Počasí
Praha 2 °C Pátek, 03. prosince 2021, Svátek má Svatoslav
Go to content

Bio a MiNi GRANTY udělaly radost po celém regionu

V rámci roku 2010 - Roku Biodivezity vyhlásila společnost Veolia Voda tzv. BioGRANTY pro ekologické projekty a Nadační fond Veolia Voda letos již potřetí vyhlásil tzv. MiNiGRANTY pro sociální a ekologické projekty. Celkově nakonec byly rozděleny šeky za 250.000 korun pro neziskové organizace a sociální a ekologická centra v regionu působení, tedy na Zlínsku, Olomoucku a Prostějovsku.
678c4834-s_1-ekologie Zvětšit
678c4834-s_1-ekologie

Slavnostní předání šeků se uskutečnilo poslední červnový den ve Zlíně Loukách. Pozváni byli jak jednotlivci a organizace, kteří grant získali, tak i zaměstnanci společnosti MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., kteří grant doporučili. Šeky předával obchodně finanční ředitel společnosti MOVO pan Petr Tejchman, za společnost Veolia Voda a za Nadační fond Veolia paní Vendula Valentová.

Bio nebo MiNigranty obdrželo Středisko rané péče Educo Zlín, Nadace Jana Pivečky Slavičín, Mysli.Sdružení Kopec, TJ Sokol Smržice, Planorbis ČSOP Kroměříž, ČSOP Haná, Sluňákov Olomouc, Líska o.s. a další. Mezi podpořenými projekty byly například výsadby ovocných sadů, podpora projektu ochraňující ptáky nebo podpora činností nejrůznějších organizací.

Podrobnější popis rozdělených grantů

MiNiGRANTY 2010 – dárce Nadační fond Veolia Voda – již 3. ročník

5000 Kč Klub Taekwondo WTF Zlín – malí sportovci -TKW WTF Zlín – Jiří Janečka – mistr
Cíl: Obnova sportovních pomůcek pro mladé sportovce v oddílu Taekwondo WTF Zlín, které se zaměřuje na trénink kyorugi neboli sportovního zápasu. Zlínský oddíl je v této disciplíně velmi úspěšný a pod vedením Ing. Svatopluka Štípka, dlouholetého trenéra reprezentace ČR, vychoval několik úspěšných reprezentantů. Současnost a budoucnost vedení oddílu vidí ve výchově dětí a mládeže, v jejich podpoře v rozvoji osobnosti, houževnatosti a odvahy. Děti si v oddíle zvýší sebevědomí, naučí se nové dovednosti a smysluplně prožijí svůj volný čas. Tréninky oddílu probíhají ve Zlíně v Sokolovně v Prštném. Dobrým způsobem pro rozvoj schopností a dovedností sportovců je účast na nejrůznějších turnajích po celé ČR, kde malí sportovci získali několik medailí.

18000 Kč – Outdoorové aktivity-cesta k integraci zrakově postižené mládeže TyfloCentrum Olomouc, o.p.s. – Mgr. Helena Koutná – specialista komunikace
Cíl: Zvýšení kondice, posílení psychiky, navázání přátelství a vysoce integrační prvky směrem k běžné společnosti pro zrakově postižené. Pobytové soustředění zaměřené na outdoorové aktivity pro mladé lidi se zrakovým postižením ve věku 15-35 let z Olomouckého kraje i dalších regionů Moravy, které naváže na dosavadní zkušenosti s pořádáním 7 soustředění orientovaných na tandemovou cykloturistiku a 1 na další outdoorové aktivity s velice příznivými ohlasy. Bylo vybráno zařízení vhodné pro osoby se zrakovým postižením. Provozována bude tandemová cykloturistika,j ízda na koni, pěší turistika, vodní sporty a rybolov.
Odůvodnění: Domníváme se, že jde o velmi prospěšný projekt, protože jeho obsahem je moderní a atraktivní způsob motivace lidí se zrakovým postižením ke sportovním aktivitám. Jeho cílem je také zapojení zrakově postižených do skupiny lidí zdravých (piloti tandemů, průvodci). Outdoorové aktivity s různými typy sportů a činností jsou velmi účinným prostředkem pro získání lepší fyzické a psychické kondice zrakově postižených. Tyto aktivity mohou motivovat mladé lidi k zapojení se do různých sportovních odvětví a jejich dalšímu

