Ukončit Zprávy

Odstrojujete stromek? Platí to, co dosud: ne DO kontejnerů a ne ke tříděnému