi udělali Praze 9 český rekord

Na pražském výstavišti v Praze 9 padl v listopadu rekord, který bude zapsán do České knihy rekordů. Sešlo se tu najednou 26 lidí se zvířecím příjmením, sdělila organizátorka Jindřiška Riedlová. "Rekor...

Olomoučtí strážníci mají nová vozidla

Od dnešního dne začali olomoučtí strážníci používat čtyři nová vozidla Škoda Roomster. Jejich nákup přišel Městskou policii Olomouc na 1,4 milionu korun. Nové vozy nahradily čtyři dosluhující Škody Fa...

Díky dotacím vznikla nová pracovní místa

Opilý sebevrah hrozil na sídlišti výbuchem

Invalida chtěl skoncovat s životem. Napil se, uzamkl se v autě a tvrdil, ž emá u sebe výbušniny. Kvůli němu byli v pohotovosti policisté, lékaři, hasiči , zásahová jednotka i pyrotechnici.

Frýdecký zámek uvítá Mikuláše a jarmark

Otec piva Radegast slaví devadesátiny

Je to skutečně vydařené dítě. Má všechny možné pozitivní vlastnosti a lidé jej mají rádi. Jeho otec, Jaromír Franzl, na něj může být pyšný. Na své dítko – pivo značky Radegast.

Frýdek-Místek smutní. Jeho malířka odešla

Malířka Eliška Servátková již není mezi námi. Zemřela nečekaně po krátké nemoci. Dožila se úctyhodných 93 let. Poslední rozloučení se koná zítra, 2. prosince, ve 13 hodin ve smuteční síni na frýdeckém...

Letňanská Avia zastaví výrobní linky a chystá propouštění

Ani Praha 9 nezůstala odolná vůči krizi, která se žene především na tuzemské výrobce. Výrobce nákladních automobilů, letňanská Avia, reaguje na pokles poptávky a na sedm týdnů pozastaví výrobu. Jak v ...

Ostravské tanečnice mistryněmi světa

Nejmladší tanečnice ostravského tanečního klubu Akcent se o víkendu staly mistryněmi světa. Na 12. ročníku mistrovství světa v show dance, který proběhl v německé Riese, zvítězily v konkurenci dalších...

Olomoucká nemocnice dostala přístroj za tři miliony

Nadace Děti - kultura - sport z Uherského Hradiště, která dlouhodobě podporuje projekty přispívající ke zdravému vývoji dětí a mládeže, přispěla v letošním roce Fakultní nemocnici Olomouc na diagnosti...

Policie: Psi netrpěli, nešlo o trestný čin

Šternberští policisté uzavřeli případ sedmadvaceti uhynulých psů, které našli koncem srpna u obce Štarnov. Podle vyšetřovatelů se nejednalo o trestný čin, ale pouze o přestupek, protože jed, který nez...

Počet občanů mírně klesl

Děti opět popíjely alkohol

Třinec pořádá krasobruslařské mistrovstvi

Největším tahákem šampionátu je Tomáš Verner, na medaile zaútočí i krasobruslaři z Moravskoslezského kraje

Lampionový průvod dětí

Občanské sdružení Studánka a Církevní mateřská škola Studánka zvou na tradiční lampionový průvod ve čtvrtek 4. prosince 2008. Průvody budou vycházet ze tří míst: od kostela Panny Marie Královny Míru n...

Mikulášská v mateřském centru Balónek

Mateřské centrum Balónek, Ke Kamýku 686/2, pořádá ve dnech 6. a 7. 12. v 10 a v 16 hod. Mikulášskou. Nutno se přihlásit na tel. 241712071 nebo na mcbalonek@centrum.cz. Vstupné 60 Kč (přijde Mikuláš s ...

Den otevřených dveří v krčském Domově seniorů

Domov pro seniory Krč, Sulická 1085/53, 142 00 Praha 4, pořádá pro všechny zájemce 16. prosince od 9 do 15 hod. „Den otevřených dveří“. Více informací na www.domovseniorukrc.cz

Benefiční koncert pro Dětský domov v Krči

Na podporu Dětského domova v Krči se uskuteční již třetí koncert benefičního projektu LaFEST, a to v neděli 14.12 od 18 hod. v pražském klubu Chapeau Rouge, Jakubská 2, Praha 1. Během večera zahrají p...

