Odsouzení pomáhají s úklidem a údržbou veřejné zeleně, odstraňováním nelegálních výlepů a reklam a dalších obdobných prací pod dozorem zaměstnance ÚMČ Praha 8. 

„Pánové vykonávají činnost paralelně s naší úklidovou četou od začátku srpna 2018. Pomáhají nám udržovat naši městskou část krásnou a čistou,“ dodává místostarosta Fichtner. Pracovní doba, pracovní podmínky a podmínky pro uložení přesčasové práce jsou u odsouzených stejné jako u ostatních zaměstnanců v souladu se zákoníkem práce.

Pracovníci mají, samozřejmě, zakázanou konzumaci alkoholu a jakýchkoli návykových látek, používání telefonů a mobilů i kontakt s osobami, které nemají přímý vztah k jejich práci. 
„Tato pravidla budeme striktně dodržovat. Probíhat budou také kontroly, a to nejen odsouzených, ale i našich pracovníků, zda domluvená pravidla dodržují,“ ujišťuje Fichtner. Po skončení pracovního dne budou čtyři pomocníci opět odvezeni do věznice Pankrác.
 
Projekt je výhodný nejen pro odsouzené, ale také pro MČ Praha 8. „Nejen, že jsme získali čtyři pracovní síly, ale spolupráce se vyplatí i finančně. Odsouzeným se platí 5,5 tisíc korun měsíčně plus pojištění,“ uvádí Fichtner.
 
K 11. červnu 2018 bylo v Česku 18 418 odsouzených mužů. V dubnu 2018 dle ministra spravedlnosti Roberta Pelikána pracovalo za plat cca 30 % trestanců (mužů i žen).