20000 Kč Canisterapie zdarma všem, kteří ji potřebují – Canisterapeutické centrum Zlín – Jan Fagoš – Strojník VHZ
Cíl: Zajištění canisterapie zdarma všem potřebným, kteří se na nás s žádostí o pomoc obracejí.
Canisterapie je velmi náročná nejen pro canisterapeuta, ale především pro psa. Pes může pracovat jen 2-3 hodiny týdně, aby nebyl zahlcen a fyzicky a psychicky příliš vyčerpáván. Musí vydržet až hodinu ležet bez hnutí a to i v situace, kdy je mu od klientů nechtěně ubližováno. Naším projektem je zajištění provozu a chodu Centra, abychom mohli ve své činnosti i nadále pokračovat a mohli tak klientům dále pomáhat. Rádi bychom zajistili dostatek finančních prostředků pro týmy, na alespoň částečnou úhradu nákladů spojených s pořízením, výchovou a výcvikem a speciální péči o canisterapeutického psa. Náš projekt pomáhá postiženým dětem. Během terapie se jim svaly prohřejí a ony jsou schopny dělat cviky, které by jinak nebyly vůbec schopné zvládnout. V případě, že nemají polykací reflex a jsou krmeny sondou přímo do žaludku, nahřívá se jim bříšní část a ony jsou schopny bezprostředně po canisterapii pozřít potravu klasickým způsobem, což je pro ně obrovská úleva a zážitek. Canisterapie nemá vliv ne na fyzickou stránku, ale také na psychiku. Pes je obrovský motivátor. Proto je canisterapie hodně využíváná v zařízeních pro seniory. Mnoho seniorů mělo domy své psy a v zařízení je mít nemohou, pes dává lásku všem stejně a dokáže zlepšit náladu i v těch nejtěžších chvílích života. Toto jen pár příkladů canisterapie, užívá se i u drogově závislých, u autistů, u zneužívaných dětí atd…

20000 Kč Žijeme tu společně – Středisko rané péče Educo Zlín o.s. – ing Renata Jankovičová – specialistapohledávek
Obsah projektu: Zkvalitnit život postižených dětí a jejich rodin, jejich začlenění do běžného života.
Naučit rodiče správně s dítětem pracovat a umožnit aktivity, kterých se dosud nemohli účastnit (např. hippoterapie, rehabilitační plavání, táborák apod).Posláním střediska rané péče je poskytovat sociální služby rodinám s dětmi se zdravotním postižením v raném věku. Zajistit odbornou pomoc a podporu, která vede ke zlepšení kvality života těchto rodin, s cílem postupného začleňování do přirozeného sociálního prostředí s využitím vlastních sil. Cíle:
provázení rodiny v období nepříznivé situace a pomoci při vyrovnání se s postižením svého dítěte;
pomoci rodinám orientovat se v problematice sociálních, právních a školských systémech ;
pomáhat rodinám uplatňovat vlastní vůli při řešení problémů a umožnit jim žít stejně jako ostatní;
podporovat zvýšení vývojové úrovně dítěte v oblastech, které jsou postiženy nebo ohroženy, v přirozeném rodinném prostředí;
Cílovou skupinou rané péče je rodina (zákonný zástupce) s dítětem od narození do 7 let, které má zdravotní postižení nebo obtíže ve vývoji, a to dítě s mentálním s tělesným a kombinovaným postižením nebo s autismem, nebo také dítě s ohroženým vývojem ze zdravotních důvodů.

22000 Kč   Zvířata v nouzi -ZO ČSOP Haná -Hana Tomášková referent investic
Cíl projektu: Pomoci zvířatům v nouzi tak, aby se většina mohla zdravá vrátit zpět do přírody, ke svému přirozenému způsobu života. Popis projektu: Záchranná stanice Němčice nad Hanou se věnuje záchraně zraněných zvířat a zvířatům v nouzi. Získané prostředky budou využity na: dopravu zraněných (či jinak ohrožených) zvířat do záchranné stanice, veterinární péči, krmivo a stelivo, a to tak, aby bylo možné vrátit co nejvíce zvířat zpět do přírody. Záchranná stanice Němčice nad Hanou se jako jediná stará o zvířata v nouzi v regionu Střední a Východní Morava. Převzala i činnost zaniknuvší záchranné stanice ZOO Kopeček. Záchranná stanice zajišťuje nejen péči o zvířata, ale i enviromentální výchovu. Pořádá výchovné a poznávací akce pro veřejnost i pro školy. Ve stanici je umístěna expozice pro veřejnost, ve které žijí zvířata, která již není možno vrátit zpět do přírody.