Premiéra Fidlovačky: Miláčci a milodary

Současný francouzský dramatik a herec Gilles Dyrek je ve své zemi dobře znám jako tvůrce moderních komedií. Jeho hra „Miláčci a milodary" (původní název „Benátky pod sněhem") vypráví příběh jedné „več...

Andělské Vánoce s Robby Bubble

Městská část Praha 4 a 4-Volnočasová, o. p. s. vás zvou ve čtvrtek 4. prosince od 16 hodin před DBK Budějovická na velkou mikulášskou show! Těšit se můžete na andílka Albertíka, sněhuláka Kuličku nebo...

Tragická nehoda – jeden muž uhořel, druhý zahynul

Frekventovaná silnice I/48 u Starého Jičína byla dnes uzavřena. Stala se na ní tragická nehoda. Nepřežili ji dva řidiči.

V Edenu se v rámci Vánočních trhů myslí i na děti z dětských domovů

Vánoční strom radosti, který od 29. 11. do 18. 12. pořádá NC Eden a vršovická radnice Praha 10, je charitativní akce založená na solidárnosti lidí v předvánočním období. Podstatou je vybrat dárky pro ...

Kdy budou zápisy do 1. tříd?

Zápisy do 1. ročníku pro školní rok 2009/2010 se budou konat ve všech základních školách zřizovaných m.č. Praha 10 v úterý 20.1. a ve středu 21.1.2009 v době od 14,00 do 18,00 hodin. K zápisu s sebou ...

Pojďte po stopách spících rytířů v Beskydech

Víte o tom, že v České republice spí i jiní rytíři, než ti Blaničtí? A že Beskydy mají i svou Slezskou část, jejíž nejvyšší horou je Velká Čantoryje? Že ne? Pak pojďte na výlet.

Vášeň zamrazí, naštěstí jen na účesové show

Mikuláš v Olomouci pojede tramvají a dorazí i do zoo

Pestrý program oslav svátku svatého Mikuláše připravilo pro nejmladší obyvatele město Olomouc. Děti budou moci oblíbenou postavu doprovázenou čertem a andělem potkat jak v centru města, tak v zoologic...

Nechte Mikuláše koňovi

MČ Praha 14 a její odbor sociálních věcí a zdravotnictví a sdružení Zajíček na koni zvou 5. prosince na Mikulášskou besídku s nadílkou. Mikuláš přijede za dětmi zcela netradičně – na koni.

Olomouc vydala průvodce městem v braillově písmu

Pozor! Autobusy pojedou jinak

Editorial: Do Nového roku šťastnou a veselou splatnost

Už je to tady! Vánoční šílenství a s ním stinné stránky ex-svátků lásky a míru - nyní povětšinou komerční ždímačky. Na tu doplácí díky výpočetní schopnosti ani ne páťáka nemálo vezdejších dlužníků. Dí...

Proč se vznášel vrtulník nad City Tower?

Bohatý vánoční program v Arkádách Pankrác

Nové nákupní centrum Arkády Pankrác přichystalo pro své návštěvníky bohatý kulturní a společenský program pro vánoční období 2008.

Veselé vánoce v Praze 2

Předvánoční období, čili také čas adventu, bývá pro radnice všech pražských městských částí příležitostí pro přípravu řady kulturních a společenských akcí spojených často s představením práce umělců a...

Pro svou knihu jsem hledal originální téma

Pětatřicetiletý inženýr chemie Robert Tingel vstupuje na české literární pole historickou románovou prvotinou z 18. století s názvem Korsický lev a francouzská holubice věnovanou korsickému vlastenci ...

Unikátní expozice vánočních medvídků

Pokud při zběsilém shánění vánočních dárků či při rodinném výletě opustíte území městské části Praha 4 a navštívíte nákupní centrum Galerie Butovice v Praze 13, určitě si nenechte ujít vánoční expozic...

