Ukončit Zprávy

Kalich na průčelí Týnského chrámu je gestem usmíření