40000 Kč Atd. – snaha o integraci dětí z dětského domova do společnosti – Nadace Jana Pivečky – Mgr. Helena Koutná – specialista komunikace
Cíl: nabídnout nejen informace ale i kontakty na na dobrovolníky, kteří jsou ochotni podat ruku těm, kteří odchazejí z dětského domva do labiryntu života. Klíčem je setkání dětí z dětských domovů za účelem výměny zkušeností a interaktivní přípravy na samostatný život po odchodu z dětského domova. Důležité na tomto setkání je střet mladých lidí vychovaných v dětských domovech s realitou, konfrontace s povinnostmi dospělého člověka zodpovědného za svá rozhodnutí. V neposlední řadě se tito mladí lidé rozhodují sami za sebe a pro sebe, pracují na uvědomění si vlastních snů a cílů. Osobnostní koučing – vůle udržet si zaměstnání; Pracovní pohovor a pracovní právo; Sestavení a prezentace životopisu; Soft skills: mezilidské vztahy, asertivita, sebedůvěra; Finance; Bydlení; Základy internetu; Možnosti Evropské unie; Mateřství a rodičovství; Poskytování první pomoci.Tato akce pomáhá velmi ohrožené a přehlížené skupině dětí z regionu kde Veolia pusobi. I tyto děti by měly dostat vic než jen ustavní prístup. Projekt existuje již 11 let a skladba podporovatelů projektu se vyvíjí stejně jako projekt samotný. Bez nich to nešlo a snad se podaří letos zajistit dostatek financí pro další krok vpřed.

BioGranty – dárce Veolia Voda ČR – v rámci roku 2010 Roku BIODIVERZITY

10 000 Kč Výsadba nových stromů v bažantnici,vyčištění studánky a obnovení jejího okolí Mysli.Sdružení Kopec + Pavel Bilavčík mistr
Cíl projektu: Obnova starých stromů novímy a zlepšení prostředí pro ohrožené druhy zvířat(koroptve,bažanti)-zachování studánky pro návštěvníky lesa a blízké turistické stezky. Popis projektu: v areálu bažantice se vysadí nové stromy(moruše bílá+černá, jeřabiny, jabloně,švestky) – vydláždění studánky kamenem a úprava okolí

10 000 Kč Zeleň pro blízké okolí TJ Sokol Smržice + Iva Šmídová ekolog
Cíl projektu: Výsadba zeleně na okraji sportovního hřiště TJ Sokol Smržice. Naší představou je osazení cca 10 stromů (habrů a jednoho ks červené formy javoru mleč), které vizuálně oddělí sportoviště na severovýchodní straně hřiště. Dále budou pro doplnění osazeny keře.Popis projektu: Z dotace bude uhrazen nákup stromů (cca 17 000,- Kč), nákup keřů (cca 3 000,- Kč) a pomocného materiálu k výsadbě, jako kůly k ukotvení, mulčovací kůra a pod. (cca 5 000,- Kč). Samotná výsadby zeleně proběhne formou brigády členů TJ Sokol Smržice, které se aktivně zůčastním. Výsadba bude realizována v době vegetativního klidu zeleně (předpokladám koncem měsíce října).

15000 Kč Švestkový sad Jiří Janečka mistr
Cíl projektu: Cílem projektu je obnovit zaniklý biokoridor. Popis projektu: Projekt bude mít za cíl obnovu zaniklého otevřeného ovocného sadu, který v osmdesátých letech zcela zničila tuhá zima a dřevokazní škůdci. V tomto sadě by pod nově vysazenými stromy našlo útočiště mnoho rostlinných a živočišných druhů. Na spadaném ovoci by hodovala lesní zvěř (divoká prasata nebo vysoká – srnci a jeleni). Z ovoce, které nezkonzumovali tito strávníci, pak bývaly výborná povidla, sušené švestky a když byl úrodný rok, tak se vypálila pravá slovácká slivovička. Přes pozemky v sadu teče malý potůček, na kterém se pokusíme vybudovat rybníček, který bude sloužit jako malé napajedlo pro zvířátka. Tímto bychom chtěli vrátit krajinu do podoby, v jaké byla před několika desítkami let a Vaší pomocí se nám to podaří o něco dříve.

