Ukončit Zprávy

Dle stavebního zákona rozhoduje státní správa, nikoli samospráva