Ukončit Zprávy

Během hodiny si muž nacpal kapsy věcmi za 17 tisíc