15 000 Kč Vodní ekosystémy a reitrodukce raka říčního v areálu Biocentra Hráza – Kroměříž Planorbis ČSOP Kroměříž + Lubomír Vavřík Investiční referent
Cíl projektu: Pravidelné čištění a likvidace odpadů v prostoru periodických tůní, toku říčky Zacharky a podzimní vysazení raků říčních v areálu Biocentra Hráza u Kroměříže. Předmětem projektu je navázat na tyto aktivity také v roce 2010 a zapojit do nich i žáky a studenty Kroměřížských škol. Jedná se o pravidelnou údržbu a čištění periodických tůní a toku říčky Zacharky, vysečení neudržované části kolem Zacharky a podzimní ukázku vysazení raků do prostoru vodní plochy tak, jako v letech minulých, a to ve spolupráci s olomouckou odchovnou a račí záchrannou stanicí. Akce by směřovala k žákovské a studentské veřejnosti, současně by proběhla exkurze po areálu biocentra s odborným výkladem.

25000 Kč Zpracování biomasy Antonín Vystrčil strojník VHZ
Popis projektu: Zpracování biomasy v obci Ludkovice a případné využití přebytku trávy z objektu ČOV Luhačovice v ekologické biopalivo formou pelet. Většina materiálu v obci se v této chvíli neekologicky zpracovává a rád bych využil možnost s podporou finančních prostředků nabídl tím změnit přistup ekologického zaměření včetně realizace i dalších kombinací biomateriálu s možností případné certifikace.

25 000  Kč Podpora činnosti dobrovolnického centra Sluňákov Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. + Helena Koutná specialista komunikace
Cíl projektu: Podpora činnosti dobrovolnického centra Sluňákov – zapojení dobrovolníků při pořádání environmentálních osvětových akcí pro rodiče s dětmi a do péče o biocentrum Sluňákov. Popis projektu: Každoročně probíhají v biocentru Sluňákov dvě velké osvětové akce pro veřejnost – konkrétně pro rodiny s dětmi. Jejich cílem je nabídnout rodinám s malými dětmi příjemně strávený čas v přírodě, hravou formou seznamuje děti s ekologií, ochranou přírody a zajímavostmi ze světa zvířat a rostlin. Dospělí návštěvníci mají možnost poznat blíže činnost Sluňákova a seznámit s fungováním nízko-energetického domu. S podporou projektu budou realizovány dvě osvětové akce pro veřejnost – 18. 9. 2010 Medový den (ze života včel a jiného hmyzu) a Zimní hrátky ve Sluňákovském biocentru v lednu 2011.

25000 Kč Ptáci – žijí tady s námi… Líska – o.s. + Hana Tomášková referent investic
Popis projektu: Praktické aktivity s dětmi a mládeží: výroba ptačích krmítek, budek a pítek, šíření jejich modelů do dalších organizací a škol. Příprava a realizace 6 vzdělávacích a osvětových akcí pro děti a mládež a veřejnost, např. beseda, vycházka, výukový program, akce pro veřejnost apod. Akce budou navazovat na praktické činnosti. Zpracování a vydání pracovních listů a výukových materiálů pro děti: např. jak vyrobit a kam umístit ptačí budku, pítko či krmítko, čím přikrmovat ptactvo v zimě, různé poznávačky, kvarteto apod. Zpracování a vydání článků, plakátu a info letáku – konkrétní rady k tématu: jak bezpečně přikrmovat ptáky, jednoduché návody na ptačí budky, pítka apod.

Podobné články

Bude se konat referendum o malenovické nemocnici?

Podle hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka se do termínu voleb 2. a 3. října nedá stihnout referendum o výstavbě nové nemocnice ve Zlíně-Malenovicích. Představitelé iniciativy Zachraňme Baťovku přitom chtěli odevzdat podpisy k vyhlášení referenda tento týden, aby se stihl říjnový termín.


Předchozí články

Sjezdovky v létě slouží cyklistům, golfistům nebo milovníkům filmu

Mnohé lyžařské sjezdovky na Východní Moravě nezůstávají ani v létě osiřelé. Na některých se mohou vyřádit cyklisté, jinde slouží golfistům a novinkou je také proměna lyžařského svahu ve Zlíně v hlediš...

Výstava čistokrevných morčat

Dopravní uzavírka U michelského mlýna

Poradenství pro občany po poškození mozku a jejich rodiny

Každých pět minut jeden člověk v České republice utrpí poškození mozku, jehož následky mohou být lehké až velmi těžké. Podle závažnosti poškození mozku je ovlivněn život postiženého, ale také jeho nej...

Ostrava dvěma projekty popularizuje vědu

Výbuch v domě v Morávce zničil jeho statiku

Pět jednotek hasičů zasahovalo ve čtvrtek večer v Morávce u výbuchu v dvoupodlažním rodinném domě s následným požárem. Výbuch vážně poškodil statiku objektu, škoda byla předběžně stanovena na 1,5 mili...

