Ukončit Zprávy

Opravená lávka půjde k zemi s Železničním mostem