Ukončit Zprávy

Dolínek: Neschválení zlevněného studentského jízdného je chyba