Bezdomovci uklízeli svůj nepořádek

Strážníci městské policie monitorují pohyb bezdomovců a namátkově kontrolují lokality, v nichž si postavili svá skromná přístřeší. V minulých dnech strážníci zavítali do lesíku pod Štandlem, který se ...

Ostravice hostí Adrenalin Cup

Resonance ve Valdštejnské zahradě

Začíná léto a spolu s příchodem krásného počasí pomalu ale jistě končí kulturní sezona. Každý, kdo se jen trochu pohybuje ve světě umění, ví, že nejen školy, ale také divadla a hudební tělesa se v lét...

Gérard Depardieu převzal cenu Hercova mise

Filmový festival Art Film Fest v Trenčianských Teplicích na Slovensku vyvrcholil předáním ceny francouzské filmové legendě Gérardu Depardieu a vyhlášením výsledků soutěžní části festivalu.

V Ostravě jsou podle Jana Železného nejlepší fanoušci

Oštěpař Jan Železný třikrát vyhrál olympiádu a jednou získal stříbrnou medaili, k tomu vybojoval tři tituly mistra světa. Dodnes drží světový rekord. Třiačtyřicetiletá atletická legenda působí jako ře...

Hasiči zasahovali u tragické nehody ve Frýdlantu

Dvě jednotky hasičů zasahovaly dnes od rána až do odpoledne na rychlostní silnici R 56 ve Frýdlantu nad Ostravicí u tragické dopravní nehody. Dva osobní automobily postupně zachytily zhruba na úrovni ...

Vinohradská nemocnice připravuje výstavbu nového traumacentra

Již téměř rok připravuje Fakultní nemocnice Královské Vinohrady (FNKV) v Praze 10 výstavbu nového traumacentra. Toto traumacentrum má nadále zvyšovat kvalitu péče o těžce zraněné pacienty a vyřeší vět...

Přivítejme Western ve Frýdku, další akci Veseléta

Frýdek-Místek se 4. července od 14 hodin na nábřeží řeky Ostravice u bývalého Selika promění v divoký západ. Právě zde se bude konat další z akcí Beskydského Veseléta - Western ve Frýdku.

Bývalá kotelna má zazděné vchody

Plavecký areál v Hloubětíně je uzavřen kvůli rekonstrukci

Od středy 23. 6. je nepřístupný vnitřní i venkovní bazén pravděpodobně do začátku srpna

Vystavují obrazy Mařáka a jeho žáků

Čeští fotografové se zaměřili na krajinu

Napadl a pořezal učitelku mateřské školy

Chcete parkovat v parkovacím domě v ulici Jílovská?

Změna úředních hodin v registru řidičů

Letní nabídka rekreačního pobytu na Vápence

Obyvatelé Poruby mohou v létě venku grilovat

Poutí dětí na Prašivou začnou prázdniny

Výběrčího na parkovišti nahradí automaty

Největší mejdan roku – Sweetsen fest – klepe na dveře

Už jen několik desítek hodin chybí do propuknutí největší akce roku – Sweetsen festu. Dámy a pánové, držte si klobouky. Největší přehlídka místních kapel začíná již 2. července a potrvá dva dny.

Uznání „Lidová stavba roku“ letos poputuje do Karolinky

Uznání „Lidová stavba roku“ letos obdrží pan Miroslav Orság, a to za obnovu souboru staveb usedlosti č. p. 18, tzv. „Šenku“ v Karolince. Na základě doporučení odborné hodnotící komise o tom rozhodla k...

EVRAZ uzavřel ocelárnu, zatím nepropouští

V Letňanech by měl vzniknout nový výstavní areál během jednoho roku

Společnost Terinvest začala odstraňovat současné haly a firma ABF tvrdí, že postaví tři nové

Prázdniny přinesou letní kino

Kalendárium akcí v Beskydech je tady!

Prázdniny v ZOO začínají akcí

Jak prázdniny v ostravské zoologické zahradě začnou? Pro děti mohou úplně zadarmo, pro dospělé se slevou. Podmínka? Přinést s sebou vysloužilý elektrospotřebič!

Nabídka pobytu pro aktivní seniory

Městská část Praha 4 v rámci úspěšné spolupráce s pracovníky útvaru situační prevence Městské policie hl.m. Prahy připravila pro seniory z MČ Praha 4 zajímavý projekt.

Zadrželi opilého řidiče

Nesouvislá jízda, při které řidič kličkoval Šífařskou ulicí v pražských Hodkovičkách, neušla pozornosti strážníků z Prahy 4. Podezření, že šofér je opilý se nakonec potvrdilo.