Program multikina Golden Apple Cinema

Program multikina Golden Apple Cinema na období od 4. do 10. prosince 2008.

Zazvonil zvoneček a rozsvítil se stromeček

Místecké náměstí Svobody nepamatuje takový dav lidí. Tisíce obyvatel města se dnes přišly podívat na rozsvícení vánočního stromu a na show, která jej doprovázela.

Vánoce a zábava

V období adventu a Vánoc se tradičně koná celá řada akcí. Zábavné programy připravilo pro děti nejen zlínské Městské divadlo, ale také muzeum nebo Dům umění.

Zlínský vorvaň prověřil soudržnost

Již po deváté se město Zlín stalo hostitelem netradičního soutěžního klání Zlínský vorvaň, jež pořádá obecně prospěšná společnost „Dětem“. Ve čtvrtek 30. října zavítaly na halu Novesta školy z celého ...

Barevné vyšetření v Onkologickém centru

Tomografické vyšetření onkologického pacienta v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně bude pro nemocné méně stresující. Onkologické centrum totiž pacientovi nabízí při speciálním vyšetření na CT simuláto...

Vlastimil Brůzl: „Místní rally sprint nám vyhovoval“

Velmi úspěšnou sezonu má za sebou zlínský tým Impromat Motorsport, který letos startoval v závodech mistrovství republiky. S vozem Škoda Fabia Kit Car vybojoval jezdec Luboš Minařík dva tituly mistrů ...

Travní lyžování je stále oblíbenější

Více než o třetinu se v uplynulé sezoně rozrostla členská základna příznivců travního lyžování. Vyplývá to z výsledků jednání celorepublikové valné hromady Svazu lyžování, úseku travního lyžování, kte...

Se zimní výbavou ve Zlínském kraji na třech místech

Značkami Zimní výbava budou od prosince označeny tři silnice na Vsetínsku. Jedná se o vozovku II/481 z Prostřední Bečvy přes Soláň do Velkých Karlovic, silnice II/487 z Velkých Karlovic ve směru na Ma...

Václav Hudeček tráví Vánoce tradičně

„Úspěch je záležitostí ideálního prolínání talentu i píle. Bez talentu je všechno snažení marné. Ale bez práce se dá i velký talent pohřbít.“ Právě tato slova objevíte na úvodní internetové stránce na...

Přes dva tisíce Zlíňanů letos oslavilo významné jubileum

Jako projev poděkování za celoroční práci uspořádalo statutární město Zlín v obřadní síni zlínské radnice koncert pro všechny dobrovolné pracovníky, kteří chodí v průběhu roku blahopřát jubilantům a j...

Následující články

Vondráčková s Michalem: S bulvárem zatočíme!

Zpěvačka Helena Vondráčková a její manžel Martin Michal bojují s bulvárem. Často se soudí a požadují omluvy za zveřejněné nepravdivé informace. Nyní vyšla kniha, v níž manželský pár uvádí všechny kauz...

Soud zrušil rozhodnutí o uložení třímilionové pokuty ÚOHS

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterým udělil statutárnímu městu Zlínu třímilionovou pokutu, zrušil Krajský soud v Brně a vrátil k dalšímu řízení ÚOHS.

Budete čekat na metro dvakrát tak déle?

Na nově otevřené trase metra přes Prosek do Letňan se zvažuje zavedení pásmového provozu. Ten znají například uživatelé metra B, kdy do konečné stanice Depo Hostivař, protože není tolik využívána, jez...

Studenti vyrazili do boje za záchranu českého Ježíška

Český Ježíšek, který od nepaměti nosí dětem dárky, je v ohrožení. S tímto vzkazem vyrazilo několik desítek studentů vysokých škol z celé České republiky do boje za záchranu tradiční postavy nosící dět...

Vzpomínkový večer na architekta Pavla Nováka

Slavnostní večer spojený se vzpomínkou na arch. Pavla Nováka, kterému v těchto dnech vychází kniha „Zlínská architektura 1900 – 1950 a 1950 – 2000“, se uskuteční ve středu 10. prosince od 18:00 hodin ...

