Ukončit Zprávy

Při rozsvěcování vánočního stromu město zopakuje neopakovatelné