Ukončit Zprávy

Budeme mít delší hymnu? Možná, naučte se i druhou sloku