Dobeška uvede „ Ženy a panenky"

12. prosince se v Divadle Dobeška od 19.30 hod. uskuteční premiéra nové hry Arnošta Goldflama „Ženy a panenky". Ve hře se představí celkem šest hereček - Michaela Doležalová, Iva Klestilová, Ivana Lok...

Knihovna vydala publikaci o olomouckých osobnostech

The Action – představení o smrti bez iluzí

Nejprve byl slyšet smích a silácké řeči. Pak ale smích ustával a v sále zaznívaly i výkřiky hrůzy. Na konci se smál jen málokdo. Převládal pocit zmaru a hrůzy. O čem je řeč? O The Action – multimediál...

Krasobruslaři se utkali o tituly, Simaová vyhrála

Krasobruslařský oddíl z Třince uspořádal ve Werk Aréně společný šampionát tří zemí – Česka, Polska a Slovenska. Vůbec poprvé se tak v jedné soutěži utkali o mistrovské tituly závodníci tří zemí, přiče...

Václav Svěrkoš oslaví Silvestra ve Francii

Český fotbalový reprezentant a hráč Baníku Ostrava opouští svůj klub. Na jaře bude branky střílet v dresu francouzského klubu FC Sochaux a snad mu pomůže k záchraně v první francouzské lize. Sochaux f...

V Andělích všedního dne je zakódovaná naděje

Sotva odezněl ruch kolem úspěšné premiéry komediálního retro-muzikálu Eva tropí hlouposti, už se v Městském divadle Zlín dokončují přípravy premiéry další. Již za týden, v sobotu 13. prosince 2008 uve...

Nemáte dárek? Adoptujte zvířátko z ostravské ZOO

Hledáte netradiční vánoční dárek pro své blízké? Věnujte jim symbolickou adopci některého ze zvířat ostravské ZOO!

Muže zemřel ve výkopu

Hromadná nehoda si vyžádala osm zraněných

Teprve v půl třetí odpoledne se podařilo hasičům odstranit následky hromadné dopravní nehody, která se stala dnes kolem deváté hodiny ráno v Olomouci na hlavním tahu na Ostravu. Srážku více než třicet...

Pražské „maratony" třikrát stříbrné

Společnost Prague International Marathon získala pro nadcházející sezonu 2009 opět prestižní ocenění IAAF Silver Label Road Races. Zatímco pro letošní rok byly takto certifikovány dva z hlavních závod...

Na Černém mostě budou změněny autobusy 141 a 273

Z důvodu zlepšení dopravní obsluhy, návazností na metro a prokladů budou upraveny autobusové linky 141 a 273. Spoje okružní linky 141 se mimo špičky všedních dnů a o víkendu převádějí na linku 273, čí...

Divadelníci z Bozděchu hledají nové herce

Prkna, která znamenají svět, lákají mnohé. A tak i divadelní soubor Bozděch Praha Vršovice (založeno 1892) hledá nové členy. Důležitá je chuť hrát divadlo a odvaha předvést svoje umění na veřejnosti. ...

ADRA vystavuje ve zlínském divadle

„Děti proti chudobě aneb lidé by chudí být neměli“ – to je název letošního již 3. ročníku dětské výtvarné soutěže, kterou uspořádala nezisková organizace ADRA a zároveň je to i název putovní výstavy v...

Tradice Vánoc pohledem ZŠ Mánesova

Od začátku školního roku realizuje nejpočetnější otrokovická základní škola Mánesova projekt Tradice Vánoc v řemeslné výrobě, zvycích a obyčejích. Žáci i učitelé si během roku v řemeslných dílnách pod...

Vysázeno již 385 stromů za děti z „desítky“

Celkem již 385 stromů bylo vysázeno v rámci populárního programu Prahy 10 „Strom za každé narozené dítě“. Do projektu jsou v současnosti přihlášeny další desítky dětí z Prahy 10, za které budou vysaze...

Léčebna dlouhodobě nemocných v Obloukové otevřena

LDN v Obloukové, jejímž zřizovateleme je vršovická radnice, byla začátkem prosince otevřena. Práce stály 180 milionů korun a zařízení se svým vybavením, bezbariérovým přístupem a kvalitním personálem ...