Využijte mobilní obchodní kancelář Pražské plynárenské, a. s.

Z iniciativy Úřadu městské části Praha 4 a Pražské plynárenské,a.s., ve spolupráci s dceřinnou společností Prometheus, energetické služby, s.r.o., mají odběratelé zemního plynu možnost využít novou sl...

Na kropení silnic a zeleň až 35 tisíc litrů vody denně

Kropení rozpálených silnic a prostranství, vydatné zalévání nově vysazených stromů a květinových záhonů i mobilní zeleně na sloupech veřejného osvětlení – to jsou aktivity, které vyvolaly horké letní ...

Přijďte na zkoušku world music sboru

Ostrava hostí motocyklové závody

Na lékařskou fakultu se hláší 670 studentů

Na zámku uvařili silné třináctisupňové pivo

V letních měsících nabízí Zámecký minipivovar na Zámku Zábřeh v Ostravě svým hostů čtyři druhy piva. Poslední novinkou je třináctistupňové svrchně kvašené pivo ALE (čti: ejl). Jedná se o silné pivo s ...

Integrované bezpečnostní centrum spustilo zkušební provoz

Hotel Hamr nabízí skvělou dovolenou v Beskydech

Chcete strávit příjemnou dovolenou obklopeni nádhernou přírodou? Pak je tady pro vás hotel Hamr v Ostravici v Beskydech přímo na úpatí Lysé hory.

Zóny placeného stání na území městské části Praha 2

Již v roce 2007 zavedla Praha 2 na svém území systém parkovacích zón. I po třech letech fungování oranžových, zelených a modrých zón mají řidiči v placení a době stání v zónách trochu zmatek. I proto ...

Cenu za rekonstrukci v Grand Prix architektů 2010 získala budova v Praze 9

V 17. ročníku bodovala přestavba a dostavba továrního areálu AF BKK

Ostrava udělila čestné občanství a ceny

Frýdecké náměstí zdobí zavěšené květiny

Zámecké náměstí ve Frýdku získalo v těchto dnech na zkoušku novou květinovou výzdobu. Jedná se o čtyři nádoby s letničkami zavěšenými na stožáry veřejného osvětlení.

Colours of Ostrava zve i na šumné procházky

Návštěvníci festivalu Colours of Ostrava (15. – 18. července) získají ke své vstupence výhody v rámci programu Colours Plus.

Uzavírka ulice Pod Zemankou

Okradený poznal zloděje

Strážníci z hlídkového útvaru zadrželi mladíka podezřelého z vykradení bytu. Bezprostředně po zadržení se mladík k činu přiznal.

Šimpanzí rodinka se rozrostla o dalšího člena

Zhruba rok poté, co se šimpanzí rodina rozrostla o nového člena – malou samičku Beiru, která se narodila 10. května 2009 samici Hope, porodila další samička Zira své první mládě. Šimpanzí miminko je t...

Následující články

Nové vedení krajské nemocnice chce špičková centra

Špičková pracoviště, nejmodernější léčbu a spokojené klienty si dalo za cíl nové vedení Krajské nemocnice T. Bati, a.s. ve Zlíně. Od 1. července 2010 se předsedou představenstva a současně ředitelem s...

Zdravotnice v Ruské roztančily zahradu

Tento týden proběhl druhý ročník Roztančené zahrady v prostorách Střední zdravotnické školy v Ruské ulici, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha. V zahradě školy se kromě ředitelky školy Ivanky Ko...

Žermanice nejsou ke koupání

Pražská záchranka měla v poslední školní den o pětinu více výjezdů, 14 lidí zemřelo

Záchranáři ve středu vyjížděli v Praze 412 případům. Jak poskytla informace mluvčí pražské záchranky Klára Fikejzová. "Se zvýšeným počtem výjezdů souvisí také vyšší počet zaznamenaných úmrtí, jednalo ...

Město podpoří Ostravskou univerzitu

Sweetsen fest zaplavily tisíce návštěvníků

Populární frýdecko-místecký Sweetsen fest, který se letos konal již po sedmé, naplnil očekávání organizátorů i návštěvníků. V areálu festivalu, který po oba dny zaplavovaly tisíce diváků, bylo možno s...

Ústav asi zapálil jeho chovanec

V porubských školkách přibude 100 nových míst

K Baťovu kanálu opět míří Divadlo na vodě

Přístavy a přístaviště na Baťově kanále o prázdninách opět přivítají tradiční Divadlo na vodě. Již počtvrté sem zamíří soubor Divadla v 7 a půl, který speciálně pro tuto příležitost nazkouší nové před...