Předvánoční premiéra „Paní plukovníkové"

Vitální a energická. Plná vtipu, plná života. Taková je JIŘINA BOHDALOVÁ v roli vdovy, v níž exceluje v předvánoční premiéře hry Paní plukovníková, kterou uvádí Divadlo Na Jezerce.

Bohemáci vyjádřili na radnici zájem o setrvání v Ďolíčku

Několik desítek fanoušků se sešlo před radnicí Prahy 10, kde v polovině prosince jednalo zastupitelstvo. Jedním z padesáti bodů schůze bylo zvažování možností městské části jednat o vstupu do stadionu...

Rotary klub Frýdek-Místek pořádá benefiční koncert

V Bazilice Minor Navštívení Panny Marie ve Frýdku se bude konat zítra, to je ve středu 10. prosince, od 19 hodin III. benefiční předvánoční koncert.

Ze sídliště Letňany ráno častěji na metro od prosince

Z důvodu nutnosti řešení kapacitních problémů, které byly potvrzeny přepravními průzkumy, dojde od pondělí 1. 12. 2008 k posílení autobusového spojení ze sídliště Letňany ke stanici metra Letňany.

Repronis vydal Neuwirthův Puls nemocnice

Dětské pacienty potěšily dárečky

Malé pacienty dětského oddělení Vítkovické nemocnice potěšila návštěva ředitelky Nadace ArcelorMittal Felicidad Cristobal a prezidentky občanského sdružení Kiwanis Ostrava Evy Pastuškové.

Krize postihla i ostravskou Karolinu

Zdeněk Harazim je šéfem strážníků

Mariánské Hory jsou stále pod dohledem

Ortopedy pozdravil i Jaromír Nohavica

Nejlepší ortopopedi z celé republiky s sjeli do Frýdku-Místku na konferenci.

Poplatky v nemocnicích odpadnou od února

Pacienti nebudou platit třicetikorunové poplatky v nemocnicích zřízených krajem od února. Dohodli se na tom představitelé všech krajů.

Josef Vejvoda diriguje premiéru své skladby

V příštím roce Praha investuje 11 miliard do dopravy

Pražský rozpočet na příští rok počítá s kapitálovými výdaji 18,22 miliardy korun, z toho 11,14 miliardy půjde do dopravy. Například do zdravotnictví Praha v příštím roce investuje 350 milionů korun, v...

Kaki Persimon vykvetl na ZŠ i v Praze 9

V některých pražských školách školách přistoupili k podpoře zdraví i ekonomickému zavedení nově zaváděného plodu dětem: Každý žák obdrží před vstupem do školy jeden plod Kaki Persimon, informační letá...

Sportoviště v Přílukách by mohlo být hotovo před Vánocemi

Opravované sportoviště v místní zlínské části Příluky již má položeny takřka všechny vrstvy štěrkodrtě, které se budou postupně hutnit. „V příštím týdnu přijde na řadu pokládka samotného umělého trávn...

Změny v P10: busy opouští Hostivař, pojedou na Háje

V Praze 10 dochází k zásadnější změně dopravy. K termínu celostátní změny jízdních řádů 14.12.2008 dojde k zásadní změně dopravní obsluhy oblasti Uhříněvsi a Říčanska. Příměstské autobusové linky ve s...

Dostanete v Edenu byt pod stromeček?

Bydlení pod stromeček – i to je jeden z přínosů Vánočních trhů, které probíhají letos na tradičním místě ve vršovickém Edenu. Od přelomu listopadu a prosince, tedy od první adventní neděle, zde probíh...

Společnost Sodexo darovala 100 000 Kč LDN při FTN v Krči

Nové ORL centrum v Praze 4

Řidič v Ostravě zabil a ujel. Pomozte jej najít.

Osmdesátiletý muž zahynul při nehodě, když jej srazil řidič Škody Favorit. Viník nehody ujel a policisté po něm pátrají.

Otrokovice budují nový zpomalovací práh

Výstavbou nového zpomalovací prahu na největším otrokovickém sídlišti Trávníky zvýší radnice bezpečnost přecházejících chodců, jimiž jsou zejména děti. Realizaci stavby omezující rychlost projíždějící...

Kolemjdoucí našli v Olomouci mrtvolu neznámého muže

V Galerii 14 vystoupí Capella Regia

Kviz Praha 14 pořádá ve středu 17. prosince vánoční koncert v Galerii 14. Capella Regia. Soubor byl založen roku 1992 jako Capella Regia Musicalis Robertem Hugem. Název se odkazuje ke slavné sbírce če...

Olomouc je v kraji třetí ve třídění odpadů

Třetí místo v kategorii měst obsadila Olomouc v soutěži pro města a obce Olomouckého kraje ve třídění odpadů. Slavnostní ceremoniál třetího ročníku soutěže O keramickou popelnici spojený s předáváním ...

Stoupnou ceny levných jízdenek

Aleš Loprais vyrazil na Dakar do Jižní Ameriky

Rallye Dakar se letos nepojede v Africe, avšak paradoxně v Jižní Americe. Z Ostravy vyrazil na rallye se svým speciálem Tatra osmadvacetiletý Aleš Loprais.

Zachránili řidičku před utopením

Za záchranu řidičky při dopravní nehodě byli oceněni titulem Gentleman silnic dva řidiči.

Vzhůru na poslední ostravský blešák

Ostravští zápasníci vybojovali již třetí titul

Zápasníci ve volném stylu TJ Sokol Vítkovice se opět vytáhli. Již potřetí za sebou získali titul mistrů České republiky.

Články abecedně vzestupné

Ostrava Jih se zapojí do Dnů evropského partnerství

Městský obvod Ostrava-Jih se letos na podzim zúčastní Dnů evropského partnerství Ostrava – Košice – Budapešť. Jedná se o projekt přeshraniční spolupráce, jehož úvodní část se v prvním zářijovém týdnu ...

Ostrava lákala investory ve Francii

Ostrava likviduje černé skládky

Ostrava má Muzeum vodních mlýnů

Raritu v podobě Muzea vodních mlýnů má od listopadu Ostrava. Nově je otevřené v objektu galerie Mlejn na Nádražní ulici.

Ostrava má nové logo s třemi vykřičníky!!!

Nové logo města Ostravy vzbuzuje emoce. Stalo se hlavním tématem hospodských diskuzí.

Ostrava má novou atrakci – muzeum motocyklů

Dar akademického sochaře Miroslava Rybičky stojí za vznikem muzea motocyklů v Dolní oblasti Vítkovice.

Ostrava má novou atrakci – orloj

Orloj v přístavbě ostravského divadla loutek se otvírá vždy co dvě hodiny. Diváci uvidí šest dřevěných figur.

Ostrava má novou autobusovou linku

Ostrava má nový moderní hotel Park Inn

Slavnost na Fifejdách otevřela po tříměsíčním zkušebním provozu zbrusu nový ostravský hotel Park Inn.

Ostrava má pět nominací na Thálie

Články abecedně sestupně

Ostrava opět zažije Shakespearovské slavnosti

Ostrava očima německých fotografů

Ostrava nakoupí naftu v aukci

Ostrava nabízí atraktivní lokality ke koupi

Nabídky na koupi pozemků  v lokalitě 28. října (skelet),  Českobratrská - Nádražní a nám. Dr. Edvarda Beneše už mají své zájemce. (test)

Ostrava má webové stránky i v ruštině

Ostrava má webové stránky i v němčině

Ostrava má svou Minikunsthalle

Ostrava má špičkovou světovou oštěpařku. Čeká ji šampionát

Nikol Tabáčková patří k největším nadějím české atletitky.

Ostrava má první mezinárodní maturanty

Ostravští maturanti z gymnázia 1st International School of Ostrava se dostali na prestižní vysoké školy u nás i v zahraničí.

Ostrava má první kavárnu s dotykovou obrazovkou namísto nápojového lístku

První v Ostravě a dokonce první na Moravě s dotykovou obrazovkou je kavárna Julius Meinl. Prostřednictvím obrazovky si objednáte nápoje, můžete si zahrát hry, podívat na internet nebo chatovat s ostat...