Ostrava opět zažije Shakespearovské slavnosti

Na sjezdovce Razula se pojede Mistrovství ČR v downhillu

Mimořádný divácký zážitek nabídne 11. července sjezdovka Razula ve Velkých Karlovicích. Uskuteční se tu již tradiční závod ve sjezdu horských kol. Tentokrát nepůjde o klasický pohár, ale o „nejvyšší“ ...

Absolventka UTB převezme Cenu primátorky města Zlína

Za vzorně vypracovanou diplomovou práci na téma „Nanoingredience v prostředcích na slunění“ převezme čerstvá absolventka Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně Markéta Jančíková Cenu pr...

Divadelní řemeslníci nahlédnou do světa garderoby

Z půjčovny kostýmů znají mnozí lidé Blaženu Trojanovou, která zajišťuje půjčování nejroztodivnějších převleků na karnevaly, Mikuláše a další akce. V Městském divadle Zlín působí však hlavně jako vedou...

V Ostrožské Lhotě čeká řidiče objížďka

S úplnou uzavírkou silnice III/4991 v průtahu obcí musí počítat od 7. července 2010 motoristé v Ostrožské Lhotě na Uherskohradišťsku. Ředitelství silnic Zlínského kraje zde zahájilo rekonstrukci průje...

POZNEJ SE! aneb liberecký iQ Park opět v Praze

Znáte sílu svého stisku, rychlost reakce, elektrický odpor svého těla, nebo jak nás klamou naše smysly, nebo co nejvíce ohrožuje vaše zdraví? To vše a ještě mnoho dalšího se můžete dozvědět na interak...

Letní nabídka pražské zoo

Proč je dobré mít elektronický zabezpečovací systém?

Elektronický zabezpečovací systém doplněný patřičnými detektory či zapnutými funkcemi neslouží jen k zabezpečení objektu před zloději, ale i před nepředvídatelnými událostmi, jako je požár, únik plynu...

Sběr bioodpadu zahájen

Pražské služby, a. s., ve spolupráci s městskou částí Praha 4, zahájily pilotní projekt „Biodpad z domácností".

Western ve městě nadchl malé i velké

Kdo se byl v neděli podívat na Westernovou show ve Frýdku-Místku, nelitoval. Odpoledne plné zábavy bavilo dospělé i děti.

Fotbalisté Slavie porazili v přípravě Poznaň

Fotbalisté prvoligového celku SK Slavia Praha porazili ve středečním přípravném utkání polský celek Lech Poznaň 2:0. Podrobnosti přinesly oficiální stránky pražského klubu.

Třídit odpad bude v Porubě snazší

Stoun zve do své letní zahrádky

Letní sezóna ve Stounu má letos mimořádně atraktivní podobu. Z krytových prostor se klub na prázdniny přesunul do zahrady Národního domu v Místku.

Pozvánka na otevření seniorského hřiště v Podolí

Moderní park se speciálními cvičebními stroji, relaxační otevřený areál rozdělený na aktivní a klidovou zónu, místo aktivního odpočinku převážně pro seniory, ale samozřejmě nejen pro ně – to všechno v...

Freestyloví jezdci se představí na Street ramp show

I tento rok se Street ramp show představí v rámci Beskydského Veseléta před Víceúčelovou sportovní halou v Místku v sobotu 10. července v 16 hodin. Pokud máte rádi freestyl, skateboard, in-line brusle...

Opilec hrozil nožem

Incident na křižovatce Michelské a Nuselské ulice v Praze 4 způsobil totálně opilý jednatřicetiletý muž z Modřan. Kolemjdoucí lidi přitom ohrožoval velkým nožem.

Ve Zlíně hořelo na segmentu, hasiči evakuovali obyvatele

Rozsáhlý požár zachvátil ve čtvrtek dopoledne byt v takzvaném I. segmentu na sídlišti Jižní Svahy ve Zlíně. Záchranáři z domu evakuovaly přibližně tři desítky jeho obyvatel, při požáru nebyl nikdo zra...

Děti malovaly logo soutěže Města v květu

Logo soutěže Communities in Bloom – Města v květu - malovaly děti ze dvou zlínských mateřských škol. Dětské obrázky si mohou zájemci prohlédnout v přízemí radnice. Město Zlín se účastní kanadské soutě...

Venkovní výstava fotografií zdobí také Zlín

Soubor 48 velkoplošných fotografií, které zachycují každodenní práci českých vojáků na zahraničních misích i přírodu vzdálených zemí, si mohou od středy 7. července prohlédnout také obyvatelé a návště...

Slováka a Litevce, co přepadli v Malešicích, dopadli kriminalisté

Policisté ve středu večer zadrželi dvojici ciziců, kteří zbili a oloupili muže před supermarketem v Praze 10. Muže ze Slovenska dopadli policisté deset minut po činu, druhého pachatele z Litvy zadržel...

Z vršovického sešívaného trávníku na turecký Ankaragücü

Slovenský fotbalový brankář Štefan Senecký, který na jaře působil ve vršovické Slavii v Praze 10, zahájil přípravu na novou sezonu v tureckém týmu Ankaragücü. Informaci přinesly oficiální Seneckého st...

Fotbalový trenér Michal Petrouš: Nabídka Slavie se neodmítá

Fotbalový trenér Michal Petrouš si během léta polepšil, když z místa kouče divizního Unionu Čelákovice zamířil do prvoligové pražské Slavie, kde bude asistentem kouče Karla Jarolíma. Internetovým strá...

Aktuální uzavírky v Praze 10 o prázdninách

Zdroj: Mediafax. Není-li uvedeno jinak, uzavírky a dopravní omezení končí o půlnoci daného dne.

Bude kauza tří Bohemians vyřešena během několika dnů?

Českomoravský fotbalový svaz (ČMFS) naléhá, aby kauza tří subjektů Bohemians, která rozděluje český fotbal a může pro něj mít závažné následky, byla vyřešena do začátku I. ligy. Agentuře Mediafax tuto...

Vršovičtí divadelníci hurá na prázdninové scény

Umělecká skupina OLDstars, jež během školního roku láká na svá představení do komorního divadla HarOLD ve Vršovicích, se o prázdninách vydá za malými diváky na tábory do jižních Čech. Moderní nastudov...

Město zajistilo rodině z vyhořelého bytu jiné ubytování

Náhradní ubytování i sociální pomoc pro rodinu, která bydlela v bytě zničeném čtvrtečním požárem v I. segmentu, pomohlo zajistit statutární město Zlín. Po dobu rekonstrukce bytu bude matka s dětmi byd...

O víkendu budou v Praze 10 Gutovce korunováni vládci beachvolejbalu

Český plážový volejbal pozná již popáté v historii svého krále a královnu. Sportovní areál Gutovka v Praze 10-Strašnicích přivítá v neděli 11. července atraktivní beachvolejbalový turnaj King & Queen ...

Pohádkové sochy ozdobí školy, školky i park

Radní města rozhodli o umístění devíti dřevěných plastik, které začátkem června vytvořili mistři řezbáři v rámci sympozia Kouzlo pohádky ve dřevě zakleté. Pohádkové bytosti a pohádkový hrad najdou své...

Hospůdka U Arnošta zve na Kočka i Tepera

Vyberte si své oblíbené místo v anketě

Muzeum lidových pálenic, páteřní cyklostezka podél Baťova kanálu, hrad Buchlov nebo třeba Valašská Bike Tour? Které z turistických cílů a aktivit považujete na Východní Moravě za nejzajímavější? Svůj ...

Opalujte se na terase v hotelu Step

Hotel Step a jeho vodní svět Infinit přes prázdniny otevřel slunnou letní terasu

Strážníci radili seniorům z Prahy 10 jak zvýšit vlastní bezpečnost

Na území desáté pražské městské části žilo ke konci loňského roku necelých osmnáct tisíc lidí starších 70 let. Všichni tito lidé mohou být ohroženi stále drzejšími zloději. Ti si právě seniory často v...

Městská nemocnice Ostravazabodovala

Rok dětské zubní pohotovosti v Praze 10 - jak se ordinuje o prázdninách?

Rok plného provozu specializované dětské zubní pohotovosti v Praze 10 připomněla na začátku prázdnin tisková konference v pražském Domě zubní péče o dítě a rodinu. Jak v úvodu zdůraznil autor celého p...

Město kontroluje výkupny surovin

Martin Wisczor nafotil detaily krajiny

Ostrava jede dobývat Prahu výstavou

Ze záznamu promítnou Toscu z Metropolitní opery

Ve Mlejně se představí polští výtvarníci

Autorské čtení: Cempírek, Hruška a Magor Jirous

Policisté dopadli násilníka, který na Černém mostě v noci vnikl do bytu a snásilnil spící ženu

Mladého násilníka zadrželi v pondělí časně ráno v Praze 9 na Černém mostě policisté. Muž je podezřelý, že vnikl přes mříže přízemním oknem do bytu a znásilnil jeho spící obyvatelku a poté utekl, infor...